| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Ubezpieczenia > Zasiłki i inne świadczenia > Jak obliczyć podstawę wymiaru zasiłku dla zleceniobiorcy, jeżeli pobiera on wynagrodzenie godzinowe i premię kwartalną

Jak obliczyć podstawę wymiaru zasiłku dla zleceniobiorcy, jeżeli pobiera on wynagrodzenie godzinowe i premię kwartalną

Zatrudniamy od 19 września 2011 r. zleceniobiorcę, który jest wynagradzany stawką godzinową 18 zł/godz., a ponadto otrzymuje premię kwartalną, która wynosi 10% wypracowanych zysków (zazwyczaj wynosi ona od 700 zł do 1200 zł). Zleceniobiorca od razu, czyli od 19 września przystąpił do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego. W maju br. przedłożył nam zwolnienie od 30 kwietnia br. (10 dni) z powodu pobytu w szpitalu. Jak obliczyć podstawę wymiaru zasiłku chorobowego?

Podstawę wymiaru zasiłku chorobowego dla zleceniobiorcy należy obliczyć zarówno z wynagrodzenia osiągniętego ze stawki godzinowej, jak i z premii kwartalnej w wysokości 1/6 kwot wypłaconych za IV i I kwartał. Do podstawy należy przyjąć przychód po odliczeniu kwoty odpowiadającej 13,71% podstawy wymiaru.

Podstawę wymiaru zasiłku chorobowego przysługującego ubezpieczonemu niebędącemu pracownikiem stanowi przychód za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy, przy czym chodzi tu o przychód uzyskany za okres nieprzerwanego ubezpieczenia chorobowego, z tytułu którego przysługuje zasiłek (art. 48 w zw. z art. 36 ust. 4 ustawy zasiłkowej). Jeżeli niezdolność do pracy powstała przed upływem 12-miesiecznego okresu, podstawę wymiaru zasiłku chorobowego stanowi przeciętny miesięczny przychód za pełne miesiące kalendarzowe ubezpieczenia. Jako przychód należy tu przyjąć kwotę stanowiącą podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe zleceniobiorcy, po odliczeniu kwoty odpowiadającej 13,71% podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie chorobowe. Z kolei podstawę wymiaru składki chorobowej stanowi przychód w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z tytułu umowy zlecenia, jeżeli odpłatność za jej wykonywanie określono m.in. w kwotowej stawce godzinowej.

Przy ustalaniu podstawy wymiaru zasiłku dla wykonawcy zlecenia nie ma zastosowania zasada, zgodnie z którą z podstawy tej wyłącza się składniki wynagrodzenia, do których ubezpieczony zachowuje prawo w okresie pobierania danego zasiłku, jeżeli są one wypłacane za ten okres. Zatem w przypadku zleceniobiorcy do obliczenia podstawy zasiłkowej należy uwzględniać wszystkie oskładkowane przychody (w faktycznej wysokości, bez uzupełniania), bez względu na to, czy są wypłacane za okres pobierania zasiłku chorobowego czy nie.

WAŻNE!

Obliczając podstawę wymiaru zasiłku chorobowego zleceniobiorcy uwzględnia się wszystkie oskładkowane składniki wynagrodzenia, również te, które są wypłacane za okres niezdolności do pracy.

Zasiłek chorobowy z tytułu dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego przysługuje osobie niebędącej pracownikiem po upływie 90 dni nieprzerwanego ubezpieczenia chorobowego (art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy zasiłkowej). Państwa zleceniobiorca jest objęty ubezpieczeniem chorobowym od 19 września 2011 r. Zatem w jego przypadku upłynął wymagany okres wyczekiwania, a więc nabył prawo do zasiłku chorobowego.

Aby ustalić wysokość podstawy wymiaru zasiłku ze zlecenia, należy zliczyć przychód osiągnięty przez zleceniobiorcę za okres 12 miesięcy (bądź krótszy), a następnie podzielić sumę przez liczbę miesięcy, w których ten przychód został osiągnięty, uzyskując przeciętny miesięczny przychód ze zlecenia.

Państwa zleceniobiorca otrzymuje wynagrodzenie według stawki godzinowej oraz kwartalną premię zmienną od zysku. Zlecenie wykonuje od 19 września 2011 r., zatem podstawę wymiaru zasiłku należy ustalić z przychodu za okres od października 2011 r. do marca 2012 r., ponieważ są to pełne miesiące ubezpieczenia.

Obliczając podstawę wymiaru zasiłku chorobowego osobom niebędącym pracownikami przyjmuje się również składniki przychodu przysługujące za okresy kwartalne na takich zasadach, jak w przypadku pracowników. Należy je wliczać do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia przyjmowanego do ustalenia podstawy wymiaru zasiłku chorobowego w wysokości stanowiącej 1/12 kwot wypłaconych zleceniobiorcy za 4 kwartały poprzedzające miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy.

Czytaj także

Narzędzia kadrowego

POLECANE

REWOLUCJA W DOKUMENTACJI PRACOWNICZEJ 2019

reklama

Ostatnio na forum

PPK

Eksperci portalu infor.pl

Connected Life Magazine

Connected Life Magazine jest pierwszym w Polsce pismem skupiającym uwagę na zagadnieniach z zakresu rosnącego rynku Internetu Rzeczy i szeroko rozumianych usługach connected.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »