Kategorie

Z jakiego okresu należy obliczyć podstawę wynagrodzenia chorobowego

Dorota Kriger
Pracownik jest zatrudniony w naszym zakładzie pracy od stycznia 2006 r. Od 1 stycznia br. dostał awans oraz został przeniesiony do pracy do innego wydziału niż ten, w którym dotychczas pracował. Pracownik otrzymał również podwyżkę wynagrodzenia zasadniczego. 13 marca br. przedłożył nam zwolnienie lekarskie na 7 dni. Z jakiego okresu obliczyć pracownikowi podstawę wymiaru wynagrodzenia chorobowego?

Mimo podwyżki wynagrodzenia zasadniczego oraz awansu i przeniesienia pracownika do innego wydziału, podstawę wynagrodzenia chorobowego dla tego pracownika należy ustalić z okresu 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc, w którym zachorował, czyli z okresu od marca 2011 r. do lutego 2012 r.

Reklama

Pracownikowi za pierwsze 33 dni choroby w ciągu roku kalendarzowego (w przypadku osób powyżej 50. roku życia – za 14 dni) przysługuje wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy (art. 92 § 1 Kodeksu pracy). Wynagrodzenie takie oblicza się według zasad obowiązujących przy ustalaniu podstawy wymiaru zasiłku chorobowego.

Podstawą wymiaru zasiłku chorobowego jest przeciętne miesięczne wynagrodzenie, które zostało wypłacone pracownikowi za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy lub, gdy niezdolność do pracy powstała przed upływem 12 miesięcy, przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone za pełne miesiące kalendarzowe ubezpieczenia (art. 36 ust. 1 i 2 ustawy zasiłkowej). Powyższe zasady należy stosować także wtedy, gdy w okresie przed powstaniem niezdolności do pracy zmianie uległa wysokość wynagrodzenia przysługującego pracownikowi wskutek zmiany stanowiska pracy lub zmiany warunków wynagradzania ustalonych w umowie o pracę lub w innym akcie nawiązującym stosunek pracy.

PRZYKŁAD

Reklama

Pracownik zatrudniony w firmie od ponad 2 lat, zachorował 10 lutego br. Do 31 grudnia 2011 r. był zatrudniony na stanowisku sprzedawcy w połowie wymiaru czasu pracy, a od 1 stycznia br. został zatrudniony na stanowisku pracownika biurowego. Wymiar czasu pracy tego pracownika nie uległ zmianie, natomiast w związku ze zmianą stanowiska wynagrodzenie wzrosło o 1/3. Do ustalenia podstawy wymiaru zasiłku dla pracownika należy przyjąć wynagrodzenie z 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających zachorowanie, czyli z okresu luty 2011 r. – styczeń 2012 r., mimo że pracownik od stycznia otrzymuje już wyższe wynagrodzenie i pracuje na innym stanowisku.

Podwyżka i awans nie mają wpływu na zmianę okresu, z jakiego jest obliczana podstawa wymiaru zasiłku chorobowego. Wpływ na ustalanie tej podstawy wymiaru ma zmiana umowy o pracę lub innego aktu nawiązującego stosunek pracy, polegająca na zmianie wymiaru czasu pracy (art. 40 ustawy zasiłkowej). W takim przypadku podstawę wymiaru zasiłku chorobowego stanowi wynagrodzenie ustalone dla nowego wymiaru czasu pracy, jeżeli zmiana ta nastąpiła w miesiącu, w którym powstała niezdolność do pracy, lub w miesiącach, z których jest obliczana podstawa wymiaru świadczenia.

PRZYKŁAD

Pracownik zatrudniony w styczniu 2011 r., zachorował 12 lutego br. Do 31 grudnia 2011 r. był zatrudniony w połowie wymiaru czasu pracy, a od 1 stycznia br. w pełnym wymiarze czasu pracy. Do ustalenia podstawy wymiaru zasiłku należy przyjąć wynagrodzenie za styczeń 2012 r., przysługujące z tytułu pracy w nowym wymiarze czasu pracy.


Zmiana wysokości wynagrodzenia miałaby wpływ na okres, z jakiego jest obliczana podstawa wymiaru zasiłku chorobowego, tylko wtedy, gdyby zmianie uległ wymiar czasu pracy. W przypadku gdy wymiar czasu pracy nie zmienił się, równolegle wyższe wynagrodzenie przyczynia się jedynie do podwyższenia wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia stanowiącego podstawę wymiaru świadczenia chorobowego. Przeciętne wynagrodzenie jest średnią arytmetyczną z wynagrodzeń z okresu 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy, lub gdy niezdolność do pracy powstała przed upływem 12 miesięcy – z wynagrodzeń wypłaconych za pełne miesiące kalendarzowe ubezpieczenia.

PRZYKŁAD

Pracownik zatrudniony w firmie od stycznia 2006 r., od 1 stycznia br. dostał awans oraz został przeniesiony do pracy do innego wydziału. Pracownik otrzymał również podwyżkę wynagrodzenia zasadniczego. 13 lutego br. przedłożył zwolnienie lekarskie na 7 dni. W okresie styczeń – grudzień 2011 r. jego wynagrodzenie miesięczne wynosiło 1700 zł. Od stycznia br. wynagrodzenie tego pracownika wynosi 2500 zł.

Podstawa wymiaru wynagrodzenia chorobowego tego pracownika po odliczeniu składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i chorobowe finansowane ze środków pracownika (13,71%) wynosi 1524,46 zł, co wynika z następującego wyliczenia:

 • 1700 zł – (1700 zł x 13,71%) = 1466,93 zł x 11 miesięcy = 16 136,23 zł,
 • 2500 zł – (2500 zł x 13,71%) = 2157,25 zł,
 • 16 136,23 zł + 2157,25 zł = 18 293,48 zł,
 • 18 293,48 zł : 12 miesięcy = 1524,46 zł.

Miesięczna wysokość zasiłku chorobowego wynosi 80% podstawy wymiaru, zaś wysokość zasiłku za 1 dzień niezdolności do pracy wynosi 1/30 tej kwoty. Zasiłek chorobowy za 1 dzień niezdolności do pracy wynosi:

 • 1524,46 zł : 30 dni = 50,82 zł,
 • 50,82 zł x 80% = 40,66 zł.

Pracownik korzystał z 7 dni zwolnienia lekarskiego, zatem otrzyma zasiłek w kwocie 284,62 zł (40,66 zł x 7 dni).

Gdyby wynagrodzenie tego pracownika nie zmieniło się, to podstawa wymiaru wynagrodzenia chorobowego po odliczeniu składek wynosiłaby 1466,93 zł.

Wysokość zasiłku chorobowego za 1 dzień choroby pracownika otrzymującego wynagrodzenie w kwocie 1700 zł wyniosłaby:

 • 1466,93 zł : 30 dni = 48,90 zł,
 • 48,90 zł x 80% = 39,12 zł.

Zasiłek za 7 dni choroby wyniósłby 273,84 zł (39,12 zł x 7 dni).


Podwyżka wynagrodzenia w jednym z miesięcy, z których wynagrodzenie jest uwzględniane w podstawie wymiaru zasiłku chorobowego, ma wpływ na wysokość tego zasiłku, ale nie powoduje jego znaczącego wzrostu. Podwyżka rozkłada się bowiem równomiernie na cały okres uwzględniany przy liczeniu podstawy świadczenia chorobowego.

W celu obliczenia wynagrodzenia ustalonego w stałej stawce miesięcznej za przepracowaną część miesiąca, jeżeli pracownik za pozostałą część tego miesiąca otrzymał wynagrodzenie chorobowe (z art. 92 Kodeksu pracy), miesięczną stawkę wynagrodzenia należy podzielić przez 30 i otrzymaną kwotę pomnożyć przez liczbę dni wskazanych w zaświadczeniu lekarskim o czasowej niezdolności pracownika do pracy wskutek choroby. Tak obliczoną kwotę wynagrodzenia należy odjąć od wynagrodzenia przysługującego za cały miesiąc (§ 11 ust. 1 rozporządzenia w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy...). Zatem wynagrodzenie dla takiego pracownika ustala się w taki sam sposób niezależnie od tego, ile dni ma dany miesiąc. Wynagrodzenie to będzie w taki sam sposób ustalane również za luty, który ma 28 lub 29 dni, oraz za marzec, który ma 31 dni.

PRZYKŁAD

Pracownik zatrudniony w zakładzie pracy od stycznia 2006 r., 13 lutego br. przedłożył zwolnienie lekarskie na 7 dni. Wynagrodzenie pracownika od stycznia br. wynosi 2500 zł. Wynagrodzenie za czas wykonywania pracy w lutym br. należy obliczyć w następujący sposób:

 • 2500 zł : 30 dni = 83,33 zł – wynagrodzenie za jeden dzień pracy,
 • 83,33 zł x 7 dni (liczba dni wskazanych na zwolnieniu lekarskim) = 583,31 zł – wynagrodzenie, jakie pracownik otrzymałby, gdyby w czasie niezdolności do pracy wykonywał pracę,
 • 2500 zł – 583,31 zł = 1916,69 zł – wynagrodzenie, jakie pracownik powinien otrzymać za pracę wykonywaną w lutym.

Podstawa prawna:

 • art. 11 ust. 1 i ust. 5, art. 36 ust. 1 i ust. 2, art. 38 ust. 1, art. 40, art. 45 ust. 1 ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz.U. z 2010 r. Nr 77 poz. 512 ze zm.),
 • § 11 ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 29 maja 1996 r. w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy oraz wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczania odszkodowań, odpraw, dodatków wyrównawczych do wynagrodzenia oraz innych należności przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz.U. Nr 62, poz. 289 ze zm.),
 • art. 92 § 1 i § 2 Kodeksu pracy.
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Kadry
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Lipiec 2021 - godziny pracy, dni wolne

  Lipiec 2021 - godziny pracy i dni wolne czyli jaki jest wymiar czasu pracy. Kalendarz lipca.

  Sposoby motywowania pracowników zdalnych

  Motywowanie pracowników zdalnych - jakie są skuteczne sposoby? Jak nagradzać pracowników na pracy zdalnej? Czy krótszy czas pracy to dobry pomysł?

  Zasiłek chorobowy a okres wyczekiwania

  Zasiłek chorobowy przysługuje po upływie okresu wyczekiwania. Ile wynosi okres wyczekiwania? Kiedy można otrzymać zasiłek bez okresu wyczekiwania?

  Emerytura - czerwiec czy lipiec 2021?

  Emerytura - czerwiec czy lipiec 2021 r.? Kiedy złożyć wniosek? Czy emeryci stracą, wnioskując o emeryturę jeszcze w czerwcu?

  Powrót do oszczędzania w PPK

  PPK - powrót do oszczędzania w PPK jest zawsze możliwy. Jak po rezygnacji powrócić do programu?

  Hybrydowy model pracy planuje 77% pracodawców

  Hybrydowy model pracy wybiera aż 77% pracodawców w Polsce. Ile dni pracy zdalnej w tygodniu planują wprowadzić?

  Jakie prawa ma ojciec?

  Ojciec - jakie prawa ma mężczyzna wychowujący dzieci? Czy tata może skorzystać z urlopu macierzyńskiego?

  Zlecenie studenta do 26 r. życia i umowa o dzieło bez składek ZUS

  Zlecenie studenta do 26 r. życia i umowa o dzieło nie będą oskładkowane - MRiPS.

  Niedziela handlowa - lipiec 2021

  Niedziela handlowa - lipiec 2021 r. ma 4 niedziele. Czy 4 lipca, 11 lipca, 18 lipca albo 25 lipca to niedziela handlowa? Kiedy jest najbliższa niedziela handlowa?

  System kadrowo-płacowy - o co pytać dostawcę

  System kadrowo-płacowy - o co należy pytać dostawcę przy wyborze oprogramowania HR?

  Praca zdalna - Kodeks pracy [PROJEKT]

  Praca zdalna - Kodeks pracy będzie zawierał przepisy dotyczące pracy zdalnej. Jakie regulacje przewiduje projekt?

  Prace sezonowe a bezpieczeństwo pracowników

  Prace sezonowe zalewają portale z ofertami pracy. Co z bezpieczeństwem pracowników?

  Zmiana warunków pracy cudzoziemca a zezwolenie na pracę

  Czy zmiana warunków pracy cudzoziemca wiąże się z koniecznością zmiany zezwolenia na pracę lub uzyskania nowego?

  Ochrona danych przy pracy zdalnej - 5 wskazówek na wakacje

  Ochrona danych przy pracy zdalnej czyli jak nie narazić firmy na kradzież wrażliwych danych. Oto 5 wskazówek na wakacje dla pracowników zdalnych.

  Wyższe wynagrodzenia lekarzy rezydentów od 1 lipca 2021 r.

  Wyższe wynagrodzenia lekarzy rezydentów od 1 lipca 2021 r. przewiduje projekt rozporządzenia ministra zdrowia o zasadniczych wynagrodzeniach dla rezydentów. Ile wyniosą?

  "Blaski i cienie PPK" - niezależne badanie naukowe

  PPK - jakie są opinie o programie? Poznaj wyniki niezależnego badania naukowego "Blaski i cienie PPK".

  Tata wybiera urlop ojcowski

  Urlop ojcowski to urlop najczęściej wykorzystywany przez ojców urlop po narodzinach dziecka. Najrzadziej korzystają z urlopu rodzicielskiego.

  Monitoring poczty elektronicznej pracownika a przepisy

  Monitoring poczty elektronicznej pracownika - jakie są przepisy prawne? Czy to nie narusza dóbr osobistych pracownika?

  Zasiłek macierzyński i opiekuńczy - będzie okres wyczekiwania?

  Okres wyczekiwania przy zasiłku macierzyńskim i opiekuńczym? To propozycja ZUS mająca zapobiegać nadużyciom.

  Zwolnienie z ZUS - do kiedy wniosek?

  Zwolnienie z ZUS - do kiedy można złożyć wniosek o zwolnienie ze składek za grudzień 2020, styczeń, luty, marzec i kwiecień 2021 r. z tarczy 9.0?

  Pracownik niepełnosprawny – jakie prawa?

  Pracownik niepełnosprawny - jakie prawa przyznaje Kodeks pracy i ustawa o rehabilitacji zawodowej? Jaki jest wymiar czasu pracy i urlopu?

  Elektroniczne wypowiedzenie umowy o pracę - jak przechowywać?

  Elektroniczne wypowiedzenie umowy o pracę polega na złożeniu oświadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzeniu go kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Jak je przechowywać?

  Czas wolny za nadgodziny a odpoczynek tygodniowy

  Czas wolny za nadgodziny może zostać zaliczony do 35-godzinnego odpoczynku tygodniowego. To stanowisko MRPiT z dnia 5 maja 2021 r.

  PIP kontroluje małe budowy

  Kontrole PIP - mała budowa to miejsce, gdzie najczęściej w budownictwie występują wypadki przy pracy. PIP rozpoczęła więc akcję "Kontrole na małych budowach".

  Przeciętne wynagrodzenie 2021

  Przeciętne wynagrodzenie w 2021 r. wzrosło o 10% w stosunku do roku poprzedniego. Ile wynosi?