| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Poradniki > Nagrody i wyróżnienia

Nagrody i wyróżnienia

Za wzorowe wypełnianie swoich obowiązków, przejawianie inicjatywy w pracy, podnoszenie jej wydajności i jakości pracodawca może przyznać pracownikom nagrodę.

Kodeks pracy reguluje kwestie związane z przyznawaniem pracownikom nagród i wyróżnień w rozdziale V działu IV. Poświęcony tej tematyce art. 105 k.p. reguluje materię nagród i wyróżnień w sposób dość ogólny. Przepis ten stanowi, że pracodawca może przyznać nagrody i wyróżnienia pracownikom, którzy przez wzorowe wypełnianie swoich obowiązków, przejawianie inicjatywy w pracy i podnoszenie jej wydajności oraz jakości przyczyniają się szczególnie do wykonywania zadań zakładu.

Zapis obowiązujący w obecnym kształcie nie zawiera żadnych precyzyjnych wskazówek ani co do rodzaju przyznawanych pracownikom nagród i wyróżnień, ani co do trybu ich przyznawania, wskazując jedynie ogólne przesłanki, którymi powinien kierować się pracodawca, przyznając konkretnemu pracownikowi nagrodę lub wyróżnienie, pozostawia ocenę zasług pracownika wyłącznie w gestii swobodnego uznania pracodawcy zgodnie z zawartymi w przepisie ogólnym przesłankami. Jednak nie zawsze tak było. Skreślony nowelą do Kodeksu pracy z 2 czerwca 1996 r. przepis art. 106 k.p. zawierał katalog nagród i wyróżnień, które mogły być wówczas stosowane (DzU nr 24, poz. 110).

Przepis przewidywał następujące nagrody i wyróżnienia:

• nagroda pieniężna,

• pochwała pisemna,

• pochwała publiczna,

• dyplom uznania,

• inne wyróżnienia przewidziane w poszczególnych gałęziach lub zakładach pracy.

Natomiast tryb przyznawania nagród i wyróżnień regulował art. 107 k.p. Nagradzanie pracowników powierzał kierownikowi zakładu pracy po zasięgnięciu opinii zakładowej organizacji związkowej, a odpis zawiadomienia o przyznaniu nagrody lub wyróżnienia - podobnie jak obecnie - składano do akt osobowych pracownika. Przepis ten jednak uchylono 1 stycznia 2004 r. ustawą z 14 listopada 2003 r. (DzU nr 213, poz. 2081). Przy czym obowiązek umieszczania zawiadomień o przyznaniu nagród lub wyróżnień w aktach osobowych pracownika dodano do treści obecnie obowiązującego art. 105 k.p.

Przepisy wewnątrzzakładowe a Kodeks pracy

Obecny kształt przepisów o nagradzaniu i wyróżnianiu pracownika pozostawia w tym zakresie dużą swobodę pracodawcy, przyznając mu prawo nie tylko do swobodnego oceniania zasług pracowników, ale również do decydowania o rodzajach stosowanych nagród i wyróżnień. W praktyce kwestie te regulują najczęściej pracodawcy w przepisach wewnątrzzakładowych (np. jako jeden z podpunktów w regulaminie wynagradzania lub w osobnym regulaminie przyznawania nagród i wyróżnień), określając rodzaje nagród i wyróżnień, przesłanki oraz tryb ich przyznawania. Jednak nic nie stoi na przeszkodzie, aby pracodawcy niezobowiązani do ustalania regulaminów wynagradzania (a więc zatrudniający mniej niż 20 pracowników) ani nieobjęci zakładowym układem zbiorowym pracy zapisy dotyczące nagród i wyróżnień umieszczali w treści umowy o pracę. Oczywiście pod warunkiem, że zostaną one zaakceptowane przez pracownika.

Czytaj także

Autorzy:

Źródło:

INFOR
Potrącenia z wynagrodzeń i zasiłków Praktyczne wskazówki59.00 zł

Narzędzia kadrowego

POLECANE

KODEKS PRACY 2019

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

KPRF Law Office

Nowy wymiar obsługi prawnej

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »