REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Jakie są wykroczenia przeciwko prawom pracownika?

Doktor nauk prawnych, adwokat, adiunkt na Wydziale Prawa, Administracji i Stosunków Międzynarodowych Krakowskiej Akademii im. A.F. Modrzewskiego w Katedrze Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego.
Jakie są wykroczenia przeciwko prawom pracownika?
Jakie są wykroczenia przeciwko prawom pracownika?
Fotolia

REKLAMA

REKLAMA

Za naruszenie jakich obowiązków pracodawcy i praw pracowniczych można ponieść odpowiedzialność wykroczeniową? Jaka jest wysokość kar oraz mandatów oraz kto może je nakładać?

Co jest wykroczeniem?

Wykroczeniem jest zawinione popełnienie czynu społecznie szkodliwego, zabronionego przez ustawę pod groźbą kary.

REKLAMA

Autopromocja

Wykroczenia przeciwko prawom pracowników polega na naruszeniu wybranych praw pracowniczych i obowiązków, które wobec nich mają pracodawcy. Wykroczenia przeciwko prawom pracownika zostały określone w art. 281–283 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeksu Pracy (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1510, dalej: KP).

Jakie kary grożą pracodawcy za wykroczenia przeciwko prawom pracownika?

Pracodawca jak i osoba działająca w jego imieniu (np. kierownik, menager, bezpośredni przełożony, pracownik kadr) mogą ponieść odpowiedzialność za naruszenie praw pracowniczych.

Kara, która może ich za to spotkać to kara grzywny od 1 000 zł do 45 000 zł, jak i mandat karny wystosowany przez inspektora inspekcji pracy.

Jakie są wykroczenia przeciwko pracownikom?

Wykroczenia przeciwko prawom pracownika nie są uregulowane tylko w KP, są również wskazane w innych regulacjach związanych z prawem pracy i ubezpieczeniami społecznymi, są to np. przepisy dotyczące: świadczeń socjalnych, pracy tymczasowej, promocji zatrudnienia i instytucji rynku pracy, handlu w niedzielę, ubezpieczeń pracowniczych czy świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

W KP został wskazany katalog wykroczeń przeciwko prawom pracownika, do najważniejszych z nich należą:

 • zawieranie umowy cywilnoprawnej pomimo tego iż powinien być zawarty stosunek pracy i umowa o pracę,
 • niepotwierdzanie na piśmie zawartej z pracownikiem umowy o pracę przed dopuszczeniem go do pracy,
 • rozwiązywanie umowy o pracę bez wypowiedzenia czy za wypowiedzeniem, naruszając w sposób rażący przepisy prawa pracy,
 • stosowanie wobec pracowników innych kar niż kara upomnienia, nagany czy pieniężna, w związku z odpowiedzialnością porządkową pracowników,
 • naruszanie przepisów o czasie pracy lub przepisów o uprawnieniach pracowników związanych z rodzicielstwem i zatrudnianiu młodocianych (np. w zakresie zakazu pracy w nocy, pracy w godzinach nadliczbowych, nie udzielaniu dodatkowych przerw itd),
 • nieprowadzenie dokumentacji pracowniczej,
 • nieprzechowywanie dokumentacji pracowniczej przez wymagany okres,
 • pozostawianie dokumentacji pracowniczą w warunkach grożących uszkodzeniem lub zniszczeniem (np. zalanie dokumentacji czy jej zgnicie),
 • niezawiadamianie właściwego okręgowego inspektora pracy, w formie pisemnej lub elektronicznej, o zawarciu umowy o pracę na okres dłuższy niż 33 miesiące czy zawarciu więcej niż 3 umowy na czas określony,
 • niewypłacanie w ustalonym terminie wynagrodzenia za pracę lub innego świadczenia przysługującego pracownikowi,
 • nieudzielanie przysługującego pracownikowi urlopu wypoczynkowego lub bezpodstawnie obniżanie jego wymiaru,
 • niewydanie pracownikowi w terminie świadectwa pracy,
 • niewykonywanie podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu pracy lub ugody zawartej przed komisją pojednawczą lub sądem pracy.

Za powyższe przewinienia grozi kara grzywny od 1000 zł do 30 000 zł.

Ważne jest to, że jeżeli pracownik jest tzw. dłużnikiem alimentacyjnym a pracodawca nie zawiera z nim umowy, czy też nie potwierdza na piśmie jej warunków, albo wbrew obowiązkowi wypłaca wynagrodzenie wyższe niż wynikające z zawartej umowy o pracę, bez dokonania potrąceń na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych, pracodawca lub osoba działająca w jego imieniu podlega surowszej odpowiedzialności, bo kara grzywny może wynieść od 1500 zł do 45 000 zł.

Jakie są wykroczenia przeciwko prawo pracownika za naruszenie BHP?

Za naruszenie przepisów BHP będąc za nie odpowiedzialnym można podlegać karze grzywny od 1000 zł do 30 000 zł.

Nieprzestrzeganie przepisów BHP może polegać np. na:

 • wyposażaniu stanowiska pracy w maszyny i inne urządzenia techniczne, które nie spełniają wymagań,
 • dostarcza pracownikowi środki ochrony indywidualnej, które nie spełniają wymagań dotyczących oceny zgodności;
 • nie zawiadamia właściwego okręgowego inspektora pracy, prokuratora lub innego właściwego organu o śmiertelnym, ciężkim lub zbiorowym wypadku przy pracy oraz o każdym innym wypadku, który wywołał wymienione skutki, mającym związek z pracą, jeżeli może być uznany za wypadek przy pracy,
 • nie zgłasza choroby zawodowej albo podejrzenia o taką chorobę,
 • nie ujawnia wypadku przy pracy lub choroby zawodowej,
 • przedstawia niezgodne z prawdą informacje, dowody lub dokumenty dotyczące takich wypadków i chorób,
 • nie wykonuje w wyznaczonym terminie podlegającego wykonaniu nakazu organu Państwowej Inspekcji Pracy,
 • utrudnia działalność organu PIP, w szczególności uniemożliwia prowadzenie wizytacji zakładu pracy lub nie udziela informacji niezbędnych do wykonywania jej zadań,
 • bez zezwolenia właściwego inspektora pracy dopuszcza do wykonywania pracy lub innych zajęć zarobkowych przez dziecko do ukończenia przez nie 16 roku życia.

Kto dokonuje kontroli?

Kontroli w zakładzie pracy dokonuje inspektor pracy. W toku kontroli inspektor ma m.in. prawo do swobodnego wstępu na teren zakładu pracy i do wszystkich jego obiektów pomieszczeń; przeprowadzania oględzin obiektów, maszyn i urządzeń oraz pomieszczeń pracy; żądania od pracodawcy pisemnych i ustnych informacji w sprawach objętych kontrolą; wglądu do dokumentacji (w tym do akt osobowych pracowników i innych dokumentów zw. z zatrudnieniem), utrwalenia przebiegu kontroli za pomocą środków technicznych służących do utrwalania obrazu lub dźwięku; wykonywania odpisów, zestawień lub wyciągów z dokumentów.

Po zakończeniu kontroli inspektor sporządza protokół kontrolny. Pracodawca może wnieść do niego zastrzeżenia.

Inspektor może wydać decyzję, skierować wystąpienia, wnieść powództwo do sądu pracy.

Ponadto inspektor pracy może ukarać osobę winną popełnienia wykroczeń przeciwko prawom pracownika mandatem karnym w wysokości  do 2000 zł.

W razie odmowy przyjęcia mandatu karnego inspektor pracy występuje do sądu z wnioskiem o ukaranie. W sprawach o wykroczenia przeciwko prawom pracownika sąd może nałożyć karę grzywny w wysokości od 1000 do 45000 zł.

Jeżeli ukarany co najmniej dwukrotnie za wykroczenie przeciwko prawom pracownika określone w KP popełnia w ciągu dwóch lat od dnia ostatniego ukarania takie wykroczenie, właściwy organ PIP może w postępowaniu mandatowym nałożyć grzywnę w wysokości do 5000 zł

Ponadto gdy w zakładzie pracy działa społeczny inspektor pracy i ktoś uniemożliwia mu działalność podlega karze grzywny do 2500 zł.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeksu Pracy (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1510)

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: INFOR

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

Uprawnienia rodzicielskie
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
 • Czytaj artykuły
 • Rozwiązuj testy
 • Zdobądź certyfikat
1/10
Ile tygodni urlopu macierzyńskiego można maksymalnie wykorzystać jeszcze przed porodem?
nie ma takiej możliwości
3
6
9 - tylko jeśli pracodawca wyrazi na to zgodę
Następne
Kadry
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Ważność orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności zostanie wydłużona. Będą nowe przepisy

19 lipca 2024 r. do Sejmu wpłynął projekt nowelizacji ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Dzięki nowym przepisom zostanie wydłużona ważność orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności niemal 400 tys. osób.

Dostosowanie stanowisk pracy wyposażonych w monitory ekranowe - sprawdź, czy Twoje jest odpowiednie

Przepisy bhp wymagają odpowiednio przygotowanych i dostosowanych stanowisk pracy wyposażonych w monitory ekranowe. Sprawdź, czy Twoje stanowisko pracy jest zgodne z przepisami!

Czy pracownik na zwolnieniu lekarskim może wyjechać na urlop

Podczas zwolnienia lekarskiego pracownikowi nie wolno wykonywać żadnej pracy zarobkowej. Ponadto nie może wykorzystywać zwolnienia w sposób niezgodny z jego celem. Czy to oznacza, że podczas choroby pracownik powinien zostać w domu i nie wolno mu wyjechać na urlop?

Wskaźnik waloryzacji na ustawowym minimum. W 2025 r. emerytury i renty wzrosną o 6,78 proc.

6,78 proc. - co najmniej o tyle wzrosną emerytury i renty w przyszłym roku. Rząd pracuje nad rozporządzeniem w sprawie wysokości zwiększenia wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w 2025 r.

REKLAMA

Czy 21 lipca to niedziela handlowa?

Czy przedostatnia niedziele lipca to niedziela handlowa? Czy sklepy będą otwarte? 

Składki tylko do ZUS czy do ZUS i OFE. Kończy się czas na podjęcie decyzji

Wkrótce „okno transferowe” pozwalające ubezpieczonym decydować, gdzie ma być przekazywana część ich składki emerytalnej, zostanie zamknięte. O tym, gdzie ma trafiać część składki, mogą decydować mężczyźni, którzy nie ukończyli 55 lat, i kobiety, które nie ukończyły 50 lat.

Wypłata z PPK bez podatku – wystarczy wybrać odpowiedni sposób wypłaty

Środki z PPK można wypłacić bez podatku. Bez względu na to, jaki wariant wypłaty oszczędności uczestnik PPK wybierze – zyski wypracowane przez 25% środków zgromadzonych na jego rachunku PPK będą zwolnione z podatku dochodowego. Rozłożenie wypłaty na co najmniej 120 miesięcznych rat zwalnia z podatku zyski wypracowane przez całość oszczędności. 

Wydłużenie ważności orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności – projekt ustawy

Rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Nowelizacja przewiduje wydłużenie ważności orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności maksymalnie o 6 miesięcy.

REKLAMA

Czy pracodawca może zmusić do 14-dniowego urlopu?

Według Kodeksu pracy wymiar urlopu wypoczynkowego wynosi 20 lub 26 dni – w zależności od stażu pracy pracownika. Urlop może być podzielony na części, z których co najmniej jedna powinna trwać nie mniej niż 14 kolejnych dni kalendarzowych. Czy 14-dniowy urlop jest obowiązkowy?

4 dni albo 35 godzin tygodnia pracy w Polsce do 2027 roku? Za granicą już testowali a efekty są pozytywne

W oczekiwaniu na zapowiadane przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej  skrócenie tygodniowego czasu pracy w Polsce, warto przyjrzeć się przykładom z innych państw. Dotąd w programach pilotażowych 4-dniowego tygodnia pracy zaobserwowano np. spadek rotacji zatrudnienia o 40 proc., polepszenie dobrostanu pracowników w 82 proc. firm oraz oszczędności dla pracodawców na poziomie niemal 2 mln zł w skali roku. Krótszy tydzień pracy najlepiej przyjął się na Islandii, gdzie 86 proc. pracowników korzysta z niego lub ma taką możliwość. Ale polscy pracodawcy nie są entuzjastami tego rozwiązania. Aż 51 proc. firm uważa, że w ich branży jest ono niemożliwe. Jeżeli nie uda się skrócić tygodnia pracy, to dobrą alternatywą dla 54 proc. Polaków mogłaby być częstsza praca zdalna lub hybrydowa. 

REKLAMA