Kategorie

Ojciec czy pracoholik?

Paweł Berłowski
Paweł Berłowski
Czy rzeczywiście firmom bardziej opłaca się zatrudniać zaangażowanych ojców niż dyspozycyjnych pracoholików? Czytając profile kompetencyjne liderów, łatwiej odnajdziemy w nich cechy typowe dla tej pierwszej aniżeli drugiej grupy.

Odnajdywanie się mężczyzn w roli ojców stało się znowu tematem medialnym, gdy w Polsce pojawiły się urlopy tacierzyńskie. – Wreszcie nie tylko kobiety będą kojarzone przez pracodawców jako pracownicy podwyższonego ryzyka, bo domagający się respektu dla swoich obowiązków rodzinnych – ucieszyli się zwolennicy zwiększania zatrudnienia pań.

Inni dostrzegli szansę na zmniejszanie dyskryminacji kobiet, kiedy mężowie w większym stopniu odciążą żony w pełnieniu obowiązków wychowawczych, a te będą mogły rozwinąć swoje kariery. – Może w przyszłości mniej będzie maminsynków, bo zaangażowani ojcowie znajdą czas na przekazywanie synom wzorców prawdziwej męskości: troskliwej, odpowiedzialnej, dbającej o poczucie bezpieczeństwa – wyraziły swoje nadzieje panie zniesmaczone zniewieściałymi postawami coraz większej części brzydkiej płci.

Każdy za siebie

Reklama

Ojcowie niech mówią o ojcostwie, firmy o biznesie. – Nasze życie przypomina namiot napinany przez linki. Z jednej strony jest to odpowiedzialność za rolę zawodową i zarabianie pieniędzy, z drugiej – za relacje z żoną i dziećmi. Jeżeli tylko jedna z tych linek jest zbyt mocno naprężona, albo zbytnio poluzowana, cała konstrukcja może się zawalić. Powołaniem ojca jest trwanie w stanie ciągłego napięcia – mówił dr Ken Canfield (USA), autor książek nt. ojcostwa i prezes National Center for Fathering. Mówca ten gościł w Warszawie 6 marca podczas Międzynarodowego Forum Tato.net. Z dyskusji podczas Forum wynikało, że dla większości uczestników większy problem stanowi podołanie obowiązkom rodzinnym aniżeli zawodowym. – Żyję z poczuciem winy, bo kiedy mam wolny czas, to jednak często znikam z domu do studia telewizyjnego, by tam dyskutować lub wygłaszać komentarze – mówił poseł na Sejm Paweł Poncyliusz. – Czas dla dzieci znajduję, odwożąc je rano do szkoły oraz podczas weekendu – dodał.

Inni ojcowie również zwracali uwagę na łatwiejsze uleganie presji ze strony firmy niż dzieci. – W dziennikarstwie, zanim człowiek nie wyrobi sobie nazwiska, trudno o asertywną odmowę szefowi, proszącemu o pracę po godzinach – przyznał Krzysztof Ziemiec, znany prezenter telewizyjny. Dlatego lepiej zostawać ojcem, będąc już kimś znanym i mogącym walczyć o swoje prawa.

Ile czasu w czasie?

Dr Ken Canfield zwracał uwagę na jakość czasu. Każde dziecko potrzebuje czasu ojca na wyłączność, a nie współdzieląc go z innym dzieckiem czy telewizorem. Nie można też stwierdzić, że duża jakość równa się małej ilości. Nie da się w pośpiechu zapewnić dziecku odpowiedniej uwagi.

Reklama

Wiaczesław Władymirowicz Szuwajew, lekarz z Petersburga, – przyznał, że codziennie znajduje po kilka minut dla każdego z trójki swoich dzieci dzięki temu, że zdecydował się przyjmować pacjentów także w domu. Zwykle w przerwach ma ok. 5–10 minut na rozmowy z pociechami. Paweł Poncyliusz przytaczał przykład znajomego polityka, który codziennie o 20: 00 dzwoni do dzieci, by się wspólnie pomodlić.

Dobrym pomysłem jest możliwość zaangażowania dzieci w swoje sprawy zawodowe, np. zabranie ich do pracy, aby mogły zobaczyć i zrozumieć, co robimy, gdy nie ma nas w domu – tłumaczy Ken Canfield. – Firmom powinno zależeć na udanym ojcostwie ich pracowników. Były przeprowadzone badania, z których wynika, iż ojcowie zaangażowani żyją dłużej, lepiej, czują się bardziej spełnieni. Również korporacje i rządy, które pozwalają obecnym tam ojcom na jakościowo lepszy czas spędzany z dziećmi, czerpią z tego korzyści – dodał.


Przemysław Duchniewicz

kierownik ds. zdrowia, Mars Europa Centralna

Szkolenia ze świadomego ojcostwa

Wspieramy możliwość łączenia obu sfer, zarówno dla ojców, jak i mam, poprzez elastyczne formy zatrudnienia, możliwość pracy z domu czy w niepełnym wymiarze czasu pracy. W zeszłym roku odbyło się pięć warsztatów prowadzonych wspólnie z panem Dariuszem Cupiałem z organizacji Tato.net. Były to spotkania z zakresu świadomego ojcostwa. Nasz koszt był związany z opłaceniem trenerów oraz udostępnieniem czasu wolnego w przypadku czterech krótkich warsztatów, oraz miejsca, sal, sprzętu i w przypadku dwudniowych warsztatów – ojcowie płacili 50 zł za warsztat, pozostała część została zapłacona przez firmę.

Takie inwestycje rozwojowe traktujemy jako wyraz naszej kultury korporacyjnej zbudowanej na pięciu zasadach Marsa. W szczególności – zasady Wzajemności. Zgodnie z nią, jeżeli jesteśmy w stanie pomóc naszym współpracownikom (tak nazywamy naszych pracowników) w znalezieniu balansu między życiem zawodowym a prywatnym, to oni zostaną z nami dłużej, będziemy bardziej efektywni i zaangażowani, a jakość naszej pracy będzie na najwyższym możliwym poziomie.

Zatrudnione w firmie panie podeszły ze zrozumieniem do organizowania warsztatów dla męskiej części załogi. Na wieść o „szkoleniu dla ojców” reakcja piękniejszej części załogi była bardzo pozytywna. Pojawiły się nawet pytania: A dlaczego tylko dla naszych współpracowników? Chciałabym zaprosić mojego męża”. W związku z tym, że pewne elementy programów prozdrowotnych są również dostępne dla rodzin naszych współpracowników – rozważam również taką opcję.

Oczywiście wspieranie świadomego ojcostwa to tylko mały wycinek działań na rzecz godzenia pracy zawodowej i życia prywatnego. W firmie są organizowane spotkania rodzinne – piknik rodzinny, mikołajki, spotkania w ramach działalności społecznej – akcja Czysta Bzura – spływ kajakami razem z rodzinami, czy biegi organizowane razem ze stowarzyszeniem Aktywni oraz Stowarzyszeniem na rzecz Odpowiedzialnej Opieki nad Zwierzętami Domowymi.

Dodatkowo organizujemy warsztaty, podczas których uczestnicy zastanawiają się nad czterema obszarami:

 1. Mój rozwój,
 2. Moja kariera,
 3. Moja rodzina,
 4. Mój wkład w społeczność lokalną.

Pracownicy poznają swój stan zdrowia i styl życia, planują akcje oraz poznają swój typ osobowości wg MBTI, co pozwala im lepiej funkcjonować również w domu. Koncepcja ta oparta na teorii psychologii typów C.G. Junga pozwala na docenianie występujących wśród nas różnic, dzięki czemu wzrasta zaufanie, panuje lepsza komunikacja i wzajemne zrozumienie w domu oraz w pracy.

W 2009 roku zorganizowaliśmy ponad 40 takich warsztatów na miejscu oraz kilka wyjazdowych (dla działu sprzedaży). W tym roku również planujemy takie spotkania, od trzygodzinnych, po dwudniowe warsztaty. Mimo że część warsztatów w Polsce i regionie prowadzę sam, to wdrożenie całego programu jest kosztowne. Jednak widoczne korzyści są na tyle istotne, że program opracowany w Polsce jest obecnie wdrażany w pozostałych krajach Europy Centralnej.


Paweł Sopkowski

partner zarządzający, CoachingCenter

Tato zawodowiec

Przydatność kompetencji ojcowskich w rolach zawodowych i vice versa jest dla mnie oczywista. Podczas międzynarodowego Forum „Ojcostwo i kariera” prowadziłem warsztat na ten właśnie temat. Jego uczestnicy potwierdzili, że rozwój w obu tych dziedzinach może pomagać w lepszym pełnieniu jednej i drugiej roli.

Co charakteryzuje nas jako Ojców, Tatów i Tatusiów, a przydaje się w miejscu pracy? – Poligon doświadczeń ojcowskich jest bardzo różnorodny, a dodatkowo silnie przeżywany ze względu na rodzące się emocje.

Jeden z obszarów tego poligonu dotyczy określenia się w roli ojca, zajmowania stanowiska w stosunku do swojego ojcostwa i wzięcia za nie odpowiedzialności. Inny obszar dotyczy wyznaczania granic, wywierania wpływu, konsekwencji i wytrwałości. Z innej perspektywy ojcostwo to również mniej „męskie” cechy i umiejętności: miłość, cierpliwość, wyrozumiałość.

Podczas jednej z sesji coachingowych omawialiśmy z klientem wyzwanie związane z pracą. Problem tego menedżera polegał na braku pomysłu, jak podjąć i wcielić w życie trudną decyzję personalną. Wydawał się on być bezsilny w tej sytuacji. Zapytałem wówczas: „A co byś zrobił, gdyby na szali leżał los Twojego dziecka?” – Odpowiedź była natychmiastowa: „Nie chcesz wiedzieć, byłbym bezlitosny”.

Coś, co było niedostępne podczas myślenia o pracy, stało się wręcz oczywiste, gdy w grę wchodził los dziecka. A co powoduje naszą skuteczność, atrakcyjność i wiarygodność w stosunku do klientów, pracowników i kolegów w pracy, a z czego skorzystałyby nasze domy i dzieci? Często są to: rzetelność, strategiczne myślenie, planowanie, dotrzymywanie obietnic. Wyobraźmy sobie np., jak wyglądałyby nasze weekendy z dziećmi, gdyby wynikały z trzyletniej strategii, harmonogramu i budżetu?


Ryszard Michalczyk

dyrektor HR i programów biznesowych WSE-I

W poszukiwaniu źródeł czasu

Tempo życia wciąż przyspiesza – zajęć i rzeczy do zrobienia wciąż przybywa, czasu natomiast jest coraz mniej. Do obciążenia związanego z presją czasu dochodzą napięcia związane z pełnionymi przez nas funkcjami w rodzinie i w pracy. Świadomi ojcowie nieraz podczas wykonywania pracy doświadczają poczucia winy i stresu, ponieważ wiedzą, iż nazbyt mało czasu poświęcają dzieciom, rodzinie i ich sprawom.

Paradoksalnie może jednak pojawiać się korelacja pomiędzy odczuwaną presją czasu, a poczuciem dobrze realizowanych zadań zarówno w domu, jak i w rodzinie. Stres związany ze zmniejszającymi się zasobami czasu i większymi wymaganiami może być dla niektórych osób czynnikiem motywującym do działania. Dla tych jednak, którzy nie mają poczucia kontroli nad sytuacją, stres może przybierać formę chroniczną i prowadzić do pogarszania zdrowia i samopoczucia. Wydaje się, że świadomość ta rośnie zarówno u pracowników, jak i pracodawców. Coraz lepiej zdają sobie sprawę z negatywnych konsekwencji presji czasu, a także zagrożeń wynikających z pracoholizmu. Również badania naukowe jednoznacznie wskazują na wyższy stopień napięcia, przygnębienia, zmęczenia oraz lęku dyspozycyjnego wśród pracoholików.

Pytanie o efektywność takiego pracownika, ale także ojca, jest już z natury swojej retoryczne.

Bezsilność i złe nawyki wypływać mogą także z nieznajomości prawa. Podczas prowadzonych przeze mnie warsztatów na Międzynarodowym Kongresie Ojców w ramach społeczności Tato.net, zarówno pracownicy, jak i pracodawcy nie potrafili precyzyjnie wskazać na rozwiązania formalne ułatwiające zastosowanie elastycznego czasu pracy, tak aby każdy mógł realizować efektywnie zarówno rolę zawodową, jak i rodzinną.

Zdziwienie budziła informacja, że wniosek o ustalenia indywidualnego rozkładu czasu pracy może złożyć pracownik opiekujący się dzieckiem zawsze do ukończenia przez nie 14. roku życia. Każdy z kolei może także wnioskować o zmianę w rozkładzie czasu pracy, tj. wskazać konkretne godziny pracy w poszczególne dni. Wydaje się, że zapisy rozdziału szóstego kodeksu pracy nie są nazbyt chętnie czytane, a ze zrozumieniem bywa naprawdę trudno.

Podając przykłady chociażby zadaniowych i równoważnych systemów czasu pracy, mogłem tylko zaapelować do pracowników i pracodawców, aby wspólnie identyfikowali czynniki ograniczające efektywność oraz korzystali z zapisów ustawowych pozwalających na zastosowanie wielu różnych rozwiązań.

Spotkanie, niestety, potwierdziło jeszcze jedną przykrą prawdę o stosunkach na linii pracodawca–pracownik. Ci pierwsi wskazywali na lenistwo pracowników, a ci drudzy na zachłanność pracodawców i metody żywcem wyjęte z japońskiej tradycji źle pojmowanej pracowitości prowadzącej do karoshi. Przesadzają, jak zwykle, jedni i drudzy, a powinni wiedzieć, że w krajach, gdzie pracuje się szybciej i ciężej, o dziwo, wcale nie pracuje się więcej. We Francji praca powyżej 35 godzin tygodniowo to już godziny nadliczbowe, a do tego dochodzą jeszcze liczne święta państwowe – dni wolne od pracy. Francuzi są również rekordzistami europejskimi w dziedzinie długości urlopów.


Michał Luboradzki

kierownik Wydziału Komunikacji Wewnętrznej, Telekomunikacja Polska SA, ojciec

Ojciec i profesjonalista

Pracuję od prawie dziesięciu lat w tej samej dużej korporacji, od 16 lat żyję w tym samym, szczęśliwym związku małżeńskim i mam siedmioro dzieci. Myślę, że potrafię harmonijnie łączyć te moje role. Może nie będę opisywał, jak rozumiem rolę zawodową, bo w miesięczniku „Personel i Zarządzanie” może być to temat wyeksploatowany. Swoją rolę „domową” definiuję zaś poprzez pryzmat oczekiwań najbliższych. Jakie one są?

Dzieci oczekują ode mnie przede wszystkim miłości, choć w każdym z siedmiu przypadków – w zależności od wieku i charakteru – bardzo różnie się to objawia. Każde z dzieci potrzebuje zainteresowania – czasu poświęconego tylko jemu, czasu, kiedy, nigdzie się nie spiesząc, mógłbym go słuchać i być skupiony tylko na nim. Myślę, że potrzebują też autorytetu – nie ojca wszechwiedzącego i wszechwładnego, ale jednak zdolnego doradzić, wesprzeć, czy rozstrzygnąć spór i podzielić się wiedzą z różnych dziedzin. Istotne oczywiście są też oczekiwania z zakresu zaspokajania potrzeb materialnych – zarówno tych podstawowych, jak i tych wynikających z faktu, że „koleżanki też to mają”.

Podobnie jak w przypadku dzieci, postrzegam oczekiwania żony, bo miłość to według mnie najważniejsza potrzeba w relacjach międzyludzkich, a zwłaszcza w rodzinie. Stąd wynika potrzeba codziennego zainteresowania problemami drugiej osoby, wspólnego myślenia nad sposobami ich rozwiązywania i wspólnego podejmowania decyzji. W stosunku do dzieci ważne wydaje mi się też trzymanie „jednolitego frontu” w najważniejszych kwestiach, decydowaniu, co wolno, a czego nie itd. To wszystko oczywiście też wymaga poświęcania czasu.

W mojej firmie pakiet socjalny jest naprawdę nieźle rozbudowany, choć oczywiście zawsze można by życzyć sobie więcej. Mam też stosunkowo elastyczny czas pracy, tzn. rozliczany jestem bardziej z efektów niż z siedzenia przy biurku w określonych godzinach. Generalnie niezbyt lubię używać w pracy rodziny jako argumentu przekonującego, że czegoś nie mogę zrobić albo coś mi się należy i staram się takich sytuacji unikać. Oczywiście jestem w stanie wyobrazić sobie, że firma organizuje przedszkola czy żłobki, dofinansowuje edukację dzieci itp., o czym czytamy czasem w prasie, i takie działania powitałbym z radością, ale specjalnie się na to nie nastawiam.

Oprócz postawy pracodawcy jako instytucji niezwykle ważne w godzeniu ról zawodowych i prywatnych wydaje mi się też to, czy zespół i przełożeni szanują ograniczenia pracownika rodzica i czy umieją dostrzec jego atuty.

Zespół, którym zarządzam w pracy, jest mniej liczny niż moja rodzina, ale pewne umiejętności zdobywane w relacjach z dziećmi, jak choćby rozwiązywanie konfliktów, czy budowanie autorytetu na pewno przydają mi się w pracy i na odwrót – niektóre kompetencje rozwijane w pracy ułatwiają kontakt z dziećmi. Mam tu na myśli przede wszystkim cały zestaw kompetencji zarządczych.

Wierzę, że rozwijając się jako ojciec, podwyższam również predyspozycje wykorzystywane w pracy z moim zespołem. Nie wykluczam, że warsztaty umiejętności ojcowskich, o jakich słyszałem, mogą się przydać zarówno w domu, jak i przy budowaniu kompetencji zawodowych – nie korzystałem z nich jednak. Przypuszczam przy tym, że bardziej przydatne są warsztaty polegające na dzieleniu się doświadczeniami aniżeli na przekazywaniu porad, bo praktyka i tak przeważnie nas zaskakuje.

Chcesz dowiedzieć się więcej, sięgnij po naszą publikację
Czas pracy 2021. Planowanie, rozliczanie i ewidencja
Czas pracy 2021. Planowanie, rozliczanie i ewidencja
Tylko teraz
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Kadry
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Obowiązek szczepień dla niektórych grup zawodowych?

  Obowiązek szczepień dla niektórych grup zawodowych może wejść w życie?

  Pracownicy punktów szczepień jak funkcjonariusze publiczni

  Pracownicy punktów szczepień będą traktowani jak funkcjonariusze publiczni. Co to oznacza?

  Zaświadczenie z ZUS ściągniesz z Internetu

  Zaświadczenie o wysokości emerytury lub zasiłku z ZUS można ściągnąć z Internetu. Jak stworzyć elektroniczne potwierdzenie?

  PIP - coraz częstsze kontrole i decyzje

  Kontrole PIP odbywają się coraz częściej. Gdzie jest ich najwięcej? Jakie branże są najczęściej kontrolowane?

  Kalkulator wynagrodzeń Polski Ład - zlecenie 2022

  Kalkulator wynagrodzeń od umów zlecenie w 2022 r. - jak Polski Ład wpłynie na wysokość wynagrodzenia netto przy zleceniu?

  IOSKU: ile masz na koncie w ZUS?

  IOSKU czyli informacja o tym, ile masz na koncie w ZUS. Jak sprawdzić? Ile wyniesie przyszła emerytura?

  Polski Ład - kalkulator wynagrodzeń, umowa o pracę

  Polski Ład - kalkulator wynagrodzeń pozwala obliczyć dla umowy o pracę wysokość pensji netto, zaliczki na podatek dochodowy oraz składki na ubezpieczenie społeczne w 2022 r.

  Lista obecności a ewidencja czasu pracy – różnice

  Lista obecności pracowników - czy jest obowiązkowa? Czy zastępuje ewidencję czasu pracy? Jakie informacje można zamieścić w tych dokumentach kadrowych? Czy można prowadzić je w elektroniczny sposób? Wyjaśniamy w artykule.

  Pracodawca dyskryminuje pracownika - co można zrobić?

  Dyskryminacja w pracy - kiedy można mówić o nierównym traktowaniu pracowników? Co można zrobić, kiedy pracodawca dyskryminuje pracownika?

  Wpłaty do PPK także od wynagrodzenia po ustaniu zatrudnienia

  Wpłaty do PPK nalicza się także od wynagrodzenia wypłaconego uczestnikowi PPK po ustaniu zatrudnienia. Czy nalicza się je od nagrody stanowiącej podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe? Jeśli tak, to w jakiej wysokości procentowej?

  Ile wynosi najniższa krajowa?

  Najniższa krajowa w 2021 i 2022 r. - ile wynosi brutto i netto? Jaka jest stawka godzinowa? Oto kalkulator wynagrodzeń.

  Praca zdalna w Kodeksie pracy - zmiany w projekcie

  Praca zdalna w Kodeksie pracy - jest nowa wersja projektu nowelizacji. Co się zmieni?

  Rejestracja w urzędzie pracy a umowa zlecenie, dzieło, działalność

  Rejestracja w urzędzie pracy - czy bezrobotny może wykonywać pracę na podstawie umowy zlecenia, umowy o dzieło lub prowadzić działalność nierejestrowaną?

  Prezeska, prawniczka, psycholożka - kobiety o feminatywach

  Feminatywy - jakim językiem pisane są oferty pracy? Jak kobiety oceniają żeńskie nazwy stanowisk, np. prezeska, prawniczka, psycholożka? Oto wyniki badania.

  Zezwolenie na pracę sezonową dla cudzoziemca - jak uzyskać [PORADNIK]

  Zezwolenie na pracę sezonową dla cudzoziemca. Od 1 stycznia 2018 roku obowiązują nowe regulacje prawne dotyczące cudzoziemców świadczących prace sezonową. O zezwolenie typu S, czyli na pracę sezonową, mogą ubiegać się pracodawcy, którzy planują zatrudnić obcokrajowców do pracy w rolnictwie, ogrodnictwie lub turystyce.

  Błędy w umowie o pracę - jak je poprawić?

  Błędy w umowie o pracę w zakresie wynagrodzenia i innych świadczeń - jak je poprawić?

  Pracodawcy nie chcą pracy zdalnej [BADANIE]

  Praca zdalna nie jest dla pracodawców najlepszym rozwiązaniem. Prawie wszyscy chcą powrotu do biur. Wprowadzą elastyczne godziny rozpoczęcia i zakończenia pracy.

  Udzielanie zaległego urlopu wypoczynkowego - ustawa o covid-19

  Zaległy urlop wypoczynkowy - jak udzielić zgodnie z ustawą o COVID-19?

  Urząd pracy pomoże zmienić pracę

  Urząd pracy pomoże zmienić pracę i kwalifikacje pracownika. Obecnie skupia się na zatrudnianiu bezrobotnych. Rząd chce rozszerzyć jego kompetencje.

  Utrata pracy i finanse - obawy pracowników

  Utrata pracy i finanse to główne zmartwienia polskich pracowników. Ratują ich jednak deficyty kadrowe.

  Ukąszenie kleszcza a wypadek przy pracy - obowiązki pracodawcy

  Ukąszenie kleszcza - czy to może być wypadek przy pracy? Czy pracodawca zatrudniający pracowników do pracy na świeżym powietrzu ma obowiązek zabezpieczenia ich przed kleszczami?

  Sygnalista w firmie od 17 grudnia 2021 r. - co z ustawą?

  Sygnalista w firmie musi być wdrożony od 17 grudnia 2021 r. Polska musi implementować przepisy unijne do 16 grudnia tego roku. Co z ustawą o sygnalistach?

  Urlop wypoczynkowy - kalkulator

  Urlop wypoczynkowy - kalkulator wymiaru urlopu wypoczynkowego pozwala wyliczyć, ile dni urlopu przysługuje pracownikowi.

  Piloci wycieczek i przewodnicy turystyczni - zwolnienie z ZUS

  Piloci wycieczek i przewodnicy turystyczni mogą składać wnioski o zwolnienie z ZUS za lipiec, sierpień i wrzesień 2020 r. Do kiedy? Jakie warunki należy spełnić?

  Sklepiki szkolne - Tarcza Antykryzysowa

  Sklepiki szkolne - Tarcza Antykryzysowa przyznaje postojowe i zwolnienie z ZUS. Jakie kody PKD? Jakie warunki należy spełnić? Do kiedy złożyć wniosek?