| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Wynagrodzenia > Dokumentacja płacowa > Zaświadczenie o zatrudnieniu i wynagrodzeniu - wzór

Zaświadczenie o zatrudnieniu i wynagrodzeniu - wzór

Zaświadczenie o zatrudnieniu i wynagrodzeniu wydaje się na wniosek pracownika i wskazanym przez niego celu, np. przedłożenia określonej instytucji – w banku, sklepie, itp. Przedstawiamy wzór takiego zaświadczenia.

Przepisy prawa pracy nie zawierają wprost obowiązku wydawania zaświadczenia o zatrudnieniu i zarobkach pracownika. Obowiązek wydawania zaświadczenia o wynagrodzeniu został przewidziany jedynie w art. 125 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, w którym to pracodawcy zobowiązani są do wydawania pracownikowi lub organowi rentowemu zaświadczeń niezbędnych do ustalenia prawa do świadczeń i ich wysokości. Zaświadczenie to wydawane jest w postaci tzw. druku ZUS RP-7.

Od 2018 roku pracodawcy mają zostać zwolnieni z przesłania zaświadczenia o zatrudnieniu i zarobkach ZUS RP-7 – wynika z projektu założeń projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacją.

Więcej na ten temat przeczytasz -> Zwolnienie pracodawców z Rp-7 - zmiany w 2018 r.

Jak podkreślono, z Kodeksu pracy nie wynika wyraźny przepis nakładający na pracodawcę obowiązek wystawiania pracownikowi zaświadczenia o zarobkach. Obowiązek taki wynika z innych przepisów m.in. z praw i obowiązków. Ponadto jak wskazał Sąd Najwyższy w postanowieniu z dnia z dnia 16 września 1999 r. (sygn. akt I PKN 331/99) pracownik może dochodzić przed sądem pracy nakazania udzielenia informacji mających istotne znaczenie dla jego sytuacji pracowniczej (art. 2 § 1 i 476 § 1 KPC). W uzasadnieniu orzeczenia wskazano, że w ramach tego ogólnego obowiązku pracodawcy mieści się między innymi jego powinność dostarczania pracownikowi informacji i dokumentów (świadectwa pracy, zaświadczeń o stażu pracy itp.) istotnych z punktu widzenia realizacji stosunku pracy, a nawet szerzej (np. gdy idzie o zaświadczenie o zarobkach potrzebne dla realizacji uprawnień poza zakładem pracy). Nie oznacza to, oczywiście, że pracownik może od pracodawcy domagać się wszelkich informacji, które go dotyczą; muszą one mieć ważne znaczenie dla jego sytuacji pracowniczej.

Polecamy produkt: Kodeks pracy 2016 z komentarzem

Co powinno zawierać zaświadczenie?

Zaświadczenie o zatrudnieniu i wynagrodzeniu powinno zawierać m.in.:

- dane pracownika (imię i nazwisko, data urodzenia, numer PESEL, seria i numer dowodu osobistego),

- obecne zatrudnienie (stanowisko, czas trwania umowy),

- otrzymywane wynagrodzenie (przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto np. z ostatnich 3 miesięcy),

- informacja o obciążeniu komorniczym, czy firma znajduje się w stanie likwidacji/upadłości.

Wzór

............................................                                                 ....................................., dnia.................................
(pieczęć pracodawcy                                                                             

                                                                                           

                                                      Zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach

Zaświadcza się, że Pan/Pani................................................................................................................................................

Urodzony(a)...........................................................................................................................................................................

zamieszkały(a) ......................................................................................................................................................................

legitymujący(a) się dowodem osobistym o numerze i serii ……….............................................................................................. wydanym przez ….................................................................................................................... dnia ….................................

jest zatrudniony(a) w  ......................................................................................................................................................... na stanowisku ….................................................................... na czas określony/nieokreślony od dnia ….......................... do dnia …................................ . Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto z ostatnich 3 miesięcy wynosi................................................zł i jest/nie jest obciążone sądowymi lub administracyjnymi tytułami egzekucyjnymi.

Wyżej wymieniony(a) znajduje/nie znajduje się w okresie wypowiedzenia umowy o pracę. Zakład pracy znajduje/nie znajduje się w stanie likwidacji lub upadłości.

................................................
(pieczęć i podpis pracodawcy)

Dołącz do nas na Facebooku!

Czytaj także

Narzędzia kadrowego

POLECANE

URLOPY WYPOCZYNKOWE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

KG Legal

Kancelaria prawna

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »