| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Ubezpieczenia > Zasiłki i inne świadczenia > Wypłata zasiłku chorobowego osobom uprawnionym

Wypłata zasiłku chorobowego osobom uprawnionym

Pracownik przedłożył nam zwolnienie lekarskie. Od pierwszego dnia tej niezdolności do pracy miał prawo do zasiłku chorobowego. Przed wypłatą zasiłku pracownik zmarł. Nasz zakład pracy jest uprawniony do ustalania wysokości i wypłaty zasiłków. Komu powinniśmy wypłacić zasiłek należny temu pracownikowi i za jaki okres?


W razie śmierci pracownika przed podjęciem przysługujących mu praw majątkowych ze stosunku pracy przechodzą one w równych częściach na małżonka oraz na inne osoby spełniające warunki wymagane do uzyskania renty rodzinnej na podstawie przepisów ustawy emerytalnej. W razie braku takich osób prawa te wchodzą do spadku i są dziedziczone na zasadach ogólnych.

Z chwilą śmierci pracownika jego stosunek pracy wygasa. Jest to szczególny tryb zakończenia zatrudnienia (art. 631 k.p.). Jeżeli stosunek pracy wygasa z powodu śmierci pracownika, pracodawca sporządza świadectwo pracy. Termin zakończenia umowy o pracę pracodawca ustala na podstawie aktu zgonu. Za dzień wygaśnięcia stosunku pracy przyjmuje się datę podaną w akcie zgonu.

Wraz ze śmiercią pracownika nie wygasają jednak prawa majątkowe przysługujące z tytułu istniejącego przed śmiercią stosunku pracy. Zalicza się do nich wszystkie niewypłacone należności po zmarłym pracowniku, m.in. zaległe i bieżące wynagrodzenie za pracę, ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy oraz zasiłki chorobowe za okresy niezdolności do pracy.

W razie śmierci pracownika przed podjęciem przysługujących mu praw majątkowych ze stosunku pracy przechodzą one w równych częściach na małżonka oraz na inne osoby spełniające warunki wymagane do uzyskania renty rodzinnej na podstawie przepisów ustawy emerytalnej. W razie braku takich osób prawa te wchodzą do spadku i są dziedziczone na zasadach ogólnych (art. 631 § 2 k.p.).

Jeżeli zasiłek chorobowy po śmierci pracownika zostanie wypłacony osobie uprawnionej do jego otrzymania (np. wdowie), nie następuje przez to zmiana charakteru tego świadczenia. Świadczenie to w dalszym ciągu ma status zasiłku z ubezpieczenia społecznego. Należy je wykazać i rozliczyć w dokumentach przesyłanych do ZUS.

Przejście praw majątkowych ze stosunku pracy w przypadku zgonu pracownika następuje z pominięciem ogólnych zasad postępowania spadkowego. Prawa te przechodzą na uprawnione osoby niezależnie od tego, czy są one spadkobiercami zmarłej osoby (art. 922 § 2 k.c.). Jeżeli zmarły pracownik pozostawi małżonka oraz inne osoby spełniające warunki do otrzymania po nim renty rodzinnej (np. dzieci), prawa majątkowe ze stosunku pracy przechodzą na te osoby nawet wtedy, gdy nie będą one dziedziczyć po zmarłym.

Podstawa prawna

  • art. 631 § 2 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 z późn. zm.).

Czytaj także

Narzędzia kadrowego

POLECANE

REWOLUCJA W DOKUMENTACJI PRACOWNICZEJ 2019

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Stanisław Trzeciak

Radca prawny (prawo Białorusi), aplikant radcowski OIRP Lublin

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »