| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Indywidualne prawo pracy > Zatrudnianie i zwalnianie > Wyrok SN z dnia 15 listopada 2006 r., sygn. I PK 98/06

Wyrok SN z dnia 15 listopada 2006 r., sygn. I PK 98/06

Roszczenie o ustalenie istnienia stosunku pracy może być rozpoznane tylko przez sąd pracy i tylko ten sąd może, uznając jego niezasadność, wydać orzeczenie oddalające powództwo, nawet, gdy przesłanką takiego rozstrzygnięcia jest uznanie cywilnoprawnego charakteru stosunku łączącego powoda z pozwanym. To samo dotyczy roszczeń, które mogą być wywodzone tylko ze stosunku pracy bez względu na podstawę faktyczną sporu. W takiej sytuacji sąd pracy, stwierdzając nieistnienie stosunku pracy, nie może przekazać sprawy do rozpoznania do wydziału cywilnego sądu, a rozpoznanie sprawy przez sąd pierwszej instancji w składzie ławniczym nie uzasadnia uznania nieważności postępowania ze względu na sprzeczny z przepisami prawa skład sądu orzekającego (art. 379 pkt 4 k.p.c.).

Wyrok SN z dnia 15 listopada 2006 r., sygn. I PK 98/06

Roszczenie o ustalenie istnienia stosunku pracy może być rozpoznane tylko przez sąd pracy i tylko ten sąd może, uznając jego niezasadność, wydać orzeczenie oddalające powództwo, nawet, gdy przesłanką takiego rozstrzygnięcia jest uznanie cywilnoprawnego charakteru stosunku łączącego powoda z pozwanym. To samo dotyczy roszczeń, które mogą być wywodzone tylko ze stosunku pracy bez względu na podstawę faktyczną sporu. W takiej sytuacji sąd pracy, stwierdzając nieistnienie stosunku pracy, nie może przekazać sprawy do rozpoznania do wydziału cywilnego sądu, a rozpoznanie sprawy przez sąd pierwszej instancji w składzie ławniczym nie uzasadnia uznania nieważności postępowania ze względu na sprzeczny z przepisami prawa skład sądu orzekającego (art. 379 pkt 4 k.p.c.).

Przewodniczący SSN Herbert Szurgcza,

Sędziowie SN: Katarzyna Gonera, Zbigniew Hajn (sprawozdawca).

Sąd Najwyższy, po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 15 listopada 2006 r. sprawy z powództwa Waldemara K. przeciwko Agencji Ochrony Osób i Mienia „S.” Spółce z o.o. w W. z udziałem inspektora Państwowej Inspekcji Pracy o ustalenie istnienia stosunku pracy i wynagrodzenie za pracę, na skutek skargi kasacyjnej powoda od wyroku Sądu Okręgowego-Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Olsztynie z dnia 22 listopada 2005 r. [...]

uchylił zaskarżony wyrok i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania Sądowi Okręgowemu-Sądowi Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Olsztynie z pozostawieniem temu Sądowi rozstrzygnięcie o kosztach postępowania kasacyjnego.

Uzasadnienie

Zaskarżonym wyrokiem Sąd Okręgowy po rozpoznaniu sprawy z powództwa Waldemara K. przeciwko Agencji Ochrony Osób i Mienia „S.” Sp. z o.o. w W. o ustalenie istnienia stosunku pracy i wynagrodzenie za pracę na skutek apelacji wniesionej przez powoda oraz inspektora pracy od wyroku Sądu Rejonowego- Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Olsztynie z 7 września 2005 r., oddalił obie apelacje.

Powód wniósł o ustalenie, że wykonywał pracę w pozwanej spółce na podstawie umowy o pracę, a nie umowy zlecenia, oraz o zasądzenie 4.346 zł z ustawowymi odsetkami od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty, o wydanie świadectwa pracy i zasądzenie kosztów procesu. Po ostatecznym sprecyzowaniu żądań powód wniósł o zasądzenie od pozwanej: 2.740,40 zł brutto tytułem wynagrodzenia za nadgodziny, 3.311 zł brutto tytułem ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy oraz 2.566,56 zł brutto tytułem dodatku za pracę w porze nocnej.

Czytaj także

Źródło:

Orzeczenia Sądu Najwyższego - Izby Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych
Potrącenia z wynagrodzeń i zasiłków Praktyczne wskazówki59.00 zł

Narzędzia kadrowego

POLECANE

REWOLUCJA W DOKUMENTACJI PRACOWNICZEJ 2019

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Euro-Tax.pl Zwrot Podatku S.A.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »