| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Wynagrodzenia > Składniki wynagrodzenia > Wynagrodzenie rehabilitowanego pracownika

Wynagrodzenie rehabilitowanego pracownika

Nie zawsze pracownik, którego sprawność zawodowa została obniżona na skutek długotrwałej choroby lub wypadku, będzie miał niższe wynagrodzenie.

Osoby, które z przyczyn zdrowotnych utraciły możliwość zarabiania na dotychczasowym poziomie, mogą starać się o uzyskanie zasiłku wyrównawczego. Aby nabyć prawo do jego otrzymywania, należy najpierw uzyskać orzeczenie lekarskie stwierdzające potrzebę przeprowadzenia u pracownika rehabilitacji zawodowej.

Do wydawania takich orzeczeń uprawnieni są lekarze:

• wojewódzkiego ośrodka medycyny pracy lub

• lekarze orzecznicy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Oprócz uzyskania stosownego orzeczenia lekarskiego prawo do zasiłku będą miały osoby, wykonujące pracę:

• w zakładowym lub międzyzakładowym ośrodku rehabilitacji zawodowej lub

• u pracodawcy, ale na wyodrębnionym stanowisku pracy, które jest dostosowane do potrzeb adaptacji zawodowej pracownika albo przyuczenia go do określonej pracy.

Zasady przyznawania zasiłku wyrównawczego oraz ustalania jego wysokości uregulowane zostały w przepisach art. 23-26 ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (DzU z 2005 r. nr 31, poz. 267 ze zm. - zwana dalej ustawą o zasiłkach).

Zasiłek wyrównawczy przysługuje tylko tym pracownikom, którzy wykonując pracę zgodnie z wyżej wskazanymi zasadami, osiągają wynagrodzenie niższe niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie osiągane przez nich w okresie 12 miesięcy poprzedzających rehabilitację.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie stanowiące podstawę do ustalenia wysokości dodatku wyrównawczego oblicza się według zasad, które obowiązują przy ustalaniu podstawy wymiaru zasiłku chorobowego (art. 36-42 ustawy o zasiłkach).

Zasadniczo zatem podstawę ustala się według wynagrodzenia, które zostało pracownikowi wypłacone za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc rozpoczęcia rehabilitacji zawodowej.

WaŻne!

Zasiłek wyrównawczy przysługuje tylko w okresie rehabilitacji zawodowej, maksymalnie przez okres 24 miesięcy.

Zasiłek wyrównawczy stanowi różnicę między przeciętnym miesięcznym wynagrodzeniem ustalonym na podstawie wyżej wskazanych zasad a wynagrodzeniem, które osiąga pracownik w trakcie rehabilitacji zawodowej.

Przykład

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie otrzymywane przez pracownika przed rozpoczęciem rehabilitacji zawodowej - po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne wynosiło 2500 zł, w trakcie rehabilitacji zawodowej (również pomniejszone o składki na ubezpieczenia społeczne) wynosi zaś 1900 zł. A zatem dodatek wyrównawczy będzie wynosił 600 zł.

Czytaj także

Narzędzia kadrowego

POLECANE

SKŁADKI ZUS 2020

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

GKR Legal

Przejrzyste Zasady, Adekwatne Doradztwo

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »