| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Indywidualne prawo pracy > Zatrudnianie i zwalnianie > Ochrona działaczy związkowych

Ochrona działaczy związkowych

Ochronie trwałości stosunku pracy podlegają nie tylko wskazani uchwałą zarządu zakładowej organizacji związkowej członkowie tej organizacji. Objęci są nią również wskazani członkowie międzyzakładowej organizacji związkowej.

Prawo wskazania pracowników objętych ochroną stosunku pracy, przewidzianą w art. 32 ust. 1 ustawy z 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (DzU z 2001 r. nr 79, poz. 854 ze zm. - zwanej dalej ustawą o związkach), przysługuje również międzyzakładowej organizacji związkowej (czyli takiej strukturze danego związku zawodowego, która zrzesza pracowników zatrudnionych u więcej niż jednego pracodawcy, u którego nie działają zakładowe organizacje tego związku). Gwarantuje to art. 34 ustawy o związkach zawodowych, który nakazuje stosować art. 32 do międzyzakładowej organizacji związkowej obejmującej swoim działaniem pracodawcę, z pewnymi odrębnościami wynikającymi z art. 34

2

tej ustawy.

Zgodnie z art. 342 ustawy o związkach liczba pracowników - członków międzyzakładowej organizacji związkowej podlegających ochronie - uzależniona jest od tego, czy ta organizacja związkowa choć w jednym zakładzie pracy objętym jej działaniem zrzesza pracowników w liczbie wymaganej do uzyskania statusu organizacji reprezentatywnej w rozumieniu art. 24125a Kodeksu pracy. Będzie to organizacja, która zrzesza co najmniej 10% pracowników zatrudnionych u pracodawcy lub co najmniej 7% (jeżeli jest jednostką organizacyjną albo organizacją członkowską ponadzakładowej organizacji związkowej uznanej za reprezentatywną na podstawie art. 24117 § 1 pkt 1 k.p.) albo jest organizacją zrzeszającą największą liczbę pracowników. Należy pamiętać, że przy ustalaniu reprezentatywności międzyzakładowej organizacji związkowej bierze się pod uwagę liczbę członków tej organizacji zatrudnionych u danego pracodawcy, a nie łączną liczbę członków.

Jeżeli międzyzakładowa organizacja związkowa spełnia ten wymóg, to zarząd tej organizacji może zastosować różne sposoby ustalania liczby pracowników podlegających ochronie:

1) może ustalić liczbę chronionych zgodnie z art. 32 ust. 3 lub 4 ustawy o związkach, tj. albo w zależności od liczby kadry kierowniczej, albo w stosunku do liczby członków będących pracownikami,

2) może również wskazać pracowników podlegających ochronie w liczbie ustalonej zgodnie z art. 32 ust. 3 albo 4 ustawy o związkach w jednym spośród zakładów pracy objętych jej działaniem, w którym ta organizacja zrzesza pracowników w liczbie wymaganej do uzyskania statusu organizacji reprezentatywnej i do tej liczby dodać liczbę pozostałych zakładów pracy, które są objęte zakresem jej działania, a w których jest zatrudnionych co najmniej 10 pracowników będących jej członkami.


Przykład

Międzyzakładowa organizacja związkowa licząca 50 członków obejmuje swoim działaniem trzech pracodawców, z których jeden zatrudniania 150 pracowników, drugi 65, a trzeci 52. U pierwszego z tych pracodawców zatrudnionych jest 25 członków tej organizacji, u drugiego 17, a u trzeciego 8. Kadra kierownicza u tych pracodawców liczy: 3 osoby - u pierwszego pracodawcy i po 2 u pozostałych. Zarząd tej organizacji może ustalać liczbę pracowników chronionych na dwa sposoby - w zależności od liczby osób stanowiących kadrę kierowniczą albo w zależności od liczby jej członków będących pracownikami. W przypadku wyboru pierwszego kryterium (kadra kierownicza) zarząd międzyzakładowej organizacji związkowej mógłby wskazać 7 pracowników podlegających ochronie (tyle osób stanowi kadrę kierowniczą u wszystkich pracodawców). Biorąc pod uwagę kryterium liczby członków tej organizacji będących pracownikami, mógłby wskazać 5 pracowników objętych ochroną (liczba członków tej organizacji wynosi 50 osób, a więc stosując sposób liczenia określony w art. 32 ust. 4 ustawy o związkach, zarząd może wskazać 2 pracowników oraz dodatkowo 3 pracowników z przedziału od 21 do 50 członków, czyli łącznie 5 pracowników).

Należy przyjąć, że skoro zgodnie z zasadami wskazanymi w pkt 2 liczbę pracowników chronionych według kryteriów przyjętych w art. 32 ust. 3 albo 4 ustawy o związkach ustala się, uwzględniając liczbę członków kadry kierowniczej lub liczbę członków będących pracownikami w jednym wskazanym zakładzie, to w przypadku obliczania liczby pracowników chronionych, opierając się na zasadach wskazanych w pkt 1, powinno się brać pod uwagę liczbę kadry kierowniczej u wszystkich pracodawców objętych jej działaniem albo łączną liczbę członków tej organizacji będących pracownikami.

Decyzja o wyborze jednego z podanych sposobów ustalania liczby chronionych działaczy związkowych leży wyłącznie w gestii zarządu międzyzakładowej organizacji związkowej. To samo dotyczy ustalania liczby chronionych na podstawie kryterium kadry kierowniczej lub liczby członków w jednym zakładzie, a następnie powiększenia jej o liczbę pozostałych zakładów, w których jest zatrudnionych co najmniej 10 pracowników - członków tej organizacji.

Jeżeli natomiast międzyzakładowa organizacja związkowa w żadnym zakładzie pracy objętym jej działaniem nie zrzesza liczby pracowników wymaganej do uzyskania statusu organizacji reprezentatywnej, liczba pracowników podlegających ochronie przewidzianej w art. 32 ust. 1 ustawy o związkach nie może być większa od liczby zakładów pracy objętych działaniem tej organizacji, które zatrudniają co najmniej 10 pracowników będących jej członkami.

Przykład

Międzyzakładowa organizacja związkowa zrzesza 139 pracowników zatrudnionych u trzech pracodawców. U jednego z tych pracodawców zatrudnionych jest 58 członków tej organizacji, u drugiego 72, u trzeciego 9. Jednak w żadnym z tych zakładów organizacja międzyzakładowa nie zrzesza liczby pracowników wymaganej do uzyskania statusu organizacji reprezentatywnej. W tym przypadku ochronie przewidzianej w art. 32 podlega dwóch wskazanych uchwałą zarządu członków międzyzakładowej organizacji związkowej.

Zarząd międzyzakładowej organizacji związkowej może wskazać - jako podlegających ochronie przewidzianej w art. 32 ust. 1 ustawy o związkach - pracowników będących członkami zarządu lub innych pracowników będących członkami danej międzyzakładowej organizacji związkowej upoważnionych do reprezentowania tej organizacji wobec pracodawców. Ochrona przysługuje przez okres wskazany uchwałą zarządu, a po jego upływie dodatkowo przez okres odpowiadający połowie okresu określonego uchwałą, nie dłużej jednak niż rok po jego upływie. Okres objęcia ochroną nie jest zatem powiązany z okresem kadencji organów związku. Ochrona trwałości stosunku pracy przewidziana w art. 32 ust. 1 ustawy o związkach przysługuje od chwili zawiadomienia pracodawcy o uchwale zarządu zakładowej organizacji związkowej wskazującej osoby podlegające ochronie (wyrok Sądu Najwyższego z 23 lutego 2005 r., III PK 77/04, OSNP 2005/21/331).

Halina Tulwin

Czytaj także

Narzędzia kadrowego

POLECANE

URLOPY WYPOCZYNKOWE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Anna Gnoińska

Ekspert w zakresie strategii HR i cyfrowej transformacji HR, właściciel revit.hr. Doświadczenie zdobywała jako dyrektor i członek Zarządu odpowiedzialny za HR, komunikację i zarządzanie zmianą. Pracowała w spółkach międzynarodowych i krajowych w sektorze bankowym, mediów i energetycznym. Studiowała finanse i zarządzanie we Francji i w Niemczech w ramach NEOMA Business School. Dodatkowo ukończyła program Swedish Institute w zakresie CSR i program „Creativity&Innovation in the Organization” na UCLA. Europejka z przekonania. Mówi pięcioma językami. Pasjonuje się przyszłością pracy, zrównoważonym rozwojem w dobie globalizacji oraz przywództwem kobiet.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »