| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Indywidualne prawo pracy > Urlopy > Kiedy wystąpić o urlop wychowawczy

Kiedy wystąpić o urlop wychowawczy

Za miesiąc kończy mi się urlop macierzyński i chciałabym jeszcze przez kilka miesięcy skorzystać z urlopu wychowawczego. Kiedy powinnam zgłosić to mojemu pracodawcy? Czy pracodawca może zwolnić mnie z jakichś powodów, podczas gdy będę przebywała na urlopie wychowawczym? - pyta Czytelniczka z Wrocławia.

Pracownica powinna wystąpić do pracodawcy z wnioskiem o urlop wychowawczy na dwa tygodnie przed terminem rozpoczęcia urlopu wskazanym we wniosku. Pracownicy przebywającej na urlopie wychowawczym przysługuje ochrona stosunku pracy.

Urlop wychowawczy jest jednym z podstawowych uprawnień pracowniczych związanych z rodzicielstwem. Aby jednak z niego skorzystać, należy spełniać pewne wymogi wskazane w Kodeksie pracy. Mianowicie urlop wychowawczy przysługuje w celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem pracownikowi, który jest zatrudniony co najmniej 6 miesięcy. Przy czym do 6-miesięcznego okresu zatrudnienia wlicza się również poprzednie okresy zatrudnienia. Dotyczy to wyłącznie zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, a więc prawa do urlopu wychowawczego nie mają zatrudnieni na podstawie umowy o dzieło czy zlecenia.

Urlop wychowawczy przysługuje w wymiarze do 3 lat, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez dziecko 4. roku życia (art. 186 § 1 k.p.). Może on zostać wykorzystany od razu w całości bądź też maksymalnie w czterech częściach.

Aby skorzystać z urlopu wychowawczego, pracownica jest zobowiązana złożyć pracodawcy pisemny wniosek w tej sprawie na dwa tygodnie przed planowanym rozpoczęciem urlopu (§ 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z 16 grudnia 2003 r. - DzU nr 230, poz. 2291). Niezachowanie jednak tego terminu nie oznacza, że wniosek zostanie przez pracodawcę odrzucony. W takim przypadku ma on obowiązek udzielić urlopu wychowawczego nie później niż z dniem upływu dwóch tygodni od dnia złożenia wniosku przez pracownicę.

Wniosek taki, jak już wspomniano, powinien zostać sporządzony na piśmie i zawierać datę rozpoczęcia oraz zakończenia urlopu, a także okres urlopu wychowawczego, który dotychczas został wykorzystany na dane dziecko. Ponieważ z urlopu na takich samych zasadach jak matka może skorzystać również ojciec dziecka, do wniosku należy dołączyć pisemne oświadczenie drugiego z rodziców albo opiekunów dziecka o braku zamiaru korzystania z urlopu wychowawczego przez wskazany we wniosku okres.

Warto dodać, że pracownica może wycofać wniosek o udzielenie urlopu wychowawczego nie później jednak niż na 7 dni przed rozpoczęciem tego urlopu. Również to oświadczenie powinno zostać złożone pracodawcy w formie pisemnej. Ponadto pracownica może zrezygnować z rozpoczętego już urlopu wychowawczego. Za zgodą pracodawcy może to uczynić w każdym czasie. W innej sytuacji musi powiadomić pracodawcę o terminie zamierzonego powrotu do pracy najpóźniej na 30 dni przed tym terminem (art. 1863 k.p.).

Pracownicy przebywającej na urlopie wychowawczym przysługuje ochrona stosunku pracy. Zgodnie z art. 1861 § 1 k.p. pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę w okresie od dnia złożenia przez pracownicę wniosku o udzielenie urlopu wychowawczego do dnia zakończenia tego urlopu.

Rozwiązanie przez pracodawcę umowy w tym czasie jest dopuszczalne tylko w przypadku:

• ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy,

• gdy zachodzą przyczyny uzasadniające rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownicy,

• zastosowania przepisów o zwolnieniach grupowych.

Należy również dodać, że w przypadku złożenia wniosku o udzielenie urlopu wychowawczego po dokonaniu czynności prawnej zmierzającej do rozwiązania umowy o pracę pracodawca udziela tego urlopu na okres nie dłuższy niż do dnia rozwiązania umowy o pracę wskutek dokonanej czynności.

Odpowiedziała Alicja Fal

Czytaj także

Narzędzia kadrowego

POLECANE

URLOPY WYPOCZYNKOWE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

widoczni.com

Agencja marketingu internetowego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »