Kategorie

Jak ustalić wynagrodzenie pracownika, który zachorował w okresie wyczekiwania na świadczenie chorobowe

Bożena Goliszewska
Zatrudniamy od 2 listopada br. pracownika, który zachorował 14 listopada br., tj. w okresie wyczekiwania na świadczenie chorobowe. Pracownik jest wynagradzany stawką miesięczną. Regulamin wynagradzania obowiązujący w naszym zakładzie nie przewiduje wynagrodzenia za czas usprawiedliwionej nieobecności w pracy. Jak w takiej sytuacji ustalić wynagrodzenie za czas przepracowany – czy jak za przepracowaną część miesiąca, jeżeli przez pozostałą część pracownik był chory, czy jak za przepracowaną część miesiąca odejmując kwotę wynagrodzenia za czas nieprzepracowany od wynagrodzenia za cały miesiąc?
Reklama

Wynagrodzenie za listopad br. powinni Państwo ustalić pracownikowi dzieląc jego miesięczną stawkę wynagrodzenia przez liczbę godzin obowiązujących do przepracowania w danym miesiącu, a uzyskaną stawkę godzinową mnożąc przez liczbę godzin przepracowanych przez pracownika w tym miesiącu.

Przepisy Kodeksu pracy gwarantują pracownikom wynagrodzenie za pracę wykonaną. Natomiast za czas niewykonywania pracy pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia tylko wówczas, gdy przepisy prawa pracy tak stanowią (art. 80 Kodeksu pracy). Zatem jeżeli pracownik faktycznie nie wykonał pracy, to świadczenie pracodawcy jest uzależnione od szczególnej podstawy prawnej ustanowionej w przepisach prawa pracy, które przyznają pracownikowi za czas niewykonywania pracy wynagrodzenie na warunkach i w wysokości wynikającej z wyraźnej i konkretnej regulacji normatywnej, której nie można domniemywać ani interpretować rozszerzająco (wyrok Sądu Najwyższego z 18 kwietnia 2011 r., III PK 62/10).

Reklama

Zatem w sytuacji opisanej w pytaniu, pracownik, który nie nabył jeszcze prawa do świadczeń chorobowych ze względu na brak wymaganego przepisami 30-dniowego okresu oczekiwania, nie ma również prawa do wynagrodzenia za ten czas. Pracodawca może jednak, uznaniowo w przepisach wewnątrzzakładowych lub w umowie o pracę, przewidzieć w tym zakresie korzystniejsze rozwiązania od powszechnie obowiązujących przepisów. Wówczas takie postanowienia, z dniem ich wejścia w życie, zastępują z mocy prawa wynikające z dotychczasowych przepisów prawa pracy warunki umowy o pracę lub innego aktu stanowiącego podstawę nawiązania stosunku pracy (art. 772 § 5 i art. 24113 Kodeksu pracy).

W przypadku gdy pracownik nie nabył jeszcze prawa do świadczeń chorobowych, pracodawcy w większości stosują ogólne przepisy, tj. traktują ten czas jak nieobecność usprawiedliwioną niepłatną. Ponieważ przepisy nie wskazują wprost, jak za czas takiej nieobecności trwającej przez część miesiąca obliczyć należne wynagrodzenie, sposoby ustalania jego wysokości są różne, przy czym niektóre z tych metod nie znajdują uzasadnienia w obowiązujących przepisach.

Obliczanie wynagrodzenia za przepracowaną część miesiąca, jeżeli pracownik przez pozostałą część był chory

Zgodnie z metodą obliczeń, wynikającą z § 11 rozporządzenia MPiPS z 29 maja 1996 r. w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy..., w przypadku pracownika wynagradzanego stawką miesięczną, jeżeli pracownik za pozostałą część tego miesiąca otrzymał wynagrodzenie chorobowe (zasiłek chorobowy), aby obliczyć jego wynagrodzenie za przepracowaną część miesiąca, należy miesięczną stawkę podzielić przez 30 i otrzymaną kwotę pomnożyć przez liczbę dni wskazanych w zaświadczeniu lekarskim o czasowej niezdolności do pracy wskutek choroby. Tak obliczoną kwotę wynagrodzenia odejmuje się od wynagrodzenia przysługującego za cały miesiąc.

Powyższy sposób obliczania wynagrodzenia za przepracowaną część miesiąca nie jest jednak prawidłowy, ponieważ Państwa pracownik wyczekuje na prawo do świadczenia chorobowego, a zatem takiego prawa jeszcze nie nabył. Należy uznać, że w tym przypadku ten sposób obliczeń nie ma zastosowania.


Obliczanie wynagrodzenia za przepracowaną część miesiąca, jeżeli pracownik był nieobecny w pracy z innych przyczyn niż choroba

Sposób obliczeń wynagrodzenia za przepracowaną część miesiąca, wynikający z § 12 rozporządzenia MPiPS z 29 maja 1996 r. w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy..., przewiduje, że w przypadku pracownika wynagradzanego stawką miesięczną w stałej wysokości, za przepracowaną część miesiąca – jeżeli pracownik w tym miesiącu był nieobecny w pracy z innych przyczyn niż niezdolność do pracy spowodowana chorobą i za czas tej nieobecności nie zachowuje prawa do wynagrodzenia – miesięczną stawkę wynagrodzenia należy podzielić przez liczbę godzin przypadających do przepracowania w danym miesiącu i otrzymaną kwotę pomnożyć przez liczbę godzin nieobecności pracownika w pracy z tych przyczyn. Tak obliczoną kwotę wynagrodzenia należy odjąć od wynagrodzenia przysługującego za cały miesiąc. Prezentowana metoda również nie ma zastosowania do pracownika znajdującego się w okresie wyczekiwania na świadczenia chorobowe, ponieważ ustawodawca wyraźnie wskazuje, że dotyczy ona nieobecności w pracy z innych przyczyn niż choroba. Fakt, że w okresie wyczekiwania pracownik nie ma prawa do świadczeń, nie oznacza, że w czasie takiej nieobecności pracownik jest zdolny do wykonywania pracy. Dowodem o czasowej niezdolności do pracy z powodu choroby jest bowiem zaświadczenie lekarskie ZUS ZLA. Zatem w tym przypadku nie zostanie spełniony warunek dotyczący rodzaju nieobecności.

Obliczanie wynagrodzenia za przepracowaną część miesiąca, jeżeli pracownik był nieobecny w pracy z innych przyczyn niż płatne nieobecności

Sposób ustalenia wynagrodzenia za przepracowaną część miesiąca, jeżeli pracownik w pozostałej części tego miesiąca był nieobecny z powodu choroby i nie miał za ten okres prawa do świadczeń chorobowych:

 • w przypadku pracownika wynagradzanego stawką godzinową – polega na pomnożeniu stawki godzinowej przez liczbę godzin przepracowanych,
 • w przypadku pracownika wynagradzanego stawką miesięczną – polega na podzieleniu miesięcznej stawki wynagrodzenia przez liczbę godzin przypadających do przepracowania w danym miesiącu i pomnożeniu uzyskanej stawki przez liczbę godzin przepracowanych w tym miesiącu.

Powyższa metoda ma zastosowanie m.in. w sytuacji, w której pracownik nie nabył prawa do wynagrodzenia chorobowego (zasiłku) ze względu na brak wymaganego okresu wyczekiwania. Takie stanowisko rekomenduje również Biuro Prasowe Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w piśmie z 21 października 2011 r.

PRZYKŁAD

Marcin M. zatrudniony od 2 listopada br. chorował od 17 do 22 listopada br. (6 dni). Pracownik nie ma prawa do świadczeń chorobowych od pierwszego dnia niezdolności do pracy. Jest on zatrudniony w podstawowym systemie czasu pracy od poniedziałku do piątku i otrzymuje miesięczne wynagrodzenie w wysokości 3100 zł. Za listopad br. Marcin M. powinien otrzymać wynagrodzenie w wysokości 2480,64 zł według poniższych obliczeń:

 • 3100 zł : 160 godzin (nominalny czas pracy w listopadzie 2011 r.) = 19,38 zł/1 godz.;
 • 19,38 zł x 128 godzin (godziny przepracowane od 2 do 16 listopada i od 23 do 30 listopada br.) = 2480,64 zł.

Podstawa prawna:

 • art. 772 § 5, art. 80, art. 24113 Kodeksu pracy,
 • art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia chorobowego w razie choroby i macierzyństwa (Dz.U. z 2010 r. Nr 77, poz. 512 ze zm.),
 • § 4, § 11–12 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 29 maja 1996 r. w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy oraz wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczania odszkodowań, odpraw, dodatków wyrównawczych do wynagrodzenia oraz innych należności przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz.U. Nr 62, poz. 289 ze zm.).
Chcesz dowiedzieć się więcej, sięgnij po naszą publikację
Czas pracy 2021. Planowanie, rozliczanie i ewidencja
Czas pracy 2021. Planowanie, rozliczanie i ewidencja
Tylko teraz
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Kadry
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Emerytura brutto netto - kalkulator

  Emerytura brutto - ile to netto? Kalkulator emerytalny pozwala ustalić wysokość emerytury. Oblicz.

  Ochrona przedemerytalna - ile lat?

  Ochrona przedemerytalna - ile lat trwa ochrona przed zwolnieniem? Od ilu lat pracownika zaczyna obowiązywać pracodawcę?

  Strategia Demograficzna 2040 - ocena Konfederacji Lewiatan

  Strategia Demograficzna 2040 jest zbyt ogólna i nie odpowiada współczesnym trendom związanym z rodziną. Jak ocenia ją Konfederacja Lewiatan?

  Zwolnienie lekarskie musi wskazywać aktualny adres pobytu

  Zwolnienie lekarskie musi wskazywać aktualny adres pobytu. Czy trzeba poinformować ZUS o zmianie miejsca pobytu?

  Zmiana dostawcy PPK wymaga konsultacji z załogą

  Zmiana dostawcy PPK wymaga konsultacji z załogą czyli z zakładową organizacją związkową lub inną reprezentacją osób zatrudnionych.

  Emerytura bez podatku – tabela

  Emerytura bez podatku - tabela z kwotą netto w 2021 r. i po zmianach w 2022 r. wskazuje, ile emeryt otrzyma na rękę po podwyżce.

  Pracownik oczekuje elastyczności zatrudnienia

  Elastyczność zatrudnienia - tego oczekuje pracownik od miejsca pracy.

  Pracownicy ocenili sytuację w zakładach pracy [BADANIE]

  Sytuacja w zakładach pracy została oceniona przez pracowników. Jakie są wyniki badania CBOS?

  Kasy zapomogowo-pożyczkowe u pracodawców - projekt ustawy

  Kasy zapomogowo-pożyczkowe u pracodawców - komisje sejmowe pozytywnie zaopiniowały projekt ustawy. Projekt reguluje zasady tworzenia, organizowania i działania kas w zakładach pracy.

  Pracownicy PIP z dodatkowym urlopem wypoczynkowym

  Dodatkowy urlop wypoczynkowy zostanie przyznany niektórym pracownikom PIP. Ile dni?

  Emerytury czerwcowe od 2009 do 2019 r. - ponowne przeliczenie

  Emerytury czerwcowe od 2009 do 2019 r. będą ponownie przeliczone. Takie rozwiązanie przewiduje nowelizacja ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.

  Państwowy egzamin na maszynistę od 2023 r. - projekt

  Państwowy egzamin na maszynistę od 2023 r. przewiduje projekt nowelizacji ustawy o transporcie kolejowym. Co się zmieni?

  Szczepienia pracowników przeciwko COVID-19 - stanowisko PIP

  Szczepienia pracowników przeciwko COVID-19 są celowe i zasadne, lecz mają charakter dobrowolny. To oficjalne stanowisko PIP na temat szczepień pracowników.

  Pracownik niepełnosprawny - zwolnienie lekarskie, czas pracy

  Pracownik niepełnosprawny - jakie ma uprawnienia? Jakie są zasady przebywania na zwolnieniu lekarskim? Jaki jest wymiar czasu pracy pracownika niepełnosprawnego? Co z urlopem wypoczynkowym?

  5 korzyści z audytu wynagrodzeń

  Audyt wynagrodzeń przynosi liczne korzyści. Poniższy artykuł omawia 5 najważniejszych z nich.

  Badania do celów sanitarno-epidemiologicznych

  Badania sanitarno-epidemiologiczne to dodatkowa weryfikacja zdrowotna wymagana do pracy, przy wykonywaniu której istnieje możliwość przeniesienia zakażenia lub choroby zakaźnej na inne osoby.

  Reforma rynku pracy w Polsce

  Reforma rynku pracy w Polsce jest częścią Krajowego Planu Odbudowy. Jakie zmiany zakłada nowy model polityki zatrudnienia?

  Zakaz noszenia hidżabu w miejscu pracy - wyrok TSUE

  Hidżab w miejscu pracy - pod pewnymi warunkami można wprowadzić zakaz noszenia hidżabu w pracy. Tak zdecydował TSUE w swoim wyroku. Krytykuje go Prezydent Turcji.

  Ile osób odbiera telefony służbowe na urlopie?

  Telefon służbowy na urlopie? Ile osób odbiera je podczas urlopowego wypoczynku?

  Przeciętne wynagrodzenie i zatrudnienie - czerwiec i II kwartał 2021

  Przeciętne wynagrodzenie i zatrudnienie - ile wyniosło w czerwcu i II kwartale 2021 r.? GUS podaje kwoty.

  Niedziela handlowa - sierpień 2021

  Niedziela handlowa - sierpień 2021 ma aż 5 niedziel. Czy 1 sierpnia, 8 sierpnia, 15 sierpnia, 22 sierpnia lub 29 sierpnia to niedziela handlowa? Kiedy jest najbliższa niedziela handlowa?

  Nowy pracownik zdalny - jak mu pomóc?

  Nowy pracownik zdalny może mieć wiele trudności z wdrożeniem się do pracy w nowej firmie. Jak mu pomóc?

  Zapisanie nowego pracownika do PPK - 90 dni zatrudnienia

  Zapisanie nowego pracownika do PPK wymaga 90 dni zatrudnienia. Co wlicza się do tego okresu według ustawy o PPK?

  Praca podczas upałów – zalecenia PIP

  Praca podczas upałów - jakie są zalecenie PIP? Po pierwsze, pracodawca zapewnia zimne napoje. Po drugie, wentylację i klimatyzację w pomieszczeniach pracy. PIP zaleca także skracanie czasu pracy.

  Wyższe zarobki i 4 dni pracy w tygodniu w gastronomii - Niemcy

  Wyższe zarobki i 4 dni pracy w tygodniu to rozwiązanie dla sektora gastronomii w Niemczech. Czy to pomoże na niedobory kadrowe?