Kategorie

Dodatek za wysługę lat u drugiego pracodawcy

Joanna Skrobisz
Jednym ze składników wynagrodzenia, który otrzymują nauczyciele szkół publicznych, jest dodatek za wysługę lat. Jest on jednak różnie liczony, gdy nauczyciel podejmuje pracę w kilku placówkach.

Zasadą jest, że nauczycielom przysługuje dodatek za wysługę lat w wysokości 1% wynagrodzenia zasadniczego za każdy rok pracy, wypłacany w okresach miesięcznych, poczynając od 4. roku pracy, z tym że dodatek ten nie może przekroczyć 20% wynagrodzenia zasadniczego (art. 33 Karty Nauczyciela). Dodatek ten jest wypłacany w okresach miesięcznych, poczynając od 4. roku pracy.

Minister Edukacji Narodowej określił w rozporządzeniu w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli ogólne warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (zwanym dalej rozporządzeniem), szczególne przypadki zaliczania okresów zatrudnienia oraz innych okresów uprawniających do dodatku za wysługę lat. Natomiast szczegółowe warunki przyznawania dodatku stażowego określają organy prowadzące (jednostki samorządu terytorialnego) w regulaminach wynagradzania.

Jak ukarać nauczyciela? >>

Reklama

Zgodnie z przepisami wymienionego rozporządzenia do okresów pracy uprawniających do dodatku za wysługę lat wlicza się okresy poprzedniego zatrudnienia we wszystkich zakładach pracy oraz inne udowodnione okresy, jeżeli z mocy odrębnych przepisów podlegają one wliczeniu do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze.

Prawo do dodatku stażowego, a także do jego wypłaty od 1 stycznia 2005 r. nabywają nauczyciele niezależnie od wymiaru zatrudnienia. Tak więc również ci, którzy, rozpoczynając pracę w szkole, są zatrudnieni w wymiarze niższym niż 1/2 etatu. Także wcześniejsze okresy zatrudnienia w wymiarze niższym niż 1/2 etatu zaliczane są do okresu zatrudnienia mającego wpływ na wysokość otrzymywanego dodatku stażowego.

Odrębnie w każdej szkole

Nauczyciele podejmują często dodatkowe zatrudnienie w innych szkołach. W takich przypadkach „dodatkowi” pracodawcy mają wątpliwości, czy nauczycielom tym należy wypłacać dodatek za wysługę lat, a jeżeli tak, to w jakiej wysokości, czy też nabywają do tego dodatku prawo od początku.

Zatrudnienie nauczyciela >>

Nauczycielowi pozostającemu jednocześnie w więcej niż jednym stosunku pracy okresy uprawniające do dodatku za wysługę lat ustala się odrębnie dla każdego stosunku pracy. Do okresu zatrudnienia uprawniającego do dodatku za wysługę lat nie wlicza się okresu pracy w innym zakładzie, w którym nauczyciel jest lub był jednocześnie zatrudniony. Do okresu dodatkowego zatrudnienia nie wlicza się okresów podstawowego zatrudnienia.

Przykład

Nauczyciel języka polskiego pracował przez 11 lat w bibliotece publicznej. 1 września 2006 r. rozpoczął pracę jako nauczyciel w szkole podstawowej. Pracodawca zaczął wypłacać temu nauczycielowi dodatek za wysługę lat w wysokości 11%, od 1 września 2007 r. 12%, a od 1 września 2008 r. 13%. 1 września 2007 r. nauczyciel ten rozpoczął pracę w gimnazjum w wymiarze 1/2 etatu. Prawo do dodatku stażowego w gimnazjum nauczyciel ten nabywa od początku, tj. dopiero w 4. roku pracy.


Od powyższej zasady ustawodawca przewidział jednak pewne wyjątki, które określił w § 7 ust. 3 i 4 rozporządzenia. Otóż nauczycielowi pozostającemu w stosunku pracy jednocześnie w kilku szkołach w wymiarze łącznie nieprzekraczającym obowiązującego nauczyciela wymiaru zajęć do okresów uprawniających do dodatku za wysługę lat w każdej ze szkół wlicza się zakończone okresy zatrudnienia.

Przykład

Reklama

Ten sam nauczyciel, opisany w poprzednim przykładzie, rozpoczął pracę w szkole podstawowej i w gimnazjum, w każdej w wymiarze 1/2 etatu. Łącznie wymiar zatrudnienia tego nauczyciela nie przekracza całego etatu. Dlatego też u obydwu pracodawców wcześniejszy 11-letni okres zatrudnienia zostanie zaliczony do ustalenia wysokości dodatku za wysługę lat.

Od dnia 1 stycznia 2005 r. na prawo do dodatku stażowego nie ma wpływu wymiar zatrudnienia. Oznacza to, że nauczyciel, który podejmuje pierwszą pracę w życiu np. w wymiarze 1/4 etatu, również nabywa prawo do dodatku w 4. roku pracy. Także wcześniejsze okresy zatrudnienia w wymiarze niższym niż 1/2 etatu zaliczane są do okresu zatrudnienia mającego wpływ na wysokość otrzymywanego dodatku stażowego.

Nauczycielowi mianowanemu lub dyplomowanemu, który przeszedł do pracy w Centralnej Komisji Egzaminacyjnej lub okręgowej komisji egzaminacyjnej na stanowisko wymagające kwalifikacji pedagogicznych, do okresów pracy uprawniających do dodatku za wysługę lat wlicza się okresy pracy zaliczane do dodatku za wysługę lat w szkole, w której nauczyciel otrzymał urlop bezpłatny na czas zajmowania tego stanowiska.

Reguły wypłacania dodatku

Organy prowadzące szkoły określają zasady wypłacania dodatku za wysługę lat. Jednostki samorządu terytorialnego czynią to corocznie w regulaminach wynagradzania, natomiast dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach prowadzonych przez organy rządowe robi to minister.

WAŻNE!

Dodatek za wysługę lat nauczyciel otrzymuje za dni pracy i jest on wypłacany w terminie wypłaty wynagrodzenia.


W okresie usprawiedliwionej nieobecności w pracy do najczęściej spotykanych zapisów w regulaminach wynagradzania możemy zaliczyć zapis „dodatek za wysługę lat przysługuje również za dni nieobecności w pracy z powodu niezdolności do pracy wskutek choroby lub konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem lub chorym członkiem rodziny, za które nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie lub zasiłek z ubezpieczenia społecznego”. Przy takim zapisie nauczyciel w okresie choroby otrzymuje dodatek za wysługę lat.

Regulamin wynagradzania powinien zawierać również zapisy dotyczące wypłaty tego dodatku w związku z upływem kolejnego roku zatrudnienia czy dostarczenia dodatkowych świadectw pracy mających wpływ na jego wysokość.

Zapis ten może brzmieć „dodatek za wysługę lat przysługuje:

 • począwszy od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym nauczyciel nabył prawo do dodatku lub wyższej stawki dodatku, jeżeli nabycie prawa nastąpiło w ciągu miesiąca,
 • za dany miesiąc, jeżeli nabycie prawa do dodatku lub wyższej stawki dodatku nastąpiło pierwszego dnia miesiąca”.

Przepisy rozporządzenia do okresu pracy uprawniającego do dodatku za wysługę lat zaliczają inne udowodnione okresy, jeżeli z mocy odrębnych przepisów podlegają one wliczeniu do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze. Takimi okresami są okresy pobierania zasiłku dla bezrobotnych, stypendium dla osób odbywających staż na podstawie przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, okresy zatrudnienia obywateli polskich za granicą u pracodawców zagranicznych, udokumentowane okresy zatrudnienia za granicą repatriantów oraz osób uznanych za repatriantów.

Podstawa prawna:

 • art. 33 ustawy z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (DzU z 2006 r. nr 97, poz. 674 ze zm.),
 • § 7 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (DzU nr 22, poz. 181 ze zm.).
Chcesz dowiedzieć się więcej, sięgnij po naszą publikację
Czas pracy 2021. Planowanie, rozliczanie i ewidencja
Czas pracy 2021. Planowanie, rozliczanie i ewidencja
Tylko teraz
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Kadry
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Polski Ład - kalkulator wynagrodzeń, umowa o pracę

  Polski Ład - kalkulator wynagrodzeń pozwala obliczyć dla umowy o pracę wysokość pensji netto, zaliczki na podatek dochodowy oraz składki na ubezpieczenie społeczne w 2022 r.

  Lista obecności a ewidencja czasu pracy – różnice

  Lista obecności pracowników - czy jest obowiązkowa? Czy zastępuje ewidencję czasu pracy? Jakie informacje można zamieścić w tych dokumentach kadrowych? Czy można prowadzić je w elektroniczny sposób? Wyjaśniamy w artykule.

  Pracodawca dyskryminuje pracownika - co można zrobić?

  Dyskryminacja w pracy - kiedy można mówić o nierównym traktowaniu pracowników? Co można zrobić, kiedy pracodawca dyskryminuje pracownika?

  Wpłaty do PPK także od wynagrodzenia po ustaniu zatrudnienia

  Wpłaty do PPK nalicza się także od wynagrodzenia wypłaconego uczestnikowi PPK po ustaniu zatrudnienia. Czy nalicza się je od nagrody stanowiącej podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe? Jeśli tak, to w jakiej wysokości procentowej?

  Ile wynosi najniższa krajowa?

  Najniższa krajowa w 2021 i 2022 r. - ile wynosi brutto i netto? Jaka jest stawka godzinowa? Oto kalkulator wynagrodzeń.

  Praca zdalna w Kodeksie pracy - zmiany w projekcie

  Praca zdalna w Kodeksie pracy - jest nowa wersja projektu nowelizacji. Co się zmieni?

  Rejestracja w urzędzie pracy a umowa zlecenie, dzieło, działalność

  Rejestracja w urzędzie pracy - czy bezrobotny może wykonywać pracę na podstawie umowy zlecenia, umowy o dzieło lub prowadzić działalność nierejestrowaną?

  Prezeska, prawniczka, psycholożka - kobiety o feminatywach

  Feminatywy - jakim językiem pisane są oferty pracy? Jak kobiety oceniają żeńskie nazwy stanowisk, np. prezeska, prawniczka, psycholożka? Oto wyniki badania.

  Zezwolenie na pracę sezonową dla cudzoziemca - jak uzyskać [PORADNIK]

  Zezwolenie na pracę sezonową dla cudzoziemca. Od 1 stycznia 2018 roku obowiązują nowe regulacje prawne dotyczące cudzoziemców świadczących prace sezonową. O zezwolenie typu S, czyli na pracę sezonową, mogą ubiegać się pracodawcy, którzy planują zatrudnić obcokrajowców do pracy w rolnictwie, ogrodnictwie lub turystyce.

  Błędy w umowie o pracę - jak je poprawić?

  Błędy w umowie o pracę w zakresie wynagrodzenia i innych świadczeń - jak je poprawić?

  Pracodawcy nie chcą pracy zdalnej [BADANIE]

  Praca zdalna nie jest dla pracodawców najlepszym rozwiązaniem. Prawie wszyscy chcą powrotu do biur. Wprowadzą elastyczne godziny rozpoczęcia i zakończenia pracy.

  Udzielanie zaległego urlopu wypoczynkowego - ustawa o covid-19

  Zaległy urlop wypoczynkowy - jak udzielić zgodnie z ustawą o COVID-19?

  Urząd pracy pomoże zmienić pracę

  Urząd pracy pomoże zmienić pracę i kwalifikacje pracownika. Obecnie skupia się na zatrudnianiu bezrobotnych. Rząd chce rozszerzyć jego kompetencje.

  Utrata pracy i finanse - obawy pracowników

  Utrata pracy i finanse to główne zmartwienia polskich pracowników. Ratują ich jednak deficyty kadrowe.

  Ukąszenie kleszcza a wypadek przy pracy - obowiązki pracodawcy

  Ukąszenie kleszcza - czy to może być wypadek przy pracy? Czy pracodawca zatrudniający pracowników do pracy na świeżym powietrzu ma obowiązek zabezpieczenia ich przed kleszczami?

  Sygnalista w firmie od 17 grudnia 2021 r. - co z ustawą?

  Sygnalista w firmie musi być wdrożony od 17 grudnia 2021 r. Polska musi implementować przepisy unijne do 16 grudnia tego roku. Co z ustawą o sygnalistach?

  Urlop wypoczynkowy - kalkulator

  Urlop wypoczynkowy - kalkulator wymiaru urlopu wypoczynkowego pozwala wyliczyć, ile dni urlopu przysługuje pracownikowi.

  Piloci wycieczek i przewodnicy turystyczni - zwolnienie z ZUS

  Piloci wycieczek i przewodnicy turystyczni mogą składać wnioski o zwolnienie z ZUS za lipiec, sierpień i wrzesień 2020 r. Do kiedy? Jakie warunki należy spełnić?

  Sklepiki szkolne - Tarcza Antykryzysowa

  Sklepiki szkolne - Tarcza Antykryzysowa przyznaje postojowe i zwolnienie z ZUS. Jakie kody PKD? Jakie warunki należy spełnić? Do kiedy złożyć wniosek?

  Sklepiki szkolne, piloci wycieczek i przewodnicy - wsparcie z ZUS

  Sklepiki szkolne, piloci wycieczek i przewodnicy - wsparcie z ZUS otrzymują wsparcie z ZUS. Mogą liczyć na postojowe i zwolnienie z opłacania składek. Do kiedy można składać wnioski?

  Minimalna płaca w 2022 r. brutto netto

  Minimalna płaca w 2022 r. wyniesie 3000 zł brutto. Ile to netto?

  Emerytura brutto netto - kalkulator

  Emerytura brutto - ile to netto? Kalkulator emerytalny pozwala ustalić wysokość emerytury. Oblicz.

  Ochrona przedemerytalna - ile lat?

  Ochrona przedemerytalna - ile lat trwa ochrona przed zwolnieniem? Od ilu lat pracownika zaczyna obowiązywać pracodawcę?

  Strategia Demograficzna 2040 - ocena Konfederacji Lewiatan

  Strategia Demograficzna 2040 jest zbyt ogólna i nie odpowiada współczesnym trendom związanym z rodziną. Jak ocenia ją Konfederacja Lewiatan?

  Zwolnienie lekarskie musi wskazywać aktualny adres pobytu

  Zwolnienie lekarskie musi wskazywać aktualny adres pobytu. Czy trzeba poinformować ZUS o zmianie miejsca pobytu?