| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Ubezpieczenia > Zasady podlegania > Jakim ubezpieczeniom społecznym podlega pracownik zawierający dodatkowo umowę zlecenia

Jakim ubezpieczeniom społecznym podlega pracownik zawierający dodatkowo umowę zlecenia

Podmiot zawierający umowę zlecenia z osobą jednocześnie zatrudnioną w ramach stosunku pracy musi ustalić, czy zleceniobiorca podlega obowiązkowi ubezpieczeń społecznych. W tym celu zleceniodawca musi uzyskać od ubezpieczonego niezbędne informacje, a potem na bieżąco sprawdzać ich aktualność. Płatnik odpowiada bowiem za prawidłowe rozliczenie składek niezależnie od tego, czy zleceniobiorca przekaże prawidłowe dane oraz czy będą one aktualne.

Zgodnie z wykładnią przepisów dokonaną przez Sąd Najwyższy w uchwale z 2 września 2009 r. (II UZP 6/09), „pracodawca, którego pracownik wykonuje na jego rzecz pracę w ramach umowy o dzieło zawartej z osobą trzecią, jest płatnikiem składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe z tytułu tej umowy”. Zdaniem SN, płatnikiem jest pracodawca, a przychód z tytułu umowy cywilnoprawnej jedynie „uwzględnia się” w podstawie wymiaru składek z tytułu stosunku pracy. Pracodawca takiego zleceniobiorcy, ustalając podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne z tytułu stosunku pracy, powinien więc zsumować wynagrodzenie z umowy cywilnoprawnej z wynagrodzeniem ze stosunku pracy. Jak wskazuje SN, „takie rozwiązanie wydaje się również uzasadnione w sytuacji, gdy umowa cywilnoprawna została zawarta z innym podmiotem (osobą trzecią), lecz praca w jej ramach jest wykonywana na rzecz pracodawcy (...). Obowiązki płatnika powinny obciążać podmiot, na rzecz którego praca w ramach umowy cywilnoprawnej jest faktycznie świadczona i który w związku z tym uzyskuje jej rezultaty, unikając obciążeń i obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy”.

Tę wykładnię obecnie stosuje również ZUS, dlatego pracodawca, jako płatnik składek za swojego pracownika, powinien rozliczyć i odprowadzić składki również z umowy cywilnoprawnej wykonywanej na jego rzecz (mimo że sam nie wypłaca wynagrodzenia z umowy cywilnoprawnej, a czyni to podmiot, z którym umowa została podpisana).

Zagrożenia (–)

Składki za osobę wykonującą umowę cywilnoprawną na rzecz własnego pracodawcy ma obowiązek rozliczyć pracodawca, nawet jeżeli sam nie jest stroną tej umowy.

W praktyce mogą wystąpić poważne trudności w uzyskaniu przez pracodawcę:

  • informacji, że któryś z jego pracowników pracuje na podstawie umowy cywilnoprawnej i wykonuje pracę na rzecz pracodawcy (np. w przypadku dużych przedsiębiorstw, zlecających pracę wielu podwykonawcom),
  • wiedzy o uzyskanych przez jego pracownika przychodach z umowy cywilnoprawnej wykonywanej na rzecz pracodawcy w celu rozliczenia należnych składek.

Jeśli pracodawca nie otrzyma odpowiednich informacji od zleceniodawcy, powinien uzyskać je od pracownika.

PRZYKŁAD

Magdalena M. wykonuje umowę o świadczenie usług zawartą z ANONIM Jan Andruszkiewicz, Michał Oniszczak s.c., w związku z kontraktem zawartym przez tę spółkę ze spółką komandytową JASNOŚĆ Sp.k. Spółka komandytowa jest jednocześnie pracodawcą Magdaleny M. Przychód uzyskany w lipcu br. z umowy cywilnoprawnej stanowiący podstawę wymiaru składek (1900 zł), zawartej ze spółką cywilną, pracodawca Magdaleny M. (czyli spółka komandytowa) ma obowiązek doliczyć do podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne ze stosunku pracy (2300 zł) i wykazać łącznie (4200 zł) w raporcie ZUS RCA. Od łącznej kwoty powinny być rozliczone i opłacone do ZUS składki. Płatnikiem składek z obu tytułów jest pracodawca Magdaleny M. – JASNOŚĆ Sp.k. Jako kod tytułu ubezpieczenia płatnik powinien w dokumentacji wykazać stosunek pracy (kod tytułu ubezpieczenia 01 10 xx).

Słowniczek:

Pracownik – osoba pozostającą w stosunku pracy, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, albo umowy o dzieło, jeżeli umowę taką zawarła z pracodawcą, z którym pozostaje w stosunku pracy, lub jeżeli w ramach takiej umowy wykonuje pracę na rzecz pracodawcy, z którym pozostaje w stosunku pracy.

Jeżeli pracownik spełnia kryteria określone dla osób współpracujących, do celów ubezpieczeń społecznych jest traktowany jako osoba współpracująca (art. 8 ust. 1–2a ustawy systemowej).

Zleceniobiorca – osoba wykonująca pracę na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia (art. 6 ust. 1 pkt 4 ustawy systemowej).

Podstawa prawna:

  • art. 6 ust. 1 pkt 4, art. 8 ust. 2a, art. 9, art. 18 ust. 1a, ust. 2 i ust. 3, art. 20 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 205, poz. 1585 ze zm.),
  • art. 66 ust. 1 pkt 1 lit. e, art. 81 ust. 1 i ust. 6 ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 ze zm.),
  • § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (Dz.U. Nr 161 poz. 1106 ze zm.),
  • załączniki nr 1, 3, 12, 13, 18 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 23 października 2009 r. w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze oraz innych dokumentów (Dz.U. Nr 186, poz. 1444 ze zm.).

Czytaj także

Narzędzia kadrowego

POLECANE

KORONAWIRUS A PRAWO PRACY

reklama

Ostatnio na forum

Wszystko co musisz wiedzieć o PPK

Eksperci portalu infor.pl

Radosław Michał Stępień

Adwokat

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »