| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Indywidualne prawo pracy > Zatrudnianie i zwalnianie > Wyrok SN z dnia 21 września 2004 r. sygn. II PK 20/04

Wyrok SN z dnia 21 września 2004 r. sygn. II PK 20/04

Wątpliwości co do treści przepisów szczegółowych dotyczących ustalenia wysokości odszkodowania z tytułu niezgodnego z prawem rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia należy rozstrzygać zgodnie z zasadą że odszkodowanie to powinno odpowiadać wysokości utraconego wynagrodzenia za pracę. Przewodniczący SSN Krystyna Bednarczyk Sędziowie SN: Jerzy

Wyrok SN z dnia 21 września 2004 r. sygn. II PK 20/04

Wątpliwości co do treści przepisów szczegółowych dotyczących ustalenia wysokości odszkodowania z tytułu niezgodnego z prawem rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia należy rozstrzygać zgodnie z zasadą że odszkodowanie to powinno odpowiadać wysokości utraconego wynagrodzenia za pracę.

Przewodniczący SSN Krystyna Bednarczyk

Sędziowie SN: Jerzy Kwaśniewski (sprawozdawca), Maria Tyszel

Sąd Najwyższy, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 21 września 2004 r. sprawy z powództwa Andrzeja J. przeciwko KGHM „P.M.” SA w L. o odszkodowanie, na skutek kasacji strony pozwanej od wyroku Sądu Okręgowego-Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Legnicy z dnia 23 października 2003 r. [...]

oddalił kasację.

Uzasadnienie

W sprawie z powództwa Andrzeja J. przeciwko KGHM „P.M.” SA w L, powód domagał się zasądzenia od strony pozwanej odszkodowania z tytułu niezgodnego z prawem rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia w wysokości stanowiącej równowartość wynagrodzenia za pracę za czas do upływu okresu wypowiedzenia (od dnia 29 kwietnia 2002 r. do dnia 31 sierpnia 2002 r.), przy uwzględnieniu jako podstawy wyliczenia odszkodowania wynagrodzenia zasadniczego i innych świadczeń w kwocie 31.853,97 zł miesięcznie. Pozwana KGHM „P.M.” SA w L. powództwo uznała co do zasady, a w odniesieniu do wysokości dochodzonego odszkodowania tylko w zakresie wynagrodzenia zasadniczego powoda, które wynosiło miesięcznie 19.898,91 zł. Sąd Rejonowy-Sąd Pracy w Głogowie wyrokiem z dnia 1 lipca 2003 r. zasądził od strony pozwanej KGHM „P.M.” SA w L. na rzecz powoda kwotę 126.536,20 zł z odsetkami ustawowymi od dnia 4 października do dnia zapłaty, to jest kwotę odpowiadającą stanowisku powoda z uwzględnieniem: 1) 19.898,91 zł -wynagrodzenia zasadniczego; 2) 3.702,33 zł - jako 1/12 specjalnego wynagrodzenia rocznego z okazji Dnia Hutnika; 3) 12,66 zł - jako 1/12 dodatku z okazji Dnia Hutnika; 4) 1.288 zł - jako 1/12 premii za pierwsze półrocze 2001 r.; 5) 1.644,66 zł - jako 1/12 nagrody rocznej (14-tej pensji); 6) 4.234,08 zł -jako 1/12 dodatkowej nagrody rocznej.

Podstawę wyliczenia odszkodowania stanowiła suma wskazanych powyżej kwot, która wyniosła 30.780,65 zł. Kwota ta została podzielona przez współczynnik urlopowy, który w 2002 r. wynosił 20,92 zł, a otrzymany wynik pomnożono przez liczbę 86 dni roboczych przypadających w okresie od 29 kwietnia 2002 r. do 31 sierpnia 2002 r., tj. w okresie, w którym powinien biec termin wypowiedzenia powodowi umowy o pracę, gdyby nie rozwiązano z nim stosunku pracy w trybie art. 52 k.p. Odsetki ustawowe od przyznanego powodowi odszkodowania Sąd zasądził od dnia doręczenia stronie pozwanej odpisu pozwu, tj. od dnia 4 października 2002 r.

Czytaj także

Źródło:

Orzeczenia Sądu Najwyższego - Izby Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych
INFORLEX Kadry Płace i HR211.00 zł

Narzędzia kadrowego

POLECANE

URLOPY WYPOCZYNKOWE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Bem & Wspólnicy

Kancelaria radców prawnych specjalizująca się w prawie medycznym, prawie pracy, prawie rodzinnym oraz prawie nieruchomości.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »