reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Indywidualne prawo pracy > Zatrudnianie i zwalnianie > Wyrok SN z dnia 25 listopada 2005 r., sygn. I PK 89/05

Wyrok SN z dnia 25 listopada 2005 r., sygn. I PK 89/05

Ciężar udowodnienia niezdolności do pracy pracownika stawiającego się do niej po wyczerpaniu okresu pobierania zasiłku chorobowego (art. 53 § 1 pkt 1 lit. b k.p.) spoczywa na pracodawcy, który powinien skierować pracownika na odpowiednie badania lekarskie.

Wyrok SN z dnia 25 listopada 2005 r., sygn. I PK 89/05

Ciężar udowodnienia niezdolności do pracy pracownika stawiającego się do niej po wyczerpaniu okresu pobierania zasiłku chorobowego (art. 53 § 1 pkt 1 lit. b k.p.) spoczywa na pracodawcy, który powinien skierować pracownika na odpowiednie badania lekarskie.

 

Przewodniczący SSN Józef Iwulski, Sędziowie SN: Krystyna Bednarczyk, Roman Kuczyński (sprawozdawca).

Sąd Najwyższy, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 25 listopada 2005 r. sprawy z powództwa Marka K. przeciwko Przedsiębiorstwu Przemysłu Bawełnianego „Z.” SA w Z. o odszkodowanie i ekwiwalent za urlop, na skutek kasacji powoda od wyroku Sądu Okręgowego-Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Łomży z dnia 29 grudnia 2004 r. [...]

uchylił zaskarżony wyrok i przekazał sprawę Sądowi Okręgowemu-Sądowi Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Łomży do ponownego rozpoznania i orzeczenia o kosztach postępowania kasacyjnego

Uzasadnienie

W dniu 26 maja 2004 r. spółka „Z." SA w Z. rozwiązała umowę o pracę z Markiem K. na podstawie art. 53 § 1 pkt 1 lit. b k.p. Powód Marek K. wniósł o zasądzenie od Przedsiębiorstwa Przemysłu Bawełnianego „Z." SA w Z. kwoty 21.011,40 zł tytułem odszkodowania za niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę oraz kwoty 12.204,45 zł tytułem ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy. Uzasadniając powództwo Marek K. wyjaśnił, że przez 6 miesięcy korzystał ze zwolnienia lekarskiego, które następnie zostało przedłużone do 270 dni, to jest do dnia 25 maja 2004 r., i gdy w dniu 26 maja 2004 r. stawił się do pracy nie było podstaw do rozwiązania z nim umowy o pracę bez wypowiedzenia na podstawie art. 53 § 1 pkt 1 lit. b k.p., bowiem w tym dniu był zdolny do podjęcia pracy.

Sąd Rejonowy-Sąd Pracy w Zambrowie wyrokiem z dnia 15 października 2004 r. oddalił powództwo o odszkodowanie i umorzył postępowanie w części dotyczącej żądania zapłaty kwoty 12.204,45 zł tytułem ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy. Sąd pierwszej instancji miał na względzie poczynione ustalenia faktyczne, w tym przede wszystkim przedstawione zaświadczenie lekarskie o niezdolności do pracy stwierdzające niezdolność powoda do pracy w okresie od 27 kwietnia 2004r. do 28 maja 2004 r. oraz dowód (przedstawiony przez powoda) w postaci orzeczenia lekarza orzecznika ZUS z dnia 18 maja 2004 r. stwierdzającego z tym dniem zdolność powoda do pracy. Biorąc powyższe pod uwagę Sąd uznał, że zaświadczenie stwierdzające niezdolność powoda do pracy w okresie od 27 kwietnia 2004 r. do 28 maja 2004 r. było wiążące dla oceny zdolności powoda do pracy dokonanej przez pracodawcę. Sąd Rejonowy stwierdził, iż wobec posiadania przez pozwanego pracodawcę zaświadczenia o niezdolności powoda do pracy do dnia 28 maja 2004 r. wydanego we właściwym trybie, pozwany nie miał obowiązku skierowania powoda na kontrolne badania lekarskie w celu ustalenia zdolności do wykonywania pracy na dotychczasowym stanowisku. Według Sądu pierwszej instancji wobec istnienia niezdolności powoda do pracy stwierdzonej zaświadczeniem ZUS, pracownik powinien powstrzymać się od wykonywania pracy, a pracodawca nie może dopuścić do pracy osoby wobec której orzeczono niezdolność do pracy. Właśnie dlatego nie miało decydującego znaczenia w ocenie tego Sądu orzeczenie lekarza orzecznika ZUS wydane w celu przyznania świadczenia rehabilitacyjnego, gdyż stanowiło ono jedynie podstawę decyzji w sprawie tego świadczenia. Stąd należało uznać, że niezdolność powoda do pracy trwała dłużej niż łączny okres pobierania z tego tytułu wynagrodzenia i zasiłku.

reklama

Czytaj także

Źródło:

Orzeczenia Sądu Najwyższego - Izby Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych
Compliance 360° w firmie (PDF)59.00 zł
reklama

Narzędzia kadrowego

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

KORONAWIRUS A PRAWO PRACY

reklama

Eksperci portalu infor.pl

EIB SA

Broker ubezpieczeniowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama