| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Indywidualne prawo pracy > Prawa i obowiązki > Wyrok SN z dnia 27 stycznia 2004 r. sygn. I PK 219/03

Wyrok SN z dnia 27 stycznia 2004 r. sygn. I PK 219/03

Sąd drugiej instancji -jako sąd merytorycznie rozpoznający sprawę - ma obowiązek wzięcia pod rozwagę i ustosunkowania się do istotnych twierdzeń, wniosków i zarzutów strony broniącej się przed apelacją przeciwnika. Przewodniczący SSN Barbara Wagner Sędziowie SN: Katarzyna Gonera (sprawozdawca),

Sąd drugiej instancji -jako sąd merytorycznie rozpoznający sprawę - ma obowiązek wzięcia pod rozwagę i ustosunkowania się do istotnych twierdzeń, wniosków i zarzutów strony broniącej się przed apelacją przeciwnika.

Przewodniczący SSN Barbara Wagner

Sędziowie SN: Katarzyna Gonera (sprawozdawca), Zbigniew Hajn

Sąd Najwyższy, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 27 stycznia 2004 r. sprawy z powództwa Polskich Pracowni Konserwacji Zabytków Spółki Akcyjnej w W. przeciwko Tomaszowi C. o zapłatę, na skutek kasacji pozwanego od wyroku Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 28 listopada 2002 r. [...]

uchylił zaskarżony wyrok i przekazał sprawę Sądowi Apelacyjnemu w Gdańsku do ponownego rozpoznania i orzeczenia o kosztach postępowania kasacyjnego.

Uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Gdańsku z siedzibą w Gdyni-Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych wyrokiem z 2 sierpnia 2002 r. [...] zasądził od pozwanego Tomasza C. na rzecz powoda Polskich Pracowni Konserwacji Zabytków SA w W. kwotę 2.255,16 zł i oddalił powództwo o odszkodowanie w pozostałej części, w tym w zakresie dotyczącym odszkodowania za dokumentację konserwatorską. Strona powodowa domagała się zasądzenia od pozwanego łącznie kwoty 23.667,48 zł, w tym za dokumentację konserwatorską- kwoty 10.007,17 zł.

Sąd Okręgowy ustalił, że 20 lipca 1996 r. między Wietnamską Agencją Zarządzania Projektem (jako zamawiającym) a Przedsiębiorstwem Państwowym Polskie Pracownie Konserwacji Zabytków w W. (jako wykonawcą) został zawarty w Hanoi kontrakt [...], którego przedmiotem było wykonanie przez wykonawcę prac konserwatorskich w mieście Hue w Wietnamie przy obiektach The Mieu (prace projektowe i konserwatorsko-budowlane) i Ta Vu (konserwacja malowideł ściennych). Jako termin wykonania kontraktu przyjęto 31 grudnia 1997 r. Wykonawca miał realizować kontrakt w oparciu o zatwierdzoną dokumentację techniczną (§ 9 pkt 9.3 kontraktu). Z przebiegu prac na obu obiektach przewidywano wykonanie dokumentacji konserwatorskiej, składającej się ze strony opisowej i fotograficznej, która miała być przekazana zamawiającemu w terminie czterech miesięcy od zakończenia i przekazania prac (§ 9 pkt 9.4 kontraktu). W ramach opracowania dokumentacji konserwatorskiej przewidywano wydanie drukiem publikacji na ten temat w terminie sześciu miesięcy od zakończenia i przekazania prac (§ 9 pkt 9.5). W ramach zakresu prac określonego w załączniku do kontraktu uwzględniono między innymi wykonanie prac projektowych na obiekcie The Mieu oraz wykonanie prac dokumentacyjnych i dokumentacji powykonawczej obiektu Ta Vu. Sąd ustalił, że 19 czerwca 1997 r. pozwany objął stanowisko kierownika kontraktu w Hue. Przed objęciem stanowiska pozwany wyrażał wątpliwości, czy podoła tej funkcji, ale ówczesne kierownictwo strony powodowej gwarantowało mu wszelką pomoc. W dniu 26 listopada 1997 r. strony zawarły kolejną umowę o pracę na czas określony od 1 stycznia 1998 r. do 31 marca 1998 r. na stanowisku kierownika kontraktu. Zgodnie z § 6 umowy o pracę pozwany zobowiązany był do przestrzegania poleceń i wskazówek przełożonych. Sąd ustalił, iż do obowiązków pozwanego jako kierownika kontraktu należało między innymi organizowanie i kierowanie całością prac badawczych, projektowych, kosztorysowych, budowlanych i konserwatorskich, zgodnie z kontraktem, kierowanie pracą podległego personelu, szczegółowe przestrzeganie warunków kontraktu zawartego między stroną polską i wietnamską dokonywanie zakupów materiałów i sprzętu potrzebnych do realizacji kontraktu. Pozwany zobowiązany był do sporządzania i przekazywania protokołów zaawansowania robót, wraz ze sprawdzonym obmiarem robót, składania co miesiąc wraz z rozliczeniem wydatków sprawozdania z działalności produkcyjnej i wyników ekonomicznych budowy, protokolarnego udokumentowania wykonania robót dodatkowych, egzekwowania od kontrahenta zobowiązań zawartych w kontrakcie, nadzoru nad opracowaniem zgodnie z kontraktem harmonogramu robót, ekspertyz i dokumentacji technicznej oraz dopilnowania jej terminowego zatwierdzenia przez wykonawcę, sporządzenia końcowego rozliczenia budowy, protokołu odbioru robót oraz przekazania kompletu dokumentów rozliczeniowych całego kontraktu, przekazania dokumentacji budowy po rozliczeniu kontraktu do archiwum strony powodowej. Przyjęty przez pozwanego zakres obowiązków, zgodnie z jego treścią obowiązywał w okresie od 19 czerwca 1997 r. do 31 grudnia 1997 r.

Czytaj także

Źródło:

Orzeczenia Sądu Najwyższego - Izby Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych
Odpowiedzialność członków zarządu spółek kapitałowych79.00 zł

Narzędzia kadrowego

POLECANE

REWOLUCJA W DOKUMENTACJI PRACOWNICZEJ 2019

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Patrycja Łazowa

Konsultant projektów rekrutacyjnych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »