REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Ile zarabia bibliotekarz? I dlaczego tak mało?

Piotr T. Szymański
Redaktor portalu Infor.pl
To ile zarabia bibliotekarz zależy nie tylko od budżetu, jakim dysponuje biblioteka, ale i od przepisów prawa.
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Ile zarabia bibliotekarz – to zależy od obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa i regulaminów wynagradzania poszczególnych bibliotek. Z jakich składników składa się wynagrodzenie bibliotekarza? Jak kształtują się stawki wynagrodzenia zasadniczego tej grupy zawodowej? Jakie dodatki przysługują osobom należącym do niej? 

To ile zarabia bibliotekarz zależy nie tylko od budżetu, jakim dysponuje biblioteka. Zasady wynagradzania bibliotekarzy określają przepisy, na podstawie których działają biblioteki. Ustawa o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej uznaje biblioteki za jeden z rodzajów instytucji kultury, wobec czego do pracowników bibliotek stosuje się przepisy o wynagradzaniu pracowników instytucji kultury. 

Autopromocja

Kto to jest bibliotekarz?

Zgodnie z ustawą o bibliotekach bibliotekarz jest to pracownik biblioteki zatrudniony na stanowisku bibliotekarskim. 

Jakie są składniki wynagrodzenia bibliotekarza?

Wynagrodzenie bibliotekarza składa się, w myśl przepisów o wynagradzaniu pracowników instytucji kultury z następujących składników: 

 • wynagrodzenia zasadniczego przewidzianego dla danego stanowiska pracy, 
 • dodatku za wieloletnią pracę,
 • dodatku funkcyjnego,
 • dodatku specjalnego.

Ponadto bibliotekarzom przysługują świadczenia, takie jak:

 • nagroda jubileuszowa,
 • odprawa w razie przejścia na emeryturę lub rentę,
 • nagrody.
 

Wynagrodzenie zasadnicze

Wysokość wynagrodzenia zasadniczego bibliotekarza ustalana jest na podstawie obowiązującego w danej bibliotece regulaminu wynagradzania. Wpływ na jej określenie mają takie czynniki jak:

Dalszy ciąg materiału pod wideo
 • kwalifikacje pracownika wymagane do wykonywania danej pracy,
 • rodzaj wykonywanej pracy (stanowisko),
 • zakres odpowiedzialności,
 • ilość i jakość świadczonej pracy,
 • dotychczasowe doświadczenie,
 • osiągnięcia w pracy.

Zgodnie z aktualnym brzmieniem ustawy o bibliotekach pracownicy bibliotek muszą legitymować się co najmniej wykształceniem średnim lub średnim branżowym. Dotyczy to wszystkich osób zatrudnionych w bibliotekach – zarówno bibliotekarzy jak i pozostałych pracowników. 

Ustawowy wymóg posiadania przez bibliotekarzy kwalifikacji bibliotekarskich zniosła nowelizacja ustawy o bibliotekach, która weszła w życie w 2013 r. Do tego czasu początkujący bibliotekarz musiał –  zgodnie z przepisami wykonawczymi do ustawy – ukończyć studium bibliotekarskie lub posiadać wykształcenie średnie bibliotekarskie. W przypadku osób posiadających wykształcenie średnie o innym profilu wymagane było odbycie praktyk albo szkoleń w zakresie związanym z zadaniami biblioteki. Od bibliotekarzy na wyższych stanowiskach wymagano wykształcenia wyższego.

Ważne

Ustawa o bibliotekach przewidywała, że pracownicy zatrudnieni na stanowiskach bibliotekarskich tworzą grupę zawodową bibliotekarzy, do której należeli:

 • pracownicy służby bibliotecznej: młodszy bibliotekarz, bibliotekarz, starszy bibliotekarz, kustosz, starszy kustosz,
 • bibliotekarze dyplomowani: asystent, adiunkt, kustosz dyplomowany, starszy kustosz dyplomowany.

W 2013 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o bibliotekach, która zniosła podział grupy zawodowej bibliotekarzy na powyższe kategorie. 

Wykaz stanowisk określany jest na ogół w regulaminie wynagradzania, jaki obowiązuje w bibliotece. Zwykle przewiduje on podział bibliotekarzy na zwyczajowe kategorie: młodszy bibliotekarz, bibliotekarz, starszy bibliotekarz, kustosz, starszy kustosz. W niektórych bibliotekach wykaz stanowisk bywa ograniczony, np. do trzech pierwszych kategorii. Może się zdarzyć, zwłaszcza w bibliotekach mniejszych, że nie stosuje się podziału bibliotekarzy na kategorie.

Stawki wynagrodzeń bibliotekarzy uzależnione są od stanowiska przewidzianego wykazem stanowisk. Dolne granice widełek wynagrodzeń oscylują zwykle na poziomie minimalnego wynagrodzenia, albo wręcz są niższe.

Przykład

Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy w 2019 r. stosowała siatkę płac:

 • młodszy bibliotekarz: 2200 – 3500 zł,
 • bibliotekarz: 2300 – 4100 zł,
 • starszy bibliotekarz: 2600 – 4300 zł,
 • kustosz: 2900 – 4800 zł,
 • starszy kustosz: 3100 – 5600 zł.

W 2019 r. minimalne wynagrodzenie wynosiło 2250 zł.

Biblioteka Elbląska im. Cypriana Norwida w 2021 r. stosowała siatkę płac:

 • młodszy bibliotekarz: 2800 – 3400 zł,
 • bibliotekarz: 2815 – 3600 zł,
 • starszy bibliotekarz: 2825 – 4000 zł,
 • kustosz: 2830 – 4400 zł,
 • starszy kustosz: 2835 – 5750 zł.

W 2021 r. minimalne wynagrodzenie wynosiło 2800 zł.

Biblioteka Publiczna w Drawnie w 2022 r. stosowała siatkę płac:

 • młodszy bibliotekarz: 2000 – 3500 zł,
 • bibliotekarz: 2050 – 3700 zł,
 • starszy bibliotekarz: 2100 – 3900 zł.

W 2022 r. minimalne wynagrodzenie wynosiło 3010 zł.

(wszystkie kwoty są kwotami brutto)

Ile zarabiają bibliotekarze w 2023 r.?

Jak podaje serwis wynagrodzenia.pl mediana wynagrodzeń bibliotekarzy wynosi w styczniu 2023 r.:

 • dla młodszych specjalistów – 3690 zł,
 • dla specjalistów – 3830 zł,
 • dla starszych specjalistów – 4400 zł.

Prawdopodobnie powyższe określenie grup pracowników odpowiada podziałowi na młodszych bibliotekarzy, bibliotekarzy i starszych bibliotekarzy (oraz osoby na wyższych stanowiskach).

 

Dodatek za wieloletnią pracę

Pracownikowi biblioteki przysługuje dodatek za wieloletnią pracę w wysokości wynoszącej po pięciu latach pracy 5% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego. Dodatek ten wzrasta o 1% za każdy dalszy rok pracy aż do osiągnięcia 20% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego.

Do okresów pracy uprawniających do dodatku za wieloletnią pracę wlicza się wszystkie poprzednie zakończone okresy zatrudnienia oraz inne udowodnione okresy, jeżeli na podstawie przepisów odrębnych podlegają one wliczeniu do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze. 

Dodatek funkcyjny

Dodatek funkcyjny otrzymują pracownicy bibliotek pełniący funkcje kierownicze. Wysokość dodatku ustala się, uwzględniając:

 • zakres wykonywanych zadań;
 • zakres odpowiedzialności na danym stanowisku;
 • zakres uprawnień do podejmowania decyzji;
 • poziom samodzielności niezbędnej do wykonywania zadań;
 • liczbę podległych pracowników.

Dodatek funkcyjny jest wypłacany w ramach posiadanych środków na wynagrodzenia, w kwocie równej maksymalnie 50% wynagrodzenia zasadniczego pracownika.

Dodatek specjalny

Za wykonywanie dodatkowych, powierzonych przez pracodawcę zadań albo za pracę w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze bibliotekarzowi może zostać przyznany dodatek specjalny. Jego wysokość ustalana jest z uwzględnieniem zakresu i stopnia trudności powierzonych bibliotekarzowi zadań lub obowiązków oraz specyfiki i poziomu uciążliwości warunków, w jakich praca jest świadczona przez bibliotekarza. 

Dodatek specjalny jest wypłacany w ramach posiadanych środków na wynagrodzenia, a jego wysokość nie może przekroczyć 40% wynagrodzenia zasadniczego bibliotekarza.

Dodatek specjalny jest wypłacany za okres wykonywania pracy, z którą dodatek ten jest związany.

Nagroda jubileuszowa

Bibliotekarzom przysługuje nagroda jubileuszowa za wieloletnią pracę. Jej wysokość wynosi: 

 • po 20 latach pracy – 75% wynagrodzenia miesięcznego; 
 • po 25 latach pracy – 100% wynagrodzenia miesięcznego; 
 • po 30 latach pracy – 150% wynagrodzenia miesięcznego; 
 • po 35 latach pracy – 200% wynagrodzenia miesięcznego; 
 • po 40 latach pracy – 300% wynagrodzenia miesięcznego.

Do okresów pracy, które bierze się pod uwagę w celu obliczenia nagrody jubileuszowej, wlicza się – oprócz stażu pracy w bibliotece zatrudniającej bibliotekarza – wszystkie poprzednie zakończone okresy zatrudnienia oraz inne udowodnione okresy, jeżeli na podstawie przepisów odrębnych podlegają one wliczeniu do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze. 

Jeżeli bibliotekarzowi przechodzącemu na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy brakuje do nabycia prawa do nagrody jubileuszowej mniej niż 12 miesięcy, licząc od rozwiązania stosunku pracy, nagrodę jubileuszową wypłaca się mu w dniu rozwiązania stosunku pracy. 

Nagrodę jubileuszową oblicza się tak samo, jak ekwiwalent pieniężny za urlop wypoczynkowy.

Odprawa pieniężna

Bibliotekarz, który przechodzi na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy otrzymuje jednorazową odprawę pieniężną w wysokości:

 • jednomiesięcznego wynagrodzenia – jeżeli był zatrudniony krócej niż 15 lat; 
 • dwumiesięcznego wynagrodzenia – jeżeli był zatrudniony co najmniej 15 lat; 
 • trzymiesięcznego wynagrodzenia – jeżeli był zatrudniony co najmniej 20 lat. 

Do okresu pracy, od którego zależy wysokość odprawy wlicza się wszystkie poprzednie zakończone okresy zatrudnienia oraz inne udowodnione okresy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów podlegają one wliczeniu do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze. 

Odprawę oblicza się tak samo, jak ekwiwalent pieniężny za urlop wypoczynkowy.

Nagrody

Pracownik biblioteki może otrzymywać nagrody za szczególne osiągnięcia w pracy. Przesłanki i tryb ich przyznawania, oraz ich wysokość zazwyczaj określa regulamin wynagradzania obowiązujący w danej bibliotece. 

W bibliotekach rozpowszechnione jest przyznawanie nagród okolicznościowych, związanych ze świętem zawodowym jakim jest Ogólnopolski Dzień Bibliotekarza i Bibliotek. Dzień ten obchodzony jest od 1985 r. z inicjatywy Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich i przypada 8 maja każdego roku.

Ponadto, regulaminy wynagradzania mogą przewidywać nagrody okresowe (kwartalne, roczne itp.) lub uznaniowe. 

Nagrody są wypłacane zazwyczaj z funduszu nagród, tworzonego w bibliotece w ramach posiadanych środków na wynagrodzenia.

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: INFOR

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

Uprawnienia rodzicielskie
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
 • Czytaj artykuły
 • Rozwiązuj testy
 • Zdobądź certyfikat
1/10
Ile tygodni urlopu macierzyńskiego można maksymalnie wykorzystać jeszcze przed porodem?
nie ma takiej możliwości
3
6
9 - tylko jeśli pracodawca wyrazi na to zgodę
Następne
Kadry
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Premier D. Tusk: W 2025 r. pensja minimalna około 4515 zł (brutto). 3407,35 zł (netto). Koniec wysokich podwyżek pensji, emerytur, zasiłków?

I koniec ten wymusza po prostu spadająca inflacja. Ostatnie lata przyzwyczaiły nas do corocznych podwyżek pensji, zasiłków, emerytur. Chyba musimy sobie przypomnieć, że 12% podwyżki pensji hurtem dla wszystkich "rok w rok", nie jest normalne w zrównoważonej gospodarce.

Wiek emerytalny do zmiany czy zrównania: emerytura z ZUS dla kobiet dopiero po ukończeniu 65 roku życia, a dla mężczyzn

Wiek emerytalny kobiet jest do zmiany - to prawie przesądzone. Argumenty są dużej wagi: dyskryminacja - bo mężczyzn dotyczy wiek emerytalny pięć lat wyższy i ekonomiczne - kobiety z tego powodu dostają dużo niższe emerytury. Bardziej dyskusyjna jest kwestia czy ogólnie wiek emerytalny powinien być podwyższony.

Gdzie in vitro refundowane? W jakich miastach jest dofinansowanie do in vitro? [wykaz placówek]

Wreszcie! Wiele par na to czekało - wiadomo już gdzie in vitro jest refundowane. Jest szczegółowy wykaz miast i placówek. Tych miejsc jest łącznie 58! Najwięcej placówek jest w Krakowie, Warszawie, Poznaniu i w Katowicach. Łączna suma przyznanych kwot na 2024 rok wynosi 359,135,885.00 zł. W latach 2024-2028” łącznie ma zostać przeznaczone 2,5 mld zł. 

Zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego

Czy jest zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego? Komu przysługuje zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego? Kiedy przysługuje zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego? Jak uzyskać zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego?

REKLAMA

Pasek wynagrodzeń na prywatny adres email pracownika. Czy to zgodne z prawem?

Pasek wynagrodzeń na prywatny adres email pracownika. Czy to zgodne z prawem? W praktyce powstaje wiele wątpliwości jakie dane pracowników i do jakich celów może wykorzystywać pracodawca. Okazuje się, że przepisy nie są restrykcyjne, ale najważniejsza jest dobrowolna zgoda pracownika.

Wypłata świadczenia urlopowego w 2024 roku a wpłata na PPK

Czy od wypłacanego w 2024 roku pracownikom świadczenia urlopowego pracodawca ma obowiązek naliczać wpłaty do PPK?

Ile płacą w komisji wyborczej do europarlamentu 2024?

Kiedy wybory do europarlamentu? W jakich godzinach są wybory do europarlamentu? Ile płacą w komisji wyborczej do europarlamentu 2024? Jak głosować w wyborach do europarlamentu? Czy członkom komisji przysługuje zwrot kosztów dojazdu?

Zasiłek opiekuńczy dla samotnego rodzica

Komu przysługuje zasiłek opiekuńczy? Przez ile przysługuje zasiłek opiekuńczy? Jakie są dodatki i zasiłki dla rodzica samotnie wychowującego dziecko? Ile w 2024 roku wynosi dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka?

REKLAMA

Dni wolne w Boże Ciało 2024 r. Czy za pracę w święta wyższe wynagrodzenie

Boże Ciało kiedy wypada? Czy w Boże Ciało sklepy są otwarte? Czy w Boże Ciało trzeba iść do kościoła? Czy za pracę w święta wyższe wynagrodzenie? Czy przysługuje dzień wolny za pracę w niedzielę oraz święto?

Sygnaliści pod ochroną. Będą nowe obowiązki dla pracodawców

Sejm uchwalił ustawę o ochronie sygnalistów. Ustawa nakłada nowe obowiązki na pracodawców.

REKLAMA