| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Indywidualne prawo pracy > Zatrudnianie i zwalnianie > Wyrok SN z dnia 7 lutego 2007 r., sygn. I PK 212/06

Wyrok SN z dnia 7 lutego 2007 r., sygn. I PK 212/06

Części zakładu pracy w rozumieniu art. 231 § 1 k.p. nie można utożsamiać wyłącznie ze składnikami materialnymi, ponieważ mogą ją także stanowić zadania pracodawcy.  

Wyrok SN z dnia 7 lutego 2007 r., sygn. I PK 212/06

Części zakładu pracy w rozumieniu art. 231 § 1 k.p. nie można utożsamiać wyłącznie ze składnikami materialnymi, ponieważ mogą ją także stanowić zadania pracodawcy.

 

Przewodniczący SSN Herbert Szurgacz,

Sędziowie SN: Beata Gudowska, Zbigniew Hajn (sprawozdawca).

Sąd Najwyższy, po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 7 lutego 2007 r. sprawy z powództwa Elżbiety B. przeciwko Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej - Zespołowi Szpitali Miejskich w C. i Aleksandrze Z. - Firma Z. Zakład Pracy Chronionej w C. o ustalenie istnienia stosunku pracy, na sku­tek skargi kasacyjnej powódki od wyroku Sądu Okręgowego-Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Częstochowie z dnia 16 marca 2006 r. [...]

oddalił skargę kasacyjną.

Uzasadnienie

Zaskarżonym wyrokiem Sąd Okręgowy oddalił apelację powódki od wyroku Sądu Rejonowego-Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Częstochowie z 13 lipca 2005 r. [...], oddalającego powództwo Elżbiety B. przeciwko Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej - Zespołowi Szpitali Miejskich w C. (powoływanemu dalej, jako: „Zespół Szpitali”) oraz Aleksandrze Z. - Firma Z. Zakład Pracy Chronionej w C. o ustalenie istnienia stosunku pracy.

Z istotnych w świetle zarzutów skargi kasacyjnej ustaleń przyjętych przez Sąd Okręgowy w podstawie faktycznej zaskarżonego wyroku wynika, że powódka Elżbieta B. była zatrudniona w pozwanym Zespole Szpitali od 1 października 1975 r., ostatnio na stanowisku pracownika gospodarczego magazynu odzieżowego pacjen­tów. Do jej obowiązków należało w szczególności: 1) przyjmowanie odzieży chorych, jej ścisła ewidencja, zapakowanie i zabezpieczenie oraz 2) wykonywanie na bieżąco prac porządkowych w szatni i utrzymywanie jej w czystości z zachowaniem reżimów sanitarno-epidemiologicznych. Na podstawie zawartej 11 marca 2003 r. umowy o świadczenie usług pomiędzy Zespołem Szpitali a Aleksandrą Z. - Firma Z. w C. jej strony postanowiły, że określona grupa pracowników Zespołu Szpitali zostanie „prze­kazana” do firmy Aleksandry Z. na podstawie art. 231 k.p. Wśród tych pracowników miała być „przekazana” również powódka. Dnia 20 marca 2003 r. pozwany Zespół Szpitali poinformował powódkę, że od 1 maja 2003 r. zostanie ona „przejęta” w trybie art. 231 k.p. przez pozwaną Aleksandrę Z. Pismo pozwanego Zespołu Szpitali zawierało pouczenie o przysługującym prawie złożenia w ciągu jednego miesiąca oświadczenia o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia. Po otrzymaniu tego pisma powódka wystosowała 25 marca 2003 r. sprzeciw, w którym kwestionowała zgodność z prawem tego przekazania i wnosiła o anulowanie przekazania wobec jej osoby. W odpowiedzi na pismo powódki, pozwany Zespół Szpitali pismem z 11 kwietnia 2003 r. poinformował powódkę, że nie ma możliwości anulowania decyzji o przekazaniu jej do nowego pracodawcy, albowiem przedmiotem umowy zawartej przez Zespół Szpitali z Aleksandrą Z. jest również obsługa szatni. Pozwany wyjaśnił, że magazyn odzieżowy dla pacjentów, w którym była zatrudniona powódka, jest integralną częścią szatni dla pacjentów, a jego obsługa jest ściśle związana z obsługą szatni dla pacjentów, tym samym wchodzi w zakres zadania powierzonego Firmie „Z.”. Aleksandra Z. pismem z 12 maja 2003 r. poinformowała powódkę, że od 1 maja 2003 r. jest ona zatrudniona w Firmie Z. na stanowisku pracownika gospodarczego magazynu odzieżowego dla pacjentów. Po dniach wolnych, przypadających na 1-3 maja 2003 r. powódka zgłosiła się do pracy i 5 maja 2003 r. normalnie wykonywała swoje obowiązki. W następnym dniu nie przyszła do pracy z powodu choroby. Na zwolnieniu lekarskim powódka przebywała do 26 stycznia 2004 r. Dnia 29 października 2003 r. pozwana Aleksandra Z. rozwiązała z powódką umowę o pracę bez wy­powiedzenia w trybie art. 53 § 1 k.p., z powodu przebywania na zwolnieniu lekarskim dłużej niż 3 miesiące. Dnia 27 stycznia 2004 r. powódka stawiła się do Zespołu Szpitali celem podjęcia pracy. Pozwany odmówił dopuszczenia powódki do pracy twierdząc, że powódka od 1 maja 2003 r. nie jest już jego pracownikiem.

Czytaj także

Źródło:

Orzeczenia Sądu Najwyższego - Izby Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych
INFORLEX Kadry Płace i HR285.00 zł

Narzędzia kadrowego

POLECANE

KORONAWIRUS A PRAWO PRACY

reklama

Ostatnio na forum

Wszystko co musisz wiedzieć o PPK

Eksperci portalu infor.pl

Milena Bernacka-Stachniałek

Adwokat i doradca restrukturyzacyjny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »