reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Indywidualne prawo pracy > Zatrudnianie i zwalnianie > Wyrok SN z dnia 21 czerwca 2005 r. sygn. II PK 38/05

Wyrok SN z dnia 21 czerwca 2005 r. sygn. II PK 38/05

Przekształcenie podmiotowe stosunku pracy w związku z przejściem zakładu pracy lub jego części na nowego pracodawcę (art. 231 k.p.) nie likwiduje skutku rozwiązującego wypowiedzenia umowy o pracę dokonanego przed tym przejściem przez dotychczasowego pracodawcę. W tym celu niezbędne jest złożenie przez pracownika odwołania od wypowiedzenia do sądu

Wyrok SN z dnia 21 czerwca 2005 r. sygn. II PK 38/05

Przekształcenie podmiotowe stosunku pracy w związku z przejściem zakładu pracy lub jego części na nowego pracodawcę (art. 231 k.p.) nie likwiduje skutku rozwiązującego wypowiedzenia umowy o pracę dokonanego przed tym przejściem przez dotychczasowego pracodawcę. W tym celu niezbędne jest złożenie przez pracownika odwołania od wypowiedzenia do sądu pracy.

Przewodniczący SSN Kazimierz Jaśkowski

Sędziowie SN: Barbara Wagner (sprawozdawca), Zbigniew Hajn

Sąd Najwyższy, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 21 czerwca 2005 r. sprawy z powództwa Ewy A. i innych przeciwko Niepublicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej -Ł. Centrum Medycznemu Spółce z o.o. w L. i Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej z siedzibą w L. w likwidacji o ustalenie istnienia stosunku pracy, na skutek kasacji strony pozwanej Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Ł. Centrum Medycznego Spółki z o.o. w L. od wyroku Sądu Okręgowego-Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Jeleniej Górze z dnia 9 listopada 2004 r. [...]

1) zmienił zaskarżony wyrok w punkcie III w ten sposób, że zmienił punkt I wyroku Sądu Rejonowego w Lubaniu z dnia 24 lutego 2004 r. [...] i powództwo oddalił;

2) umorzył postępowanie wobec Jolanty C.-W. i Edyty C;

3) nie obciążył powódek kosztami postępowania.

Uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze wyrokiem z dnia 9 listopada 2004 r. [...] uchylił punkt I wyroku Sądu Rejonowego-Sądu Pracy w Lubaniu z dnia 24 lutego 2004 r. [...], ustalającego, że powodowie od 1 stycznia 2004 r. są pracownikami Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ł. Centrum Medycznego Spółki z o.o. w L. i umorzył postępowanie w zakresie obejmującym powództwa Krystyny G., Jolanty M., Zofii C, Bogumiły S., Beaty C, Wioletty B., Anny K., Grażyny G., Agnieszki G. i Marioli K., zaś w zakresie obejmującym powództwa Renaty R., Anny M., Doroty K., Renaty R. oraz Małgorzaty D., zniósł postępowanie i w tej części przekazał sprawę Sądowi Re-jonowemu-Sądowi Pracy w Lubaniu do ponownego rozpoznania, a dalej idącą apelację strony pozwanej oddalił.

Podstawę rozstrzygnięcia stanowiły następujące ustalenia faktyczne i ich prawna ocena. Powodowie [...] byli zatrudnieni w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w L. w Szpitalu Rejonowym w L. Ponieważ stan zadłużenia placówki przekraczał 32.000.000 zł, Rada Powiatu L. podjęła czynności mające na celu restrukturyzację w zakresie świadczenia usług medycznych. Uchwałą z dnia 4 października 2003 r. powołała Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ł. Centrum Medyczne Spółkę z o.o. w L, która miała prowadzić działalność medyczną. W dniu 21 października 2003 r. Rada Powiatu przyjęła projekt aktu założycielskiego Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ł. Centrum Medyczne. Aktem notarialnym z 23 października 2003 r. powołano spółkę pod nazwą Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ł. Centrum Medyczne Spółka z o.o. w L, która została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 8 grudnia 2003 r. Uchwałą z 19 grudnia 2003 r. Rada Powiatu L. zlikwidowała jednostkę organizacyjną Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w L. Datę otwarcia likwidacji wyznaczono na dzień 29 grudnia 2003 r. Mieszkańcom powiatu, którzy dotychczas korzystali z usług likwidowanego zakładu, świadczenia zdrowotne zapewniał Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ł. Centrum Medyczne. Mienie użytkowane przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej zagospodarowano w ten sposób, że nieruchomości stanowiące własność powiatu niezbędne do prowadzenia działalności przez nowoutworzoną Spółkę zostały przekazane na jej rzecz w formie aportu, zaś majątek ruchomy likwidowanego zakładu został sprzedany albo zagospodarowany w inny sposób, a uzyskany dochód przeznaczono na spłatę zadłużenia. W dniu 6 grudnia 2003 r. Zarząd Powiatu L. zawarł z Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Ł. Centrum Medycznym i Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej umowę, na podstawie której oddano w bezpłatne użytkowanie, na czas nieoznaczony, na prowadzenie działalności statutowej działkę [...] o powierzchni 0,1720 ha zabudowanej budynkiem szpitala oraz działkę [...] o powierzchni 6,2181 ha zabudowanej w całości piętnastoma budynkami. Uchwałą z 30 grudnia 2003 r. Rada Powiatu wyraziła zgodę na zawarcie przez likwidowaną placówkę umowy nieodpłatnego użyczenia stanowiącego jej własność sprzętu i wyposażenia Niepublicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Ł. Centrum Medyczne. Na okres od 29 grudnia 2003 r. do 31 marca 2004 r. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w likwidacji i Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ł. Centrum Medyczne zawarły porozumienie o wykonywanie świadczeń zdrowotnych. Na podstawie porozumienia likwidowana jednostka skierowała do wykonywania świadczeń medycznych w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Ł. Centrum Medycznym 112 pracowników wskazanych w załączniku. Wśród tych pracowników nie znajdowali się powodowie. Umowę o świadczenie usług medycznych z Narodowym Funduszem Zdrowia na rok 2004 podpisał Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ł. Centrum Medyczne. Większość powodów wykonywała na rzecz nowoutworzonego Zakładu Opieki Zdrowotnej te same czynności co w likwidowanej jednostce. Część pracowników dawnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w L. została zwolniona z obowiązku świadczenia pracy. Inni przedłożyli pisma o rozwiązanie umowy o pracę na mocy porozumienia stron i jednocześnie wystąpili z prośbą o zatrudnienie w Ł. Centrum Medycznym, gdzie nawiązano z nimi stosunki pracy. Powodowie nie złożyli takich pism, wobec czego w styczniu 2004 r. otrzymali pisma o rozwiązaniu umów o pracę z powodu likwidacji zakładu pracy. Sąd Okręgowy podzielił pogląd i argumentację Sądu pierwszej instancji w kwestii przejścia zakładu pracy na nowego pracodawcę. Uznał, że w dniu 1 stycznia 2004 r. nastąpiło przejęcie w całości Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w L. w likwidacji przez Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ł. Centrum Medyczne w L. W ocenie tego Sądu, zarówno dla jednego, jak i drugiego zakładu, organem założycielskim była jednostka samorządu terytorialnego, a mianowicie Powiat L. „Zachowania” tej jednostki samorządu terytorialnego „determinowały wzajemne relacje” obu wyodrębnionych zakładów pracy. Zarówno z uzasadnienia uchwały Rady Powiatu L. z dnia 4 października 2003 r. w przedmiocie utworzenia Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ł. Centrum Medyczne w L, jak i uzasadnienia uchwały z dnia 19 grudnia 2003 r. w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w L. wynika, że działalność w zakresie świadczenia usług zdrowotnych zostaje przejęta przez nowoutworzony zakład. Jednakże o przejęciu zakładu pracy przesądziły - według Sądu - „zachowania i zdarzenia faktyczne będące skutkiem podjętych wyżej uchwał, które zaistniały w funkcjonowaniu tak likwidowanego, jak i nowo utworzonego Zakładu Opieki Zdrowotnej, rzutujące zarazem na ich wzajemne relacje”. Z dniem 1 stycznia 2004 r. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w L. w likwidacji zaprzestał świadczenia działalności określonej w art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz.U. Nr 91, poz. 408 ze zm.). Działalność w dotychczasowym zakresie rozpoczął z tym dniem Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ł. Centrum Medyczne, który przejął w bezpłatne użytkowanie budynki służące do realizacji świadczeń zdrowotnych oraz w nieodpłatne użyczenie sprzęt i wyposażenie. Potwierdzeniem rozpoczęcia działalności przez Ł. Centrum Medyczne było zawarcie kontraktu na świadczenie usług z Narodowym Funduszem Zdrowia. Ponieważ nastąpiło przejęcie „całej sfery dotychczasowej działalności” likwidowanego Zakładu Opieki Zdrowotnej w zakresie świadczeń zdrowotnych i promocji zdrowia, wraz z zespołem zasobów majątkowych, Sąd uznał, że powodowie stali się z mocy prawa pracownikami Ł. Centrum Medycznego.

reklama

Czytaj także

Źródło:

Orzeczenia Sądu Najwyższego - Izby Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych
Prawa i obowiązki dyrektora szkoły. Kompetencje. Zadania. Odwołanie53.40 zł
reklama

Narzędzia kadrowego

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

KORONAWIRUS A PRAWO PRACY

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Diana Renata Bożek

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama