Kategorie

Kiedy przechodząc na emeryturę trzeba rozwiązać umowę o pracę

Elżbieta Zawadzka
Prawo do emerytury, której wysokość jest ustalana na starych zasadach, jest uzależnione od warunku ukończenia wymaganego wieku oraz posiadania odpowiedniego stażu emerytalnego. W niektórych przypadkach prawo do emerytury jest uzależnione od wykonywania ostatnio bądź przez okres wskazany ustawą określonego rodzaju pracy. W przypadku tzw. nowych emerytur warunkiem ich przyznania jest w zasadzie wyłącznie osiągnięcie wieku emerytalnego.

Warunkiem przyznania prawa do niektórych rodzajów emerytur jest również rozwiązanie stosunku pracy. Gdy prawo do emerytury jest uzależnione od rozwiązania stosunku pracy, ZUS przyzna prawo do emerytury nie wcześniej niż od następnego dnia po rozwiązaniu stosunku pracy. Jeżeli warunkiem przyznania prawa do emerytury jest rozwiązanie stosunku pracy, to w przypadku nierozwiązania stosunku pracy ZUS wyda decyzję odmawiającą prawa do emerytury.

Jeżeli pracownik jest zatrudniony u dwóch (lub więcej) pracodawców, ZUS przyzna prawo do emerytury od dnia przypadającego po dniu rozwiązania ostatniego stosunku pracy.

WAŻNE!

W przypadku zatrudnienia u więcej niż jednego pracodawcy pracownik uzyska prawo do emerytury po rozwiązaniu wszystkich stosunków pracy.

Wcześniejsza emerytura z art. 184 ustawy emerytalnej

Reklama

Prawo do wcześniejszej emerytury mają wyłącznie osoby ubezpieczone urodzone po 31 grudnia 1948 r., które warunki dotyczące ogólnego stażu pracy i pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze spełniły do 31 grudnia 1998 r. (art. 184 ustawy emerytalnej).

Prawo do wcześniejszej emerytury na podstawie art. 184 ustawy emerytalnej ZUS przyzna nie wcześniej niż od dnia ukończenia wymaganego wieku (w tym przypadku jest on niższy niż 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn) oraz od następnego dnia po rozwiązaniu stosunku pracy.

WAŻNE!

Warunkiem przyznania prawa do wcześniejszej emerytury z art. 184 ustawy emerytalnej jest rozwiązanie stosunku pracy; nie ma znaczenia podstawa prawna rozwiązania tego stosunku — wypowiedzenie, porozumienie stron itp.


Wcześniejsza emerytura dla pracowników urzędów państwowych

Reklama

Wcześniejszą emeryturę dla pracowników urzędów państwowych mogą uzyskać już tylko mężczyźni urodzeni przed 1 stycznia 1949 r. Kobiety, które urodziły się przed 1 stycznia 1949 r., powszechny wiek emerytalny ukończyły najpóźniej 31 grudnia 2008 r.

Prawo do wcześniejszej emerytury przysługuje niektórym grupom urzędników państwowych. ZUS przyzna prawo do wcześniejszej emerytury, jeżeli stosunek pracy tych osób został rozwiązany z powodu likwidacji urzędu albo jego reorganizacji, która uniemożliwia dalsze zatrudnienie. Jeżeli urzędnik państwowy był zatrudniony na podstawie mianowania — emerytura przysługuje również wówczas, gdy stosunek pracy ustał z powodu (art. 27 ustawy o urzędnikach państwowych):

 • niezawinionej utraty uprawnień wymaganych do wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku, jeżeli urząd nie dysponuje innym stanowiskiem odpowiadającym kwalifikacjom urzędnika albo
 • trwałej utraty zdolności fizycznej lub psychicznej do pracy na zajmowanym stanowisku, stwierdzonej orzeczeniem lekarza orzecznika ZUS, jeżeli nie ma możliwości zatrudnienia urzędnika na innym stanowisku, odpowiednim do jego stanu zdrowia i kwalifikacji, z wyłączeniem przypadku, gdy odmówił on zatrudnienia na innym zaproponowanym stanowisku.

Wcześniejszą emeryturę na zasadach przewidzianych dla urzędników państwowych mogą uzyskać również osoby zatrudnione w jednym z urzędów wymienionych w ustawie o pracownikach urzędów państwowych, które nie są urzędnikami, pod warunkiem rozwiązania stosunku pracy z powodu likwidacji urzędu albo jego reorganizacji uniemożliwiającej dalsze zatrudnienie albo w razie niezawinionej utraty uprawnień wymaganych do wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku (jeżeli urząd nie dysponuje innym stanowiskiem odpowiadającym kwalifikacjom posiadanym przez pracownika).

Pracownicy służby cywilnej

Pracownikom służby cywilnej urodzonym przed 1 stycznia 1949 r. ZUS przyzna prawo do wcześniejszej emerytury, jeżeli ich stosunek pracy został rozwiązany z powodu likwidacji urzędu (art. 98 ustawy o służbie cywilnej).

Kuratorzy sądowi

Prawo do wcześniejszej emerytury przysługuje kuratorom sądowym urodzonym przed 1 stycznia 1949 r., z którymi stosunek pracy rozwiązano z powodu (art. 25 ustawy o kuratorach sądowych):

 • likwidacji sądu albo jego reorganizacji uniemożliwiającej dalsze zatrudnienie albo
 • trwałej utraty zdolności fizycznej lub psychicznej do pracy na zajmowanym stanowisku, jeżeli nie ma możliwości przeniesienia kuratora do innej pracy, odpowiedniej do jego stanu zdrowia i kwalifikacji zawodowych, z wyłączeniem przypadku, gdy kurator odmówił przejścia do takiej pracy.

Pracownicy Państwowej Inspekcji Pracy

Pracownik Państwowej Inspekcji Pracy urodzony przed 1 stycznia 1949 r. uzyska prawo do wcześniejszej emerytury w przypadku rozwiązania z nim stosunku pracy z powodu likwidacji jednostki organizacyjnej albo jej reorganizacji uniemożliwiającej dalsze zatrudnienie pracownika. Jeżeli stosunek pracy pracownika PIP nie ustał z powodu likwidacji i reorganizacji, a nadzoruje on lub wykonuje czynności kontrolne, przysługuje mu wcześniejsza emerytura także w przypadku rozwiązania stosunku pracy z powodu (art. 57 ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy):

 • niezawinionej utraty uprawnień wymaganych do wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku, jeżeli nie ma możliwości zaproponowania pracownikowi podjęcia pracy na innym stanowisku odpowiadającym posiadanym kwalifikacjom albo
 • utraty zdolności fizycznej lub psychicznej do pracy na zajmowanym stanowisku, stwierdzonej orzeczeniem lekarza orzecznika (lub komisji lekarskiej) Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, jeżeli nie ma możliwości zatrudnienia pracownika na innym stanowisku, odpowiednim do jego stanu zdrowia i kwalifikacji zawodowych, z wyłączeniem przypadku, gdy pracownik odmówi zatrudnienia na zaproponowanym stanowisku.

Emerytura nauczycielska i nauczycielskie świadczenia kompensacyjne

Nauczycielska emerytura z Karty Nauczyciela, a także nauczycielskie świadczenie kompensacyjne przysługuje pod warunkiem rozwiązania — na wniosek nauczyciela — stosunku pracy nauczycielskiej (art. 88 Karty Nauczyciela oraz ustawa o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych).

Warunek rozwiązania stosunku pracy na wniosek nauczyciela jest również spełniony, gdy stosunek ten ustał z inicjatywy dyrektora szkoły z powodu całkowitej lub częściowej jej likwidacji albo w razie zmian organizacyjnych powodujących zmniejszenie oddziałów w szkole lub zmian planu nauczania, które uniemożliwiają dalsze zatrudnianie nauczyciela w pełnym wymiarze zajęć.

Prawo do emerytury i świadczenia kompensacyjnego przysługuje również w razie wygaśnięcia stosunku pracy wskutek upływu okresu pozostawania w tzw. stanie nieczynnym (np. z powodu częściowej likwidacji lub zmian organizacyjnych w szkole) lub w razie wcześniejszego rozwiązania stosunku pracy przed upływem stanu nieczynnego.

Emerytura pomostowa

Prawo do emerytury pomostowej jest uzależnione m.in. od rozwiązania stosunku pracy (art. 4 pkt 7 ustawy o emeryturach pomostowych). Prawo do emerytury pomostowej zostanie przyznane od następnego dnia po rozwiązaniu stosunku pracy (niezależnie od podstawy prawnej zatrudniania).

WAŻNE!

Jeżeli pracownik jest zatrudniony u dwóch (lub więcej) pracodawców, ZUS przyzna prawo do emerytury pomostowej od dnia przypadającego po dniu rozwiązania ostatniego stosunku pracy.

Podstawa prawna:

 • art. 184 ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 153, 1227 ze zm.),
 • art. 4 ustawy z 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych (Dz.U. Nr 237, poz. 1656),
 • art. 27 ustawy z 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 86, poz. 953 ze zm.),
 • art. 98 ustawy z 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz.U. Nr 227, poz. 1505 ze zm.),
 • art. 25 ustawy z 27 lipca 2001 r. o kuratorach sądowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.),
 • art. 57 ustawy z 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy (Dz.U. Nr 89, poz. 589 ze zm.),
 • art. 88 Karty Nauczyciela,
 • ustawa z 22 maja 2009 r. o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych (Dz.U. Nr 97, poz. 800).
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Kadry

  Minimalna płaca w 2022 r. - 3000 zł brutto

  Minimalna płaca w 2022 r. - 3000 zł brutto to propozycja rządu. Minimalna stawka godzinowa wyniesie 19,50 zł brutto.

  Waloryzacja środków na kontach i subkontach ZUS 2021

  Waloryzacja środków zgromadzonych na kontach i subkontach w ZUS odbywa się corocznie w czerwcu. W 2021 r. wyniosła 5,41%. O ile zwiększył się stan kont przyszłych emerytów?

  System kadrowo-płacowy - od czego zależy cena?

  System kadrowo-płacowy a cena - od czego zależy, ile kosztuje?

  Konkurs "HR OF CHANGE" – 18 czerwca poznamy zwycięzców!

  Konkurs "HR OF CHANGE" - już 18 czerwca ogłoszeni zostaną zwycięzcy! Kto otrzyma nagrodę w kategoriach: szkolenia i rozwój, zarządzanie zmianą, HR Business Partnering?

  Niepełny etat a praca ponadwymiarowa - jak wynagradzać?

  Niepełny etat a praca ponadwymiarowa - jak wynagradzać pracownika zatrudnionego na część etatu za pracę w godzinach ponadwymiarowych?

  Dodatek wyrównawczy do wynagrodzenia - jak obliczyć?

  Dodatek wyrównawczy do wynagrodzenia - jakie są zasady jego przyznawania? Jak obliczyć wysokość dodatku wyrównawczego?

  Transfer oszczędności PPK - pracodawca może pomóc

  Transfer oszczędności PPK - pracodawca może pomóc pracownikowi (uczestnikowi PPK) w przeniesieniu oszczędności między rachunkami PPK. Ustawa o PPK określa dwie takie sytuacje.

  Zatrudnienie Brytyjczyka po brexicie

  Zatrudnienie Brytyjczyka po brexicie - jak brexit wpłynął na zatrudnienie pracownika z Wielkiej Brytanii w Polsce? Co z dokumentami? Jakich formalności trzeba dokonać?

  Nadanie statusu płatnika składek - wyrok TK (K 15/16)

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego o sygn. akt K 15/16 - czy TK uznał wniosek o nadanie statusu płatnika składek pracodawcy, którego pracownik wykonuje na jego rzecz pracę w ramach umowy cywilnoprawnej zawartej z osobą trzecią?

  Zadaniowy czas pracy a praca zdalna

  Zadaniowy czas pracy a praca zdalna - jak wprowadzić? Jak ewidencjonować i kontrolować czas pracy zdalnej w systemie zadaniowym?

  Dlaczego pracodawcy płacą Ukraińcom więcej niż Polakom?

  Pracodawcy chcą płacić Ukraińcom więcej niż Polakom? Dlaczego?

  Umowy o pracę i zlecenia zawierane online na praca.gov.pl

  Umowy o pracę i zlecenia zawierane online. Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii przygotowuje projekt ustawy o zawieraniu i rozliczaniu umów w sposób elektroniczny przez niektórych pracodawców. Ustawa ta ma pozwolić mikroprzedsiębiorcom, rolnikom, a także osobom fizycznym, zatrudniającym pracowników, czy zleceniobiorców, na zawieranie umów o pracę i umów zlecenia według gotowych szablonów na portalu praca.gov.pl. Ten nowy sposób zawierania ww. umów ma być dodatkową opcją dla wspomnianych pracodawców i zleceniodawców. Zawsze będzie można zatrudnić pracownika czy zleceniobiorcę w tradycyjny sposób. Projekt ten ma zostać przyjęty przez Radę Ministrów w III kwartale 2021 r.

  Wypadki przy pracy - I kwartał 2021 [GUS]

  Wypadki przy pracy - GUS podał dane za I kwartał 2021 r. Czy liczba wypadków spadła w porównaniu do roku 2020?

  HR-owca portret własny 2021 [RAPORT]

  HR-owca portret własny 2021 - raport przedstawia jak HRowcy radzili sobie w pandemii, jakie mają zadania, wyzwania i motywacje. Jak oceniają swoją pracę?

  Płaca minimalna w Niemczech w 2021 i 2022 r.

  Płaca minimalna w Niemczech w 2021 i 2022 r. - ile wynosi Mindestlohn? Ile wynosi netto?

  Urlop rodzinny na opiekę nad rodzicami lub wnukami

  Urlop rodzinny - 12 miesięczny urlop na opiekę nad chorymi rodzicami bądź wnukami dla babci lub dziadka to nowa propozycja urlopu. Czy będzie wprowadzony do Kodeksu pracy?

  Składka zdrowotna - Nowy Ład

  Składka zdrowotna a Nowy Ład - jaka zmiana w naliczaniu składki na ubezpieczenie zdrowotne została przewidziana od 2022 r.?

  Kodeks pracy - zmiana definicji pracownika

  Kodeks pracy - zmiana definicji pracownika przewidziana jest w projekcie ustawy o zmianie ustawy kodeksowej. Jaka miałaby być nowa definicja pracownika?

  Jedna płaca minimalna dla całego kraju to złe rozwiązanie?

  Płaca minimalna - jedna kwota dla całego kraju to złe rozwiązanie? Przedsiębiorcy proponują wprowadzenie minimalnego wynagrodzenia za pracę na poziomie 50% średniej płacy w danym regionie.

  Turcja - umowa o zabezpieczeniu społecznym

  Turcja - umowa o zabezpieczeniu społecznym funkcjonuje od 1 czerwca 2021 r. Czego dotyczy? Kto na niej skorzysta?

  Składka zdrowotna 2021 – działalność gospodarcza

  Składka zdrowotna w 2021 r. a działalność gospodarcza - ile wynosi wysokość składki zdrowotnej? Jak Nowy Ład wpłynie na wysokość składki zdrowotnej?

  Rozwiązanie umowy za porozumieniem stron - wzór

  Rozwiązanie umowy za porozumieniem stron - pobierz wzór druku. Jak rozwiązać umowę zgodnie z art. 30 § 1 pkt 1 Kodeksu pracy? W jakiej formie dokonać porozumienia?

  Czy można zwolnić pracownika z powodu braku szczepienia?

  Zwolnienie niezaszczepionego pracownika - czy prawo pracy pozwala na rozwiązanie umowy z pracownikiem, który nie zaszczepił się przeciwko COVID-19?

  Kiedy pracownik ponosi odpowiedzialność materialną?

  Odpowiedzialność materialna pracownika - pracownik ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych i za mienie powierzone w ramach dodatkowej umowy.

  Składki KRUS III kwartał 2021

  Składki KRUS w III kwartale 2021 r. - ile wynoszą rolnicze składki wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie?