Kategorie

Tarcza antykryzysowa 2.0 - jakie zmiany wprowadza?

Tarcza antykryzysowa 2.0 - jakie zmiany wprowadza? / fot. Shutterstock
Tarcza antykryzysowa 2.0 - jakie zmiany wprowadza? / fot. Shutterstock
shutterstock
Jakie zmiany wprowadza tarcza antykryzysowa 2.0? Jeszcze mniejsi przedsiębiorcy będą mogli skorzystać z pożyczki, ułatwiono procedurę uzyskania dofinansowania wynagrodzeń pracowników, poszerzono pomoc finansową. Sprawdź, co jeszcze się zmienia.

Większa ochrona pracowników i wsparcie pracodawców. Zmiany w tarczy antykryzysowej

Rozszerzenie tarczy antykryzysowej ma jeden zasadniczy cel – objęcie wsparciem jeszcze większej liczby przedsiębiorców i ochrona jeszcze większej liczby miejsc pracy. Co się zmieniło? Przypominamy najważniejsze zmiany.

Polecamy: INFORLEX Twój Biznes Jak w praktyce korzystać z tarczy antykryzysowej Zamów już od 98 zł

Pożyczka dla jeszcze mniejszych

Reklama

Jedna ze zmian dotyczy pożyczki dla mikroprzedsiębiorców do 5 tys. zł na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej. Poszerzono krąg firm, które mogą skorzystać z pożyczki o podmioty, które nie zatrudniają lub nigdy nie zatrudniały pracowników. Pożyczka wraz z odsetkami dalej ulega umorzeniu, jednak aby skorzystać z tej opcji przedsiębiorca musi prowadzić działalność przez okres 3 miesięcy od dnia jej udzielenia. Zrezygnowano za to z warunku utrzymania przez przedsiębiorcę stanu zatrudnienia w stosunku do stanu na dzień 29 lutego br.

Dodatkowo przychód z tytułu umorzenia pożyczki nie będzie stanowił przychodu w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych.

Ułatwienia, uproszczenia i usprawnienia

Mali, średni i duzi przedsiębiorcy, którzy starają się o dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych do nich składek przedsiębiorcy mogą otrzymać wsparcie nie od dnia, a od miesiąca złożenia wniosku. Dodatkowo przedsiębiorca nie będzie miał obowiązku utrzymania w zatrudnieniu pracowników objętych umową po okresie otrzymania dofinansowania.

Zmiany objęły również przedsiębiorców będących osobami fizycznymi, którzy nie zatrudniają pracowników. Podczas ubiegania się o dofinansowanie nie będą musieli składać co miesiąc oświadczenia o prowadzeniu działalności, ani prowadzić działalności po okresie otrzymywania dofinansowania. Dofinansowanie przypada od miesiąca złożenia wniosku.

Poszerzona pomoc finansowa

Reklama

Rozszerzona tarcza antykryzysowa przewiduje również możliwość ponownego przyznania świadczenia postojowego – nie więcej niż trzykrotnie. Ponowne przyznanie świadczenia postojowego będzie mogło nastąpić nie wcześniej niż w miesiącu następującym po miesiącu wypłaty po raz pierwszy tego świadczenia. Co ważne, Rada Ministrów będzie mogła zdecydować o kolejnych wypłatach w drodze rozporządzenia. Dodatkowo osoby wykonujące pracę w oparciu o umowy cywilnoprawne będą mogły skorzystać ze zwolnienia, jeśli zawarły umowy przed 1 kwietnia 2020 roku. Wcześniej tym terminem był 1 marca 2020 roku.

Część przedsiębiorców otrzyma również możliwość odstąpienia od pobierania odsetek za zwłokę przez ZUS od należności z tytułu składek za okres po 31 grudnia 2019 roku. W tym celu będą musiały złożyć wniosek do ZUS w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemiologicznego, stanu epidemii lub w okresie 30 dni po ich odwołaniu.

Zwolnienie ze składek rozszerzono również na płatników składek zatrudniających od 10 do 49 osób objętych ubezpieczeniami społecznymi. Zwolnienie obejmuje w tym wypadku 50 proc. łącznej kwoty należności z tytułu składek. Z pełnego zwolnienia skorzystać mogą spółdzielnie socjalne, bez względu na to ilu zatrudniają pracowników, ale takie, które były płatnikami przed 1 kwietnia 2020 roku. Tego typu wsparcie przysługuje również tym przedsiębiorcom, którzy prowadzili działalność przed 1 kwietnia 2020 roku.

Zwracamy również uwagę na możliwość uzyskania wsparcia ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Po zmianach wyraźnie wskazano, że z tego wsparcia skorzystać mogą organizacje pozarządowe, podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego oraz państwowe osoby prawne w rozumieniu o finansach publicznych.

Pomoc dla zaczynających własny biznes

Tarcza zapewnia również wsparcie dla firm, które niedawno rozpoczęły swoją działalność gospodarczą. Chodzi o te podmioty, którym udzielono pożyczki z Funduszu Pracy w ramach programu „Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie”. Według nowych zasad, pożyczkobiorcy będą mieli możliwość zawieszenia spłat rat kapitałowo-odsetkowych na 6 miesięcy. Dodatkowo podmioty te będą mogły wydłużyć o 6 miesięcy karencję spłat, wydłużyć okres spłaty pożyczki (jednak nie więcej niż 12 miesięcy), albo okresowego obniżenia oprocentowania spłaty pożyczki do 0 proc. w skali roku, a także zawieszenia prowadzenia działalności gospodarczej przed upływem 12 miesięcy bez konsekwencji.

Oprócz tego zmieniony zostaje termin graniczny rejestracji w ZUS – z 1 lutego na 1 kwietnia 2020 r. Przedsiębiorcy, którzy rozpoczęli działalność po 1 lutego, pomimo że tak samo znajdują się w bardzo trudnej sytuacji, nie mogli skorzystać ze zwolnienia.

Wsparcie dla osób w okresie przedemerytalnym

Termin na złożenie wniosku o przyznanie świadczenia przedemerytalnego został przedłużony.  Zgodnie z przepisami, jeżeli termin ten upływa w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, termin ten uważa się za zachowany w razie zgłoszenia wniosku o przyznanie świadczenia przedemerytalnego w ciągu 30 dni od dnia ustania obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii.

Osoby upoważnione do pobierania zasiłków i świadczeń przedemerytalnych są zobowiązane do poinformowania o przychodzie do dnia 31 maja 2020 roku.

Placówki opieki także pod tarczą

Zgodnie z przepisami zmienionej tarczy zniesiony został limit wieku i liczby dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Dzięki temu do takich miejsc będą mogły zostać przyjęte dzieci młodsze niż 10 lat, a liczba dzieci w placówce będzie mogła przekroczyć 14.

Zmiany objęły również środowiskowe domy samopomocy. Ośrodki wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi mogą zostać zwolnione z odpłatności od prowadzonych przez nie usług. Zwolnienie jest obligatoryjne i nie jest konieczne przeprowadzenie rodzinnego wywiadu środowiskowego.

Ochrona zdrowia i życia na pierwszym miejscu

W tym kontekście należy zaznaczyć, że zgodnie z nowymi przepisami zniesiono obowiązek przeprowadzenia rodzinnego wywiadu środowiskowego, jak i jego aktualizacji. Sytuację osobistą rodziny, majątkową i dochodową można ustalić poprzez rozmowę telefoniczną z pracownikiem socjalnym, a w przypadku osób niepełnosprawnych z powodu dysfunkcji narządu słuchu – przy wykorzystaniu środków wspierających komunikowanie się, oraz z dokumentów przesłanych drogą elektroniczną. W przypadku osób korzystających ze stałych form pomocy, jeśli nie nastąpiła zmiana danych, odroczono ustawowy termin przeprowadzania aktualizacji rodzinnego wywiadu środowiskowego, do momentu ustania zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii – w takim przypadku aktualizację rodzinnego wywiadu środowiskowego sporządza się niezwłocznie po odwołaniu danego Zmiany mają na celu ochronę pracowników socjalnych przed narażeniem na zakażenie.

W kontekście pomocy dla Domów Pomocy Społecznej, które borykają się z brakami kadrowymi, wprowadzono możliwość tymczasowego przeniesienia pracownika samorządowego do jednostki organizacyjnej pomocy społecznej. Przeniesienie odbywa się za zgodą pracownika.

Ważne jest również zdrowie i bezpieczeństwo pracowników. Od teraz szkolenia w dziedzinie bhp dla nowozatrudnionych mogą się odbywać za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej (nie licząc szkoleń przeprowadzanych na stanowisku pracy). Ważność szkoleń zostaje przedłużona na okres do 60 dni po zakończeniu obowiązywania stanu epidemii.

Zmiany w tarczy gwarantują również wsparcie dla osób doświadczających przemocy w rodzinie. Zgodnie z przepisami w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii koronawirusa nie wykonuje się tytułów wykonawczych nakazujących opróżnienie lokalu mieszkalnego. Po zmianach wprowadzony został zapis zgodnie z którym eksmisja sprawców przemocy domowej może się odbywać również w czasie epidemii koronowirusa.

Cudzoziemcy i niepełnosprawni pracownicy

Zaktualizowana tarcza zakłada możliwość legalizacji pobytu dla cudzoziemca, który w dniu ogłoszenia stanu epidemiologicznego przebywał na terenie Polski i którego okres legalnego pobytu zakończyłby się w czasie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii lub w ciągu następnych 30 dni. Podczas pobytu taka osoba będzie miała możliwość wykonywania pracy w oparciu o posiadane zezwolenie na pracę sezonową lub oświadczenia o powierzeniu mu wykonywania pracy.

W przypadku osób niepełnosprawnych przewidziano umożliwienie im lub pracodawcom zatrudniającym osoby niepełnosprawne dokonanie zmian w dotychczasowych umowach ze starostą, z uwagi na trudności z ich wykonywaniem wynikające z epidemii. Dodatkowo wójtowie, burmistrzowie, prezydenci miast mają obowiązek informowania mieszkańców o warunkach korzystania z pomocy w sytuacji kryzysowej, również w tłumaczeniu na język migowy.

Chcesz dowiedzieć się więcej, sięgnij po nasze publikacje
KOMPLET: VAT zmiany od 1 lipca 2021 + JPK_VAT + VAT w e-commerce
KOMPLET: VAT zmiany od 1 lipca 2021 + JPK_VAT + VAT w e-commerce
Tylko teraz
99,00 zł
119,70
Przejdź do sklepu
Źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Kadry
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Lista obecności a ewidencja czasu pracy – różnice

  Lista obecności pracowników - czy jest obowiązkowa? Czy zastępuje ewidencję czasu pracy? Jakie informacje można zamieścić w tych dokumentach kadrowych? Czy można prowadzić je w elektroniczny sposób? Wyjaśniamy w artykule.

  Pracodawca dyskryminuje pracownika - co można zrobić?

  Dyskryminacja w pracy - kiedy można mówić o nierównym traktowaniu pracowników? Co można zrobić, kiedy pracodawca dyskryminuje pracownika?

  Wpłaty do PPK także od wynagrodzenia po ustaniu zatrudnienia

  Wpłaty do PPK nalicza się także od wynagrodzenia wypłaconego uczestnikowi PPK po ustaniu zatrudnienia. Czy nalicza się je od nagrody stanowiącej podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe? Jeśli tak, to w jakiej wysokości procentowej?

  Ile wynosi najniższa krajowa?

  Najniższa krajowa w 2021 i 2022 r. - ile wynosi brutto i netto? Jaka jest stawka godzinowa? Oto kalkulator wynagrodzeń.

  Praca zdalna w Kodeksie pracy - zmiany w projekcie

  Praca zdalna w Kodeksie pracy - jest nowa wersja projektu nowelizacji. Co się zmieni?

  Rejestracja w urzędzie pracy a umowa zlecenie, dzieło, działalność

  Rejestracja w urzędzie pracy - czy bezrobotny może wykonywać pracę na podstawie umowy zlecenia, umowy o dzieło lub prowadzić działalność nierejestrowaną?

  Prezeska, prawniczka, psycholożka - kobiety o feminatywach

  Feminatywy - jakim językiem pisane są oferty pracy? Jak kobiety oceniają żeńskie nazwy stanowisk, np. prezeska, prawniczka, psycholożka? Oto wyniki badania.

  Zezwolenie na pracę sezonową dla cudzoziemca - jak uzyskać [PORADNIK]

  Zezwolenie na pracę sezonową dla cudzoziemca. Od 1 stycznia 2018 roku obowiązują nowe regulacje prawne dotyczące cudzoziemców świadczących prace sezonową. O zezwolenie typu S, czyli na pracę sezonową, mogą ubiegać się pracodawcy, którzy planują zatrudnić obcokrajowców do pracy w rolnictwie, ogrodnictwie lub turystyce.

  Błędy w umowie o pracę - jak je poprawić?

  Błędy w umowie o pracę w zakresie wynagrodzenia i innych świadczeń - jak je poprawić?

  Pracodawcy nie chcą pracy zdalnej [BADANIE]

  Praca zdalna nie jest dla pracodawców najlepszym rozwiązaniem. Prawie wszyscy chcą powrotu do biur. Wprowadzą elastyczne godziny rozpoczęcia i zakończenia pracy.

  Udzielanie zaległego urlopu wypoczynkowego - ustawa o covid-19

  Zaległy urlop wypoczynkowy - jak udzielić zgodnie z ustawą o COVID-19?

  Urząd pracy pomoże zmienić pracę

  Urząd pracy pomoże zmienić pracę i kwalifikacje pracownika. Obecnie skupia się na zatrudnianiu bezrobotnych. Rząd chce rozszerzyć jego kompetencje.

  Utrata pracy i finanse - obawy pracowników

  Utrata pracy i finanse to główne zmartwienia polskich pracowników. Ratują ich jednak deficyty kadrowe.

  Ukąszenie kleszcza a wypadek przy pracy - obowiązki pracodawcy

  Ukąszenie kleszcza - czy to może być wypadek przy pracy? Czy pracodawca zatrudniający pracowników do pracy na świeżym powietrzu ma obowiązek zabezpieczenia ich przed kleszczami?

  Sygnalista w firmie od 17 grudnia 2021 r. - co z ustawą?

  Sygnalista w firmie musi być wdrożony od 17 grudnia 2021 r. Polska musi implementować przepisy unijne do 16 grudnia tego roku. Co z ustawą o sygnalistach?

  Urlop wypoczynkowy - kalkulator

  Urlop wypoczynkowy - kalkulator wymiaru urlopu wypoczynkowego pozwala wyliczyć, ile dni urlopu przysługuje pracownikowi.

  Piloci wycieczek i przewodnicy turystyczni - zwolnienie z ZUS

  Piloci wycieczek i przewodnicy turystyczni mogą składać wnioski o zwolnienie z ZUS za lipiec, sierpień i wrzesień 2020 r. Do kiedy? Jakie warunki należy spełnić?

  Sklepiki szkolne - Tarcza Antykryzysowa

  Sklepiki szkolne - Tarcza Antykryzysowa przyznaje postojowe i zwolnienie z ZUS. Jakie kody PKD? Jakie warunki należy spełnić? Do kiedy złożyć wniosek?

  Sklepiki szkolne, piloci wycieczek i przewodnicy - wsparcie z ZUS

  Sklepiki szkolne, piloci wycieczek i przewodnicy - wsparcie z ZUS otrzymują wsparcie z ZUS. Mogą liczyć na postojowe i zwolnienie z opłacania składek. Do kiedy można składać wnioski?

  Minimalna płaca w 2022 r. brutto netto

  Minimalna płaca w 2022 r. wyniesie 3000 zł brutto. Ile to netto?

  Emerytura brutto netto - kalkulator

  Emerytura brutto - ile to netto? Kalkulator emerytalny pozwala ustalić wysokość emerytury. Oblicz.

  Ochrona przedemerytalna - ile lat?

  Ochrona przedemerytalna - ile lat trwa ochrona przed zwolnieniem? Od ilu lat pracownika zaczyna obowiązywać pracodawcę?

  Strategia Demograficzna 2040 - ocena Konfederacji Lewiatan

  Strategia Demograficzna 2040 jest zbyt ogólna i nie odpowiada współczesnym trendom związanym z rodziną. Jak ocenia ją Konfederacja Lewiatan?

  Zwolnienie lekarskie musi wskazywać aktualny adres pobytu

  Zwolnienie lekarskie musi wskazywać aktualny adres pobytu. Czy trzeba poinformować ZUS o zmianie miejsca pobytu?

  Zmiana dostawcy PPK wymaga konsultacji z załogą

  Zmiana dostawcy PPK wymaga konsultacji z załogą czyli z zakładową organizacją związkową lub inną reprezentacją osób zatrudnionych.