Kategorie

Wypłata "trzynastki" po przejęciu zakładu pracy

Beata Tofiluk
Z dniem 1 kwietnia 2011 r. przejęliśmy inny zakład pracy na podst. art. 231 k.p. W przejętym zakładzie regulamin wynagradzania przewiduje wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego na takich samych zasadach, jak w przypadku pracowników sfery budżetowej - inny jest jedynie termin wypłaty „trzynastki”. W naszej firmie nie wypłacamy tego świadczenia. Niektórzy z przejętych pracowników domagają się od nas przyznania i wypłaty „trzynastki”. Czy mamy obowiązek uwzględnić ich wnioski, jeżeli spełnili warunki do uzyskania dodatkowego wynagrodzenia rocznego? Czy w związku z taką wypłatą możemy domagać się od poprzedniego pracodawcy zwrotu połowy wypłaconej „trzynastki”?

Jeżeli pracownicy spełniają warunki uprawniające do otrzymania dodatkowego wynagrodzenia rocznego, przewidziane w regulaminie wynagradzania przejętego pracodawcy, to są Państwo zobowiązani do wypłaty tego świadczenia. Jeżeli nie zawarli Państwo z przejętym pracodawcą porozumienia o przejęciu zakładu pracy, mogą Państwo żądać od poprzedniego pracodawcy na podstawie art. 376 § 1 Kodeksu cywilnego zwrotu połowy kwoty „trzynastki” wypłaconej przejętemu pracownikowi.

UZASADNIENIE

Zasady przyznawania „trzynastki” pracownikom sektora państwowego reguluje ustawa z 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej. Pracodawca prywatny może przyznać pracownikom prawo do „trzynastki” i w tym zakresie stosować w części lub w całości powołaną ustawę. Natomiast ustalenia dotyczące szczegółowych warunków przyznania i wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracodawca powinien określić w przepisach wewnątrzzakładowych, tj. w układzie zbiorowym pracy lub w regulaminie wynagradzania albo w umowie o pracę, jeżeli nie jest objęty układem zbiorowym pracy lub nie jest zobowiązany do ustalenia regulaminu.

WAŻNE!

Pracodawca prywatny może stosować w części lub w całości ustawę o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek budżetowych, jeśli zdecydował o tym w przepisach wewnątrzzakładowych.

Reklama

Pracodawca, który przejął część innego zakładu pracy, staje się stroną w istniejących stosunkach pracy. Ponadto odpowiada solidarnie z poprzednim pracodawcą za jego zobowiązania wynikające ze stosunków pracy powstałe przed przejęciem pracowników.

Zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z 21 września 1995 r. (I PRN 60/95, OSNP 1996/7/100), ta odpowiedzialność obejmuje m.in. wypłatę wynagrodzenia, jak również innych świadczeń, których obowiązek realizacji wynika z obowiązujących w przejmowanym zakładzie układów zbiorowych pracy oraz regulaminów, gdyż te akty prawne, obok przepisów Kodeksu pracy i innych ustaw oraz postanowień umowy o pracę, stanowią również o treści stosunku pracy.


Reklama

Solidarna odpowiedzialność pracodawców umożliwia uprawnionym pracownikom dochodzenie wykonania zobowiązania od każdego z nich albo od obu (dotychczasowego i aktualnego pracodawcy) w całości lub w części. Pracownikowi przysługuje zatem prawo wyboru, który spośród pracodawców będzie zobowiązany spełnić jego świadczenie. Pracownik może także wystąpić do sądu pracy z roszczeniem ze stosunku pracy zarówno wobec dotychczasowego, jak i nowego pracodawcy, niezaspokojonym przez dotychczasowego pracodawcę. Sąd pracy po uznaniu słuszności żądania pracownika jest zobowiązany wydać wyrok zasądzający należność dochodzoną przez pracownika od obu pozwanych pracodawców – przejętego i przejmującego.

Jeżeli jeden z pracodawców zaspokoi roszczeń pracowników, treść porozumienia o przejęciu zakładu pracy rozstrzygnie o tym, czy i w jakich częściach będzie on mógł żądać zwrotu wypłaconego świadczenia od drugiego pracodawcy. Mimo że nie istnieje obowiązek zawierania tego typu porozumień, to w praktyce są one często nawiązywane i służą zabezpieczeniu interesów pracodawców w przypadku planowanego przejęcia części lub całości zakładu pracy. W takim porozumieniu przejmujący pracodawca może zagwarantować sobie prawo regresu w stosunku do poprzedniego pracodawcy, np. przez zawarcie klauzuli, że w przypadku zaspokojenia przez niego roszczeń ze stosunku pracy powstałych przed przejęciem zakładu pracy poprzedni pracodawca zwróci mu wszelkie kwoty wypłacone z tego tytułu. Natomiast jakakolwiek próba wyłączenia solidarnej odpowiedzialności poprzedniego i nowego pracodawcy w takim porozumieniu jest nieskuteczna z uwagi na bezwzględnie obowiązujący charakter art. 231 Kodeksu pracy.

Przepis ten ustanawia tylko zasadę odpowiedzialności solidarnej pracodawców. Natomiast zasady rozliczeń między współdłużnikami odpowiedzialnymi solidarnie za zobowiązanie niezaspokojone przez jednego z nich określa art. 376 § 1 Kodeksu cywilnego. Przepis ten ma zastosowanie tylko wówczas, gdy pracodawcy – przekazujący i przejmujący zakład pracy nie zawarli porozumienia co do wzajemnych rozliczeń z tytułu świadczeń spełnionych wobec pracowników objętych transferem przez jednego z nich.

WAŻNE!

Przepis o zasadach rozliczeń między współdłużnikami odpowiedzialnymi solidarnie za zobowiązanie niezaspokojone przez jednego z nich (art. 376 § 1 Kodeksu cywilnego) ma zastosowanie tylko wówczas, gdy pracodawcy – przekazujący i przejmujący zakład pracy nie zawarli porozumienia co do wzajemnych rozliczeń z tytułu świadczeń spełnionych wobec pracowników objętych transferem przez jednego z nich.


W opisanej sytuacji poprzedni pracodawca przyznał pracownikom prawo do „trzynastki” na zasadach przewidzianych przepisami o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym. Zatem pracownicy nabyli prawo do tego świadczenia jeszcze u poprzedniego pracodawcy. W tym przypadku bez znaczenia pozostaje termin wypłaty „trzynastki”. Ważny jest moment, w którym pracownicy nabywają prawo do nagrody. Przepis art. 231 Kodeksu pracy wskazuje bowiem, że tylko za zobowiązania powstałe przed przejściem części zakładu pracy na innego pracodawcę dotychczasowy i nowy pracodawca odpowiadają solidarnie. Dotychczasowy pracodawca nie odpowiada zatem za zobowiązania nowego pracodawcy powstałe po przejęciu zakładu pracy. W tym przypadku należy posiłkować się uzasadnieniem uchwały Sądu Najwyższego z 1 lutego 2000 r. (III ZP 20/99, OSNP 2000/13/51), w której wskazano, że „pracownik nabywa prawo do świadczenia uzależnionego od przepracowania określonego czasu w ostatnim dniu tak oznaczonego terminu (nie zaś w terminie wskazanym w przepisach jako dzień wypłaty świadczenia). Należy więc przyjąć, że pracownik nabywa prawo do dodatkowego wynagrodzenia w ostatnim dniu roku, za który to świadczenie przysługuje”.

Prawo pracowników do wynagrodzenia rocznego (a tym samym zobowiązanie pracodawcy z tego tytułu) powstało 31 grudnia 2010 r. W omawianej sytuacji, w tym dniu pracownicy świadczyli jeszcze pracę na rzecz poprzedniego pracodawcy, a zatem zobowiązanie powstało przed przejęciem zakładu pracy. Przepisy o odpowiedzialności solidarnej będą więc miały zastosowanie, a nowy pracodawca będzie mógł żądać od poprzedniego zwrotu części wypłaconego świadczenia (nawet jeśli termin nabycia prawa do nagrody przypadnie po przejęciu zakładu, np. 31 maja 2011 r.).

Wskazana regulacja dotycząca odpowiedzialności solidarnej ma zastosowanie tylko do pracowników przejętych przez nowego pracodawcę. Wobec pozostałych zatrudnionych, związanych z nieprzejętą częścią zakładu pracy, odpowiedzialność ponosi wyłącznie dotychczasowy pracodawca.

Mimo że w Państwa zakładzie przepisy wewnętrzne nie przewidują wypłaty wskazanego świadczenia, mają Państwo obowiązek nadal stosować postanowienia regulaminu wynagradzania przejętego pracodawcy w stosunku do przejętych od niego pracowników. Zatem w tym przypadku tej grupy zatrudnionych należy naliczyć i wypłacić „trzynastkę”.

WAŻNE!

Nowy pracodawca jest zobowiązany stosować regulamin wynagradzania przejętego pracodawcy do przejętych pracowników tylko do czasu zmiany ich warunków pracy i płacy.


Fakt, że w przejmowanej części zakładu pracy stosowano odpowiednie przepisy ustawy o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej oznacza, że muszą je Państwo respektować aż do czasu zmiany treści stosunku pracy. Potwierdził to Sąd Najwyższy w uzasadnieniu uchwały z 4 kwietnia 2000 r. (III ZP 7/00, OSNP 2000/18/679), w której stwierdził, że „(...) uprawnienie pracowników jednostki sfery budżetowej do dodatkowego wynagrodzenia rocznego stanowi element treści stosunków pracy pracowników zakładu pracy będącego taką jednostką przejętego w trybie art. 231 k.p. i wiąże nowego pracodawcę do czasu zmiany treści tego stosunku na podstawie porozumienia lub wypowiedzenia zmieniającego (...)”.

Jeżeli zatem treść stosunku pracy nie została zmieniona na mocy wypowiedzenia zmieniającego lub porozumienia zmieniającego warunki umowy o pracę, a pracownicy spełniają warunki uprawniające go do dodatkowego wynagrodzenia rocznego, są Państwo zobowiązani takie wynagrodzenie naliczyć i wypłacić na zasadach określonych w regulaminie wynagradzania przejętego pracodawcy.

Treść porozumienia o przejęciu zakładu pracy rozstrzygnie natomiast o tym, czy będą Państwo uprawnieni do żądania od poprzedniego pracodawcy zwrotu kosztów poniesionych w związku z zaspokojeniem roszczeń pracowników. Jeśli porozumienie nie zostało zawarte, po zaspokojeniu roszczeń pracowników mają Państwo możliwość żądania od poprzedniego pracodawcy zapłaty połowy kwoty wyegzekwowanej przez pracownika objętego transferem, na podstawie art. 376 § 1 Kodeksu cywilnego.

Podstawa prawna:

 • art. 1, art. 2 ustawy z 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (Dz.U. Nr 160, poz. 1080 ze zm.),
 • art. 231, art. 42, art. 772 Kodeksu pracy,
 • art. 366, art. 376 § 1 Kodeksu cywilnego.

Poszerzaj swoją wiedzę, korzystając z naszego programu
INFORLEX Książki dla Firm
INFORLEX Książki dla Firm
Tylko teraz
598,00 zł
798,00
Przejdź do sklepu
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Kadry
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Polski Ład - kalkulator wynagrodzeń, umowa o pracę

  Polski Ład - kalkulator wynagrodzeń pozwala obliczyć dla umowy o pracę wysokość pensji netto, zaliczki na podatek dochodowy oraz składki na ubezpieczenie społeczne w 2022 r.

  Lista obecności a ewidencja czasu pracy – różnice

  Lista obecności pracowników - czy jest obowiązkowa? Czy zastępuje ewidencję czasu pracy? Jakie informacje można zamieścić w tych dokumentach kadrowych? Czy można prowadzić je w elektroniczny sposób? Wyjaśniamy w artykule.

  Pracodawca dyskryminuje pracownika - co można zrobić?

  Dyskryminacja w pracy - kiedy można mówić o nierównym traktowaniu pracowników? Co można zrobić, kiedy pracodawca dyskryminuje pracownika?

  Wpłaty do PPK także od wynagrodzenia po ustaniu zatrudnienia

  Wpłaty do PPK nalicza się także od wynagrodzenia wypłaconego uczestnikowi PPK po ustaniu zatrudnienia. Czy nalicza się je od nagrody stanowiącej podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe? Jeśli tak, to w jakiej wysokości procentowej?

  Ile wynosi najniższa krajowa?

  Najniższa krajowa w 2021 i 2022 r. - ile wynosi brutto i netto? Jaka jest stawka godzinowa? Oto kalkulator wynagrodzeń.

  Praca zdalna w Kodeksie pracy - zmiany w projekcie

  Praca zdalna w Kodeksie pracy - jest nowa wersja projektu nowelizacji. Co się zmieni?

  Rejestracja w urzędzie pracy a umowa zlecenie, dzieło, działalność

  Rejestracja w urzędzie pracy - czy bezrobotny może wykonywać pracę na podstawie umowy zlecenia, umowy o dzieło lub prowadzić działalność nierejestrowaną?

  Prezeska, prawniczka, psycholożka - kobiety o feminatywach

  Feminatywy - jakim językiem pisane są oferty pracy? Jak kobiety oceniają żeńskie nazwy stanowisk, np. prezeska, prawniczka, psycholożka? Oto wyniki badania.

  Zezwolenie na pracę sezonową dla cudzoziemca - jak uzyskać [PORADNIK]

  Zezwolenie na pracę sezonową dla cudzoziemca. Od 1 stycznia 2018 roku obowiązują nowe regulacje prawne dotyczące cudzoziemców świadczących prace sezonową. O zezwolenie typu S, czyli na pracę sezonową, mogą ubiegać się pracodawcy, którzy planują zatrudnić obcokrajowców do pracy w rolnictwie, ogrodnictwie lub turystyce.

  Błędy w umowie o pracę - jak je poprawić?

  Błędy w umowie o pracę w zakresie wynagrodzenia i innych świadczeń - jak je poprawić?

  Pracodawcy nie chcą pracy zdalnej [BADANIE]

  Praca zdalna nie jest dla pracodawców najlepszym rozwiązaniem. Prawie wszyscy chcą powrotu do biur. Wprowadzą elastyczne godziny rozpoczęcia i zakończenia pracy.

  Udzielanie zaległego urlopu wypoczynkowego - ustawa o covid-19

  Zaległy urlop wypoczynkowy - jak udzielić zgodnie z ustawą o COVID-19?

  Urząd pracy pomoże zmienić pracę

  Urząd pracy pomoże zmienić pracę i kwalifikacje pracownika. Obecnie skupia się na zatrudnianiu bezrobotnych. Rząd chce rozszerzyć jego kompetencje.

  Utrata pracy i finanse - obawy pracowników

  Utrata pracy i finanse to główne zmartwienia polskich pracowników. Ratują ich jednak deficyty kadrowe.

  Ukąszenie kleszcza a wypadek przy pracy - obowiązki pracodawcy

  Ukąszenie kleszcza - czy to może być wypadek przy pracy? Czy pracodawca zatrudniający pracowników do pracy na świeżym powietrzu ma obowiązek zabezpieczenia ich przed kleszczami?

  Sygnalista w firmie od 17 grudnia 2021 r. - co z ustawą?

  Sygnalista w firmie musi być wdrożony od 17 grudnia 2021 r. Polska musi implementować przepisy unijne do 16 grudnia tego roku. Co z ustawą o sygnalistach?

  Urlop wypoczynkowy - kalkulator

  Urlop wypoczynkowy - kalkulator wymiaru urlopu wypoczynkowego pozwala wyliczyć, ile dni urlopu przysługuje pracownikowi.

  Piloci wycieczek i przewodnicy turystyczni - zwolnienie z ZUS

  Piloci wycieczek i przewodnicy turystyczni mogą składać wnioski o zwolnienie z ZUS za lipiec, sierpień i wrzesień 2020 r. Do kiedy? Jakie warunki należy spełnić?

  Sklepiki szkolne - Tarcza Antykryzysowa

  Sklepiki szkolne - Tarcza Antykryzysowa przyznaje postojowe i zwolnienie z ZUS. Jakie kody PKD? Jakie warunki należy spełnić? Do kiedy złożyć wniosek?

  Sklepiki szkolne, piloci wycieczek i przewodnicy - wsparcie z ZUS

  Sklepiki szkolne, piloci wycieczek i przewodnicy - wsparcie z ZUS otrzymują wsparcie z ZUS. Mogą liczyć na postojowe i zwolnienie z opłacania składek. Do kiedy można składać wnioski?

  Minimalna płaca w 2022 r. brutto netto

  Minimalna płaca w 2022 r. wyniesie 3000 zł brutto. Ile to netto?

  Emerytura brutto netto - kalkulator

  Emerytura brutto - ile to netto? Kalkulator emerytalny pozwala ustalić wysokość emerytury. Oblicz.

  Ochrona przedemerytalna - ile lat?

  Ochrona przedemerytalna - ile lat trwa ochrona przed zwolnieniem? Od ilu lat pracownika zaczyna obowiązywać pracodawcę?

  Strategia Demograficzna 2040 - ocena Konfederacji Lewiatan

  Strategia Demograficzna 2040 jest zbyt ogólna i nie odpowiada współczesnym trendom związanym z rodziną. Jak ocenia ją Konfederacja Lewiatan?

  Zwolnienie lekarskie musi wskazywać aktualny adres pobytu

  Zwolnienie lekarskie musi wskazywać aktualny adres pobytu. Czy trzeba poinformować ZUS o zmianie miejsca pobytu?