reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Wiadomości > Nowe rozwiązania dla pracodawców i pracowników wprowadzone ustawą powodziową

Nowe rozwiązania dla pracodawców i pracowników wprowadzone ustawą powodziową

Dzisiaj, 18 listopada, weszły w życie przepisy ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi. Jej przepisy przewidują szczególne rozwiązania mające na celu efektywną pomoc dla pracodawców i pracowników poszkodowanych przez żywioł. Ustawa pozwoli uniknąć konieczności każdorazowego przygotowywania kolejnych „specustaw” w razie wystąpienia powodzi.

Według ustawy z dnia 16 września 2011 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi faktyczna niemożność świadczenia pracy przez pracowników w związku z powodzią jest podstawą usprawiedliwienia ich nieobecności w pracy. Za czas tej nieobecności, jednak przez okres nie dłuższy niż 10 dni roboczych (wynikających z rozkładu czasu pracy pracownika), pracodawca będzie miał obowiązek wypłacić podwładnemu odpowiednią część minimalnego wynagrodzenia za pracę. Prawa do wynagrodzenia za ten czas nie mają pracownicy, których uprawnienie do wynagrodzenia za czas absencji w pracy spowodowanej powodzią lub do innej formy rekompensaty utraconego wynagrodzenia z tego tytułu wynika z odrębnych przepisów.

Więcej pracowników uprawnionych do zwolnień od pracy - nowelizacja rozporządzenia >>

Przepisy nowej ustawy umożliwiają pracodawcy powierzenie pracownikowi wykonywania pracy innego rodzaju, niż wynikająca z umowy o pracę. Rozwiązanie to pozwoli usuwać skutki powodzi w zakładzie pracy. W takim przypadku pracownikowi przysługuje dotychczasowe wynagrodzenie, które oblicza się według zasad stosowanych przy obliczaniu wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy.

W razie zniszczenia dokumentacji niezbędnej do ustalenia świadczeń z tytułu ubezpieczeń społecznych lub zaopatrzenia emerytalnego, ustawa powodziowa przewiduje, że dowodami na potwierdzenie prawa do tych świadczeń mogą być:

  • wszelkie dokumenty oraz zeznania świadków pozwalające na udowodnienie okresów zatrudnienia (ubezpieczenia) oraz czasowej niezdolności do pracy z powodu choroby, macierzyństwa lub sprawowania opieki,
  • wszelkie dokumenty mogące posłużyć udowodnieniu wysokości podstawy wymiaru ww. świadczeń.

Pracodawcy tworzący zakładowy fundusz świadczeń socjalnych mogą w razie powodzi wykorzystać środki funduszu na cele związane z pomocą dla swoich poszkodowanych pracowników, a także dla pracowników innego pracodawcy. Przyznanie wsparcia z zfśs pracownikom poszkodowanym w powodzi powinno odbywać się z uwzględnieniem kryteriów socjalnych.

Korekta odpisów na zfśs >>

Przedsiębiorstwa, które w wyniku powodzi przejściowo zaprzestały prowadzenia działalności gospodarczej lub ją istotnie ograniczyły i nie mają środków na wypłatę wynagrodzeń pracownikom, mogą skorzystać z nieoprocentowanej pożyczki z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Pożyczka może być przeznaczona jedynie na wypłatę wynagrodzenia przysługującego za:

  • trwającą nie dłużej niż 10 dni usprawiedliwioną nieobecność w pracy z powodu powodzi, za czas której pracownikowi przysługuje odpowiednia część minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalanego na podstawie odrębnych przepisów,
  • czas niewykonywania pracy, jeżeli pracownik był gotów do jej wykonywania, a doznał przeszkód z przyczyn dotyczących pracodawcy, które zostały bezpośrednio spowodowane powodzią,
  • wykonaną pracę, polegającą na ochronie zakładu pracy przed powodzią lub na usuwaniu skutków powodzi, mającą na celu utrzymanie lub przywrócenie prowadzenia przez pracodawcę działalności gospodarczej.

Pożyczka, co do zasady, ma charakter zwrotny, jednak pracodawca może ubiegać się o jej umorzenie w całości lub w części, składając w tej sprawie wniosek do właściwego marszałka województwa.

reklama

Przydatne formularze online

Czytaj także

Źródło:

kadry.infor.pl
Tarcza antykryzysowa – pomoc dla pracodawców poszkodowanych w wyniku pandemii koronawirusa (PDF)29.00 zł
reklama

Narzędzia kadrowego

reklama
reklama

POLECANE

reklama

KORONAWIRUS A PRAWO PRACY

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Wszystko co musisz wiedzieć o PPK

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Helpdesk Kadrowy Sp. z o.o.

Outsourcing kadr i płac

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama