| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Wynagrodzenia > Rozliczanie wynagrodzeń > Jak rozliczyć wypłatę odprawy z tytułu zwolnień grupowych wyższą niż 15-krotność minimalnego wynagrodzenia

Jak rozliczyć wypłatę odprawy z tytułu zwolnień grupowych wyższą niż 15-krotność minimalnego wynagrodzenia

Z jednym z pracowników rozwiązujemy umowę o pracę z powodu likwidacji jego stanowiska pracy. Podlegamy ustawie o tzw. zwolnieniach grupowych, w związku z czym musimy wypłacić mu odprawę pieniężną. Jednak w treści wypowiedzenia umowy o pracę zagwarantowaliśmy pracownikowi odprawę w wysokości przewyższającej 15-krotność płacy minimalnej, tj. 5-krotność płacy zasadniczej tego pracownika (25 000 zł). Czy w tej sytuacji cała odprawa będzie podlegała składkom na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, czy tylko nadwyżka ponad tę kwotę? Co z podatkiem?

Odprawa pieniężna wypłacona w związku z rozwiązaniem umowy o pracę z przyczyn niedotyczących pracownika jest w całości zwolniona ze składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. Natomiast od jej pełnej wysokości powinni Państwo odprowadzić zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych.

UZASADNIENIE

Ustawa o zwolnieniach grupowych ma zastosowanie do pracodawcy zatrudniającego co najmniej 20 pracowników, który rozwiązuje stosunek pracy z przyczyn niedotyczących pracownika lub gdy z tych samych przyczyn zatrudnienie ustaje na mocy porozumienia stron. Za zwolnienie grupowe uznaje się zwolnienie w tych okolicznościach, gdy jednocześnie w okresie nieprzekraczającym 30 dni zwolnienie to obejmuje co najmniej:

  • 10 pracowników, gdy pracodawca zatrudnia mniej niż 100 pracowników,
  • 10% pracowników, gdy pracodawca zatrudnia co najmniej 100, jednak mniej niż 300 pracowników,
  • 30 pracowników, gdy pracodawca zatrudnia co najmniej 300 lub więcej pracowników.

W ramach ustawy o zwolnieniach grupowych pracodawca zatrudniający co najmniej 20 pracowników może rozwiązać stosunek pracy z mniejszą, niż wskazana wyżej, liczbą zatrudnionych, jeśli wyłącznym uzasadnieniem rozwiązania umowy o pracę są przyczyny niedotyczące pracowników. Zarówno w związku z grupowym, jak i z indywidualnym rozwiązaniem stosunku pracy pracownikowi przysługuje odprawa pieniężna w wysokości jedno-, dwu- lub trzymiesięcznego wynagrodzenia, uzależnionej od stażu pracy u danego pracodawcy. Maksymalna wysokość odprawy stanowi 15-krotność minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w dniu rozwiązania stosunku pracy (w 2011 r. – 20 790 zł). Wskazane przez ustawodawcę ograniczenie nie oznacza jednak, że pracodawca nie może wypłacić wyższego świadczenia. Obowiązujące ustawodawstwo nie zakazuje stosowania wobec pracowników korzystniejszych rozwiązań niż wynikające z ogólnie obowiązujących przepisów prawa pracy (art. 9 § 2 i art. 18 § 1 Kodeksu pracy).


Zatem obowiązkiem pracodawcy jest zagwarantowanie pracownikowi wszelkich praw przynajmniej na poziomie wynikającym z ogólnie obowiązujących przepisów, przy czym zawsze możliwe jest ukształtowanie tych uprawnień w sposób bardziej korzystny dla pracownika.

W opisanej sytuacji wyższa odprawa wynika z treści wypowiedzenia. Tego rodzaju regulacje dotyczące wysokości odprawy mogą również zawierać regulamin wynagradzania, układ zbiorowy lub umowa o pracę.

WAŻNE!

Pracodawca może zagwarantować pracownikom odprawę pieniężną z tytułu zwolnień grupowych wyższą niż 15-krotne minimalne wynagrodzenie.

Odprawa pieniężna z tytułu zwolnień grupowych, bez względu na wysokość, w całości podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Zatem bez znaczenia pozostaje to, czy będzie ona mieściła się w limicie ustawowym (art. 21 ust. 1 pkt 3 lit. b updof). Natomiast cała kwota odprawy jest zwolniona ze składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne (§ 2 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia składkowego).

Rozporządzenie określające przychody zwolnione ze składek nie stawia żadnych ograniczeń kwotowych ani innych warunków dotyczących podstawy wypłaty odprawy czy innej rekompensaty. Oznacza to, że z podstawy wymiaru składek są zwolnione zarówno odprawy wynikające z powszechnie obowiązujących przepisów, jak i z uregulowań wewnętrznych, pod warunkiem że przysługują pracownikowi z tytułu wygaśnięcia lub rozwiązania stosunku pracy, w tym z tytułu rozwiązania stosunku pracy z przyczyn leżących po stronie pracodawcy, nieuzasadnionego lub niezgodnego z prawem wypowiedzenia umowy o pracę lub rozwiązania jej bez wypowiedzenia, skrócenia okresu jej wypowiedzenia, niewydania w terminie lub wydania niewłaściwego świadectwa pracy.

Czytaj także

Narzędzia kadrowego

POLECANE

SKŁADKI ZUS 2020

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Treco Inspiracja do sukcesu

Portal dla szkoleniowców

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »