REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Jakie są wykroczenia przeciwko prawom pracownika?

Doktor nauk prawnych, adwokat, adiunkt na Wydziale Prawa, Administracji i Stosunków Międzynarodowych Krakowskiej Akademii im. A.F. Modrzewskiego w Katedrze Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego.
Jakie są wykroczenia przeciwko prawom pracownika?
Jakie są wykroczenia przeciwko prawom pracownika?
Fotolia

REKLAMA

REKLAMA

Za naruszenie jakich obowiązków pracodawcy i praw pracowniczych można ponieść odpowiedzialność wykroczeniową? Jaka jest wysokość kar oraz mandatów oraz kto może je nakładać?

Co jest wykroczeniem?

Wykroczeniem jest zawinione popełnienie czynu społecznie szkodliwego, zabronionego przez ustawę pod groźbą kary.

Autopromocja

Wykroczenia przeciwko prawom pracowników polega na naruszeniu wybranych praw pracowniczych i obowiązków, które wobec nich mają pracodawcy. Wykroczenia przeciwko prawom pracownika zostały określone w art. 281–283 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeksu Pracy (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1510, dalej: KP).

Jakie kary grożą pracodawcy za wykroczenia przeciwko prawom pracownika?

Pracodawca jak i osoba działająca w jego imieniu (np. kierownik, menager, bezpośredni przełożony, pracownik kadr) mogą ponieść odpowiedzialność za naruszenie praw pracowniczych.

Kara, która może ich za to spotkać to kara grzywny od 1 000 zł do 45 000 zł, jak i mandat karny wystosowany przez inspektora inspekcji pracy.

Jakie są wykroczenia przeciwko pracownikom?

Wykroczenia przeciwko prawom pracownika nie są uregulowane tylko w KP, są również wskazane w innych regulacjach związanych z prawem pracy i ubezpieczeniami społecznymi, są to np. przepisy dotyczące: świadczeń socjalnych, pracy tymczasowej, promocji zatrudnienia i instytucji rynku pracy, handlu w niedzielę, ubezpieczeń pracowniczych czy świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

W KP został wskazany katalog wykroczeń przeciwko prawom pracownika, do najważniejszych z nich należą:

 • zawieranie umowy cywilnoprawnej pomimo tego iż powinien być zawarty stosunek pracy i umowa o pracę,
 • niepotwierdzanie na piśmie zawartej z pracownikiem umowy o pracę przed dopuszczeniem go do pracy,
 • rozwiązywanie umowy o pracę bez wypowiedzenia czy za wypowiedzeniem, naruszając w sposób rażący przepisy prawa pracy,
 • stosowanie wobec pracowników innych kar niż kara upomnienia, nagany czy pieniężna, w związku z odpowiedzialnością porządkową pracowników,
 • naruszanie przepisów o czasie pracy lub przepisów o uprawnieniach pracowników związanych z rodzicielstwem i zatrudnianiu młodocianych (np. w zakresie zakazu pracy w nocy, pracy w godzinach nadliczbowych, nie udzielaniu dodatkowych przerw itd),
 • nieprowadzenie dokumentacji pracowniczej,
 • nieprzechowywanie dokumentacji pracowniczej przez wymagany okres,
 • pozostawianie dokumentacji pracowniczą w warunkach grożących uszkodzeniem lub zniszczeniem (np. zalanie dokumentacji czy jej zgnicie),
 • niezawiadamianie właściwego okręgowego inspektora pracy, w formie pisemnej lub elektronicznej, o zawarciu umowy o pracę na okres dłuższy niż 33 miesiące czy zawarciu więcej niż 3 umowy na czas określony,
 • niewypłacanie w ustalonym terminie wynagrodzenia za pracę lub innego świadczenia przysługującego pracownikowi,
 • nieudzielanie przysługującego pracownikowi urlopu wypoczynkowego lub bezpodstawnie obniżanie jego wymiaru,
 • niewydanie pracownikowi w terminie świadectwa pracy,
 • niewykonywanie podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu pracy lub ugody zawartej przed komisją pojednawczą lub sądem pracy.

Za powyższe przewinienia grozi kara grzywny od 1000 zł do 30 000 zł.

Ważne jest to, że jeżeli pracownik jest tzw. dłużnikiem alimentacyjnym a pracodawca nie zawiera z nim umowy, czy też nie potwierdza na piśmie jej warunków, albo wbrew obowiązkowi wypłaca wynagrodzenie wyższe niż wynikające z zawartej umowy o pracę, bez dokonania potrąceń na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych, pracodawca lub osoba działająca w jego imieniu podlega surowszej odpowiedzialności, bo kara grzywny może wynieść od 1500 zł do 45 000 zł.

Jakie są wykroczenia przeciwko prawo pracownika za naruszenie BHP?

Za naruszenie przepisów BHP będąc za nie odpowiedzialnym można podlegać karze grzywny od 1000 zł do 30 000 zł.

Nieprzestrzeganie przepisów BHP może polegać np. na:

 • wyposażaniu stanowiska pracy w maszyny i inne urządzenia techniczne, które nie spełniają wymagań,
 • dostarcza pracownikowi środki ochrony indywidualnej, które nie spełniają wymagań dotyczących oceny zgodności;
 • nie zawiadamia właściwego okręgowego inspektora pracy, prokuratora lub innego właściwego organu o śmiertelnym, ciężkim lub zbiorowym wypadku przy pracy oraz o każdym innym wypadku, który wywołał wymienione skutki, mającym związek z pracą, jeżeli może być uznany za wypadek przy pracy,
 • nie zgłasza choroby zawodowej albo podejrzenia o taką chorobę,
 • nie ujawnia wypadku przy pracy lub choroby zawodowej,
 • przedstawia niezgodne z prawdą informacje, dowody lub dokumenty dotyczące takich wypadków i chorób,
 • nie wykonuje w wyznaczonym terminie podlegającego wykonaniu nakazu organu Państwowej Inspekcji Pracy,
 • utrudnia działalność organu PIP, w szczególności uniemożliwia prowadzenie wizytacji zakładu pracy lub nie udziela informacji niezbędnych do wykonywania jej zadań,
 • bez zezwolenia właściwego inspektora pracy dopuszcza do wykonywania pracy lub innych zajęć zarobkowych przez dziecko do ukończenia przez nie 16 roku życia.

Kto dokonuje kontroli?

Kontroli w zakładzie pracy dokonuje inspektor pracy. W toku kontroli inspektor ma m.in. prawo do swobodnego wstępu na teren zakładu pracy i do wszystkich jego obiektów pomieszczeń; przeprowadzania oględzin obiektów, maszyn i urządzeń oraz pomieszczeń pracy; żądania od pracodawcy pisemnych i ustnych informacji w sprawach objętych kontrolą; wglądu do dokumentacji (w tym do akt osobowych pracowników i innych dokumentów zw. z zatrudnieniem), utrwalenia przebiegu kontroli za pomocą środków technicznych służących do utrwalania obrazu lub dźwięku; wykonywania odpisów, zestawień lub wyciągów z dokumentów.

Po zakończeniu kontroli inspektor sporządza protokół kontrolny. Pracodawca może wnieść do niego zastrzeżenia.

Inspektor może wydać decyzję, skierować wystąpienia, wnieść powództwo do sądu pracy.

Autopromocja

Ponadto inspektor pracy może ukarać osobę winną popełnienia wykroczeń przeciwko prawom pracownika mandatem karnym w wysokości  do 2000 zł.

W razie odmowy przyjęcia mandatu karnego inspektor pracy występuje do sądu z wnioskiem o ukaranie. W sprawach o wykroczenia przeciwko prawom pracownika sąd może nałożyć karę grzywny w wysokości od 1000 do 45000 zł.

Jeżeli ukarany co najmniej dwukrotnie za wykroczenie przeciwko prawom pracownika określone w KP popełnia w ciągu dwóch lat od dnia ostatniego ukarania takie wykroczenie, właściwy organ PIP może w postępowaniu mandatowym nałożyć grzywnę w wysokości do 5000 zł

Ponadto gdy w zakładzie pracy działa społeczny inspektor pracy i ktoś uniemożliwia mu działalność podlega karze grzywny do 2500 zł.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeksu Pracy (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1510)

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie - zapraszamy do subskrybcji naszego newslettera
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Uprawnienia rodzicielskie
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/10
  Ile tygodni urlopu macierzyńskiego można maksymalnie wykorzystać jeszcze przed porodem?
  nie ma takiej możliwości
  3
  6
  9 - tylko jeśli pracodawca wyrazi na to zgodę
  Następne
  Kadry
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Asystencja osobista. Ustawa wyczekiwana przez osoby z niepełnosprawnościami

  W Polsce jest ponad 3 mln osób z niepełnosprawnościami, które mają prawne potwierdzenie niepełnosprawności. Poziom zatrudnienia tych osób odbiega od innych państw europejskich. Brakuje też dla nich i ich rodzin systemowego wsparcia w środowisku lokalnym. Z tego względu tak bardzo wyczekiwane jest wprowadzenie ustawy o asystencji osobistej.

  Ruchomy czas pracy – rozkład czasu pracy wygodny dla pracodawcy i pracownika

  Rozkład czasu pracy może przewidywać różne godziny rozpoczynania pracy w dniach, które zgodnie z tym rozkładem są dla pracowników dniami pracy. Dzięki wprowadzeniu ruchomego czasu pracy pracownicy mogą – przy zachowaniu 8-godzinnej normy dobowej – rozpoczynać i kończyć pracę o różnych porach w poszczególnych dniach.

  Zakwaterowanie dla pracowników delegowanych do pracy za granicę bez podatku – wyrok NSA

  Zapewnienie pracownikowi delegowanemu, zwłaszcza na krótki czas, nieodpłatnego zakwaterowania i pokrycia kosztów podróży nie powoduje powstania po jego stronie przychodu opodatkowanego podatkiem dochodowym od osób fizycznych – wyrok NSA z 1 sierpnia 2023 r. (II FSK 270/21).

  Jak pracodawca może zareagować na przyprowadzanie przez pracownika dziecka do pracy

  Pracownica zatrudniona w sklepie kolejny raz przyprowadziła do pracy 5-letniego syna. Tłumaczyła to tym, że syn ma katar i nie mógł iść do przedszkola, a pracownica nie ma już urlopu na żądanie. W sklepie 5-latek siedzi sam na zapleczu, kiedy pracownica pracuje, co budzi nasze duże obawy o bezpieczeństwo takiego rozwiązania. Ponadto pracownica nie skupia się w pełni na pracy, tylko co chwilę oddala się ze stanowiska pracy na zaplecze, żeby sprawdzić, co z dzieckiem. Co możemy zrobić w tej sytuacji? Czy możemy ukarać ją upomnieniem lub naganą albo zwolnić, żeby w jej miejsce zatrudnić w pełni efektywnego pracownika? Czy możemy wprowadzić w regulaminie pracy regulację zakazującą przychodzenia do pracy z dzieckiem?

  REKLAMA

  Jest źle, będzie lepiej? Młodzi nadzieją na poprawę profilaktyki zdrowotnej w Polsce

  W ostatnich latach Polska stanęła w obliczu nie tylko wyzwań związanych z gospodarką czy polityką, ale także ze zdrowiem publicznym. Badania profilaktyczne, kluczowe dla wczesnego wykrywania chorób, stanowią istotny element dbałości o zdrowie. Niestety, statystyki wskazują, że Polacy nie korzystają z nich w wystarczającym stopniu. Jednak nadzieję na poprawę tych wskaźników niesie ze sobą zaangażowanie młodszych pokoleń, zwłaszcza pokolenia Z i milenialsów. 

  Prawie 50% imigrantów pracujących w Polsce znalazło zakwaterowanie dzięki pracodawcom

  Aż 47% imigrantów zatrudnionych w Polsce skorzystało z pomocy pracodawcy lub agencji pracy przy znalezieniu zakwaterowania w Polsce, a 33% cudzoziemców znalazło lokum samodzielnie – wynika z pierwszego w Polsce badania na temat sytuacji mieszkaniowej zatrudnionych w naszym kraju migrantów „Pracownik zagraniczny – zakwaterowanie w Polsce”, przeprowadzonego przez EWL Group, RentLito oraz Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego.

  Przeciętne wynagrodzenie w styczniu 2024 r. wyniosło 7768,35 zł brutto, o 264,61 zł mniej niż w grudniu 2023 r. Średnio 12634,53 zł zarobili pracownicy sekcji Informacja i komunikacja

  Przeciętne wynagrodzenie wyniosło w styczniu 2024 r. 7768,35 zł brutto. To o 12,8% więcej niż rok wcześniej, ale o 3,3% mniej niż w grudniu 2023 r. Sektor przedsiębiorstw zatrudniał w styczniu 6515,7 tys. osób – o 0,3% więcej niż w grudniu, ale o 0,2% mniej niż przed rokiem. Główny Urząd Statystyczny podał dane za pierwszy miesiąc 2024 r.

  Waloryzacja świadczeń wypłacanych przez ZUS. Od 1 marca 2024 r. świadczenia emerytalno-rentowe wzrosną o 12,12%

  Co roku ZUS waloryzuje wypłacane świadczenia emerytalno-rentowe. W 2024 r. waloryzacja nastąpi od 1 marca. Świadczenia wzrosną o 12,12%.

  REKLAMA

  Wielkanoc 2024 będzie krótsza niż zwykle

  Święta Wielkiej Nocy w 2024 r. będą trwać o godzinę krócej niż zwykle. Wielkanoc w tym roku przypada 31 marca. Jest to zarazem ostatnia niedziela marca; dzień, w którym przechodzimy na czas letni. 

  Premier odwołał szefa urzędu ds. kombatantów na wniosek Agnieszki Dziemianowicz-Bąk

  Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk został 20 lutego 2024 r. odwołany ze stanowiska. Taką decyzję podjął premier Donald Tusk na wniosek minister rodziny, pracy i polityki społecznej Agnieszki Dziemianowicz-Bąk. Cztery dni wcześniej szefowa resortu skrytykowała Urząd za organizowanie wydarzeń upamiętniających Józefa Kurasia „Ognia” i Brygadę Świętokrzyską NSZ oraz zakazała takich działań.

  REKLAMA