| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Indywidualne prawo pracy > Zatrudnianie i zwalnianie > Jak przeprowadzić procedurę zwolnień grupowych

Jak przeprowadzić procedurę zwolnień grupowych

Zwolnienia grupowe polegają na rozwiązaniu w okresie nieprzekraczającym 30 dni umów o pracę ze znaczną częścią załogi z przyczyn niedotyczących pracowników. Dokonanie zwolnień grupowych wymaga od pracodawcy zastosowania szczególnego trybu postępowania, odmiennego niż tryb zwolnień pracowników uregulowany w Kodeksie pracy.

Pracodawcy dokonujący zwolnień grupowych mają dodatkowe obowiązki oprócz tych związanych ze zwykłymi zwolnieniami z pracy. Należą do nich m.in. informowanie urzędu pracy o zwolnieniach grupowych, zawarcie porozumienia z organizacjami związkowymi lub wydanie regulaminu zwolnień grupowych czy wypłata odprawy pieniężnej. Nieprzestrzeganie trybu zwolnień grupowych może wiązać się z różnymi sankcjami dla pracodawcy, ale nie spowoduje bezskuteczności dokonanych wypowiedzeń umów o pracę z mocy prawa. Dopiero przed sądem pracy pracownicy mogą dochodzić uznania za bezskuteczne dokonanych wypowiedzeń w ramach zwolnień grupowych, jeżeli doszło do nich z naruszeniem prawa.

Zwolnienia grupowe dotyczą tylko pracodawców zatrudniających co najmniej 20 pracowników (art. 1 ust. 1 ustawy o zwolnieniach grupowych). Przy obliczaniu osób zwolnionych grupowo nie bierzemy pod uwagę pracowników mianowanych i tymczasowych.

Zwolnieniem grupowym jest rozwiązanie stosunku pracy z przyczyn niedotyczących pracowników w drodze wypowiedzenia dokonanego przez pracodawcę, a także na mocy porozumienia stron (gdy na mocy porozumienia stron zostaną rozwiązane umowy z co najmniej 5 pracownikami), w okresie nieprzekraczającym 30 dni, jeżeli zwolnienia te obejmą co najmniej:

  • 10 pracowników, gdy pracodawca zatrudnia mniej niż 100 pracowników,
  • 10% pracowników, gdy pracodawca zatrudnia co najmniej 100, jednak mniej niż 300 pracowników,
  • 30 pracowników, gdy pracodawca zatrudnia co najmniej 300 lub więcej pracowników.

Okres 30 dni, w którym ma nastąpić zwolnienie wskazanej wyżej grupy pracowników, należy liczyć od daty pierwszego dokonanego przez pracodawcę wypowiedzenia (złożenia oświadczenia woli o wypowiedzeniu stosunku pracy) lub złożenia oferty rozwiązania umowy o pracę na mocy porozumienia stron z przyczyn niedotyczących pracownika (wyrok SN z 20 września 1994 r., I PRN 63/94, OSNP 1995/3/36).

WAŻNE!

Okres 30 dni, w którym ustalamy, czy doszło do zwolnień grupowych, liczymy od dnia, w którym wręczono pracownikowi pierwsze wypowiedzenie lub złożono ofertę rozwiązania umowy o pracę za porozumieniem stron z przyczyn niedotyczących pracownika.

Przy dokonywaniu zwolnień grupowych należy pamiętać o obowiązku poinformowania urzędu pracy i organizacji związkowych o zamiarze przeprowadzenia zwolnień, przeprowadzenia konsultacji z organizacjami związkowymi, zawarcia porozumienia z tymi organizacjami lub ustalenia zasad zwolnień w regulaminie oraz powtórnego zawiadomienia urzędu pracy.

Krok 1. Zawiadomienie organizacji związkowych i urzędu pracy o zwolnieniach grupowych

Pracodawca, który zamierza przeprowadzić zwolnienia grupowe, jest zobowiązany zawiadomić na piśmie zakładowe organizacje związkowe i urząd pracy o:

  • przyczynach zamierzonego grupowego zwolnienia,
  • liczbie zatrudnionych pracowników i grupach zawodowych, do których oni należą,
  • grupach zawodowych pracowników objętych zamiarem grupowego zwolnienia,
  • okresie, w ciągu którego nastąpi takie zwolnienie,
  • proponowanych kryteriach doboru pracowników do grupowego zwolnienia,
  • kolejności dokonywania zwolnień pracowników,
  • propozycjach rozstrzygnięcia spraw pracowniczych związanych z zamierzonym grupowym zwolnieniem.

Pracodawca jest dodatkowo zobowiązany zawiadomić na piśmie związki zawodowe o sposobie ustalania świadczeń należnych pracownikom z tytułu zwolnień grupowych, jeżeli takie świadczenia są przewidziane.

Czytaj także

Narzędzia kadrowego

POLECANE

SKŁADKI ZUS 2020

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Galt

Prawo, podatki, księgowość

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »