Kategorie

Regulaminy wynagradzania

Ewa Preis
Od 1 stycznia 2008 r. wzrosną wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w sferze budżetowej. Coroczny wzrost tych wynagrodzeń gwarantuje ustawa budżetowa.

Do grupy zawodowej, dla której środki na wynagrodzenia gwarantuje w większości państwo, należą nauczyciele.

Ustawa z 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (DzU z 2006 r. nr 97, poz. 674 ze zm.) - ustala zarówno składniki wynagrodzenia, jak i elementy mające wpływ na jego wysokość.

Wynagrodzenie nauczycieli składa się:

• z wynagrodzenia zasadniczego,

• dodatków:

- za wysługę lat,

- motywacyjnego,

- funkcyjnego,

- za warunki pracy,

• wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw,

• nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy, z wyłączeniem świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych i dodatków socjalnych, takich jak dodatek mieszkaniowy, dodatek wiejski.

Ustawodawca uzależnił wysokość otrzymywanego wynagrodzenia od spełnienia przez nauczyciela określonych warunków, a mianowicie:

• stopnia awansu zawodowego nauczyciela,

• posiadanych kwalifikacji,

• wymiaru zajęć obowiązkowych.

Natomiast wysokość dodatków uzależnił odpowiednio od:

• okresu zatrudnienia,

• jakości świadczonej pracy,

• wykonywania dodatkowych zadań lub zajęć,

• powierzonego stanowiska,

• trudnych, uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia warunków pracy.

Państwo określa nauczycielom wyłącznie wysokość minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego, jak też sposób ustalania wysokości wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym od pracy.

Pozostałe składniki wynagrodzenia, takie jak wysokości dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy, a także szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe oraz za godziny doraźnych zastępstw, ustalają corocznie w drodze regulaminów obowiązujących od 1 stycznia do 31 grudnia danego roku organy prowadzące szkoły, będące jednostkami samorządu terytorialnego.

Jednym ze składników wynagrodzenia nauczycieli jest dodatek motywacyjny. W rozporządzeniu MENiS z 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli (DzU nr 22, poz. 181 ze zm.) określono jedynie ogólne warunki przyznawania nauczycielom tego dodatku. Natomiast na organ prowadzący szkołę zgodnie z Kartą Nauczyciela nałożono obowiązek określenia wysokości stawek tego dodatku.

Przy ustalaniu wysokości dodatku należy brać pod uwagę przede wszystkim:

• osiągnięcia dydaktyczne, wychowawcze, opiekuńcze,

• jakość świadczonej pracy,

• ocenę pracy,

• zaangażowanie w realizacji zadań statutowych szkoły, zajęć i czynności związanych z przygotowaniem się do nich, oraz doskonaleniem zawodowym.

Należy pamiętać, że od 5 kwietnia 2000 r. został zlikwidowany jeden ze składników wynagrodzenia, a mianowicie dodatek specjalistyczny. Jednak nauczyciele pozostający w zatrudnieniu za dzień 6 kwietnia 2000 r. i pobierający ten dodatek zachowują do niego prawo do czasu uzyskania wyższego stopnia awansu zawodowego.

Regulamin wynagradzania obowiązuje w roku bieżącym, gdy Sejm nie uchwali ustawy budżetowej na rok następny. W takiej sytuacji stosuje się regulamin obowiązujący w roku poprzednim, nie dłużej jednak niż przez okres 2 miesięcy od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej. Ponieważ ustawa budżetowa na rok 2008, którą podpisał prezydent 30 stycznia 2008 r. została ogłoszona w Dzienniku Ustaw z 5 lutego 2008 r. (DzU nr 19, poz. 117), regulaminy wynagradzania z roku 2007 będą mogły obowiązywać najdłużej do 4 kwietnia 2008 r.

Regulamin wynagradzania nauczycieli musi być uzgodniony z działającymi w oświacie związkami zawodowymi. Gdyby jednak regulamin ten nie został uzgodniony przez strony, wówczas nauczyciele otrzymają tylko wynagrodzenie zasadnicze oraz te dodatki, które były im przyznane na okres wykraczający poza dany rok kalendarzowy (np. dodatek motywacyjny). Pozostałe składniki wynagrodzenia, których wysokość uzależniona jest od zapisów regulaminu mogą być wypłacone dopiero po jego wejściu w życie, ale z mocą od 1 stycznia.

Może zdarzyć się, że organ prowadzący z braku środków finansowych w nowym regulaminie wynagradzania, który wszedł w życie 1 stycznia 2008 r., wprowadzi zapis, że niektóre dodatki będą przyznawane w niższej wysokości lub nie będą w ogóle przyznawane. W sytuacji gdy dodatki, które zostały przyznane do końca lutego br., nie wymagają od pracodawcy podejmowania żadnych działań. Nie zachodzi więc konieczność dokonywania jakichkolwiek wypowiedzeń, jak również potrąceń wypłaconych dodatków, których nie przewiduje nowy regulamin.

Natomiast gdyby dodatki zostały przyznane na ściśle określony czas, np. do końca marca br., wówczas pracownik zachowuje do niego prawo do końca okresu, na jaki został przyznany.

Należy zaznaczyć, że w stosunku do nauczycieli zatrudnionych na podstawie mianowania nie stosuje się art. 42 k.p., natomiast zgodnie z uchwałą Sądu Najwyższego z 8 kwietnia 1998 r. (III ZP 5/98, OSNP 1998/22/647). Wynagrodzenie mianowanego nauczyciela zawyżone w stosunku do przepisów płacowych nie podlega zmianie w trybie art. 39 ust. 1 Karty Nauczyciela, lecz wymaga uprzedzenia równego okresowi wypowiedzenia.

Za takim stanowiskiem przemawia brak regulacji dotyczących kwestii związanych ze stosowaniem odpowiednich przepisów, w sytuacji gdy strony (jednostka samorządu terytorialnego i związki zawodowe) nie uzgodniły treści regulaminu w określonym terminie.

Regulamin wynagradzania obowiązuje po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia go w dzienniku urzędowym odpowiedniego województwa.

Średnie wynagrodzenie nauczyciela stażysty stanowi co najmniej 82% kwoty bazowej określanej dla nauczycieli corocznie w ustawie budżetowej. W 2008 r. jest to kwota 2074,15 zł, oznacza to, że średnie wynagrodzenie tej grupy pracowników wynosi 1700,80 zł.

Średnie wynagrodzenie pozostałych nauczycieli stanowi dla:

• nauczyciela kontraktowego - 125% (2126 zł),

• nauczyciela mianowanego - 175% (2976,64 zł),

• nauczyciela dyplomowanego - 225% (3826,80 zł)

średniego wynagrodzenia nauczyciela stażysty.

Przykładowy wzór regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycieli zamieszczony jest na stronie internetowej „Serwisu PP”.

Ewa Preis

radca prawny

Poszerzaj swoją wiedzę, czytając naszą publikację
Karta Nauczyciela. Komentarz (PDF)
Karta Nauczyciela. Komentarz (PDF)
Tylko teraz
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Kadry
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Wzrost minimalnego wynagrodzenia - czy trzeba zmieniać umowę o pracę?

  Wzrost minimalnego wynagrodzenia - czy trzeba zmieniać umowę o pracę? Co roku rośnie kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę (tzw. najniższej krajowej, płacy minimalnej) i minimalnej stawki godzinowej. Już dziś wiadomo, że minimalne wynagrodzenie wzrośnie w 2022 r. do 3010 zł brutto (w 2021 roku wynosi 2800 zł). Pracownicy i pracodawcy mają wątpliwości, czy z uwagi na wzrost płacy minimalnej od nowego roku trzeba zmienić postanowienia wszystkich umów o pracę, które obecnie opiewają na kwotę niższą niż 3010 zł? Czy można nie zmieniać umów a np. uzupełniać wynagrodzenie za pracę, premią do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę? Co może zrobić pracownik, jeżeli pracodawca nie wypłaca mu minimalnego wynagrodzenia? Wyjaśnień w tym zakresie udzieliła Państwowa Inspekcja Pracy.

  Jak zapewnić bezpieczeństwo pracownikom zdalnym?

  Bezpieczeństwo pracowników zdalnych może stanowić duże wyzwanie. To w domu zdarza się najwięcej wypadków. Za co odpowiada pracodawca? Jakie są przepisy BHP?

  Potwierdzenie danych w ZUS - instrukcja

  Potwierdzenie danych w ZUS można otrzymać przez PUE ZUS. Jak samodzielnie utworzyć dokument? Oto instrukcja jak zrobić to krok po kroku.

  Potwierdzenie z PUE ZUS pobierze także świadczeniobiorca

  Elektroniczne Potwierdzenie z PUE ZUS pobierze teraz także świadczeniobiorca, np. potwierdzenie prawa do emerytury, renty, zasiłku.

  Od wypłat z PPK zazwyczaj nie pobiera się podatku Belki

  Wypłaty z PPK - uczestnik PPK może w każdym czasie skorzystać ze swoich środków. W niektórych przypadkach wiąże się to jednak z obowiązkiem zapłaty 19% zryczałtowanego podatku dochodowego (tzw. podatku Belki).

  Potrzeby pracowników - wnioski z pandemii

  Potrzeby pracowników różnią się w zależności od rodzaju pracowników: fizycznych i biurowych. Jakie wnioski można wyciągnąć z pandemii COVID-19?

  Nadgodziny średniotygodniowe Polaków - pandemia

  Nadgodziny średniotygodniowe Polaków w czasie pandemii wzrosły. Statystyczny pracownik ma w tygodniu 5,5 godziny nadgodzin.

  Narzędzia do identyfikacji talentów - 3 zalety

  Narzędzia do identyfikacji talentów pozwalają zwiększyć potencjał firmy. Jakie są 3 główne zalety tego typu narzędzi?

  Odprawa z tytułu zwolnienia z pracy w pandemii - wątpliwości

  Odprawa z tytułu zwolnienia z pracy w czasie pandemii została uregulowana przepisami ustawy covidowej. Czy nowy limit wysokości odpraw odnosi się do wszystkich świadczeń? Jakie wątpliwości budzą nowe przepisy?

  Nowe święto państwowe w Polsce od 2021 r.

  Nowe święto państwowe w Polsce od 2021 r. ustanawia Prezydent RP. Święto będzie w grudniu. Czy oznacza to kolejny dzień wolny od pracy?

  Niebieska Karta UE - będą zmiany

  Niebieska Karta UE dotyczy zatrudniania cudzoziemców spoza UE. Odbywa się na innych zasadach niż obywateli państw członkowskich UE. Europarlament przyjął przepisy ułatwiające zatrudnianie obcokrajowców.

  Jak najniższa krajowa rosła od 2015 do 2022 r.?

  Najniższa krajowa w 2015 r. wynosiła 1750 zł brutto. W 2022 r. będzie to 3010 zł brutto. Najniższa krajowa wzrosła o 1260 zł.

  Dzień próbny w pracy - płatny czy nie?

  Dzień próbny w pracy a wynagrodzenie - czy jest płatny? Co na to prawo? W celu sprawdzenia pracownika należałoby podpisać umowę na okres próbny.

  PIT-2 a ukończenie 26 roku życia - kiedy złożyć?

  PIT-2 a ukończenie 26 roku życia - kiedy należy złożyć oświadczenie? Co z podwyższonymi kosztami przychodu?

  ZUS ERO - emerytura z datą wsteczną

  ZUS ERO to wniosek o emeryturę z datą wsteczną. Podstawą przyznania lub przeliczenia emerytury z datą wcześniejszą są przepisy covidowe. Dla kogo jest ten wniosek?

  Odprawa emerytalna - wysokość, warunki

  Jaka jest wysokość odprawy emerytalnej? Jakie warunki należy spełnić, aby ją otrzymać? Czy odprowadza się od niej podatek i składki ZUS? Kiedy wypłacić odprawę?

  Jakie są składniki wynagrodzenia za pracę?

  Składniki wynagrodzenia za pracę to przede wszystkim wynagrodzenie zasadnicze i dodatki. Czym premia różni się od nagrody?

  PPK: od 2022 r. stan oszczędności na mojeppk.pl

  PPK - od 2022 r. stan oszczędności będzie można sprawdzić na mojeppk.pl. Do jakich danych będzie miał dostęp każdy uczestnik PPK?

  Płaca minimalna 2022 - jest decyzja rządu

  Płaca minimalna w 2022 r. wzrośnie o 210 zł. Ile wyniesie płaca minimalna 2022? Jest już ostateczna decyzja rządu.

  Praca zdalna a migracje zarobkowe

  Jak praca zdalna wpływa na migracje zarobkowe? Czy na pewno jest ich teraz mniej? Oto wyniki badania.

  Urlop okolicznościowy - śmierć ojca

  Urlop okolicznościowy - śmierć ojca to okoliczność uprawniająca pracownika do wolnego od pracy. Ile dni przysługuje? Jaki jest termin ich wykorzystania?

  Praca zdalna a kolejne fale pandemii [RAPORT]

  Praca zdalna zyskiwała na popularności wraz z nastaniem kolejnych fal pandemii COVID-19. Sprawdź, jaki wpływ na pracę miały fale koronawirusa w Polsce i Unii Europejskiej.

  Co pracownicy mówią o pracodawcach w sieci?

  Pracownik i pracodawca - jak wyglądają stosunki z szefem? Co można przeczytać na ten temat w Internecie? Okazuje się, że najważniejsze jest dobre rozstanie.

  Urodzeni w latach 1984-1994 chcą całkowitej pracy zdalnej

  Całkowita praca zdalna najwięcej zwolenników ma wśród pracowników urodzonych w latach 1984-1994.

  Niemcy: odszkodowanie za kwarantannę tylko dla zaszczepionych

  Odszkodowanie za czas kwarantanny będzie przyznawane tylko zaszczepionym pracownikom? Taki projekt nowych przepisów powstał w Niemczech.