| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Indywidualne prawo pracy > Zatrudnianie i zwalnianie > Co trzeba zrobić, aby zatrudnić pracownika młodocianego

Co trzeba zrobić, aby zatrudnić pracownika młodocianego

Prowadzę zakład fryzjerski. Chcę zatrudnić od 1 września br. pracownicę młodocianą w celu nauki zawodu. Zaczyna ona naukę w I klasie szkoły zawodowej. Jakie warunki muszę spełnić, aby przyjąć ją do pracy? Czy mogę podpisać z nią umowę na czas określony tylko na jeden rok szkolny? Czy umowę podpisuję ze szkołą, czy z pracownicą młodocianą?

RADA

 

Aby prowadzić przygotowanie zawodowe młodocianych musi Pan lub osoba przez Pana wyznaczona posiadać kwalifikacje wymagane dla instruktorów praktycznej nauki zawodu. Umowę na czas określony z pracownicą młodocianą może Pan zawrzeć tylko w przypadku zatrudniania większej liczby pracowników młodocianych, niż wynika to z potrzeb zakładu. Jednak wówczas zawiera się ją na okres nie krótszy niż 3 lata. Umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego należy podpisać z pracownicą młodocianą. Umowę ze szkołą będzie Pan natomiast zobowiązany zawrzeć w przypadku, gdy to szkoła skieruje do Pana zakładu uczniów na praktyczną naukę zawodu.

UZASADNIENIE

Przygotowanie zawodowe pracowników młodocianych może odbywać się w formie nauki zawodu lub przyuczenia do wykonywania określonej pracy. W Pana sytuacji w związku z podjęciem przez młodocianego nauki w szkole zawodowej, jego przygotowanie zawodowe będzie się odbywało w formie nauki zawodu. W takim przypadku natomiast zatrudnienie młodocianego jest dopuszczalne tylko i wyłącznie przy pracach objętych programem praktycznej nauki zawodu. Aby taką praktyczną naukę zawodu młodocianych prowadzić, pracodawca lub wyznaczony przez niego pracownik prowadzący tę praktykę powinien posiadać:

tytuł mistrza w zawodzie, którego będzie nauczał lub w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu będącego przedmiotem nauczania,

przygotowanie pedagogiczne wymagane dla nauczycieli lub ukończony odpowiedni kurs pedagogiczny.

W przypadku instruktorów praktycznej nauki zawodu nieposiadających tytułu mistrza w zawodzie, powinni oni posiadać:

przygotowanie pedagogiczne lub ukończony kurs pedagogiczny,

określone w przepisach świadectwo dojrzałości lub dyplom ukończenia studiów wyższych wraz z odpowiednio długim, określonym w przepisach, stażem pracy w zawodzie.

WAŻNE!

Umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego pracodawca podpisuje bezpośrednio z pracownikiem młodocianym.

Umowa zawarta z pracownikiem młodocianym, poza elementami wymaganymi dla wszystkich umów o pracę, powinna zawierać:

wskazany rodzaj przygotowania zawodowego, które ma odbywać młodociany (nauka zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy),

czas trwania i miejsce odbywania przygotowania zawodowego,

sposób dokształcania teoretycznego.

Zasadą w obowiązujących przepisach prawa pracy jest, że taka umowa powinna być zawarta z pracownikiem młodocianym na czas nieokreślony. Od tej zasady przewidziano jednak jeden wyjątek. Mianowicie w przypadku, gdy pracodawca zatrudnia w celu nauki zawodu większą liczbę pracowników młodocianych, niż to wynika z jego potrzeb, może zawrzeć z młodocianymi umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego na czas określony. Jednak czas ten nie może być krótszy niż okres kształcenia określony w odpowiednich przepisach dotyczących czasu trwania nauki zawodu. Zgodnie z tymi przepisami okres kształcenia w zawodzie fryzjera wynosi 3 lata. Zatem nie może Pan zawrzeć z pracownikiem młodocianym umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego na czas określony krótszy niż 3 lata.

Jeżeli natomiast praktyczna nauka zawodu jest organizowana przez szkołę, może Pan przyjąć w swoim zakładzie uczniów w celu odbycia takiej nauki. Wówczas będzie Pan zobowiązany do podpisania z dyrektorem szkoły kierującym uczniów do Pana zakładu umowy o praktyczną naukę zawodu w celu jej odbycia.

art. 194, art. 195 Kodeksu pracy,

§ 1, § 2, § 6-9 rozporządzenia z 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (DzU nr 60, poz. 278 ze zm.),

§ 3 ust. 2, § 7, § 10 ust. 4 rozporządzenia z 1 lipca 2002 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (DzU nr 113, poz. 988 ze zm.),

załącznik do rozporządzenia z 26 czerwca 2007 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (DzU nr 124, poz. 860).

Aleksander P. Kuźniar

specjalista w zakresie prawa pracy

Czytaj także

Narzędzia kadrowego

POLECANE

DOKUMENTACJA PRACOWNICZA 2019

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł partnerski

Eksperci portalu infor.pl

EXCO A2A Polska

EXCO A2A Polska (www.exco.pl) jest polską filią Grupy EXCO (www.exco.fr) France, sieci niezależnych biur działających w zakresie audytu, ekspertyz księgowych oraz doradztwa.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »