reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Indywidualne prawo pracy > Uprawnienia rodzicielskie > Urlop macierzyński dla ojca

Urlop macierzyński dla ojca

Pracuję na pełny etat. Mam bezrobotną żonę, która jest w ciąży. Gdy żona urodzi, czy będę mógł skorzystać z urlopu macierzyńskiego i wychowawczego? Czy pracodawca może odmówić udzielenia mi tych urlopów? Czy grozi mi zwolnienie z pracy?

RADA
Z uwagi na fakt, że żona nie ma statusu pracownicy, nie może pan skorzystać z urlopu macierzyńskiego. Wprawdzie Kodeks pracy przewiduje możliwość skorzystania z urlopu macierzyńskiego przez ojca dziecka, jednak jest to prawo wtórne, uzależnione od uprzedniego wykorzystania po porodzie co najmniej 14 tygodni urlopu macierzyńskiego przez pracownicę. Także art. 180 § 7 k.p. przyznaje pracownikowi ojcu wychowującemu dziecko prawo do niewykorzystanej części urlopu macierzyńskiego w razie zgonu pracownicy w czasie tego urlopu.

UZASADNIENIE

Pracownik, którego żona w chwili urodzenia dziecka nie pozostaje w stosunku pracy, nie ma możliwości skorzystania z części urlopu macierzyńskiego, gdyż prawo do tego urlopu w ogóle nie powstanie, bowiem żona nie ma prawa do urlopu macierzyńskiego. W takiej sytuacji nie można wnosić o część urlopu, który nie zaistniał.

Ma pan natomiast możliwość skorzystania z urlopu wychowawczego. Podstawowym warunkiem uzyskania prawa do urlopu wychowawczego jest pozostawanie w zatrudnieniu przez okres co najmniej 6 miesięcy. Do tego okresu wlicza się wszystkie okresy zatrudnienia niezależnie od występujących między nimi przerw.

Urlop wychowawczy w celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem w wymiarze do 3 lat przysługuje nie dłużej niż do ukończenia przez nie 4. roku życia. Na wniosek pracownika urlop może być udzielony w częściach - nie więcej jednak niż w czterech.

Szczególne uprawnienia posiadają osoby sprawujące opiekę nad dzieckiem w wieku do lat 18, które z powodu stanu zdrowia wymaga osobistej opieki pracownicy. Osobom tym przysługuje prawo do dodatkowego urlopu wychowawczego w wymiarze do 3 lat, czyli w łącznym wymiarze do 6 lat.

Osoba ubiegająca się o urlop wychowawczy na opiekę nad takim dzieckiem jest obowiązana przedstawić orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności uzasadniające udzielenie tego urlopu. Dodatkowy urlop wychowawczy na opiekę nad takim dzieckiem może być udzielony niezależnie od tego, czy na to dziecko został wykorzystany urlop wychowawczy, zanim osiągnęło ono wiek 4 lat, czy też nie.

Wniosek o udzielenie urlopu wychowawczego składa się pracodawcy w formie pisemnej na 2 tygodnie przed rozpoczęciem okresu, w którym zamierza się korzystać z tego urlopu.

We wniosku o udzielenie urlopu wychowawczego pracownik wskazuje:
-
datę rozpoczęcia i zakończenia urlopu wychowawczego,
- okres urlopu wychowawczego, który dotychczas został wykorzystany na dane dziecko.

Do wniosku o udzielenie urlopu wychowawczego dołącza się pisemne oświadczenie drugiego z rodziców lub opiekunów dziecka o braku zamiaru korzystania z urlopu wychowawczego przez okres wskazany we wniosku.

Pracodawca nie może odmówić udzielenia pracownikowi urlopu wychowawczego. Należy także zwrócić uwagę na szczególną ochronę trwałości stosunku pracy zagwarantowaną przepisem art. 1861 § 1 k.p., w myśl którego pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę w okresie od dnia złożenia przez pracownika wniosku o udzielenie urlopu wychowawczego do dnia zakończenia tego urlopu.

Rozwiązanie przez pracodawcę umowy w tym czasie jest dopuszczalne tylko w razie ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy, a także gdy zachodzą przyczyny uzasadniające rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika. W przypadku złożenia przez pracownika wniosku o udzielenie urlopu wychowawczego po dokonaniu czynności zmierzającej do rozwiązania umowy o pracę, umowa rozwiązuje się w terminie wynikającym z tej czynności.

reklama

Przydatne formularze online

Czytaj także

Autor:

Źródło:

INFOR
Compliance 360° w firmie (PDF)59.00 zł
reklama

Narzędzia kadrowego

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

KORONAWIRUS A PRAWO PRACY

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Halina Kochalska

Analityk Gold Finance

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama