reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Indywidualne prawo pracy > Zatrudnianie i zwalnianie > Wyrok SN z dnia 27 października 2004 r. sygn. I PK 627/03

Wyrok SN z dnia 27 października 2004 r. sygn. I PK 627/03

Zawieszenie stosowania postanowień zakładowego układu zbiorowego pracy (art. 24127 k.p.) dotyczy także pracownika korzystającego w okresie przedemerytalnym z ochrony przed wypowiedzeniem warunków pracy lub płacy (art. 39 w związku z art. 42 § 1 k.p.). Przewodniczący SSN Herbert Szurgacz Sędziowie SN: Zbigniew Hajn (sprawozdawca), Andrzej Kijowski

Wyrok SN z dnia 27 października 2004 r. sygn. I PK 627/03

Zawieszenie stosowania postanowień zakładowego układu zbiorowego pracy (art. 24127 k.p.) dotyczy także pracownika korzystającego w okresie przedemerytalnym z ochrony przed wypowiedzeniem warunków pracy lub płacy (art. 39 w związku z art. 42 § 1 k.p.).

Przewodniczący SSN Herbert Szurgacz

Sędziowie SN: Zbigniew Hajn (sprawozdawca), Andrzej Kijowski

Sąd Najwyższy, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 27 października 2004 r. sprawy z powództwa Zenona K. przeciwko Fabryce Silników Elektrycznych „B.” SA w B. o zapłatę, na skutek kasacji powoda od wyroku Sądu Okręgowego-Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Opolu z dnia 7 maja 2003 r. [...]

1. oddaIił kasację,

2. odstąpił od obciążenia powoda kosztami postępowania kasacyjnego.

Uzasadnienie

Powód żądał od pracodawcy - Fabryki Silników Elektrycznych. „B.” SA w B. 11.796 zł tytułem wyrównania obniżonego wynagrodzenia za pracę. Pozwana wniosła o oddalenie powództwa i obciążenie powoda kosztami zastępstwa procesowego.

Wyrokiem z 21 października 2002 r. Sąd Rejonowy-Sąd Pracy w Brzegu zasądził od pozwanej dochodzoną przez powoda kwotę wraz z ustawowymi odsetkami od 5 lipca 2002 r. oraz 3.000 zł tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego.

Sąd Rejonowy ustalił, że w okresie, gdy powód podlegał ochronie przed rozwiązaniem stosunku pracy (11 miesięcy przed emeryturą), pomiędzy zarządem pozwanej a związkami zawodowymi istniejącymi w Spółce zawarte zostało porozumienie o częściowym i czasowym zawieszeniu stosowania postanowień zakładowego układu zbiorowego Pracy (ZUZP) na okres od 1 lipca 2001 r. do 30 września 2001 r. oraz kolejne porozumienia z 21 września 2001 r. i 28 listopada 2001 r. przedłużające czas obowiązywania zawieszenia do 30 września 2002 r. Wynagrodzenie w kwocie wynikającej z ZUZP powód otrzymywał do czerwca 2001 r., następnie zaś - do dnia rozwiązania stosunku pracy - w wysokości obniżonej stosownie do postanowień powyższego porozumienia, które prowadziło do obniżenia wynagrodzeń za pracę wszystkich pracowników Spółki. Sąd Rejonowy wskazał, że art. 24127 k.p. istotnie wprowadza możliwość zawieszenia układu zbiorowego pracy w razie występowania w zakładzie trudności ekonomicznych, na okres limitowany przepisami Kodeksu pracy. Sąd przyznał rację stronie pozwanej, że zawieszenie układu nie wymaga wręczania pracownikom wypowiedzeń zmieniających. Jednakże stwierdził, że zawieszenie układu, tak jak i sam układ, nie może prowadzić do pominięcia przepisów Kodeksu pracy o charakterze bezwzględnie obowiązującym, a taki właśnie charakter ma art. 39 k.p., który z mocy art. 42 ma w stosunku do powoda zastosowanie. Co prawda, pod względem formalnym zawieszenie układu nie wymaga wypowiedzenia, to jednak w istocie rzeczy jego zawieszenie ma w stosunku do powoda skutek zmieniający faktycznie warunki płacy i to w okresie korzystania przez niego ze szczególnej ochrony stosunku pracy. Zdaniem Sądu twierdzenie, że w okresie zawieszenia układu, nie mają zastosowania przepisy Kodeksu pracy o charakterze bezwzględnie obowiązującym, prowadzi do usankcjonowania poglądu, że zakres stosowania przepisów ius cogens zależy od rodzaju przepisów prawa wewnętrznego regulujących stosunek pracy. Z tych względów Sąd podzielił stanowisko powoda, że nabyte uprawnienia, dotyczące szczególnej ochrony stosunku pracy, które z mocy art. 240 § 2 k.p. nie mogą być przedmiotem zakładowego układu zbiorowego pracy, tym bardziej nie mogą być podważane porozumieniem o zawieszeniu układu.

reklama

Czytaj także

Źródło:

Orzeczenia Sądu Najwyższego - Izby Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych
Tarcza antykryzysowa – pomoc dla pracodawców poszkodowanych w wyniku pandemii koronawirusa (PDF)29.00 zł
reklama

Narzędzia kadrowego

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

KORONAWIRUS A PRAWO PRACY

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Deloitte

Audyt, konsulting, zarządzanie ryzykiem, doradztwo finansowe, podatkowe i prawne

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama