| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Wynagrodzenia > Rozliczanie wynagrodzeń > Regulaminy wynagradzania

Regulaminy wynagradzania

Od 1 stycznia 2008 r. wzrosną wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w sferze budżetowej. Coroczny wzrost tych wynagrodzeń gwarantuje ustawa budżetowa.

Do grupy zawodowej, dla której środki na wynagrodzenia gwarantuje w większości państwo, należą nauczyciele.

Ustawa z 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (DzU z 2006 r. nr 97, poz. 674 ze zm.) - ustala zarówno składniki wynagrodzenia, jak i elementy mające wpływ na jego wysokość.

Wynagrodzenie nauczycieli składa się:

• z wynagrodzenia zasadniczego,

• dodatków:

- za wysługę lat,

- motywacyjnego,

- funkcyjnego,

- za warunki pracy,

• wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw,

• nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy, z wyłączeniem świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych i dodatków socjalnych, takich jak dodatek mieszkaniowy, dodatek wiejski.

Ustawodawca uzależnił wysokość otrzymywanego wynagrodzenia od spełnienia przez nauczyciela określonych warunków, a mianowicie:

• stopnia awansu zawodowego nauczyciela,

• posiadanych kwalifikacji,

• wymiaru zajęć obowiązkowych.

Natomiast wysokość dodatków uzależnił odpowiednio od:

• okresu zatrudnienia,

• jakości świadczonej pracy,

• wykonywania dodatkowych zadań lub zajęć,

• powierzonego stanowiska,

• trudnych, uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia warunków pracy.

Państwo określa nauczycielom wyłącznie wysokość minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego, jak też sposób ustalania wysokości wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym od pracy.

Pozostałe składniki wynagrodzenia, takie jak wysokości dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy, a także szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe oraz za godziny doraźnych zastępstw, ustalają corocznie w drodze regulaminów obowiązujących od 1 stycznia do 31 grudnia danego roku organy prowadzące szkoły, będące jednostkami samorządu terytorialnego.

Jednym ze składników wynagrodzenia nauczycieli jest dodatek motywacyjny. W rozporządzeniu MENiS z 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli (DzU nr 22, poz. 181 ze zm.) określono jedynie ogólne warunki przyznawania nauczycielom tego dodatku. Natomiast na organ prowadzący szkołę zgodnie z Kartą Nauczyciela nałożono obowiązek określenia wysokości stawek tego dodatku.

Przy ustalaniu wysokości dodatku należy brać pod uwagę przede wszystkim:

• osiągnięcia dydaktyczne, wychowawcze, opiekuńcze,

• jakość świadczonej pracy,

• ocenę pracy,

• zaangażowanie w realizacji zadań statutowych szkoły, zajęć i czynności związanych z przygotowaniem się do nich, oraz doskonaleniem zawodowym.

Czytaj także

Narzędzia kadrowego

POLECANE

KODEKS PRACY 2019

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Marcin M. Wyrzykowski

Główny Księgowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »