Kategorie

Zasady opłacania składek na Fundusz Emerytur Pomostowych

Jan Witkowski
Jan Witkowski
Pracodawcy zatrudniający pracowników w szczególnych warunkach lub przy pracach o szczególnym charakterze muszą opłacać za nich składki na Fundusz Emerytur Pomostowych. Nalicza się je od pełnego przychodu objętego składką emerytalną.

Obowiązek opłacania składek na Fundusz Emerytur Pomostowych wprowadziła obowiązująca od 1 stycznia 2009 r. ustawa z 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych (tzw. ustawa pomostowa). Składki te trafiają do Funduszu Emerytur Pomostowych, z którego są finansowane następnie wypłaty tych emerytur.

Za kogo trzeba płacić składkę

Pracodawca jest zobowiązany do opłacania składek na Fundusz Emerytur Pomostowych za okres od 1 stycznia 2010 r. za pracownika, który spełnia łącznie następujące warunki:

 • urodził się po 31 grudnia 1948 r.,
 • wykonuje prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze wymienione w załączniku nr 1 lub 2 do ustawy pomostowej.

Pracodawca jest zobowiązany opłacać składki za wszystkich pracowników spełniających wymienione warunki, bez względu na to, czy wykonują oni zatrudnienie w pełnym czy w niepełnym wymiarze czasu pracy. Nie ma w tym przypadku znaczenia, że przy ustalaniu prawa do emerytury pomostowej ZUS uwzględnia tylko okresy zatrudnienia w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze wykonywanego na pełnym etacie.

Czytaj także: Czy można pracować i pobierać emeryturę pomostową >>

Reklama

Może się zdarzyć, że pracodawca zawarł z pracownikiem więcej niż jedną umowę o pracę, a nie wszystkie z nich dotyczą wykonywania prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze. W takim przypadku obowiązek opłacania składek na FEP ma on wyłącznie w odniesieniu do tych umów, które obejmują obowiązek świadczenia pracy „szczególnej”.

Składki na FEP należy opłacać za okres od dnia zatrudnienia pracownika na stanowisku pracy, na którym wykonywana jest praca w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, do dnia ustania zatrudnienia na tym stanowisku.

Podstawa wymiaru składek

Podstawę wymiaru składek na Fundusz Emerytur Pomostowych stanowi podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, którą jest przychód w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych. Oznacza to, że składki na FEP powinny być opłacane m.in. od wynagrodzenia zasadniczego, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatków, nagród czy też ekwiwalentów za niewykorzystany urlop wypoczynkowy.

Jeśli pracodawca zawarł dodatkowo z pracownikiem umowę agencyjną, umowę-zlecenie, inną umowę o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące umowy-zlecenia, lub umowę o dzieło, od przychodu wypłaconego pracownikowi z tytułu tej umowy również powinien opłacić składkę na FEP. Bez znaczenia jest w tym przypadku, czy w ramach umowy cywilnoprawnej pracownik wykonuje pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze czy też inne zatrudnienie.


Reklama

Składkę na Fundusz Emerytur Pomostowych należy opłacać od tych wszystkich składników stanowiących podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, które są należne za okres, w którym pracownik wykonywał zatrudnienie w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze. Składką nie są więc objęte składniki przychodu należne za okresy, w których praca „szczególna” nie była wykonywana.

W podstawie wymiaru składki na Fundusz Emerytur Pomostowych nie uwzględnia się kwot wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy, a także świadczeń w razie choroby i macierzyństwa (np. zasiłków chorobowego, macierzyńskiego i opiekuńczego czy świadczenia rehabilitacyjnego). Nie stanowią również podstawy wymiaru składki na FEP składniki wyłączone z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (m.in. nagrody jubileuszowe, odprawy, odszkodowania i rekompensaty wypłacane pracownikom z tytułu wygaśnięcia lub rozwiązania stosunku pracy czy też zapomogi losowe).

Czytaj także: Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych po ustaniu zatrudnienia >>

Przykład

Pracodawca zatrudnia pracownika od 1 stycznia 2005 r., w tym od 1 lipca 2011 r. przy pracy w szczególnych warunkach wymienionej w załączniku nr 1 do ustawy pomostowej. Dodatkowo zawarł z nim umowę o dzieło, w ramach której pracownik wykonuje zatrudnienie niebędące „pracą szczególną”. W październiku z tytułu stosunku pracy pracodawca wypłacił mu wynagrodzenie zasadnicze, dodatek stażowy, nagrodę za pierwsze półrocze 2011 r. oraz zapomogę pieniężną ze względu na śmierć żony. Trzy pierwsze składniki stanowią podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, ale składkę na FEP pracodawca powinien opłacić tylko od płacy zasadniczej oraz dodatku stażowego. Wypłacona nagroda przysługuje bowiem za okres, w którym pracownik nie świadczył pracy w szczególnych warunkach. Również wypłacona zapomoga nie jest objęta składką na FEP, gdyż została wyłączona z podstawy wymiaru składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Ustalając podstawę wymiaru składki na FEP, pracodawca powinien natomiast doliczyć przychód wypłacony pracownikowi z tytułu umowy o dzieło.

Opłacanie i rozliczanie składek

Stopa procentowa składki na Fundusz Emerytur Pomostowych jest jednakowa dla wszystkich i wynosi 1,5% podstawy jej wymiaru. Składkę finansuje w całości pracodawca, wpłacając ją na wskazany przez ZUS rachunek bankowy odrębną wpłatą.

Zasadą jest, że składki na FEP za wszystkich pracowników pracodawca powinien opłacać w terminach przewidzianych do opłacania składek na ubezpieczenia społeczne, tj. nie później niż do:

 • 5. dnia następnego miesiąca – jeśli jest jednostką budżetową lub samorządowym zakładem budżetowym,
 • 15. dnia następnego miesiąca – jeśli nie jest żadnym z ww. podmiotów.

Warto podkreślić, że pracodawca jest zobowiązany do opłacenia składek na FEP również za pracowników wykonujących prace górnicze w rozumieniu art. 50c ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (DzU z 2009 r. nr 153, poz. 1227 ze zm.), choć nie zostały one wymienione w załącznikach nr 1 i 2 do ustawy pomostowej. Obowiązek ten odnosi się jednak wyłącznie do osób, które uzyskały prawo do emerytury pomostowej z tytułu wykonywania takich prac przez co najmniej 15 lat. Składki te muszą być opłacone jednorazowo za cały okres wykonywania prac górniczych po uzyskaniu przez pracownika prawa do emerytury pomostowej. Termin na opłacenie składek (do 5. lub 15. dnia następnego miesiąca) należy liczyć od miesiąca, w którym ZUS ustalił prawo do tego świadczenia.

Składki na FEP za wszystkich pracowników, za których pracodawca jest zobowiązany je opłacić za dany miesiąc, są rozliczane w deklaracji rozliczeniowej sporządzanej na formularzu ZUS DRA. W tym celu wypełnia on IX blok danych: „Zestawienie należnych składek na Fundusz Emerytur Pomostowych”.

Podstawa prawna:

Poszerzaj swoją wiedzę, korzystając z naszego programu
INFORLEX Książki dla Firm
INFORLEX Książki dla Firm
Tylko teraz
598,00 zł
798,00
Przejdź do sklepu
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Kadry
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Polski Ład - kalkulator wynagrodzeń, umowa o pracę

  Polski Ład - kalkulator wynagrodzeń pozwala obliczyć dla umowy o pracę wysokość pensji netto, zaliczki na podatek dochodowy oraz składki na ubezpieczenie społeczne w 2022 r.

  Lista obecności a ewidencja czasu pracy – różnice

  Lista obecności pracowników - czy jest obowiązkowa? Czy zastępuje ewidencję czasu pracy? Jakie informacje można zamieścić w tych dokumentach kadrowych? Czy można prowadzić je w elektroniczny sposób? Wyjaśniamy w artykule.

  Pracodawca dyskryminuje pracownika - co można zrobić?

  Dyskryminacja w pracy - kiedy można mówić o nierównym traktowaniu pracowników? Co można zrobić, kiedy pracodawca dyskryminuje pracownika?

  Wpłaty do PPK także od wynagrodzenia po ustaniu zatrudnienia

  Wpłaty do PPK nalicza się także od wynagrodzenia wypłaconego uczestnikowi PPK po ustaniu zatrudnienia. Czy nalicza się je od nagrody stanowiącej podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe? Jeśli tak, to w jakiej wysokości procentowej?

  Ile wynosi najniższa krajowa?

  Najniższa krajowa w 2021 i 2022 r. - ile wynosi brutto i netto? Jaka jest stawka godzinowa? Oto kalkulator wynagrodzeń.

  Praca zdalna w Kodeksie pracy - zmiany w projekcie

  Praca zdalna w Kodeksie pracy - jest nowa wersja projektu nowelizacji. Co się zmieni?

  Rejestracja w urzędzie pracy a umowa zlecenie, dzieło, działalność

  Rejestracja w urzędzie pracy - czy bezrobotny może wykonywać pracę na podstawie umowy zlecenia, umowy o dzieło lub prowadzić działalność nierejestrowaną?

  Prezeska, prawniczka, psycholożka - kobiety o feminatywach

  Feminatywy - jakim językiem pisane są oferty pracy? Jak kobiety oceniają żeńskie nazwy stanowisk, np. prezeska, prawniczka, psycholożka? Oto wyniki badania.

  Zezwolenie na pracę sezonową dla cudzoziemca - jak uzyskać [PORADNIK]

  Zezwolenie na pracę sezonową dla cudzoziemca. Od 1 stycznia 2018 roku obowiązują nowe regulacje prawne dotyczące cudzoziemców świadczących prace sezonową. O zezwolenie typu S, czyli na pracę sezonową, mogą ubiegać się pracodawcy, którzy planują zatrudnić obcokrajowców do pracy w rolnictwie, ogrodnictwie lub turystyce.

  Błędy w umowie o pracę - jak je poprawić?

  Błędy w umowie o pracę w zakresie wynagrodzenia i innych świadczeń - jak je poprawić?

  Pracodawcy nie chcą pracy zdalnej [BADANIE]

  Praca zdalna nie jest dla pracodawców najlepszym rozwiązaniem. Prawie wszyscy chcą powrotu do biur. Wprowadzą elastyczne godziny rozpoczęcia i zakończenia pracy.

  Udzielanie zaległego urlopu wypoczynkowego - ustawa o covid-19

  Zaległy urlop wypoczynkowy - jak udzielić zgodnie z ustawą o COVID-19?

  Urząd pracy pomoże zmienić pracę

  Urząd pracy pomoże zmienić pracę i kwalifikacje pracownika. Obecnie skupia się na zatrudnianiu bezrobotnych. Rząd chce rozszerzyć jego kompetencje.

  Utrata pracy i finanse - obawy pracowników

  Utrata pracy i finanse to główne zmartwienia polskich pracowników. Ratują ich jednak deficyty kadrowe.

  Ukąszenie kleszcza a wypadek przy pracy - obowiązki pracodawcy

  Ukąszenie kleszcza - czy to może być wypadek przy pracy? Czy pracodawca zatrudniający pracowników do pracy na świeżym powietrzu ma obowiązek zabezpieczenia ich przed kleszczami?

  Sygnalista w firmie od 17 grudnia 2021 r. - co z ustawą?

  Sygnalista w firmie musi być wdrożony od 17 grudnia 2021 r. Polska musi implementować przepisy unijne do 16 grudnia tego roku. Co z ustawą o sygnalistach?

  Urlop wypoczynkowy - kalkulator

  Urlop wypoczynkowy - kalkulator wymiaru urlopu wypoczynkowego pozwala wyliczyć, ile dni urlopu przysługuje pracownikowi.

  Piloci wycieczek i przewodnicy turystyczni - zwolnienie z ZUS

  Piloci wycieczek i przewodnicy turystyczni mogą składać wnioski o zwolnienie z ZUS za lipiec, sierpień i wrzesień 2020 r. Do kiedy? Jakie warunki należy spełnić?

  Sklepiki szkolne - Tarcza Antykryzysowa

  Sklepiki szkolne - Tarcza Antykryzysowa przyznaje postojowe i zwolnienie z ZUS. Jakie kody PKD? Jakie warunki należy spełnić? Do kiedy złożyć wniosek?

  Sklepiki szkolne, piloci wycieczek i przewodnicy - wsparcie z ZUS

  Sklepiki szkolne, piloci wycieczek i przewodnicy - wsparcie z ZUS otrzymują wsparcie z ZUS. Mogą liczyć na postojowe i zwolnienie z opłacania składek. Do kiedy można składać wnioski?

  Minimalna płaca w 2022 r. brutto netto

  Minimalna płaca w 2022 r. wyniesie 3000 zł brutto. Ile to netto?

  Emerytura brutto netto - kalkulator

  Emerytura brutto - ile to netto? Kalkulator emerytalny pozwala ustalić wysokość emerytury. Oblicz.

  Ochrona przedemerytalna - ile lat?

  Ochrona przedemerytalna - ile lat trwa ochrona przed zwolnieniem? Od ilu lat pracownika zaczyna obowiązywać pracodawcę?

  Strategia Demograficzna 2040 - ocena Konfederacji Lewiatan

  Strategia Demograficzna 2040 jest zbyt ogólna i nie odpowiada współczesnym trendom związanym z rodziną. Jak ocenia ją Konfederacja Lewiatan?

  Zwolnienie lekarskie musi wskazywać aktualny adres pobytu

  Zwolnienie lekarskie musi wskazywać aktualny adres pobytu. Czy trzeba poinformować ZUS o zmianie miejsca pobytu?