Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Oświadczenie o zamiarze powierzenia pracy obcokrajowcowi

Oświadczenie o zamiarze powierzenia pracy obcokrajowcowi
Oświadczenie o zamiarze powierzenia pracy obcokrajowcowi
Zatrudnienie cudzoziemca na oświadczenie. Pracodawca poszukiwał, a nawet już znalazł cudzoziemca do pracy. Często jednak chęć szybkiego przyjęcia go do firmy spowalniają formalności i czas oczekiwania na pozwolenie zatrudnienia w Polsce. Sposobem przyspieszającym ten proces jest złożenie w urzędzie pracy oświadczenia o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi. Po wpisaniu tego dokumentu do ewidencji oświadczeń może on zostać zatrudniony bez zezwolenia na pracę pod warunkiem, że będzie wykonywać ją zgodnie z oświadczeniem.

Korzyści z zatrudnienia cudzoziemca na oświadczenie

W ten sposób przedsiębiorca może skrócić czas oczekiwania na potrzebnego w firmie pracownika, a jednocześnie ominąć tzw. test rynku pracy, przeprowadzony przez urzędy pracy w momencie zatrudniania obcokrajowców. Testem tym weryfikuje się kadrowe potrzeby firmy, w pierwszej kolejności zaspokajane pracownikami rekrutowanymi przez urzędy pracy na lokalnym rynku.

Pracodawca musi zatrudnić obcokrajowca, w tym wypłacać mu wynagrodzenie wyłącznie na zasadach określonych w oświadczeniu. Cudzoziemiec natomiast decydujący się na pracę na podstawie oświadczenia musi udokumentować swój legalny pobyt Polsce, a więc posiadać np. wizę lub zezwolenie na pobyt czasowy, uprawniające do wykonywania pracy. Nie może to być jednak wiza turystyczna. Legalnie w Polsce może też pracować cudzoziemiec nie posiadający wizy, nie dłużej jednak niż 90 dni w ciągu 180-dniowego okresu. Warunkiem jest posiadanie paszportu biometrycznego.

Korzyścią dla przedsiębiorcy, który powierzył pracę cudzoziemcowi na mocy oświadczenia jest możliwość oceny umiejętności i kompetencji pracownika zza granicy, oczekującego na pozwolenie na pracę w Polsce. Dziś z tej formy zatrudnienia korzystają m.in. branże: stolarska, transportowa, budowlana i cukiernicza.

Praca z oświadczeniem dla wybranych cudzoziemców

Oświadczenie o zamiarze powierzenia pracy obcokrajowcowi pracodawca powinien złożyć przed przyjęciem do firmy pracownika. Z tej formy zatrudnienia mogą korzystać wyłącznie obywatele: Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Rosji lub Ukrainy, jednak na okres nie dłuższy niż sześć miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy. Nie musi on pokrywać się z rokiem kalendarzowym.

Nie może to być natomiast praca sezonowa, wymagająca zezwolenia np. w rolnictwie, leśnictwie, łowiectwie, rybactwie, turystyce lub związana z zakwaterowaniem i gastronomią. Poza tym cudzoziemiec nie może pełnić funkcji: w zarządzie firmy np. prezesa lub członka zarządu, komplementariusza prowadzącego sprawy spółki komandytowej lub komandytowo-akcyjnej czy też prokurenta podmiotu z KRS.

W urzędzie pracy oświadczenie o zamiarze powierzenia pracy obcokrajowcowi ma prawo złożyć: osoba prywatna, firma lub agencja pracy tymczasowej. Specjalny formularz powinien zawierać m.in.: dane zatrudniającej firmy, informacje o cudzoziemcu oraz szczegóły dotyczące pracy i czasu, na jaki została mu powierzona.

Do oświadczenia należy dołączyć m.in. kopie lub skany ważnych dokumentów tożsamości, a więc dowód osobisty – gdy zatrudniającą jest osoba fizyczna, odpis Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) lub innego właściwego rejestru zawierającego aktualne dane – w przypadku osoby prawnej, oświadczenie o niekaralności, pełnomocnictwo – jeśli oświadczenie składa pełnomocnik oraz dowód wpłaty za złożenie oświadczenia. Należy dołączyć też skan lub kopię stron dokumentu podróży cudzoziemca wraz z danymi osobowymi – jeśli nie przebywa on w Polsce.

Opłata za złożenie oświadczenia wynosi 30 zł i uiszczana jest na konto bankowe urzędu pracy, w którym złożono oświadczenie. Pracodawca natomiast nie ma prawa żądać od obcokrajowca żadnych opłat w zamian za podjęcie działań umożliwiających mu pracę również na podstawie oświadczenia.

Jak złożyć oświadczenie? Najprościej on-line

Dokumenty pracodawca przesyła elektronicznie, listownie, ewentualnie składa osobiście lub poprzez pełnomocnika w urzędzie pracy. Najlepiej wcześniej zapoznać się z obowiązującymi tam zasadami, gdyż niektóre urzędy pracy mogą a inne nie muszą przyjmować oświadczeń on-line. Dokument z pieczęcią urzędu, potwierdzającą dokonanie wpisu do ewidencji oświadczeń, pracodawca może odebrać osobiście lub przez pełnomocnika. Może też zostać mu odesłany pocztą, jeśli zaznaczył to przy składaniu oświadczenia.

Najlepiej jednak gdy oświadczenie złoży on-line poprzez portal praca.gov.pl. Wystarczy, że wybierze zakładkę „Oświadczenie o powierzeniu pracy cudzoziemcowi PSZ-OPWP”, następnie wypełni elektroniczne oświadczenie, załączając kopie (skany) niezbędnych dokumentów, a oświadczenie podpisze kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub Profilem Zaufanym. Jeśli konieczne będzie uzupełnienie braków lub nieścisłości, czy też okazanie oryginalnych dokumentów, urząd pracy skontaktuje się z pracodawcą. Dlatego ten powinien podać swój adres e-mail. Oświadczenie po wpisaniu do ewidencji, zostanie odesłane w postaci dokumentu, który powinien otrzymać również cudzoziemiec.

Przedsiębiorca na złożone oświadczenie może uzyskać decyzję odmowną, jeśli dopuścił się przestępstwa, np. poważnie naruszył przepisy przy zatrudnianiu cudzoziemców lub przepisy kodeksu karnego. Powodem odmowy może też być np.:

 • fikcyjny charakter oświadczenia;
 • niepowierzenie cudzoziemcowi zadeklarowanej w oświadczeniu pracy;
 • brak środków finansowych lub źródeł dochodu na pokrycie zobowiązań związanych z pracą cudzoziemca;
 • zawieszenie działalności, wykreślenie z właściwego rejestru lub okres likwidacji firmy, a także
 • niezgłaszanie do ubezpieczeń społecznych osób objętych obowiązkowo tymi ubezpieczeniami, zaleganie ze składkami na ubezpieczenia społeczne lub podatkami.

Od decyzji odmownej pracodawca może odwołać się w ciągu 14 dni – za pośrednictwem starosty – do ministra rodziny i polityki społecznej.

Oświadczenie ważne po wpisaniu do ewidencji oświadczeń

Pracodawca może zatrudnić cudzoziemca, dopiero po wpisaniu oświadczenia do ewidencji oświadczeń. Urząd pracy na rozpatrzenie decyzji ma siedem dni roboczych, w razie konieczności przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego – 30 dni, natomiast w bardzo skomplikowanych sytuacjach – dwa miesiące.

Jeśli oświadczenie zostało wpisane do ewidencji, pracodawca musi pisemnie powiadomić właściwy mu urząd pracy o podjęciu pracy przez cudzoziemca – najpóźniej w dniu jej rozpoczęcia lub niepodjęcia pracy przez cudzoziemca – w ciągu siedmiu dni od dnia, w którym termin jej rozpoczęcia określony został w oświadczeniu wpisanemu do ewidencji oświadczeń. Ponadto pracodawca musi podpisać z cudzoziemcem umowę na zasadach określonych w oświadczeniu, a także przestrzegać wszystkich warunków zatrudnienia, zgodnie z polskimi przepisami prawa. Inaczej zostanie ukarany grzywną w wysokości do 5 tys. zł.

Pracodawca zatrudniający cudzoziemca, nie musi starać się o wpis nowego oświadczenia do ewidencji oświadczeń, jeśli zmienił siedzibę lub miejsca stałego pobytu; zmienił nazwę lub formę prawną przedsiębiorstwa; zakład pracy został przejęty lub przeszedł w całości albo w części na innego pracodawcę; pracodawca i cudzoziemiec zawarli umowę o pracę zamiast umowy cywilnoprawnej; zatrudniony tymczasowo cudzoziemiec został skierowany do innego pracodawcy, ale poza miejscem pracy, nie uległy zmianie warunki pracy określone w oświadczeniu.

Pracodawca posiadający wpisane do ewidencji oświadczenie o powierzeniu pracy cudzoziemcowi, może także zatrudniać go na dłużej niż sześć miesięcy. Jednak wyłącznie wtedy, gdy ten pracował nie krócej niż trzy miesiące, a pracodawca złożył wniosek o wydanie zezwolenia na jego dalszą pracę przed jej zakończeniem określonym w oświadczeniu. Ponadto cudzoziemiec musi pracować na tym samym stanowisku na podstawie umowy o pracę, a wniosek nie zawiera braków formalnych lub zostały one uzupełnione w terminie. Pracodawca zaś przedstawił w urzędzie wojewódzkim m.in.:

 • wpisane do ewidencji oświadczenie o powierzeniu zatrudnienia pracy obcokrajowcowi;
 • umowę o pracę;
 • potwierdzenie opłacania składek na ubezpieczenia społeczne.

Wtenczas cudzoziemiec zatrudniony na warunkach nie gorszych niż określone w oświadczeniu wpisanemu do ewidencji oświadczeń, może legalnie pracować poczynając od dnia upływu ważności oświadczenia do dnia wydania zezwolenia na pracę lub doręczenia mu decyzji odmownej.

Magdalena Serwotka, ACARTUS SA

Podstawa prawna:

Chcesz dowiedzieć się więcej, sięgnij po nasze publikacje
Komplet: Kodeks pracy + Czas pracy + Umowy o pracę
Komplet: Kodeks pracy + Czas pracy + Umowy o pracę
Tylko teraz
39,90 zł
44,70
Przejdź do sklepu
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Kadry
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Wysoka dynamika wzrostu wynagrodzeń specjalistów
  Podczas gdy pensje specjalistów rosną w zawrotnym tempie, płace osób na stanowiskach zarządzających pozostają relatywnie niezmienne.
  Czy od świadczeń rzeczowych nalicza się wpłaty do PPK?
  W związku ze zbliżającymi się świętami Bożego Narodzenia, wielu pracodawców przekaże swoim pracownikom świadczenia niepieniężne, np. paczki świąteczne. Takie świadczenie nie zawsze będzie spełniało definicję wynagrodzenia w rozumieniu ustawy o pracowniczych planach kapitałowych.
  Osoby niepełnosprawne - co z ofertami pracy zdalnej?
  Czy pracodawcy w stosunku do osób niepełnosprawnych wykorzystują w pełni możliwości pracy zdalnej? Oto wyniki obserwacji ekspertów Manpower.
  Umowy o dzieło - jakie statystyki?
  Umowy o dzieło od stycznia do września 2021 r. zgłosiło 60,7 tys. podmiotów. Tak wynika z danych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
  Grudzień 2021 - godziny pracy, dni wolne
  Grudzień 2021 - godziny pracy i dni wolne od pracy czyli jaka jest norma godzin. Sprawdź kalendarz grudnia 2021 roku. W tym miesiącu pracodawca musi oddać dodatkowy dzień wolny za święto wypadające w sobotę 25 grudnia.
  4 sposoby na osiągnięcie dobrostanu w czasie pandemii
  Jak osiągnąć dobrostan w czasie pandemii? Oto 4 sposoby pomagające w zachowaniu well-beingu w dobie niepewności.
  Nielegalne zatrudnienie - Polski Ład
  Nielegalne zatrudnienie - czym jest? W takich przypadkach Polski Ład nakłada całkowitą odpowiedzialność na pracodawcę. Jakie są konsekwencje nielegalnego zatrudnienia?
  Utrata zdolności do wykonywania pracy - wypowiedzenie umowy
  Utrata zdolności do wykonywania pracy orzeczona przez lekarza medycyny pracy w wyniku badań kontrolnych to przyczyna uzasadniająca wypowiedzenie umowy o pracę. Kiedy pracownik musi przenieść pracownika na inne stanowisko? Co z wynagrodzeniem za czas wypowiedzenia?
  Składka zdrowotna 2022 - działalność gospodarcza, zmiany
  Składka zdrowotna 2022 - jakie zmiany dla działalności gospodarczej wprowadza Polski Ład? Jak obliczyć podstawę wymiaru składki? Ile wynosi składka zdrowotna przy podatku liniowym? Jakie będą nowe zasady rozliczania?
  Planner kadrowo-płacowy na grudzień 2021 r.
  Planner kadrowo-płacowy na grudzień 2021 r. zawiera wszystkie obowiązki działu kadr i płac. Jaki jest wymiar czasu pracy w grudniu? Ile wynosi dodatek nocny?
  Konkurs "Pracownik Roku" - nabór do końca marca 2022 r.
  Rusza konkurs "Pracownik Roku" IV edycja. Nabór trwa od 22 listopada 2021 r. do końca marca 2022 r. Tegoroczne hasło konkursu brzmi: Solidarni w trudnych czasach pandemii. Patronat medialny nad wydarzeniem objął portal Infor.pl.
  Zasiłek opiekuńczy ZUS na dziecko - wszystko co musisz wiedzieć
  Zasiłek opiekuńczy z ZUS można otrzymać na dziecko chore, zdrowe do 8. roku życia, na izolacji lub kwarantannie. Przysługuje również, gdy dochodzi do nieprzewidzianego zamknięcia szkoły, przedszkola czy żłobka.
  Wypalenie zawodowe na L4 od 2022 r. [WYWIAD]
  Wypalenie zawodowe na L4 nie będzie możliwe od 2022 roku. Jakie są objawy? Jaki test ocenia, czy doszło do wypalenia zawodowego? Jak leczyć wypalonego pracownika? Czy L4 na wypalenia zawodowe to furtka do nadużyć? Na te pytania odpowiada Angelika Blicharz - Head of People & Culture, uPacjenta.
  Nowe przepisy bhp w czasie pandemii - ocena
  Nowe przepisy bhp wprowadzane w czasie pandemii były potrzebne, zrozumiałe i łatwe w interpretacji. Minusem jest to, że pojawiały się zbyt późno. Jak bhp-owcy oceniają nowe regulacje związane z bezpieczeństwem pracy?
  4-dniowy tydzień pracy - 3 warianty
  4-dniowy tydzień pracy to pomysł na zwiększenie produktywności pracowników i budowanie równowagi między życiem prywatnym i życiem zawodowym. Oto 3 warianty czterodniowego tygodnia pracy. Który wybierają pracownicy?
  Dobrowolne ubezpieczenia społeczne - ważne zmiany 2022
  Dobrowolne ubezpieczenia społeczne czekają ważne zmiany od 2022 roku. Jakie skutki będzie miało nieopłacenie składek w terminie?
  E-wizyta w ZUS - jakie sprawy?
  E-wizyta w ZUS - jakie sprawy można załatwić w ZUS bez wychodzenia z domu? Jak umówić wideorozmowę?
  Zasiłek opiekuńczy na dziecko - zamknięta klasa
  Zasiłek opiekuńczy na dziecko przysługuje także, gdy z powodu covid zamknięta jest klasa lub grupa przedszkolna. Dziecko nie musi więc być na kwarantannie.
  Praca na czarno i wypłata pod stołem - co zmieni Polski Ład?
  Praca na czarno i wypłata pod stołem to procedery, z którymi rząd chce walczyć. Jakie zmiany przewiduje Polski Ład? Co w 2022 r. skontroluje PIP?
  7 stycznia 2022 - czy to dzień wolny od pracy?
  7 stycznia 2022 roku - czy to dzień wolny od pracy? Dnia 6 stycznia (czwartek) wypada Święto Trzech Króli i mamy wolne. Czy piątek jest również wolny?
  Służba bhp - praca i zarobki w czasie pandemii
  Służba bhp w czasie pandemii ma dużo więcej pracy. Czy dodatkowe obowiązki bhp-owców wpłynęły na ich zarobki? Ile w 2021 roku zarabia służba bhp?
  Pomysły na prezenty dla pracowników
  Prezenty dla pracowników na święta mogą być bardzo różne, ale powinny być dopasowane do potrzeb załogi. Oto pomysły na upominki od pracodawcy.
  Łatwiej o zwolnienie z powodu długotrwałych chorób od 2022 r.
  Zwolnienie pracownika z powodu długotrwałych chorób będzie łatwiejsze od 2022 r. To konsekwencja zmian w liczeniu okresów zasiłkowych.
  Zawód pilot samolotu [WYWIAD]
  Zawód pilot samolotu to często praca marzeń. Jak zostać pilotem? Jakie są nastroje w lotnictwie w czasie pandemii? Jak reguluje się czas pracy i zarobki pilota? Co jest najważniejsze, a co najpiękniejsze w pracy pilota? Na te i inne pytania odpowiada doświadczony pilot i prezes Grupy Bartolini Air - Bartłomiej Walas.
  Praca dla par z Ukrainy - logistyka
  Praca dla par z Ukrainy znajdzie się w polskiej logistyce. Przed Świętami Bożego Narodzenia rekrutacje są wzmożone. Powstają oferty dla ukraińskich duetów.