| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Wynagrodzenia > Rozliczanie wynagrodzeń > Jakie pożyczki dla pracownika należy opodatkować

Jakie pożyczki dla pracownika należy opodatkować

Pracodawca może udzielać pracownikom pożyczek zarówno oprocentowanych, jak i nieoprocentowanych. Zdaniem organów podatkowych, niezapłacone odsetki z tytułu nieoprocentowanej umowy pożyczki nie są dla pracowników przychodem ze stosunku pracy. Jest tak m.in. wówczas, gdy pracodawca nie prowadzi działalności gospodarczej w zakresie udzielania pożyczek i zasady ich przyznawania są jednolite dla wszystkich pracowników.

Przez umowę pożyczki dający pożyczkę zobowiązuje się przenieść na własność biorącego określoną ilość pieniędzy albo rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku, a biorący zobowiązuje się zwrócić tę samą ilość pieniędzy albo tę samą ilość rzeczy tego samego gatunku i tej samej jakości (art. 720 § 1 Kodeksu cywilnego). Umowa pożyczki nakłada zatem na pożyczającego obowiązek zwrotu tej samej ilości pieniędzy albo tej samej ilości rzeczy tego samego gatunku i tej samej jakości. Powyższa definicja nie zawiera wymogu odpłatności pożyczki w formie odsetek.

Pożyczki ze środków obrotowych

Świadczenia otrzymane nieodpłatnie lub częściowo odpłatnie są przychodami ze stosunku pracy. Pożyczka, ze względu na swój zwrotny charakter, nie stanowi takiego przychodu (art. 12 ust. 1 updof). Natomiast odsetki stanowią przychód dla pracodawcy w momencie ich zapłaty przez pracownika. Pożyczka jako czynność cywilnoprawna może być nieoprocentowana. Dlatego tego rodzaju pożyczki dla pracownika nie można porównywać z pożyczkami na rynku komercyjnym i ustalać z tego tytułu nieodpłatnego świadczenia. Jest to bardzo korzystne dla pracownika, ponieważ w takim przypadku korzysta z pieniędzy, za których pożyczenie od podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą w zakresie udzielania pożyczek (kredytów) musiałby zapłacić rynkowe odsetki. Ważne jest jednak, aby w umowie strony zastrzegły brak odpłatności w postaci odsetek lub ustaliły niższe odsetki niż stosowane przez instytucje bankowe. Wówczas takie zasady udzielania pożyczek pracodawca powinien stosować wobec wszystkich pracowników.

Takie stanowisko wynika z interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 8 lipca 2011 r. (sygn. ITPB2/415–389/11/RS). Organ podatkowy wskazał, że w sytuacji, gdy zakład pracy nie prowadzi działalności gospodarczej w zakresie udzielania pożyczek lub kredytów, a zasady udzielania tych kredytów (pożyczek) są stosowane według jednolitych reguł wobec wszystkich pracowników, wówczas nie ma podstaw do zakwalifikowania niezapłaconych odsetek z umowy nieoprocentowanej pożyczki jako przychodu ze stosunku pracy.

Jeżeli umowy nieoprocentowanych pożyczek będą zawierane tylko z nielicznymi pracownikami, np. z kadrą zarządzającą, i możliwość ich udzielenia będą przewidywały wyłącznie zawarte z nimi umowy o pracę, to nie można mówić, że są one udzielane według zasad obowiązujących wszystkich pracowników. W takiej sytuacji fiskus stwierdzi, że wartość nieodpłatnych świadczeń odpowiadających kwocie nienaliczonych i niepobranych przez pracodawcę odsetek od nieoprocentowanej pożyczki, udzielonej tylko pracownikom, np. kadrze zarządzającej firmy, będzie stanowiła dla tych osób przychód ze stosunku pracy podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Zagrożenia (–)

Jeżeli umowy nieoprocentowanych pożyczek będą zawierane z wybranymi pracownikami i możliwość ich udzielenia będą przewidywały wyłącznie zawarte z nimi umowy o pracę, to po stronie tych osób powstanie opodatkowany przychód w wysokości rynkowych odsetek.

Brak oprocentowania pożyczki, której zasady przyznawania nie są jednolite dla wszystkich pracowników, powoduje powstanie nieodpłatnego świadczenia przez cały okres spłaty nieoprocentowanej pożyczki, czyli, co do zasady, przez okres dłuższy niż 1 miesiąc (przykład poniżej).

Czytaj także

Narzędzia kadrowego

POLECANE

KORONAWIRUS A PRAWO PRACY

reklama

Ostatnio na forum

Wszystko co musisz wiedzieć o PPK

Eksperci portalu infor.pl

Kinga Węgiel

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »