reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Ubezpieczenia > Zasiłki i inne świadczenia > Jak obliczyć wysokość zasiłku wyrównawczego w miesiącu, w którym pracownik chorował

Jak obliczyć wysokość zasiłku wyrównawczego w miesiącu, w którym pracownik chorował

Zatrudniamy pracownika, który od lutego br. odbywa rehabilitację zawodową. 10 września br. przedstawił nam zwolnienie lekarskie obejmujące okres do 30 września br. Pracownik przebywał na zwolnieniu lekarskim 16 dni w lutym, 7 dni w marcu oraz 17 dni w kwietniu. Przed rehabilitacją otrzymywał 2500 zł wynagrodzenia, natomiast w trakcie rehabilitacji przysługuje mu 1800 zł. Jak obliczyć wysokość zasiłku chorobowego dla tego pracownika? W jakiej wysokości przysługuje mu zasiłek wyrównawczy za sierpień?

We wrześniu pracownik otrzyma zasiłek chorobowy, wyrównawczy oraz wynagrodzenie za przepracowaną część miesiąca. Zasiłek chorobowy należy obliczyć z wynagrodzenia zasadniczego z 12 miesięcy kalendarzowych sprzed powstania niezdolności do pracy, tj. od września 2011 r. do sierpnia br. W podstawie wymiaru nie należy jednak uwzględniać wynagrodzenia za luty i kwiecień, gdyż pracownik w tych miesiącach przepracował mniej niż połowę obowiązującego go czasu pracy. Natomiast w podstawie wymiaru należy uwzględnić wynagrodzenie za marzec, po uzupełnieniu. Zasiłek wyrównawczy podlega odpowiedniemu zmniejszeniu za czas usprawiedliwionej nieobecności. Szczegóły w uzasadnieniu.

Zasiłek wyrównawczy przysługuje ubezpieczonemu będącemu pracownikiem ze zmniejszoną sprawnością do pracy, wykonującemu pracę:

 • w zakładowym lub międzyzakładowym ośrodku rehabilitacji zawodowej,
 • u pracodawcy na wyodrębnionym stanowisku pracy, dostosowanym do potrzeb adaptacji lub przyuczenia do określonej pracy,

jeżeli jego miesięczne wynagrodzenie osiągane podczas rehabilitacji jest niższe od przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (ustalonego zgodnie z art. 36–42 ustawy zasiłkowej), a więc tak, jak ustala się takie wynagrodzenie do podstawy wymiaru zasiłku chorobowego.

O potrzebie przeprowadzenia rehabilitacji zawodowej orzeka wojewódzki ośrodek medycyny pracy lub lekarz orzecznik ZUS. Zasiłek wyrównawczy stanowi różnicę między przeciętnym miesięcznym wynagrodzeniem ustalonym z okresu 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc podjęcia rehabilitacji a miesięcznym wynagrodzeniem osiągniętym za pracę w warunkach rehabilitacji zawodowej (art. 24 ust. 1 ustawy zasiłkowej).

Przed rozpoczęciem rehabilitacji zawodowej, tj. przed lutym br., pracownik osiągał stałe miesięczne wynagrodzenie w wysokości 2500 zł. Po pomniejszeniu wynagrodzenia o część składkową finansowaną przez pracownika, wynosiło ono 2157,25 zł (2500 zł – 13,71%). Jest to przeciętne miesięczne wynagrodzenie ustalone, jak podstawa wymiaru zasiłku chorobowego, czyli z okresu luty 2011 r. – styczeń 2012 r. W warunkach rehabilitacji pracownik otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 1800 zł, a po pomniejszeniu o składki na ubezpieczenia społeczne 1553,22 zł (1800 zł – 13,71%). Różnica między kwotami przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia sprzed rozpoczęcia rehabilitacji a wynagrodzeniem osiąganym obecnie, to wysokość zasiłku wyrównawczego: 2157,25 zł – 1553,22 zł = 604,03 zł.

WAŻNE!

Wysokość zasiłku wyrównawczego oblicza się przez odjęcie od kwoty przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia osiąganego przed rozpoczęciem rehabilitacji zawodowej wynagrodzenia otrzymywanego w trakcie rehabilitacji.

Państwa pracownik przedstawił zwolnienie lekarskie na 21 dni we wrześniu. Za ten miesiąc przysługuje mu więc wynagrodzenie za przepracowaną część miesiąca, zasiłek chorobowy oraz zasiłek wyrównawczy.

Wynagrodzenie w stawce miesięcznej w stałej wysokości za przepracowaną część miesiąca oblicza się na zasadach ogólnych, tj. jak w sytuacji, gdy za dany miesiąc pracownikowi przysługiwał zasiłek chorobowy.

Obliczenie wynagrodzenia za przepracowaną część września:

 • 1800 zł : 30 dni = 60 zł,
 • 60 zł x 21 dni choroby = 1260 zł,
 • 1800 zł – 1260 zł = 540 zł.

Podstawę wymiaru zasiłku chorobowego stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone za okres od września 2011 r. do sierpnia 2012 r. Za okres od września 2011 r. do stycznia br. miesięczne wynagrodzenie pracownika wynosiło 2157,25 zł (2500 zł – 13,71%). Natomiast wynagrodzenie za okres od lutego do sierpnia br. wynosi 1553,22 zł (1800 zł – 13,71%) plus zasiłek wyrównawczy 604,03 zł, a więc razem też 2157,25 zł.

Przy ustalaniu podstawy wymiaru zasiłku chorobowego wypłacany zasiłek wyrównawczy traktuje się bowiem na równi z wynagrodzeniem zasadniczym. W lutym i kwietniu br. pracownik przepracował mniej niż połowę obowiązującego go czasu pracy (chorował). Zatem miesięcy tych nie należy uwzględniać w podstawie wymiaru zasiłku, a w konsekwencji podstawę tę należy obliczyć z okresu 10 miesięcy kalendarzowych. W marcu pracownik również chorował, ale przepracował więcej niż połowę dni roboczych danego miesiąca, zatem ten miesiąc przyjmujemy do podstawy wymiaru, biorąc pod uwagę wynagrodzenie uzupełnione według zasad dotyczących stałych, miesięcznych składników.

WAŻNE!

Przy obliczaniu podstawy wymiaru świadczenia chorobowego zasiłek wyrównawczy jest traktowany jak wynagrodzenie zasadnicze pracownika.

Zasiłek chorobowy Państwa pracownika wynosi:

 • 2157,25 zł : 30 dni = 71,91 zł,
 • 71,91 zł x 80% = 57,53 zł,
 • 57,53 zł x 21 dni = 1208,13 zł.

Jeżeli pracownik przepracował tylko część miesiąca wskutek nieobecności w pracy z przyczyn usprawiedliwionych, zasiłek wyrównawczy za ten miesiąc przysługuje w wysokości różnicy między przeciętnym miesięcznym wynagrodzeniem obliczonym z 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc powstania niezdolności do pracy (tj. ustalonego tak, jak obliczana jest podstawa zasiłku chorobowego), zmniejszonego o 1/30 część za każdy dzień tej nieobecności a wynagrodzeniem osiągniętym w tym miesiącu.

Obliczenie zasiłku wyrównawczego za wrzesień:

● przeciętne miesięczne wynagrodzenie za okres sprzed rehabilitacji pomniejszone o 21 dni choroby:

 • 2157,25 zł : 30 dni = 71,91 zł x 21 dni = 1510,11 zł,
 • 2157,25 zł – 1510,11 zł = 647,14 zł,

● wynagrodzenie za pracę we wrześniu, po pomniejszeniu o część składkową 13,71%:

540 zł – 13,71% = 465,97 zł,

 • zasiłek wyrównawczy za wrzesień:

647,14 zł – 465,97 zł = 181,17 zł.

Podstawa prawna:

 • art. 3 pkt 3, art. 23, art. 24, art. 36 ust. 1, art. 38 ust. 1 i ust. 2, art. 39 ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz.U. z 2010 r. Nr 77, poz. 512 ze zm.).
reklama

Przydatne formularze online

Czytaj także

Autor:

Źródło:

INFOR
Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń - wydanie cyfrowe (eMP)648.00 zł
reklama

Narzędzia kadrowego

reklama
reklama

POLECANE

reklama

KORONAWIRUS A PRAWO PRACY

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Wszystko co musisz wiedzieć o PPK

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Ministerstwo Finansów

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama