Kategorie

Choroba pracownika w trakcie urlopu

Joanna Pysiewicz-Jężak
Czasowa niezdolność do pracy powoduje przerwanie urlopu wypoczynkowego. W takim przypadku za czas niezdolności do pracy podczas urlopu pracodawca wypłaca wynagrodzenie chorobowe, a za czas urlopu – wynagrodzenie urlopowe.

Pracodawca, który zatrudnia mniej niż 20 pracowników i w związku z tym nie ma obowiązku tworzenia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, musi wypłacać pracownikom świadczenie urlopowe. Świadczenie to wypłaca się raz w roku każdemu pracownikowi, korzystającemu z urlopu wypoczynkowego w wymiarze co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych, nie później niż w ostatnim dniu poprzedzającym rozpoczęcie urlopu wypoczynkowego.

Przykład

Reklama

Pracownikowi udzielono urlopu wypoczynkowego w wymiarze 10 dni roboczych (14 dni kalendarzowych). Przed rozpoczęciem urlopu pracodawca wypłacił świadczenie urlopowe. Pracownik w czasie urlopu stał się niezdolny do pracy i nie wykorzystał 14 dni nieprzerwanego wypoczynku. W takiej sytuacji pracodawca może żądać zwrotu świadczenia urlopowego.

Jeżeli jednak pracodawca nie zdecyduje się na dochodzenie od pracownika zwrotu świadczenia, to jest zobowiązany od wypłaconej kwoty naliczyć i odprowadzić składki na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne, gdyż nie będzie to świadczenie urlopowe w rozumieniu przepisów ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.

Wynagrodzenie chorobowe

Za czas niezdolności do pracy wskutek choroby przysługuje wynagrodzenie chorobowe wypłacane przez okres 33 dni niezdolności do pracy przypadających łącznie w ciągu roku kalendarzowego (14 dni w przypadku 50-letniego pracownika). Wynagrodzenie przysługuje w wysokości 80% podstawowego wynagrodzenia, chyba że obowiązujące u danego pracodawcy przepisy prawa pracy przewidują wyższe wynagrodzenie z tego tytułu. Od 34. dnia choroby (od 15. dnia w przypadku 50-letniego pracownika) przysługuje zasiłek chorobowy finansowany ze środków ZUS.

Wynagrodzenie chorobowe w pierwszym miesiącu pracy >>

Wynagrodzenie chorobowe oblicza się według zasad obowiązujących przy ustalaniu podstawy wymiaru zasiłku chorobowego i wypłaca za każdy dzień niezdolności do pracy, nie wyłączając dni wolnych od pracy. Regulacje dotyczące obliczania zasiłku chorobowego zawiera ustawa o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.

Wynagrodzenie urlopowe

Wynagrodzenie za czas urlopu wypoczynkowego oblicza się według zasad wskazanych w rozporządzeniu MPiPS w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop. Sposób obliczenia wynagrodzenia urlopowego uzależniony jest od tego, z jakich składników – stałych czy zmiennych – składa się wynagrodzenie pracownika.


Przykłady

Reklama

Pracownikowi został udzielony urlop wypoczynkowy od 16 do 27 maja 2011 r. 23 maja pracownik dostarczył zwolnienie lekarskie na okres od 23 do 27 maja. Była to jego pierwsza niezdolność do pracy w tym roku. Pracodawca powinien wypłacić wynagrodzenie urlopowe za czas urlopu, a za dni niezdolności do pracy wynagrodzenie chorobowe. Pracownik otrzymuje wynagrodzenie w stałej miesięcznej wysokości 3800 zł i dodatek stażowy w wysokości 20% wynagrodzenia podstawowego.

Aby obliczyć wysokość wynagrodzenia urlopowego, należy ustalić podstawę wymiaru tego wynagrodzenia. Jeżeli jednak pracownik otrzymuje wynagrodzenie miesięczne w stałej wysokości, pracodawca nie musi dokonywać dodatkowych obliczeń, a pracownik za czas urlopu wypoczynkowego powinien otrzymać wynagrodzenie przysługujące mu zgodnie z uregulowaniami wynikającymi z umowy o pracę.

W celu obliczenia wynagrodzenia chorobowego należy wziąć pod uwagę przeciętne wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy poprzedzających miesiąc, w którym pracownik był chory. Pracownik stał się niezdolny do pracy w maju; do wyliczenia wynagrodzenia chorobowego bierzemy pod uwagę średnią wynagrodzeń otrzymanych przez pracownika od maja 2010 r. do kwietnia 2011 r.

W tym okresie wynagrodzenie pracownika utrzymywało się na stałym poziomie (3800 zł + 760 zł = 4560 zł). Przeciętne wynagrodzenie z ostatnich 12 miesięcy wynosi więc 4560 zł.

Kwotę 4560 zł pomniejsza się o składki na ubezpieczenia społeczne:

4560 zł x 13,71 % = 625,18 zł,

4560 zł – 625,18 zł = 3934,82 zł.

Uzyskaną kwotę dzielimy przez 30, aby otrzymać wynagrodzenie za jeden dzień pracy: 3934,82 zł : 30 = 131,16 zł.

Otrzymaną kwotę (stawka dzienna) mnożymy przez liczbę dni choroby 131,16 zł x 5 = 655,80 zł, a następnie otrzymaną kwotę mnożymy przez 80%, co daje 524,64 zł (kwota wynagrodzenia chorobowego przysługującego pracownikowi za 5 dni choroby).

***

Pracownik przebywał na urlopie wypoczynkowym od 2 do 18 maja 2011 r. 10 maja przesłał do pracodawcy zwolnienie lekarskie obejmujące okres od 9 do 18 maja. Była to jego pierwsza niezdolność do pracy w tym roku. Pracownik otrzymuje zmienne wynagrodzenie prowizyjne: w kwietniu – 3400 zł, w marcu – 4200 zł, w lutym – 2950 zł.

Krok 1. Obliczanie wynagrodzenia urlopowego

Podstawę wymiaru (suma zmiennych składników wynagrodzenia z 3 miesięcy poprzedzających urlop) dzieli się przez liczbę godzin, w czasie których pracownik wykonywał pracę w okresie, z którego została ustalona ta podstawa, a następnie wynagrodzenie za jedną godzinę pracy mnoży się przez liczbę godzin urlopu.

W okresie 3 miesięcy poprzedzających urlop (od lutego do kwietnia) pracownik przepracował 504 godziny (160 godz. + 184 godz. + 160 godz.).

W ciągu 3 miesięcy poprzedzających miesiąc wykorzystania urlopu pracownik otrzymał wynagrodzenie w wysokości: 3400 zł + 4200 zł + 2950 zł = 10 550 zł.

Następnie obliczamy stawkę za jedną godzinę pracy:

10 550 zł : 504 godz. = 20,93 zł/godz.

Pracownik powinien otrzymać 669,76 zł wynagrodzenia urlopowego (20,93 zł x 32 godz. = 669,76 zł).

Krok 2. Obliczanie wynagrodzenia chorobowego

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie pracownika, będące podstawą wymiaru wynagrodzenia chorobowego za okres 12 miesięcy poprzedzających miesiąc powstania niezdolności do pracy, tj. za okres od maja 2010 r. do kwietnia 2011 r., wyniosło 3588 zł.

Kwotę 3588 zł pomniejsza się o składki na ubezpieczenia społeczne:

3588 zł x 13,71% = 491,91 zł,

3588 zł – 491,91 zł = 3096,09 zł.

Następnie ustalamy wynagrodzenie za jeden dzień pracy:

3096,09 zł x 80% : 30 = 82,56 zł.

Pracownik powinien otrzymać wynagrodzenie chorobowe w wysokości 825,60 zł (82,56 zł x 10 – liczba dni choroby = 825,60 zł).

Łącznie za czas nieobecności w pracy pracownik powinien otrzymać: 825,60 + 669,76 = 1495,36 zł.

Podstawa prawna:

Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Kadry

  Najwięcej ubezpieczonych cudzoziemców w historii - kwiecień 2021

  Cudzoziemcy pobili rekord - w kwietniu 2021 r. jest najwięcej ubezpieczonych w Polsce obcokrajowców w historii. Jak przedstawiają się liczby?

  Zmiany w ubezpieczeniach społecznych 2022

  Zmiany w ubezpieczeniach społecznych wejdą w życie 1 stycznia 2022 r. Co się zmieni? Nowe emerytury i renty będą wypłacane tylko na konto. Rozwiąże się problem emerytur czerwcowych. Zmienią się zasady pobierania zasiłków.

  Brexit a ubezpieczenia i rozliczenia podatkowe pracowników

  Brexit - jakie są skutki w zakresie ubezpieczeń społecznych i rozliczeń podatkowych pracowników? Wszystko o zaświadczeniu A1.

  Odpis na ZFŚS na emerytów i rencistów - byłych pracowników

  Odpis na ZFŚS na emerytów i rencistów będących byłymi pracownikami - jak obliczyć? Jak ustalić status tych osób i wysokość zwiększenia?

  Ostatni dzień na wdrożenie PPK!

  PPK - 10 maja 2021 r. to ostatni dzień na wdrożenie PPK czyli zawarcie umowy o prowadzenie PPK z wybraną instytucją finansową.

  Praca zdalna - przepisy prawne

  Praca zdalna - przepisy prawne regulujące home office znajdują się w ustawie covidowej. Kodeks pracy wciąż nie zawiera przepisów dotyczących pracy zdalnej.

  Bezrobocie w kwietniu 2021 r.

  Bezrobocie - w kwietniu 2021 r. w Polsce odnotowano spadek bezrobocia. Gdzie jest najwyższe bezrobocie, a gdzie najniższe?

  Emerytury stażowe - obywatelska inicjatywa ustawodawcza

  Emerytury stażowe będą przedmiotem obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej. NSZZ "Solidarność" apeluje o liczne podpisy.

  4 urlopy dla ojca po urodzeniu dziecka

  Urlopy dla ojca - po urodzeniu dziecka ojciec może skorzystać z 4 rodzajów urlopów - ojcowskiego, okolicznościowego, tacierzyńskiego i rodzicielskiego.

  Przymusowy urlop wypoczynkowy - jaka forma?

  Przymusowy urlop wypoczynkowy - w jakiej formie pracodawca powinien polecić pracownikowi wykorzystanie urlopu wypoczynkowego?

  Idealny pierwszy dzień pracy - model First Day Experience

  Pierwszy dzień w nowej pracy - jak wygląda w modelu First Day Experience? Jak mógłby wyglądać idealny pierwszy dzień pracy?

  Umowa o zabezpieczeniu społecznym wchodzi w życie - Izrael i Turcja

  Umowa o zabezpieczeniu społecznym podpisana między Polską i Izraelem oraz umowa podpisana między Polską a Turcją wchodzą w życie dnia 1 maja i 1 czerwca 2021 r.

  Czym jest informacja starosty?

  Informacja starosty to dokument związany z zatrudnianiem cudzoziemców. To tzw. test rynku pracy. Czemu służy? Kiedy jest wymagana, a kiedy nie?

  Badanie pracowników na obecność alkoholu i narkotyków a prawo

  Badanie pracowników na obecność alkoholu i narkotyków będzie zgodne z prawem? MRPiT pracuje nad projektem ustawy.

  Zgłoszenie do ubezpieczeń - zmiana od 16 maja 2021 r.

  Zgłoszenie do ubezpieczeń - jaka zmiana od 16 maja 2021 r.? W ZUS ZUA i ZUS ZZA należy wskazać kod zawodu. Będą nowe wzory formularzy ZUS.

  Urlopy rodzicielskie 2022 - ważne zmiany

  Urlopy rodzicielskie w 2022 r. czekają ważne zmiany. Urlop rodzicielski dla ojca będą określać nowe zasady. Polska musi dostosować Kodeks pracy do unijnej dyrektywy work-life balance.

  Czy postojowe to pomoc publiczna?

  Postojowe z ZUS - czy to jest pomoc publiczna? Odpowiedź znajduje się w art. 15zzzh ust 1 ustawy covidowej.

  Zarobki studentów w 2021 r. [RAPORT]

  Zarobki studentów w 2021 r. zmalały. Ile zarabiają studenci w czasie pandemii? Jakie mają problemy?

  Kogo pracodawca powinien zapisać do PPK?

  PPK - kogo pracodawca powinien zapisać? 10 maja 2021 r. mija termin na zawarcie umowy o prowadzenie PPK. To już ostatni etap wdrażania PPK.

  Jak wybrać system kadrowo-płacowy?

  System kadrowo-płacowy powinien być dostosowany do działalności firmy. Jak wybrać? Oto garść użytecznych wskazówek.

  O co chodzi z tym kapitałem początkowym?

  Kapitał początkowy ma wpływ na wysokość emerytury. Jak to się dzieje? O co w tym wszystkim chodzi?

  Kodeks pracy 2021 a praca zdalna - zmiany

  Kodeks pracy w 2021 r. czekają zmiany. Znajdzie się w nim praca zdalna. Co się zmieni?

  Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przedłużony do 23 maja 2021 r.

  Dodatkowy zasiłek opiekuńczy będzie przedłużony do 23 maja 2021 r. Kiedy przysługuje?

  Niedziela handlowa - maj 2021

  Niedziela handlowa - maj 2021 r. ma aż 5 niedziel. Czy 2 maja, 9 maja, 16 maja, 23 maja lub 30 maja jest niedziela handlowa? Czy dzisiaj/jutro jest niedziela handlowa?

  Wynagrodzenia wypłacane "pod stołem" [RAPORT]

  Wynagrodzenia wypłacane "pod stołem" - ile wynagrodzeń w Polsce wypłacanych jest na czarno? Jakie są skutki takiego procederu?