Kategorie

Koszty i kwota wolna od podatku przy umowie zlecenia wykonywanej jednocześnie z umową o pracę u innego pracodawcy

Joanna Krawczyk
Nasza firma zamierza zatrudnić na podstawie umów zlecenia kilka osób, które jednocześnie są zatrudnione na podstawie umowy o pracę w innych firmach. Jak stosować koszty uzyskania przychodów i kwotę zmniejszającą podatek wobec tak zatrudnionych osób?

W przypadku zatrudnienia osoby na podstawie umowy zlecenia koszty uzyskania przychodów mogą wynosić 20% przychodów lub 50% przychodów, albo tyle, ile kosztów podatnik (zleceniobiorca) faktycznie poniósł. Koszty mogą również w ogóle nie być stosowane. Szczegóły w uzasadnieniu.

UZASADNIENIE

Sposób i wartość ustalania kosztów uzyskania przychodów od umowy zlecenia zależy od przedmiotu umowy.

Koszty uzyskania przychodów

Reklama

Zasadniczo koszty uzyskania przychodów od należności z tytułu umowy zlecenia wynoszą 20% przychodów. Jeżeli zleceniobiorca został zgłoszony do ubezpieczeń społecznych (obowiązkowych lub dobrowolnych), wówczas 20% kosztów uzyskania przychodów liczy się od przychodów pomniejszonych o pobrane składki na ubezpieczenia społeczne w części finansowanej przez ubezpieczonego, czyli zleceniobiorcę, tj. części składek emerytalnej i rentowej oraz chorobowej.

Jednak w przypadku zatrudnienia na podstawie umowy zlecenia osoby, która jest jednocześnie zatrudniona na podstawie umowy o pracę w innej firmie, najczęściej składki na ubezpieczenia społeczne nie będą potrącane, ponieważ są dobrowolne i jako takie rzadko są potrącane na wniosek zleceniobiorcy (aby wystąpiła dobrowolność, wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę musi być równe lub wyższe niż wartość minimalnego wynagrodzenia za pracę). Wówczas koszty uzyskania przychodów oblicza się jako 20% od kwoty przychodów.

W taki sam sposób oblicza się 50% kosztów uzyskania przychodów. Koszty te można potrącić w tej wysokości wyłącznie wtedy, gdy w wyniku umowy zlecenia:

 • nastąpiła zapłata twórcy za przeniesienie prawa własności wynalazku, topografii układu scalonego, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego, znaku towarowego lub wzoru zdobniczego,
 • poniesiono opłatę licencyjną za przeniesienie prawa stosowania wynalazku, topografii układu scalonego, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego, znaku towarowego lub wzoru zdobniczego, którą wykonawca otrzymał w pierwszym roku trwania licencji od pierwszej jednostki, z którą zawarto umowę licencyjną,
 • twórca lub artysta wykonawca skorzystał z praw autorskich lub z praw pokrewnych.

Bardzo ważne jest zatem rozstrzygnięcie, czy w danym przypadku w wyniku wykonania umowy zlecenia doszło do powstania utworu w rozumieniu przepisów o prawie autorskim.

Reklama

Na podstawie przepisów ustawy o prawie autorskim utworem jest każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażania. Utworami w tym rozumieniu mogą być utwory wyrażone słowem, symbolami matematycznymi, znakami graficznymi (literackie, publicystyczne, naukowe, kartograficzne oraz programy komputerowe), plastyczne, fotograficzne, lutnicze, wzornictwo przemysłowe, architektoniczne, muzyczne, słowno-muzyczne, sceniczne, sceniczno-muzyczne, choreograficzne i pantomimiczne, audiowizualne (w tym filmowe). Nie stanowią natomiast przedmiotu prawa autorskiego akty normatywne, urzędowe dokumenty, znaki, symbole, opublikowane opisy patentowe lub ochronne, proste informacje prasowe. Utwór cechuje również to, że jest związany z osobą twórcy na tyle, że jest mało prawdopodobne, aby inna osoba podejmująca identycznie skierowany wysiłek twórczy uzyskała analogiczny albo zasadniczo zbliżony rezultat.

Należy mieć również na względzie cywilnoprawne znaczenie umowy zlecenia. Zgodnie z jej definicją, jest to umowa starannego działania, a nie umowa rezultatu, w przeciwieństwie do umowy o dzieło. Trudno zatem powiązać umowę zlecenia z konkretnym celem, jakim jest np. stworzenie utworu chronionego prawem autorskim.

Jeżeli zatem przedmiotem zlecenia są czynności, które mają doprowadzić do powstania takiego utworu, nie należy zawierać umowy zlecenia, tylko umowę o dzieło. Wówczas nie będzie wątpliwości co do rzeczywistego celu zawarcia umowy, a organy skarbowe nie będą kwestionować zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodów.

Trzecia możliwość potrącenia kosztów uzyskania przychodów od należności otrzymanych z tytułu umowy zlecenia polega na potrąceniu faktycznie poniesionych kosztów. Podatnik (zleceniobiorca) może je uwzględnić zamiast kosztów zryczałtowanych (20% albo 50%), jeżeli jest w stanie udowodnić, że były one wyższe niż te, które wynikają z zastosowania przez płatnika normy procentowej (odpowiednio 20% albo 50%). Najprostszym dowodem na to są oczywiście dokumenty potwierdzające poniesienie takich kosztów, czyli rachunki, faktury, dowody wpłaty itd. W zeznaniu rocznym podatnik (zleceniobiorca) uwzględnia te koszty zamiast kosztów procentowych.

PRZYKŁAD

Maria W. otrzymała od zleceniodawcy PIT-11 za 2009 r., w którym wykazano należności z tytułu umowy zlecenia. Wynikają z niego następujące dane:

przychody 10 000 zł,

koszty uzyskania przychodów 2000 zł (zastosowano 20% koszty ryczałtowe),

dochód 8000 zł.

Maria W. posiada dokumenty potwierdzające, że w związku z wykonywaniem umów zlecenia faktycznie poniosła koszty w wysokości 3500 zł. Oznacza to, że Maria W. może uwzględnić w zeznaniu rocznym koszty w wysokości 3500 zł, a nie jak wynika z PIT-11 w wysokości 2000 zł. Dochód z tytułu umów zlecenia wyniesie zatem 6500 zł, a nie 8000 zł. Tym samym podatek należny od umów zlecenia okaże się niższy niż pobrane w ciągu roku przez płatnika zaliczki na podatek.

Sytuacja, gdy kosztów uzyskania przychodów w ogóle się nie stosuje, występuje wtedy, gdy należność z umowy zlecenia (tzw. wartość brutto zlecenia) w jednym miesiącu, niezależnie od liczby zawartych zleceń od tego samego zleceniodawcy, nie przekroczyła kwoty 200 zł (kwota musi być określona w umowie). Wówczas podstawa opodatkowania jest równa przychodowi. Na płatniku ciąży obowiązek pobrania 18% podatku zryczałtowanego. Przychodów tego rodzaju nie wykazuje się w zeznaniu rocznym, wobec czego podatnik nie ma możliwości potrącenia jakichkolwiek kosztów uzyskania przychodów od tego rodzaju należności. Podatek zryczałtowany nie podlega bowiem uwzględnieniu ani przeliczeniu w zeznaniu rocznym.

Kwota zmniejszająca podatek

Umowa zlecenia i umowa o pracę

Inaczej niż w przypadku należności wypłacanych z tytułu umowy o pracę, płatnik potrącający zaliczkę na podatek od należności z tytułu umowy zlecenia nie ma możliwości obniżenia jej o kwotę zmniejszającą podatek (w 2009 r. – 46,33 zł miesięcznie). Jeżeli zleceniobiorca jest jednocześnie zatrudniony na podstawie umowy o pracę przez inną firmę, wówczas na niej jako płatniku z tytułu umowy o pracę ciąży obowiązek zmniejszenia zaliczki na podatek o kwotę zmniejszającą podatek (ale tylko w przypadku, gdy pracownik przed wypłatą pierwszego wynagrodzenia złoży pracodawcy oświadczenie PIT-2). Podatnik (zleceniobiorca) nie ma w takiej sytuacji możliwości wyboru, od której zaliczki na podatek (od należności z tytułu umowy o pracę czy umowy zlecenia) zostanie potrącona kwota zmniejszająca podatek.

Natomiast kwota wolna od podatku (w 2009 r. – 3091 zł) zostanie uwzględniona w całości w zeznaniu rocznym, w którym również zostaną połączone dochody z tytułu zatrudnienia z dochodami uzyskanymi z tytułu umowy zlecenia z wyłączeniem umowy zlecenia o wartości nieprzekraczającej 200 zł brutto.

Wyłącznie umowa zlecenia

Nawet w przypadku, gdy zleceniobiorca nie jest jednocześnie nigdzie zatrudniony, płatnik wypłacający należności z tytułu umowy zlecenia nie ma możliwości potrącenia kwoty zmniejszającej podatek. Takiej możliwości nie przewidują przepisy określające sposób ustalania zaliczki na podatek od umowy zlecenia (art. 41 ust. 1 ustawy o pdof). Nie oznacza to, że należności otrzymane z tytułu umowy zlecenia podlegają opodatkowaniu od każdej wartości, tj. że nie odejmuje się od nich kwoty wolnej od podatku. Stanie się tak, ale dopiero w zeznaniu rocznym złożonym przez zleceniobiorcę.

Mała umowa zlecenia

Należy pamiętać, że nie obniża się o kwotę zmniejszającą podatek podatku zryczałtowanego pobieranego od umowy zlecenia opiewającej na wartość równą lub niższą od 200 zł miesięcznie. Jeżeli podatnik (zleceniobiorca) otrzymywał należności z tytułu umowy zlecenia opodatkowane podatkiem zryczałtowanym, nie ma również możliwości uwzględniania kwoty wolnej od podatku, oczywiście wyłącznie w zakresie tych należności. Pobrany podatek zryczałtowany jest podatkiem ostatecznym i nie podlega uwzględnieniu w zeznaniu rocznym. Kwota wolna od podatku podlega uwzględnieniu wyłącznie w ramach dochodów opodatkowanych według skali podatkowej.

PRZYKŁAD

Jan C. w 2009 r. co miesiąc wykonywał umowę zlecenia o wartości 170 zł brutto. Płatnik (zleceniodawca) potrącał 18% podatku zryczałtowanego. Suma otrzymanych należności wynosi 2040 zł i mieści się w kwocie wolnej od podatku za 2009 r. – 3091 zł. Mimo to Jan C. nie może złożyć zeznania rocznego uwzględniając kwotę wolną od podatku w zakresie tych należności. Pobrany podatek zryczałtowany nie podlega już przeliczeniu ani zwrotowi.

Podstawa prawna

 • art. 22 ust. 9, ust. 10, art. 30 ust. 1 pkt 5a, ust. 3, art. 41 ust. 1 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (DzU z 2000 r. nr 14, poz. 176 ze. zm.).
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Kadry

  Wypadki przy pracy - I kwartał 2021 [GUS]

  Wypadki przy pracy - GUS podał dane za I kwartał 2021 r. Czy liczba wypadków spadła w porównaniu do roku 2020?

  HR-owca portret własny 2021 [RAPORT]

  HR-owca portret własny 2021 - raport przedstawia jak HRowcy radzili sobie w pandemii, jakie mają zadania, wyzwania i motywacje. Jak oceniają swoją pracę?

  Płaca minimalna w Niemczech w 2021 i 2022 r.

  Płaca minimalna w Niemczech w 2021 i 2022 r. - ile wynosi Mindestlohn? Ile wynosi netto?

  Urlop rodzinny na opiekę nad rodzicami lub wnukami

  Urlop rodzinny - 12 miesięczny urlop na opiekę nad chorymi rodzicami bądź wnukami dla babci lub dziadka to nowa propozycja urlopu. Czy będzie wprowadzony do Kodeksu pracy?

  Składka zdrowotna - Nowy Ład

  Składka zdrowotna a Nowy Ład - jaka zmiana w naliczaniu składki na ubezpieczenie zdrowotne została przewidziana od 2022 r.?

  Kodeks pracy - zmiana definicji pracownika

  Kodeks pracy - zmiana definicji pracownika przewidziana jest w projekcie ustawy o zmianie ustawy kodeksowej. Jaka miałaby być nowa definicja pracownika?

  Jedna płaca minimalna dla całego kraju to złe rozwiązanie?

  Płaca minimalna - jedna kwota dla całego kraju to złe rozwiązanie? Przedsiębiorcy proponują wprowadzenie minimalnego wynagrodzenia za pracę na poziomie 50% średniej płacy w danym regionie.

  Turcja - umowa o zabezpieczeniu społecznym

  Turcja - umowa o zabezpieczeniu społecznym funkcjonuje od 1 czerwca 2021 r. Czego dotyczy? Kto na niej skorzysta?

  Składka zdrowotna 2021 – działalność gospodarcza

  Składka zdrowotna w 2021 r. a działalność gospodarcza - ile wynosi wysokość składki zdrowotnej? Jak Nowy Ład wpłynie na wysokość składki zdrowotnej?

  Rozwiązanie umowy za porozumieniem stron - wzór

  Rozwiązanie umowy za porozumieniem stron - pobierz wzór druku. Jak rozwiązać umowę zgodnie z art. 30 § 1 pkt 1 Kodeksu pracy? W jakiej formie dokonać porozumienia?

  Czy można zwolnić pracownika z powodu braku szczepienia?

  Zwolnienie niezaszczepionego pracownika - czy prawo pracy pozwala na rozwiązanie umowy z pracownikiem, który nie zaszczepił się przeciwko COVID-19?

  Kiedy pracownik ponosi odpowiedzialność materialną?

  Odpowiedzialność materialna pracownika - pracownik ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych i za mienie powierzone w ramach dodatkowej umowy.

  Składki KRUS III kwartał 2021

  Składki KRUS w III kwartale 2021 r. - ile wynoszą rolnicze składki wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie?

  Wyższe podwyżki dla służby zdrowia od 1 lipca 2021 r.

  Wyższe podwyżki dla służby zdrowia od 1 lipca 2021 r. - takie rozwiązanie proponuje Senat. Sprawdź, ile wzrośnie wynagrodzenie lekarzy, pielęgniarek, położnych i innych pracowników medycznych.

  Ile osób w Polsce pracuje zdalnie? [GUS]

  Praca zdalna - ile osób w Polsce pracuje zdalnie? Gdzie najwięcej osób pracuje z domu?

  Płaca minimalna - średnie wynagrodzenie w powiecie

  Płaca minimalna będzie zależała od powiatu? Proponuje się, aby wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę wynosiła tyle, ile średnie wynagrodzenie w powiecie.

  Świadczenie rehabilitacyjne - ile wynosi w 2021 r.?

  Świadczenie rehabilitacyjne - ile wynosi w III kwartale 2021 r.? Znamy nowy wskaźnik waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego.

  Powrót do pracy stacjonarnej czy praca zdalna?

  Powrót do pracy stacjonarnej - czy Polacy chcą wracać do biur? Czy praca zdalna zostanie? Jakie wyzwania stoją przed pracodawcami i pracownikami?

  12 czerwca - Dzień Sprzeciwu Wobec Pracy Dzieci

  Dzień Sprzeciwu Wobec Pracy Dzieci przypada na 12 czerwca. Pandemia COVID-19 wpłynęła negatywnie na to zjawisko.

  Umowa o zabezpieczeniu społecznym z Turcją już funkcjonuje

  Umowa o zabezpieczeniu społecznym z Turcją funkcjonuje od 1 czerwca 2021 r. Jakie kwestie reguluje?

  Odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy - wszystko, co musisz wiedzieć

  Jednorazowe odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy - komu i kiedy przysługuje? Kto je wypłaca? Jak odwołać się od decyzji ZUS?

  PPK: stan oszczędności można sprawdzać na bieżąco

  PPK - stan oszczędności na swoim rachunku w PPK można sprawdzać na bieżąco. Jak to zrobić?

  Nowy Ład – kalkulator wynagrodzeń 2022

  Nowy Ład - kalkulator wynagrodzeń w 2022 r. pozwala obliczyć wysokość wynagrodzeń dla umów o pracę. Jak Nowy Ład wpływa na wysokość płacy minimalnej w 2022 r.? Wyższa kwota wolna od podatku powoduje brak podatku przy minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Ile wyniesie najniższa krajowa?

  Minimalne wynagrodzenie pielęgniarek i położnych od lipca 2021 r.

  Minimalne wynagrodzenie pielęgniarek i położnych od lipca 2021 r. - to rozwiązanie dla wszystkich medyków. Co ze wzrostem wynagrodzeń do 2027 r.?

  Przedłużenie kadencji organów związków zawodowych

  Przedłużenie kadencji organów statutowych związków zawodowych, organizacji przedsiębiorców i społecznych inspektorów pracy przewiduje projekt nowelizacji ustawy covidowej.