Kategorie

Ochrona zdrowia i życia w miejscu pracy, punkty pierwszej pomocy na terenie zakładu pracy

Stefan Wiewiór
Czy pracodawca prowadzący działalność, która stwarza możliwość wystąpienia nagłego niebezpieczeństwa dla zdrowia lub życia pracowników, ma obowiązek podejmować działania zapobiegające takiemu niebezpieczeństwu? W jaki sposób powinien to zrobić?

Na pracodawcy ciąży obowiązek zapewnienia pracownikom bezpiecznych warunków pracy, wyeliminowanie lub ograniczenie ryzyka niebezpieczeństwa związanego z pracą a w przypadku wystąpienia zdarzenia wypadkowego – również udzielenie pierwszej pomocy poszkodowanym.

Analiza zagrożeń

Pracodawca powinien dokonać dokładnej analizy w zakresie zagrożeń na terenie zakładu pracy oraz przeanalizować, jakie środki do udzielania pierwszej pomocy będą niezbędne w przypadku zaistnienia zdarzenia wypadkowego. Następnie, zgodnie z ustaleniami poczynionymi w wyniku tej analizy, powinien zapewnić taki system, który w sytuacji zaistnienia niebezpieczeństwa będzie w zupełności wystarczający, by żaden organ, np. prokurator nie zarzucił mu, że poprzez niedopełnienie swoich obowiązków i niezapewnienie systemu pierwszej pomocy nie udzielił pomocy poszkodowanemu pracownikowi.

Odpowiedzialność karna

Pracodawca powinien mieć też świadomość odpowiedzialności, jaką poniesie, gdy zakład pracy, który prowadzi, będzie nieodpowiednio wyposażony w system udzielania pierwszej pomocy. Powinien pamiętać, że jeśli nie udzieli pomocy pracownikowi (nie mogąc jej udzielić bez narażenia siebie lub innej osoby na niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu), podlegać będzie karze pozbawienia wolności do lat 3 (Kodeks karny).

Obowiązki pracodawcy

Pracodawca ma obowiązek:

– przekazywać pracownikom informacje o zagrożeniach dla zdrowia i życia występujących w zakładzie pracy, na poszczególnych stanowiskach pracy i przy wykonywanych przez pracowników pracach,

– przekazywać pracownikom informacje o zasadach postępowania w przypadku awarii i innych sytuacji zagrażających zdrowiu i życiu pracowników, działaniach ochronnych i zapobiegawczych podjętych w celu wyeliminowania lub ograniczenia tych zagrożeń,

– informować pracowników o pracownikach wyznaczonych do udzielania pierwszej pomocy oraz wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników,

Reklama

– udostępnić pracownikom, do stałego korzystania, aktualne instrukcje bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące udzielania pierwszej pomocy, w tym zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych stwarzających zagrożenie dla życia lub zdrowia pracowników,

– zapewnić odpowiednie do rodzaju niebezpieczeństwa urządzenia i sprzęt ratowniczy oraz ich obsługę przez osoby należycie przeszkolone, oraz udzielenie pierwszej pomocy poszkodowanym,

– zapewnić, aby prace, przy których istnieje możliwość wystąpienia szczególnego zagrożenia dla zdrowia lub życia ludzkiego, były wykonywane przez co najmniej dwie osoby, w celu zapewnienia asekuracji.


System pierwszej pomocy

Ponadto pracodawca ma obowiązek zapewnić pracownikom sprawnie funkcjonujący system pierwszej pomocy w razie wypadku oraz środki do udzielania pierwszej pomocy.

WAŻNE!

W skład systemu pierwszej pomocy (zgodnego z przepisami) wchodzą punkty pierwszej pomocy w wydziałach (oddziałach), w których wykonywane są prace stwarzające duże zagrożenia wypadkowe lub wydzielanie się par, gazów albo pyłów szkodliwych dla zdrowia, wyposażone w niezbędny sprzęt i inne środki do udzielania pierwszej pomocy oraz apteczki pierwszej pomocy w poszczególnych wydziałach (oddziałach) zakładu pracy.

Ich liczbę, usytuowanie, wyposażenie (punktów pierwszej pomocy i apteczek) należy ustalić w porozumieniu z lekarzem sprawującym profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracownikami.

WSKAZÓWKA!

Reklama

W punktach pierwszej pomocy i przy apteczkach, w widocznych miejscach, powinny być wywieszone instrukcje o udzielaniu pierwszej pomocy w razie wypadku oraz wykazy pracowników przeszkolonych w udzielaniu pierwszej pomocy; powinny być one odpowiednio oznakowane i łatwo dostępne.

Przy wyposażaniu zarówno apteczek, jak i punktów pierwszej pomocy powinno się uwzględniać występujące zagrożenia. W wyposażeniu apteczek zazwyczaj wystarczą podstawowe środki, takie jak: bandaże opatrunkowe, chusty, woda utleniona, spirytus, krople na serce itp.

Wyposażenie punktów pierwszej pomocy wymaga większej liczby środków. I tak na przykład: folia izotermiczna „folia życia”, sól fizjologiczna, aparat do płukania oka (w przypadku prawdopodobieństwa zaprószenia oczu), nożyczki ratownicze, taśma ostrzegawczo-oddzielająca, pachołki ostrzegawcze, nosze (deska ortopedyczna z pasami oraz stabilizacja głowy) kamizelka odblaskowa, dobre nożyce typu sekator do rozcinania, zestaw oparzeniowy, kołnierz ortopedyczny regulowany, zestaw do tlenoterapii (maseczki oraz worek resuscytacyjny), opaska elastyczna, bandaż dziany, kompres gazowy, plaster z gazą, chusty trójkątne, opatrunek na oparzenia, agrafka, rękawiczki ambulatoryjne, pęseta anatomiczna, szyna Kramera, maseczka do sztucznego oddychania, płyn do odkażania rąk, chusteczki do dezynfekcji.

WSKAZÓWKA!

W razie wypadku pracodawca, ustalając na terenie zakładu pracy system pierwszej pomocy oraz środki do udzielania pierwszej pomocy, powinien wziąć pod uwagę wszystkie nałożone ustawowo obowiązki. Ponadto powinien uwzględnić rodzaje i nasilenie występujących zagrożeń wynikających z warunków na terenie zakładu pracy i technologii produkcji, tj. maszyny, urządzenia, składniki używane do produkcji (chemiczne), środki czystości, półprodukty, wyroby gotowe, urządzenia pomocnicze, które mogą stwarzać jakiekolwiek zagrożenie wypadkowe. Dodatkowo przy ustalaniu punktów pierwszej pomocy i usytuowania apteczek musi uwzględnić odległości do stanowisk pracy.


Inne obowiązki

Pracodawca (poza obowiązkami nałożonymi na pracodawców w Kodeksie pracy i rozporządzeniu w sprawie ogólnych przepisów bhp, obowiązek ochrony przed zagrożeniami bądź zapewnienia systemów pierwszej pomocy) ma też obowiązek przestrzegać wszystkich obowiązków, które wynikają dla niego z przepisów branżowych, np:

 • musi zapewnić apteczki wyposażone w środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy i instrukcję o zasadach udzielania tej pomocy na terenie szkół i placówek szkolnych (w pomieszczeniach szkoły i placówki, w szczególności w pokoju nauczycielskm, laboratoriach, pracowniach, warsztatach szkolnych, pokoju nauczycieli wychowania fizycznego, kierownika internatu), a także w kuchni oraz w pomieszczeniach uczelni wyższych (w warsztatach, laboratoriach, pracowniach specjalistycznych, sekretariatach rektora, dziekana, dyrektora administracyjnego);

WAŻNE!

Apteczki powinny być wyposażone w niezbędne środki farmaceutyczne i materiały medyczne, których okres ważności nie upłynął wraz z instrukcją o zasadach udzielania pierwszej pomocy. Wykorzystane środki i materiały do udzielania pierwszej pomocy powinny być na bieżąco uzupełniane;

 • powinien zadbać o to, żeby prowadzący zajęcia w warsztatach, pracowniach specjalistycznych, laboratoriach oraz zajęcia wychowania fizycznego na terenie wyższych uczelni byli przeszkoleni w zakresie podstawowych zasad udzielania pierwszej pomocy,
 • na terenie obiektów hotelarskich powinien zapewnić system udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach (apteczka, personel przeszkolony w zakresie pomocy przedlekarskiej, przywołanie pomocy lekarskiej);
 • na terenie morskich statków handlowych powinien zadbać o wyposażenie statku w apteczkę okrętową (która ma być zestawem gotowych produktów leczniczych i wyrobów medycznych przeznaczonych do zaspokajania potrzeb zdrowotnych członków załogi i pasażerów podczas rejsu) i w zależności od kategorii jednostek pływających – zadbać o zapewnienie szpitali okrętowych i zatrudnianie lekarzy okrętowych;
 • musi pamiętać o obowiązkach w zakresie pomocy medycznej nałożonych na kierowców.

WAŻNE!

Kierowca prowadzący pojazd w razie uczestniczenia w wypadku drogowym ma obowiązek udzielić niezbędnej pomocy ofiarom wypadku oraz wezwać pogotowie ratunkowe i policję, pozostać na miejscu wypadku (jeżeli wezwanie pogotowia lub policji wymaga oddalenia się – niezwłocznie powrócić w miejsce wypadku).

Warto pamiętać również o tym, że przepisy dotyczące kierowców dotyczą innych osób uczestniczących w wypadku.

PODSTAWA PRAWNA

 • Ustawa z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (DzU z 1998 r. nr 21, poz. 94 ze zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (DzU z 2003 r. nr 169, poz. 1650 ze zm.),
 • Ustawa z 20 października 2006 r. o państwowym ratownictwie medycznym (DzU nr 191, poz. 1410 ze zm.).
Chcesz dowiedzieć się więcej, sięgnij po naszą publikację
Czas pracy 2021. Planowanie, rozliczanie i ewidencja
Czas pracy 2021. Planowanie, rozliczanie i ewidencja
Tylko teraz
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Kadry
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Czy pracodawca widzi kod choroby na L4?

  Kod choroby na L4 - czy pracodawca widzi numer statystyczny choroby wpisany na zwolnieniu lekarskim?

  Praca w Niemczech bez znajomości języka

  Praca w Niemczech bez znajomości języka jest możliwa. Pracodawcy w dużych niemieckich miastach zatrudniają wykwalifikowanych pracowników z zagranicy.

  Elektroniczny wniosek urlopowy a przepisy prawne

  Elektroniczny wniosek urlopowy - czy jest zgodny z przepisami prawnymi? Czy wniosek o urlop musi być składany w formie papierowej? Co na to Kodeks pracy?

  Wyłączenie winy pracownika w naruszeniu obowiązków

  Wyłączenie winy pracownika. Zgodnie z wykładnią dominującą w nauce oraz orzecznictwie prawa pracy rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia z winy pracownika, o którym mowa w art. 52 §1 pkt 1) kp jest zasadne, jeżeli pracownik naruszy swoje podstawowe obowiązki pracownicze i można mu przypisać winę „ciężką" w postaci winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa oraz gdy jednocześnie to naruszenie stanowi jednocześnie poważnie zagrożenie lub naruszenie interesów pracodawcy. Ponieważ Kodeks pracy nie zawiera przepisów precyzujących rozumienie winy pracownika, w poszukiwaniu odpowiedzi na pytanie jakie przesłanki i w jakich okolicznościach mogą wyłączyć winę pracowniczą, zwrócić należy się do nauki prawa pracy i orzecznictwa Sądu Najwyższego. Warto zatem przybliżyć niektóre z przesłanek mogących uzasadnić wyłączenie winy pracownika, co w rezultacie oznaczać może bezzasadność dyscyplinarnego rozwiązania umowy o pracę.

  Ile dni urlopu wypoczynkowego przy dwóch umowach o pracę?

  Ile dni urlopu wypoczynkowego przysługuje pracownikowi zatrudnionemu na dwóch umowach o pracę? Jak wyliczyć liczbę dni wolnych?

  Ubiór do pracy - opinia Polaków

  Ubiór do pracy - jak Polacy chcą ubierać się do wykonywania codziennych obowiązków służbowych?

  Kalkulator wynagrodzeń Polski Ład - umowa o dzieło 2022

  Kalkulator wynagrodzeń od umów o dzieło - czy Polski Ład wpłynie na wysokość wynagrodzenia netto w 2022 r.?

  PIP przeprowadzi kontrolę bez zapowiedzi

  Kontrola PIP już niedługo będzie mogła odbyć się bez zapowiedzi. Przewidziano to w nowelizacji ustawy Prawo przedsiębiorców.

  Lodołamacze 2021 - zgłoszenia do 15 sierpnia!

  Lodołamacze 2021 - zapraszamy do udziału w 16 edycji konkursu! Patronem medialnym wydarzenia jest portal Infor.pl.

  Zasiłek macierzyński - jakie zmiany?

  Zasiłek macierzyński - jakie zmiany chce wprowadzić ZUS? Czym jest okres wyczekiwania?

  Podatki i składka zdrowotna - zmiany od 1 stycznia 2022 r.

  Podatki i składka zdrowotna - jakie zmiany wprowadza Polski Ład? Co zmieni się od 1 stycznia 2022 r.?

  Planner kadrowo-płacowy na sierpień 2021 r.

  Planner kadrowo-płacowy na sierpień 2021 r. wymienia wszystkie obowiązki miesięczne. Jaki jest wymiar czasu pracy w sierpniu? Ile wynosi dodatek nocny?

  Obowiązek szczepień dla niektórych grup zawodowych?

  Obowiązek szczepień dla niektórych grup zawodowych może wejść w życie?

  Pracownicy punktów szczepień jak funkcjonariusze publiczni

  Pracownicy punktów szczepień będą traktowani jak funkcjonariusze publiczni. Co to oznacza?

  Zaświadczenie z ZUS ściągniesz z Internetu

  Zaświadczenie o wysokości emerytury lub zasiłku z ZUS można ściągnąć z Internetu. Jak stworzyć elektroniczne potwierdzenie?

  PIP - coraz częstsze kontrole i decyzje

  Kontrole PIP odbywają się coraz częściej. Gdzie jest ich najwięcej? Jakie branże są najczęściej kontrolowane?

  Kalkulator wynagrodzeń Polski Ład - zlecenie 2022

  Kalkulator wynagrodzeń od umów zlecenie w 2022 r. - jak Polski Ład wpłynie na wysokość wynagrodzenia netto przy zleceniu?

  IOSKU: ile masz na koncie w ZUS?

  IOSKU czyli informacja o tym, ile masz na koncie w ZUS. Jak sprawdzić? Ile wyniesie przyszła emerytura?

  Polski Ład - kalkulator wynagrodzeń, umowa o pracę

  Polski Ład - kalkulator wynagrodzeń pozwala obliczyć dla umowy o pracę wysokość pensji netto, zaliczki na podatek dochodowy oraz składki na ubezpieczenie społeczne w 2022 r.

  Lista obecności a ewidencja czasu pracy – różnice

  Lista obecności pracowników - czy jest obowiązkowa? Czy zastępuje ewidencję czasu pracy? Jakie informacje można zamieścić w tych dokumentach kadrowych? Czy można prowadzić je w elektroniczny sposób? Wyjaśniamy w artykule.

  Pracodawca dyskryminuje pracownika - co można zrobić?

  Dyskryminacja w pracy - kiedy można mówić o nierównym traktowaniu pracowników? Co można zrobić, kiedy pracodawca dyskryminuje pracownika?

  Wpłaty do PPK także od wynagrodzenia po ustaniu zatrudnienia

  Wpłaty do PPK nalicza się także od wynagrodzenia wypłaconego uczestnikowi PPK po ustaniu zatrudnienia. Czy nalicza się je od nagrody stanowiącej podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe? Jeśli tak, to w jakiej wysokości procentowej?

  Ile wynosi najniższa krajowa?

  Najniższa krajowa w 2021 i 2022 r. - ile wynosi brutto i netto? Jaka jest stawka godzinowa? Oto kalkulator wynagrodzeń.

  Praca zdalna w Kodeksie pracy - zmiany w projekcie

  Praca zdalna w Kodeksie pracy - jest nowa wersja projektu nowelizacji. Co się zmieni?

  Rejestracja w urzędzie pracy a umowa zlecenie, dzieło, działalność

  Rejestracja w urzędzie pracy - czy bezrobotny może wykonywać pracę na podstawie umowy zlecenia, umowy o dzieło lub prowadzić działalność nierejestrowaną?