| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Ubezpieczenia > Zasiłki i inne świadczenia > Czy praca na urlopie macierzyńskim powoduje utratę zasiłku

Czy praca na urlopie macierzyńskim powoduje utratę zasiłku

Nasz zakład pracy jest płatnikiem zasiłków. Dostaliśmy informację, że pracownica, którą zatrudniamy na umowę o pracę, przebywająca obecnie na urlopie macierzyńskim, wykonuje pracę dla innej firmy na umowę zlecenia. Są to lekkie prace biurowe wykonywane głównie w domu. Czy może ona podjąć pracę pobierając zasiłek macierzyński? Czy w dalszym ciągu przysługuje jej ten zasiłek? Czy powinniśmy jej cofnąć udzielenie tego urlopu?

Obowiązujące przepisy nie zakazują osobom korzystającym z urlopu macierzyńskiego podejmowania dodatkowego zatrudnienia u innego lub własnego pracodawcy. Zatem w stosunku do pracownicy nie należy stosować żadnych sankcji polegających na wstrzymaniu prawa do urlopu macierzyńskiego, a tym samym do płatnego zasiłku macierzyńskiego.

Możliwość podejmowania pracy na urlopie macierzyńskim jest kwestią sporną. Jednak stanowiskiem dominującym jest pogląd, według którego osoba na urlopie macierzyńskim może podjąć pracę zarobkową w trakcie trwania tego urlopu. Przepisy ustawy zasiłkowej nie zawierają regulacji, które pozbawiałyby taką osobę zasiłku macierzyńskiego.

Do zasiłku macierzyńskiego stosuje się odpowiednio niektóre z regulacji prawnych dotyczących zasiłku chorobowego (art. 31 ust. 2 ustawy zasiłkowej). Jednak ustawa zasiłkowa nie wymienia wśród tych regulacji przepisu, zgodnie z którym ubezpieczony traci prawo do zasiłku chorobowego, jeśli w okresie pobierania tego zasiłku wykonuje pracę zarobkową (tj. art. 17 ust. 1 ustawy zasiłkowej). Zatem ubezpieczona pobierając zasiłek macierzyński, do którego nabyła prawo w trakcie ubezpieczenia pracowniczego, może jednocześnie wykonywać dodatkowe zatrudnienie z tytułu umowy zlecenia, nie tracąc jednocześnie prawa do urlopu i zasiłku macierzyńskiego.

WAŻNE!

Pracownik przebywający na urlopie macierzyńskim może podjąć dodatkową pracę w trakcie tego urlopu, nie tracąc prawa do zasiłku macierzyńskiego.

Według drugiego poglądu, zakazującego wykonywania pracy w trakcie urlopu macierzyńskiego, urlop ten jest przyznawany w celu regeneracji sił po porodzie i sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem. Z tych powodów urlop macierzyński jest w znacznej części obowiązkowy.

Pracownik uprawniony do urlopu macierzyńskiego nie może zrzec się do niego prawa, a przynajmniej musi wykorzystać go w wymiarze co najmniej 14 tygodni. Jedynie w określonych przypadkach urlop może być przyznany także ojcu dziecka – na wniosek ojca w razie:

  • rezygnacji przez pracownicę po wykorzystaniu 14 tygodni urlopu z dalszej jego części (art. 180 § 5 Kodeksu pracy),
  • niemożności sprawowania przez pracownicę osobistej opieki nad dzieckiem ze względu na stan jej zdrowia – po wykorzystaniu przez nią co najmniej 8 tygodni po porodzie (art. 180 § 61 Kodeksu pracy),
  • śmierci pracownicy w czasie trwania urlopu (art. 180 § 7 Kodeksu pracy).

Dodatkowo pracownica ma możliwość przerwania urlopu macierzyńskiego po wykorzystaniu 8 tygodni po porodzie w razie urodzenia dziecka wymagającego opieki szpitalnej – na czas trwania pobytu dziecka w szpitalu. Pozostałą część urlopu pracownica może wykorzystać po powrocie dziecka ze szpitala (art. 181 Kodeksu pracy).

Ponadto Kodeks pracy reguluje wykonywanie pracy jedynie w trakcie dodatkowego urlopu macierzyńskiego, nie odsyłając do odpowiedniego stosowania do pracy podejmowanej w trakcie podstawowego urlopu macierzyńskiego. Z tych względów część ekspertów uważa, że wykonywanie pracy na podstawie umowy o pracę w trakcie urlopu macierzyńskiego jest niedozwolone. Jednak pogląd ten reprezentuje mniejsza część ekspertów.

Czytaj także

Narzędzia kadrowego

POLECANE

REWOLUCJA W DOKUMENTACJI PRACOWNICZEJ 2019

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Natalia Buchholc

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »