Kategorie

Projektowanie i analiza badań opinii pracowników

Marta Wójcik
Efektywnie zaprojektowany proces badania opinii pracowników organizacji lub jej klientów może stanowić kluczowe narzędzie zarządzania. Siła wpływu uzyskanych w ten sposób informacji zwrotnych sprawia, iż są one równie ważne, jak dane obrazujące kondycję finansową firmy. Wyniki badania zapewniają realny wgląd w stan najważniejszych zasobów firmy - jej ludzi.

O prawdziwej korzyści z badania pracowników lub klientów możemy mówić dopiero wtedy, gdy informacja zwrotna stanowi podstawę do planowania zmian usprawniających efektywność funkcjonowania organizacji.

Reklama

Dlatego też zadawanie odpowiednich pytań, zrozumienie, co oznaczają wyniki, ustalenie priorytetów oraz wdrożenie odpowiednich działań pomoże organizacjom i ich pracownikom realizować cele biznesowe. Informacje zwrotne od pracowników i/lub klientów mogą być wykorzystane jako podstawa do wprowadzania usprawnień zwiększających efektywność procesów zachodzących w firmie, lub do monitorowania efektywności wprowadzanych działań (np. w sytuacji zmiany kultury organizacyjnej czy przejęć lub fuzji).

Bez względu na cel badania ważne jest, aby było ono powiązane z misją, wartościami i strategią organizacji. Każda organizacja jest inna, dlatego też cały proces badawczy powinien być ściśle zaprojektowany na potrzeby konkretnej firmy. Każdy krok procesu badawczego, począwszy od budowy kwestionariusza, strategii komunikacji badania, formy jego przeprowadzania, po analizę danych oraz sposób budowania i wdrażania działań powinien być podporządkowany celom badania i dostosowany do potrzeb organizacji.

Cele badania

Przygotowując badania opinii pracowników organizacje korzystają z kwestionariuszy korporacyjnych (jeśli są częścią międzynarodowych organizacji), wcześniej stosowanych badań lub też wykorzystują kwestionariusze opracowane przez firmy badawcze lub konsultingowe.

Reklama

Za pomocą tych kwestionariuszy można diagnozować satysfakcję oraz zaangażowanie pracowników, retencję, satysfakcję klientów wewnętrznych lub zewnętrznych, komunikację w firmie lub kulturę organizacyjną. Dostępne są również badania mające na celu wsparcie firm m.in. w tworzeniu środowiska pracy budującego wizerunek organizacji jako pracodawcy, wspierającego przyciąganie i zatrzymanie najbardziej utalentowanych pracowników, tworzenie kultury innowacyjności, ocenę skuteczności organizacji we wdrażaniu jej strategii czy też wspieranie procesu integracji w wyniku fuzji bądź przejęć.

Aby zindywidualizować standardowe kwestionariusze badawcze, firmy mogą je modyfikować o pytania lub zagadnienia szczególnie ważne dla danej firmy. Sprawdzoną praktyką jest również budowa kwestionariusza badawczego od podstaw, co z reguły wiąże się z większymi kosztami, jednak zapewnia, że zastosowane rozwiązanie jest w pełni dostosowane do realiów firmy.


Budowa kwestionariusza

Proces budowy kwestionariusza badawczego (lub jego modyfikacji) powinien obejmować m.in. warsztaty z zespołem projektowym, wywiady z zarządem, grupy fokusowe z pracownikami, analizę strategii biznesowej firmy (ze szczególnym uwzględnieniem strategii personalnej). W przypadku gdy organizacja decyduje się na współpracę z firmą doradczą, może skorzystać z bazy sprawdzonych pytań, które umożliwiają porównanie uzyskanych wyników do norm branżowych czy też regionalnych.

Poza pytaniami zamkniętymi warto, aby w kwestionariuszu zostały zawarte pytania otwarte, które pozwolą na zebranie danych jakościowych na temat kwestii, które nie zostały uwzględnione za pomocą kwestionariusza badawczego. Istotnym elementem jest również dodanie metryczki badawczej, która na etapie analizy danych umożliwi porównywanie danych ze względu na m.in. dział, staż pracy, wiek czy lokalizację respondentów.

Bez względu na to, czy organizacja zamierza dokonać modyfikacji standardowego kwestionariusza, czy też zaprojektować go od podstaw, warto, aby przed rozpoczęciem badania w całej organizacji przetestowała go w trakcie badania pilotażowego. Informacja zwrotna z badania testowego powinna posłużyć do modyfikacji i zbudowania ostatecznej formy badania.

Komunikacja

Nasze doświadczenia wskazują, iż zbudowanie odpowiedniej strategii komunikacji jest często kluczowe dla sukcesu badania. Szczegółowa komunikacja przekazywana w trakcie przeprowadzania badania powinna obejmować m.in.:

 • poinformowanie respondentów o celach badania i sposobie, w jaki organizacja zamierza wykorzystać uzyskane w ten sposób wyniki,
 • przekazanie informacji odnośnie do statusu badania w czasie jego trwania,
 • budowanie zrozumienia, w jaki sposób badanie jest powiązane z innymi strategicznymi inicjatywami mającymi na celu wprowadzanie zmian i usprawnień w sposobie funkcjonowania organizacji.

Niezwykle istotna jest komunikacja po przeprowadzaniu badania. W uzupełnieniu do spotkań warsztatowych, mających na celu przekazanie i zrozumienie informacji zwrotnych, pracownicy powinni otrzymać podsumowanie całości badania wkrótce po tym, jak otrzyma je zarząd firmy, a także powinni być na bieżąco informowani o wdrażanych działaniach, które zostały podjęte na podstawie wyników badania.

W ramach tworzenia procesu komunikacji warto stworzyć atrakcyjną markę badania, która nie tylko będzie zachęcać do uczestnictwa w badaniu, ale również będzie budować zaangażowanie i poczucie współodpowiedzialności za cały proces badawczy. Warto również, aby komunikacja pozycjonowała badanie jako ciągły proces, a nie jednorazowe wydarzenie w funkcjonowaniu firmy.


Przeprowadzenie badania

Przeprowadzenie kompleksowego badania może być dla firmy prawdziwym wyzwaniem. Bez odpowiedniego wsparcia kwestie logistyczne i administracyjne badania mogą przytłoczyć organizację. Często korzystne w takiej sytuacji jest zaangażowanie firmy zewnętrznej. Dzięki optymalizacji czasu potrzebnego na realizację fazy związanej z zebraniem opinii organizacja może więcej czasu poświęcić na to, co jest naprawdę istotne, czyli wykorzystanie wyników badania do wprowadzenia zmian.

Dużym usprawnieniem w procesie zbierania danych jest możliwość przeprowadzenia badania w formie on-line. Pomaga to w sprawnej administracji badania, umożliwia łatwy dostęp do statystyk badania i śledzenia ilości i jakości uzyskanych danych oraz umożliwia przesyłanie przypomnień i dodatkowej komunikacji do respondentów.

W przypadku przeprowadzania badania w formie pisemnej szczególnie polecaną metodą jest zastosowanie ankiet audytoryjnych (stworzenie grup pracowników, którzy wypełniają ankiety badania pod okiem członków zespołu projektowego). Sposób ten zapewnia większą spójność i lepsze rozumienie instrukcji, jak również znacznie zwiększa zwrot wypełnionych kwestionariuszy.

Ważne jest, aby, biorąc pod uwagę uwarunkowania organizacji, przeprowadzić badanie w takiej formie, która zapewni zebranie dużej ilości danych umożliwiających dalszą analizę wyników.

Analiza wyników

Na etapie analizy danych kluczowym działaniem jest umiejętność zastosowania odpowiednich analiz statystycznych oraz norm - zarówno wewnętrznych (np. porównanie wyników między departamentami, lokalizacjami), jak i zewnętrznych (np. porównanie wyników badania danej firmy z wynikami innych firm z danej branży, regionu bądź też najbardziej efektywnych organizacji), które pomogą skupić uwagę kadry zarządzającej oraz menedżerów liniowych na najbardziej istotnych kwestiach i wynikach badania.

Ważnym elementem tego etapu jest umiejętność powiązania wyników badania z wynikami biznesowymi i twardymi danymi z obszaru HRM. Potwierdzenie zależności występujących w środowisku pracy z informacjami na temat pracowników, klientów, danymi finansowymi pozwala na spriorytetyzowanie informacji, jak również stanowi potwierdzenie konieczności przeprowadzania badań i podejmowania na ich podstawie działań.


Działania po badaniu

W przypadku badań opinii możemy mówić o zwrocie z inwestycji jedynie w sytuacji, gdy na podstawie zebranych danych oraz zbudowanych rekomendacji zostaną wdrożone działania skierowane na wprowadzenie zmian i usprawnień organizacyjnych. Powodzenie budowy i wdrożenia planu działań jest w głównej mierze uzależnione od umiejętności znalezienia najlepszych rozwiązań oraz sposobów ich wdrożenia. Z tego też względu wyniki badania powinny być przygotowane w taki sposób, aby mogły zostać wykorzystane do budowy planu działań naprawczych na różnych poziomach zarządzania, tj. przez kadrę zarządzającą - w przypadku działań ogólnoorganizacyjnych, jak i menedżerów liniowych - w przypadku budowania rozwiązań usprawniających funkcjonowanie ich jednostek organizacyjnych. Dlatego już na etapie planowania badania warto zatroszczyć się o to, w jaki sposób organizacja zamierza wesprzeć menedżerów liniowych w procesie wprowadzania rozwiązań.

Należy pamiętać, że brak efektywnego reagowania na informację zwrotną jest czymś więcej niż tylko straconą okazją. Takie postępowanie może prowadzić do skutków odwrotnych niż zamierzone - pogłębienia się braku zaangażowania pracowników, apatii oraz niechęci do brania udziału w podobnych badaniach.

Mierzenie efektywności działań

To, w jaki sposób organizacja zamierza monitorować efektywność wdrażanych w wyniku badania planów działań, powinno być jednym z ważnych elementów procesu tworzenia projektu badawczego. Niektóre firmy przeprowadzają krótkie badania ilościowe, które pozwalają im na ocenę wdrażanych planów działań. W szybki i efektywny sposób mierzą one wpływ podejmowanych działań naprawczych i umożliwiają podejmowanie działań korygujących pomiędzy powtarzalnymi badaniami opinii.

Firmy mogą maksymalizować efektywność badań, wykorzystując cele strategiczne jako podstawę realizowanych badań, optymalizując czas administracji badania i podejmowanych na ich podstawie działań, dzięki przedstawianiu wyników w elastycznej i łatwej do wykorzystania formie i przekazywaniu ich menedżerom. Przeprowadzanie badań w sposób regularny sprawi, iż staną się one istotnym elementem zwiększającym skuteczność organizacji w zakresie zarządzania ludźmi.

Jak robią to najlepsi

Doświadczenia Hay Group wskazują, iż najlepiej rozwijające się firmy na świecie wykorzystują badania opinii pracowników do:

 • mierzenia stopnia wdrożenia strategii biznesowej i zrozumienia, co wspiera skuteczną realizację strategii,
 • identyfikacji kluczowych czynników wpływających na zaangażowanie pracowników, w celu zbudowania kultury organizacyjnej zorientowanej na wyniki,
 • wspierania planowania poprzez zapewnienie menedżerom narzędzi do budowy i monitorowania planów działań,
 • wzmocnienia odpowiedzialności menedżerów poprzez włączenie wyników badania do zrównoważonej karty wyników (balanced scorecard),
 • powiązania informacji z badania opinii pracowników z innymi danymi, aby poprawić retencję pracowników i wyniki biznesowe firmy.

Opracowane na podstawie badań magazynu Fortune i Hay Group „The World's Most Admired Companies”.

UWAGA

Najbardziej efektywne badania przeprowadzane są przez organizacje, które wcześniej udowodniły, iż zarząd i liderzy firmy słuchają informacji zwrotnych i podejmują na ich podstawie konstruktywne działania. Do udziału w takich badaniach nie trzeba pracowników namawiać.

Chcesz dowiedzieć się więcej, sięgnij po naszą publikację
Czas pracy 2021. Planowanie, rozliczanie i ewidencja
Czas pracy 2021. Planowanie, rozliczanie i ewidencja
Tylko teraz
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Kadry
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  PIP - coraz częstsze kontrole i decyzje

  Kontrole PIP odbywają się coraz częściej. Gdzie jest ich najwięcej? Jakie branże są najczęściej kontrolowane?

  Kalkulator wynagrodzeń Polski Ład - zlecenie 2022

  Kalkulator wynagrodzeń od umów zlecenie w 2022 r. - jak Polski Ład wpłynie na wysokość wynagrodzenia netto przy zleceniu?

  IOSKU: ile masz na koncie w ZUS?

  IOSKU czyli informacja o tym, ile masz na koncie w ZUS. Jak sprawdzić? Ile wyniesie przyszła emerytura?

  Polski Ład - kalkulator wynagrodzeń, umowa o pracę

  Polski Ład - kalkulator wynagrodzeń pozwala obliczyć dla umowy o pracę wysokość pensji netto, zaliczki na podatek dochodowy oraz składki na ubezpieczenie społeczne w 2022 r.

  Lista obecności a ewidencja czasu pracy – różnice

  Lista obecności pracowników - czy jest obowiązkowa? Czy zastępuje ewidencję czasu pracy? Jakie informacje można zamieścić w tych dokumentach kadrowych? Czy można prowadzić je w elektroniczny sposób? Wyjaśniamy w artykule.

  Pracodawca dyskryminuje pracownika - co można zrobić?

  Dyskryminacja w pracy - kiedy można mówić o nierównym traktowaniu pracowników? Co można zrobić, kiedy pracodawca dyskryminuje pracownika?

  Wpłaty do PPK także od wynagrodzenia po ustaniu zatrudnienia

  Wpłaty do PPK nalicza się także od wynagrodzenia wypłaconego uczestnikowi PPK po ustaniu zatrudnienia. Czy nalicza się je od nagrody stanowiącej podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe? Jeśli tak, to w jakiej wysokości procentowej?

  Ile wynosi najniższa krajowa?

  Najniższa krajowa w 2021 i 2022 r. - ile wynosi brutto i netto? Jaka jest stawka godzinowa? Oto kalkulator wynagrodzeń.

  Praca zdalna w Kodeksie pracy - zmiany w projekcie

  Praca zdalna w Kodeksie pracy - jest nowa wersja projektu nowelizacji. Co się zmieni?

  Rejestracja w urzędzie pracy a umowa zlecenie, dzieło, działalność

  Rejestracja w urzędzie pracy - czy bezrobotny może wykonywać pracę na podstawie umowy zlecenia, umowy o dzieło lub prowadzić działalność nierejestrowaną?

  Prezeska, prawniczka, psycholożka - kobiety o feminatywach

  Feminatywy - jakim językiem pisane są oferty pracy? Jak kobiety oceniają żeńskie nazwy stanowisk, np. prezeska, prawniczka, psycholożka? Oto wyniki badania.

  Zezwolenie na pracę sezonową dla cudzoziemca - jak uzyskać [PORADNIK]

  Zezwolenie na pracę sezonową dla cudzoziemca. Od 1 stycznia 2018 roku obowiązują nowe regulacje prawne dotyczące cudzoziemców świadczących prace sezonową. O zezwolenie typu S, czyli na pracę sezonową, mogą ubiegać się pracodawcy, którzy planują zatrudnić obcokrajowców do pracy w rolnictwie, ogrodnictwie lub turystyce.

  Błędy w umowie o pracę - jak je poprawić?

  Błędy w umowie o pracę w zakresie wynagrodzenia i innych świadczeń - jak je poprawić?

  Pracodawcy nie chcą pracy zdalnej [BADANIE]

  Praca zdalna nie jest dla pracodawców najlepszym rozwiązaniem. Prawie wszyscy chcą powrotu do biur. Wprowadzą elastyczne godziny rozpoczęcia i zakończenia pracy.

  Udzielanie zaległego urlopu wypoczynkowego - ustawa o covid-19

  Zaległy urlop wypoczynkowy - jak udzielić zgodnie z ustawą o COVID-19?

  Urząd pracy pomoże zmienić pracę

  Urząd pracy pomoże zmienić pracę i kwalifikacje pracownika. Obecnie skupia się na zatrudnianiu bezrobotnych. Rząd chce rozszerzyć jego kompetencje.

  Utrata pracy i finanse - obawy pracowników

  Utrata pracy i finanse to główne zmartwienia polskich pracowników. Ratują ich jednak deficyty kadrowe.

  Ukąszenie kleszcza a wypadek przy pracy - obowiązki pracodawcy

  Ukąszenie kleszcza - czy to może być wypadek przy pracy? Czy pracodawca zatrudniający pracowników do pracy na świeżym powietrzu ma obowiązek zabezpieczenia ich przed kleszczami?

  Sygnalista w firmie od 17 grudnia 2021 r. - co z ustawą?

  Sygnalista w firmie musi być wdrożony od 17 grudnia 2021 r. Polska musi implementować przepisy unijne do 16 grudnia tego roku. Co z ustawą o sygnalistach?

  Urlop wypoczynkowy - kalkulator

  Urlop wypoczynkowy - kalkulator wymiaru urlopu wypoczynkowego pozwala wyliczyć, ile dni urlopu przysługuje pracownikowi.

  Piloci wycieczek i przewodnicy turystyczni - zwolnienie z ZUS

  Piloci wycieczek i przewodnicy turystyczni mogą składać wnioski o zwolnienie z ZUS za lipiec, sierpień i wrzesień 2020 r. Do kiedy? Jakie warunki należy spełnić?

  Sklepiki szkolne - Tarcza Antykryzysowa

  Sklepiki szkolne - Tarcza Antykryzysowa przyznaje postojowe i zwolnienie z ZUS. Jakie kody PKD? Jakie warunki należy spełnić? Do kiedy złożyć wniosek?

  Sklepiki szkolne, piloci wycieczek i przewodnicy - wsparcie z ZUS

  Sklepiki szkolne, piloci wycieczek i przewodnicy - wsparcie z ZUS otrzymują wsparcie z ZUS. Mogą liczyć na postojowe i zwolnienie z opłacania składek. Do kiedy można składać wnioski?

  Minimalna płaca w 2022 r. brutto netto

  Minimalna płaca w 2022 r. wyniesie 3000 zł brutto. Ile to netto?

  Emerytura brutto netto - kalkulator

  Emerytura brutto - ile to netto? Kalkulator emerytalny pozwala ustalić wysokość emerytury. Oblicz.