| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Wynagrodzenia > Rozliczanie wynagrodzeń > Wynagrodzenie urlopowe nauczycieli akademickich

Wynagrodzenie urlopowe nauczycieli akademickich

W wynagrodzeniu za urlop wypoczynkowy nauczyciela akademickiego uwzględnia się wszystkie składniki wynagrodzenia zaliczane do wynagrodzeń. Nie wlicza się jedynie składników o charakterze nieperiodycznym.

Nauczyciel akademicki ma zagwarantowane prawo do urlopu wypoczynkowego w wymiarze 36 dni roboczych w ciągu roku, które powinien wykorzystać w okresie wolnym od zajęć dydaktycznych w przerwie zimowej i letniej (ustawa z 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym).

Prawo do pierwszego urlopu wypoczynkowego nauczyciel akademicki uzyskuje w ostatnim dniu poprzedzającym letnią przerwę w zajęciach dydaktycznych, natomiast prawo do drugiego i dalszych urlopów – z początkiem każdego następnego roku kalendarzowego.

W okresie urlopu nauczyciel akademicki otrzymuje wynagrodzenie, takie jakie otrzymywałby, gdyby w tym czasie pracował. Jednak zmienne składniki tego wynagrodzenia są obliczane na podstawie przeciętnego wynagrodzenia z okresu 12 miesięcy poprzedzających miesiąc rozpoczęcia urlopu. Jeżeli zatrudnienie trwało krócej, to przeciętne wynagrodzenie oblicza się z całego okresu zatrudnienia z uwzględnieniem stawek obowiązujących w okresie urlopu. W wynagrodzeniu za urlop wypoczynkowy nauczyciela akademickiego uwzględnia się wszystkie składniki wynagrodzenia zaliczane do wynagrodzeń.

Do wynagrodzenia urlopowego nie wlicza się jedynie składników o charakterze nieperiodycznym, takich jak:

 • nagrody jubileuszowe i inne,
 • wynagrodzenia za recenzje,
 • odprawy,
 • ekwiwalenty,
 • odszkodowania.

Ustalenie podstawy wynagrodzenia

Szczegółowe zasady ustalania tego wynagrodzenia oraz ekwiwalentu za urlop zawierają przepisy rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 2 listopada 2006 r. w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy oraz ekwiwalentu pieniężnego za okres niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego nauczycieli akademickich.

W podstawie wynagrodzenia za czas urlopu wypoczynkowego nauczyciela akademickiego nie uwzględnia się otrzymywanych przez niego wypłat, takich jak:

 • jednorazowe lub nieperiodyczne wynagrodzenia za wykonanie określonego zadania bądź za określone osiągnięcie (w tym za recenzje),
 • wynagrodzenie za czas gotowości do pracy oraz za czas niezawinionego przez pracownika przestoju,
 • wynagrodzenie za czas urlopu wypoczynkowego,
 • ekwiwalent pieniężny za okres niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego,
 • nagrody jubileuszowe,
 • nagrody rektora lub ministra przyznawane nauczycielom zatrudnionym w uczelni wojskowej, uczelni służb państwowych, uczelni artystycznej, uczelni morskiej lub uczelni medycznej,
 • odprawy emerytalne lub rentowe,
 • dodatkowe wynagrodzenie roczne,
 • wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy wskutek choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną,
 • wynagrodzenie i odszkodowanie przysługujące nauczycielowi akademickiemu w razie rozwiązania stosunku pracy.

Aby ustalić wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy, należy wyliczyć wynagrodzenie za jeden dzień urlopu w części ustalonej na podstawie składników wynagrodzenia określonych w stawkach miesięcznych w stałej wysokości. Wynagrodzenie to oblicza się, dzieląc sumę składników przysługujących w miesiącu wykorzystywania urlopu przez liczbę dni kalendarzowych tego miesiąca. Tak obliczone wynagrodzenie za jeden dzień urlopu wypoczynkowego mnoży się przez liczbę dni kalendarzowych przypadających w trakcie urlopu wypoczynkowego (§ 5 ust. 1 rozp.). Następnie należy ustalić wynagrodzenie za jeden dzień urlopu wypoczynkowego w części ustalonej na podstawie zmiennych składników wynagrodzenia. Tę część oblicza się, dzieląc podstawę wymiaru (ustalanego zgodnie z § 3 i 4 rozp.) przez 251 dni. Jeżeli nauczyciel akademicki jest zatrudniony krócej niż 12 miesięcy, podstawę wymiaru dzieli się przez liczbę dni roboczych przypadających w okresie jego zatrudnienia. Tak obliczone wynagrodzenie za jeden dzień urlopu wypoczynkowego mnoży się przez liczbę dni tego urlopu (§ 5 ust. 2 rozp.). Wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy nauczyciela akademickiego stanowi sumę wynagrodzenia w części ustalonej na podstawie składników wynagrodzenia określonych w stawkach miesięcznych w stałej wysokości oraz wynagrodzenia w części ustalonej na podstawie zmiennych składników wynagrodzenia (§ 6 rozp.).

Czytaj także

Narzędzia kadrowego

POLECANE

KORONAWIRUS A PRAWO PRACY

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Sponsorowany

Wszystko co musisz wiedzieć o PPK

Eksperci portalu infor.pl

AYMING POLSKA

Konsulting strategiczny i operacyjny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »