Kategorie

Czy należy zgłosić do ZUS studenta w okresie między zakończeniem studiów licencjackich a rozpoczęciem magisterskich

Joanna Stolarska
Zatrudniamy na podstawie umowy zlecenia 22-letniego studenta studiów licencjackich, którego jak dotąd nie zgłaszaliśmy do ZUS. W kwietniu nasz zleceniobiorca ma zaplanowaną obronę pracy licencjackiej. Od 1 października 2012 r. planuje rozpocząć uzupełniające studia magisterskie. Zgodnie z nowymi przepisami, po zakończeniu studiów licencjackich osoba ta zachowuje prawa studenta do 31 października br. Czy w okresie między złożeniem egzaminu licencjackiego a rozpoczęciem studiów magisterskich jego sytuacja pod względem ubezpieczeń społecznych ulega zmianie? Czy powinniśmy zgłaszać jakiekolwiek zmiany do ZUS?
Reklama

Od dnia ukończenia studiów I stopnia (licencjackich) Państwa zleceniobiorcę należy zgłosić do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych oraz do ubezpieczenia zdrowotnego (jeżeli nie posiada innych tytułów ubezpieczeń, które wyłączałyby konieczność zgłoszenia go do obowiązkowych ubezpieczeń emerytalno-rentowych). Jeżeli umowa zlecenia będzie wykonywana również w październiku br., wówczas zleceniobiorcę trzeba będzie wyrejestrować z ubezpieczeń, ale dopiero od dnia rozpoczęcia studiów uzupełniających (wpisania na listę studentów). Taką wykładnię przepisów potwierdził ZUS. Szczegóły w uzasadnieniu.

Umowa zlecenia, co do zasady, stanowi tytuł do objęcia obowiązkiem ubezpieczeń społecznych i zdrowotnego. Zleceniobiorca podlega obowiązkowym ubezpieczeniom emerytalnemu, rentowym i wypadkowemu, a także obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu, w okresie od dnia oznaczonego w umowie zlecenia jako dzień jej rozpoczęcia do dnia rozwiązania lub wygaśnięcia umowy (art. 13 pkt 2 ustawy systemowej). Zleceniobiorca może dobrowolnie przystąpić do ubezpieczenia chorobowego. Te zasady obowiązują wówczas, gdy nie zachodzą szczególne okoliczności, które wyłączałyby obowiązek ubezpieczeń społecznych z tytułu umowy zlecenia (np. gdy tytułem do obowiązkowych ubezpieczeń jest inna umowa lub działalność).

Przepisy ubezpieczeniowe przewidują wyjątek od wskazanych powyżej zasad. Dla osób będących studentami (także uczniami gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych), które nie ukończyły 26. roku życia, umowa zlecenia nie jest tytułem do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnego – ani obowiązkowych, ani dobrowolnych. Zleceniobiorcy będącego uczniem lub studentem (do ukończenia przez niego 26. roku życia) zleceniodawca w ogóle nie zgłasza do ZUS.

Studentem jest każda osoba kształcąca się na studiach pierwszego stopnia (np. licencjackich, inżynierskich) lub drugiego stopnia (uzupełniające studia magisterskie) albo na jednolitych studiach magisterskich. Za studenta uznaje się osobę od momentu wpisania na listę studentów (najczęściej jest to 1 października danego roku akademickiego) do momentu ukończenia przez nią studiów lub skreślenia z listy studentów.

Za dzień ukończenia studiów uważa się datę:

 • złożenia przez studenta egzaminu dyplomowego,
 • złożenia przez studenta ostatniego wymaganego planem studiów egzaminu – w przypadku kierunków lekarskich, lekarsko-dentystycznych i weterynarii,
 • zaliczenia przez studenta ostatniej przewidzianej w planach studiów praktyki – w przypadku kierunku farmacja.

Umowa zlecenia staje się tytułem do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych i do ubezpieczenia zdrowotnego od dnia następnego po dniu skreślenia z listy studentów lub po dniu ukończenia studiów.


Reklama

Od 1 października 2011 r. osoba, która ukończyła studia pierwszego stopnia, zachowuje prawa studenta do 31 października roku, w którym ukończyła te studia (art. 167 ust. 2a ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym). W związku ze zmianą przepisów pojawiły się wątpliwości, czy fakt, że absolwent studiów licencjackich zachowuje prawa studenta aż do 31 października w roku, w którym złożył egzamin dyplomowy, skutkuje zwolnieniem go z obowiązku składkowego z tytułu umowy zlecenia w tym okresie. W odpowiedzi na pytanie ZUS wyjaśnił, że zmiana przepisów ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym nie powoduje żadnych zmian w zasadach podlegania ubezpieczeniom przez zleceniobiorców – studentów do ukończenia 26. roku życia.

A zatem Państwa zleceniobiorcę należy zgłosić do obowiązkowych ubezpieczeń emerytalnego, rentowych, wypadkowego i zdrowotnego od dnia następnego po zakończeniu przez niego studiów (czyli od dnia następnego po dniu złożenia egzaminu dyplomowego). Od tego dnia należy za niego opłacać również składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (jeśli zostały spełnione ustawowe przesłanki do opłacania tych składek). Od dnia ukończenia studiów i objęcia obowiązkowymi ubezpieczeniami emerytalno-rentowymi zleceniobiorca będzie mógł przystąpić do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego.

Wyjaśnienia ZUS z 1 marca 2012 r.
w sprawie podlegania ubezpieczeniom przez absolwenta studiów I stopnia

Zgodnie z art. 6 ust. 4 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 205, poz. 1585 z późn. zm.), student wykonujący umowę zlecenia z umowy tej nie podlega ubezpieczeniom społecznym, o ile nie ukończył 26 lat. Przepis ten uzależnia wyłączenie podlegania ubezpieczeniom od posiadania statusu studenta w rozumieniu ustawy z 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. Nr 164, poz.1365 z późn. zm.). Stosownie do art. 2 ust. 1 pkt 18k ustawy, studentem jest „osoba kształcąca się na studiach wyższych”. (...)

Z obowiązującego od 1 października 2011 r. art. 167 ust. 2a ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym wynika, iż osoba, która ukończyła studia pierwszego stopnia, zachowuje prawa studenta do 31 października roku, w którym te studia ukończyła. Użyte w tym przepisie sformułowanie „zachowuje prawa studenta” nie jest tożsame z posiadaniem statusu studenta w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 18k ustawy o szkolnictwie wyższym.

W konsekwencji osoba, która po zakończeniu studiów I stopnia wykonuje umowę zlecenia, z umowy tej obowiązkowo podlega ubezpieczeniom emerytalnemu, rentowym, wypadkowemu i zdrowotnemu. Dobrowolne z umowy zlecenia jest tylko ubezpieczenie chorobowe.

Radosław Milczarski

Biuro Prasowe

Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

PRZYKŁAD

Firma GABI zatrudniła na podstawie umowy zlecenia 25-letniego studenta studiów licencjackich, który 9 listopada 2012 r. ukończy 26 lat. Zleceniobiorca 2 kwietnia br. złożył egzamin dyplomowy i ukończył studia. Od 1 października br. planuje podjąć uzupełniające studia magisterskie. Umowa zlecenia została zawarta na okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r. Osoba ta nie prowadzi żadnej innej działalności zarobkowej i nie posiada innych tytułów do ubezpieczeń.

Płatnik składek:

 • w okresie od 1 stycznia do 2 kwietnia 2012 r. w ogóle nie zgłasza tego zleceniobiorcy do ZUS,
 • w okresie od 3 kwietnia do 30 września 2012 r. zgłasza zleceniobiorcę do obowiązkowych ubezpieczeń emerytalnego, rentowych, wypadkowego i obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego oraz opłaca za niego składki na FP i FGŚP (pod ustawowymi warunkami),
 • od 1 października 2012 r. płatnik wyrejestruje zleceniobiorcę ze wszystkich ubezpieczeń – jeżeli ten podejmie studia uzupełniające i ponownie będzie posiadał status studenta studiów wyższych,
 • od 9 listopada 2012 r. zgłosi zleceniobiorcę do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnego – osoba ta ukończy już 26. rok życia i w związku z tym zawarta umowa zlecenia ponownie stanie się dla niej tytułem do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych i zdrowotnego (mimo kontynuowania studiów wyższych).

Podstawa prawna:

 • art. 6 ust. 1 pkt 4, ust. 4 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 205, poz. 1585 ze zm.),
 • art. 66 ust. 1 pkt 1, lit. e ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 ze zm.),
 • art. 2 ust. 1 pkt 5, pkt 7, pkt 8, pkt 9, pkt 18k, art. 167 ust. 2 i ust. 2a ustawy z 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. Nr 164, poz. 1365 ze zm.).
Chcesz dowiedzieć się więcej, sięgnij po nasze publikacje
KOMPLET: VAT zmiany od 1 lipca 2021 + JPK_VAT + VAT w e-commerce
KOMPLET: VAT zmiany od 1 lipca 2021 + JPK_VAT + VAT w e-commerce
Tylko teraz
99,00 zł
119,70
Przejdź do sklepu
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Kadry
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Kalkulator wynagrodzeń Polski Ład - umowa o dzieło 2022

  Kalkulator wynagrodzeń od umów o dzieło - czy Polski Ład wpłynie na wysokość wynagrodzenia netto w 2022 r.?

  PIP przeprowadzi kontrolę bez zapowiedzi

  Kontrola PIP już niedługo będzie mogła odbyć się bez zapowiedzi. Przewidziano to w nowelizacji ustawy Prawo przedsiębiorców.

  Lodołamacze 2021 - zgłoszenia do 15 sierpnia!

  Lodołamacze 2021 - zapraszamy do udziału w 16 edycji konkursu! Patronem medialnym wydarzenia jest portal Infor.pl.

  Zasiłek macierzyński - jakie zmiany?

  Zasiłek macierzyński - jakie zmiany chce wprowadzić ZUS? Czym jest okres wyczekiwania?

  Podatki i składka zdrowotna - zmiany od 1 stycznia 2022 r.

  Podatki i składka zdrowotna - jakie zmiany wprowadza Polski Ład? Co zmieni się od 1 stycznia 2022 r.?

  Planner kadrowo-płacowy na sierpień 2021 r.

  Planner kadrowo-płacowy na sierpień 2021 r. wymienia wszystkie obowiązki miesięczne. Jaki jest wymiar czasu pracy w sierpniu? Ile wynosi dodatek nocny?

  Obowiązek szczepień dla niektórych grup zawodowych?

  Obowiązek szczepień dla niektórych grup zawodowych może wejść w życie?

  Pracownicy punktów szczepień jak funkcjonariusze publiczni

  Pracownicy punktów szczepień będą traktowani jak funkcjonariusze publiczni. Co to oznacza?

  Zaświadczenie z ZUS ściągniesz z Internetu

  Zaświadczenie o wysokości emerytury lub zasiłku z ZUS można ściągnąć z Internetu. Jak stworzyć elektroniczne potwierdzenie?

  PIP - coraz częstsze kontrole i decyzje

  Kontrole PIP odbywają się coraz częściej. Gdzie jest ich najwięcej? Jakie branże są najczęściej kontrolowane?

  Kalkulator wynagrodzeń Polski Ład - zlecenie 2022

  Kalkulator wynagrodzeń od umów zlecenie w 2022 r. - jak Polski Ład wpłynie na wysokość wynagrodzenia netto przy zleceniu?

  IOSKU: ile masz na koncie w ZUS?

  IOSKU czyli informacja o tym, ile masz na koncie w ZUS. Jak sprawdzić? Ile wyniesie przyszła emerytura?

  Polski Ład - kalkulator wynagrodzeń, umowa o pracę

  Polski Ład - kalkulator wynagrodzeń pozwala obliczyć dla umowy o pracę wysokość pensji netto, zaliczki na podatek dochodowy oraz składki na ubezpieczenie społeczne w 2022 r.

  Lista obecności a ewidencja czasu pracy – różnice

  Lista obecności pracowników - czy jest obowiązkowa? Czy zastępuje ewidencję czasu pracy? Jakie informacje można zamieścić w tych dokumentach kadrowych? Czy można prowadzić je w elektroniczny sposób? Wyjaśniamy w artykule.

  Pracodawca dyskryminuje pracownika - co można zrobić?

  Dyskryminacja w pracy - kiedy można mówić o nierównym traktowaniu pracowników? Co można zrobić, kiedy pracodawca dyskryminuje pracownika?

  Wpłaty do PPK także od wynagrodzenia po ustaniu zatrudnienia

  Wpłaty do PPK nalicza się także od wynagrodzenia wypłaconego uczestnikowi PPK po ustaniu zatrudnienia. Czy nalicza się je od nagrody stanowiącej podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe? Jeśli tak, to w jakiej wysokości procentowej?

  Ile wynosi najniższa krajowa?

  Najniższa krajowa w 2021 i 2022 r. - ile wynosi brutto i netto? Jaka jest stawka godzinowa? Oto kalkulator wynagrodzeń.

  Praca zdalna w Kodeksie pracy - zmiany w projekcie

  Praca zdalna w Kodeksie pracy - jest nowa wersja projektu nowelizacji. Co się zmieni?

  Rejestracja w urzędzie pracy a umowa zlecenie, dzieło, działalność

  Rejestracja w urzędzie pracy - czy bezrobotny może wykonywać pracę na podstawie umowy zlecenia, umowy o dzieło lub prowadzić działalność nierejestrowaną?

  Prezeska, prawniczka, psycholożka - kobiety o feminatywach

  Feminatywy - jakim językiem pisane są oferty pracy? Jak kobiety oceniają żeńskie nazwy stanowisk, np. prezeska, prawniczka, psycholożka? Oto wyniki badania.

  Zezwolenie na pracę sezonową dla cudzoziemca - jak uzyskać [PORADNIK]

  Zezwolenie na pracę sezonową dla cudzoziemca. Od 1 stycznia 2018 roku obowiązują nowe regulacje prawne dotyczące cudzoziemców świadczących prace sezonową. O zezwolenie typu S, czyli na pracę sezonową, mogą ubiegać się pracodawcy, którzy planują zatrudnić obcokrajowców do pracy w rolnictwie, ogrodnictwie lub turystyce.

  Błędy w umowie o pracę - jak je poprawić?

  Błędy w umowie o pracę w zakresie wynagrodzenia i innych świadczeń - jak je poprawić?

  Pracodawcy nie chcą pracy zdalnej [BADANIE]

  Praca zdalna nie jest dla pracodawców najlepszym rozwiązaniem. Prawie wszyscy chcą powrotu do biur. Wprowadzą elastyczne godziny rozpoczęcia i zakończenia pracy.

  Udzielanie zaległego urlopu wypoczynkowego - ustawa o covid-19

  Zaległy urlop wypoczynkowy - jak udzielić zgodnie z ustawą o COVID-19?

  Urząd pracy pomoże zmienić pracę

  Urząd pracy pomoże zmienić pracę i kwalifikacje pracownika. Obecnie skupia się na zatrudnianiu bezrobotnych. Rząd chce rozszerzyć jego kompetencje.