| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Indywidualne prawo pracy > Prawa i obowiązki > Kiedy w zatrudnieniu występuje dyskryminacja pośrednia

Kiedy w zatrudnieniu występuje dyskryminacja pośrednia

Nie jest dyskryminacją pośrednią odmowa przyznania nagrody jubileuszowej pracownikowi, który nie ma świadectwa pracy, jeżeli taki zapis wynika z regulaminu wynagradzania zakładu pracy. Aby można było mówić o dyskryminacji pośredniej, dysproporcje w traktowaniu pracowników powinny występować w przypadku wszystkich lub znacznej części pracowników, charakteryzujących się daną cechą (wyrok Sądu Najwyższego z 4 czerwca 2008 r., II PK 292/07).


Andrzej M. był zatrudniony w jednym z oddziałów terenowych Telewizji Polskiej. Obowiązujący w TVP regulamin wynagradzania przewidywał wypłatę nagród jubileuszowych dla wszystkich pracowników, jednak okresy zatrudnienia, które uprawniały do nagrody, musiały być poświadczone świadectwami pracy.

Andrzej M. pracował w Telewizji od 1970 r., ale wcześniej, przez ok. 5 lat (konkretnie w latach 1965-1970) był zatrudniony w ówczesnym Głównym Urzędzie Kontroli Prasy Publikacji i Widowisk (był pracownikiem cenzury). Za ten okres nie posiadał świadectwa pracy, ponieważ przepisy nie zobowiązują do ich wydawania.

Gdy odchodził na emeryturę, wniósł o wypłatę nagrody jubileuszowej z tytułu przepracowanych 40 lat. Jednak TVP odmówiła wypłaty, wskazując, że nie udowodnił pełnego okresu pracy - wspomnianych 5 lat pracy w cenzurze. Pracownik nie otrzymał bowiem świadectwa pracy.

Andrzej M. złożył więc pozew do sądu o odszkodowanie z tytułu niewypłaconej nagrody, oceniając roszczenie na ponad 25,8 tys. zł. Odszkodowanie miało być wypłacone z tytułu dyskryminacji. Powód wskazywał, że przyczyną jego dyskryminacji było rozpoczęcie zatrudnienia w Głównym Urzędzie Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk przed 1975 r., a więc przed wejściem w życie Kodeksu pracy. Wcześniejsze przepisy przewidywały wprawdzie możliwość wydawania świadectwa pracy, ale pracodawca mógł to uczynić na wniosek pracownika.

Jednak sąd I instancji oddalił pozew, motywując to takim samym obowiązkiem wszystkich pracowników do udokumentowania okresów pracy uprawniających do nagrody jubileuszowej. Nagroda jest świadczeniem fakultatywnym i pracodawca samodzielnie decyduje, w jaki sposób to uprawnienie zostanie przyznane.

Oddalone zostały również apelacja i skarga kasacyjna. Sąd Najwyższy wskazał w uzasadnieniu, że aby można było mówić o dyskryminacji pośredniej, dysproporcje w traktowaniu pracowników powinny występować w przypadku wszystkich lub znacznej części pracowników charakteryzujących się daną cechą.

Zgodnie bowiem z art. 183a § 4 k.p. dyskryminowanie pośrednie istnieje wtedy, gdy na skutek pozornie neutralnego postanowienia, zastosowanego kryterium lub podjętego działania występują dysproporcje w zakresie warunków zatrudnienia na niekorzyść wszystkich lub znacznej liczby pracowników należących do grupy wyróżnionej ze względu na jedną lub kilka przyczyn określonych w § 1 (tj. ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną, a także bez względu na zatrudnienie na czas określony lub nieokreślony albo w pełnym lub w niepełnym wymiarze czasu pracy i in.), jeżeli dysproporcje te nie mogą być uzasadnione innymi obiektywnymi powodami. Tu tą cechą miałby być moment nawiązania stosunku pracy i fakt nieotrzymania świadectwa pracy - bo pracodawca przed wejściem w życie Kodeksu pracy nie miał takiego obowiązku.

Jednak osoby, które były zatrudnione przed 1 stycznia 1975 r., miały możliwość uzyskania takiego świadectwa. Wiele osób posiada świadectwa pracy za te okresy. W rezultacie należy uznać, że przepis nakazujący udokumentowanie okresów zatrudnienia wyłącznie świadectwem pracy nie jest dyskryminujący. Mieści się w ramach swobody pracodawcy do uregulowania wynagrodzeń i innych uprawnień płacowych.

Michał Culepa

Czytaj także

Narzędzia kadrowego

POLECANE

URLOPY WYPOCZYNKOWE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

KPRF Law Office

Nowy wymiar obsługi prawnej

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »