| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Wynagrodzenia > Działalność socjalna > Można już obliczyć odpisy na zfśs w 2008 r.

Można już obliczyć odpisy na zfśs w 2008 r.

Pracodawca ma obowiązek do 31 maja 2008 r. odprowadzić na rachunek bankowy funduszu minimum 75% wartości naliczonych na dany rok odpisów.

Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych tworzy się z corocznego odpisu podstawowego naliczanego w stosunku do przeciętnej liczby zatrudnionych pracowników (art. 5 ustawy z 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych - DzU z 1996 r. nr 70, poz. 335 ze zm.). Na środki funduszu składają się ponadto tzw. zwiększenia oraz odpisy dodatkowe.

Ustawa o zfśs określa trzy rodzaje odpisów podstawowych:

• na pracowników zatrudnionych w warunkach normalnych,

• na pracowników zatrudnionych w warunkach szczególnie uciążliwych,

• na pracowników młodocianych.

Ustawa o zfśs umożliwia również dokonywanie odpisów zwiększonych (zwanych dodatkowymi). Wysokość odpisu może być zwiększona o 6,25% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego, o którym mowa wyżej, na każdą zatrudnioną osobę w stosunku do której orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności.

Pracodawcy, którzy sprawują opiekę nad emerytami i rencistami, w tym także ze zlikwidowanych zakładów pracy, mogą zwiększać fundusz o 6,25% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego na każdego emeryta i rencistę uprawnionego do tej opieki. Zwiększenia odpisu nalicza się na podstawie imiennego wykazu emerytów i rencistów.

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w danym roku wyznacza się na podstawie publikowanych przez Główny Urząd Statystyczny wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim roku lub przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w drugim półroczu poprzedniego roku.

Jako podstawę do obliczeń odpisów należy wziąć pod uwagę to wynagrodzenie, które okaże się wyższe.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w 2007 r. wyniosło 2275,37 zł, zaś w drugim półroczu 2417,63 zł i tę wysokość wynagrodzenia należy przyjąć jako podstawę obliczeń (obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z 19 lutego 2008 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w 2007 r. i w drugim półroczu 2007 r.)

Znając wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w drugim półroczu 2007 r., można obliczyć wartość odpisu na fundusz.

W tym celu należy pomnożyć wysokość wynagrodzenia w drugim półroczu 2007 r. przez określoną w ustawie o funduszu wysokość odpisu właściwą dla poszczególnych grup pracowników.

A zatem odpis w 2008 r. będzie wynosił:

• na pracownika zatrudnionego w normalnych warunkach - 906,61 zł (2417,63 zł x 37,5%);

• na pracownika zatrudnionego w szczególnie uciążliwych warunkach 1208,82 zł (2417,63 zł x 50%);

• na pracownika młodocianego:

- w I roku nauki 120,88 zł (2417,63 zł x 5%),

- w II roku nauki 145,06 zł (2417,63 zł x 6%),

- w III roku nauki 169,23 zł (2417,63 zł x 7%);

• na niepełnosprawnego w stopniu znacznym lub umiarkowanym:

- 906,61 zł (2417,63 zł x 37,5%) - odpis obowiązkowy oraz

- 151,10 zł (2417,63 zł x 6,25%) - odpis dobrowolny;

• na każdego emeryta i rencistę - byłego pracownika zakładu odpis można zwiększyć o 151,10 zł (2417,63 zł x 6,25%) - odpis dobrowolny.

Następnie trzeba ustalić przeciętną liczbę pracowników:

• określić przewidywaną przeciętną liczbę pracowników w 2008 r. (przeciętna przewidywana liczba zatrudnionych obliczana jest na podstawie rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 14 marca 1994 r. w sprawie sposobu ustalania przeciętnej liczby zatrudnionych w celu naliczania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - DzU z 1994 r. nr 43, poz. 168 ze zm.):

- obliczyć przewidywane liczby zatrudnionych w poszczególnych miesiącach (niepełne etaty przeliczając na pełne, czyli np. 2 x 1/2 etatu = 1 etat),

- zsumować przewidywane zatrudnienie w poszczególnych miesiącach i podzielić przez 12;

• obliczyć wysokość odpisów na poszczególnych pracowników, mnożąc liczbę pracowników z danej grupy przez wysokość odpowiedniego dla niej odpisu.

Najpóźniej do 31 maja 2008 r. należy odprowadzić na rachunek bankowy funduszu minimum 75% wartości naliczonych w ten sposób odpisów. Pozostałą część odpisów należy wpłacić na rachunek funduszu do 30 września 2008 r.


Przykład

Pracodawca zaplanował, że w całym 2008 r. średniomiesięcznie będzie zatrudniać:

12 pracowników w pełnym wymiarze czasu pracy w normalnych warunkach pracy,

3 pracowników na 1/2 etatu, z czego 2 z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności,

10 pracowników w pełnym wymiarze czasu pracy, ale zatrudnionych w uciążliwych warunkach pracy,

4 pracowników młodocianych w drugim roku nauki.

Oprócz tego, pracodawca dokonał zwiększenia odpisu na fundusz za 4 emerytów, będących jego byłymi pracownikami.

W związku z tym pracodawca obliczył odpis w sposób następujący:

wzatrudnieni w normalnych warunkach: 12,5 etatu x 906,61 zł = 11332,63 zł,

zatrudnieni w warunkach szczególnie uciążliwych: 10 etatów x 1208,82 zł = 12 088,20 zł,

wosoby o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności: 1 etat x 906,61 zł + 2 pracowników x 151,10 zł = 906,61 zł + 302,20 zł = 1208,81 zł (pracodawca skorzystał z możliwości zwiększenia odpisu na każdą osobę niepełnosprawną o 6,25%),

młodociani: (4 pracowników x 145,06 zł) = 580,24 zł,

byli pracownicy będący emerytami: 4 osoby x 151,10 zł = 604,40 zł.

Kwota wstępnego naliczenia odpisu na fundusz za 2008 r. zatem wyniesie 25 814,28 zł.

Co najmniej równowartość 75% (19 360,71zł) tej kwoty pracodawca powinien przekazać na konto zfśs do 31 maja 2008 r., a pozostałe 25% (6453,57 zł) - do 30 września 2008 r.

Na koniec 2008 r. pracodawca powinien jeszcze dokonać korekty odpisu (porównać przewidywane przeciętne zatrudnienie z zatrudnieniem rzeczywistym i dokonać przeliczenia odpisu). Gdyby okazało się, że przeciętna liczba pracowników była wyższa od zakładanej - trzeba będzie odpowiednio zwiększyć odpis i przekazać różnicę na rachunek bankowy funduszu. Jeśli jednak rzeczywiste zatrudnienie okaże się mniejsze - pracodawca będzie mógł wycofać nadpłacone kwoty albo zaliczyć je na poczet odpisu za 2009 r.

Pracodawcy, mający zgodnie z ustawą obowiązek tworzenia funduszu (z wyłączeniem należących do tzw. sfery budżetowej), mogą dowolnie ustalać (podwyższać, obniżać) wysokość odpisu na fundusz - w układzie zbiorowym pracy lub regulaminie wynagradzania, jeżeli zakład układem nie jest objęty.

Anna Martuszewicz

Czytaj także

Narzędzia kadrowego

POLECANE

KODEKS PRACY 2019

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Mateusz Baszczyński

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »