reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Ubezpieczenia > Ubezpieczenie zdrowotne > Jak odliczać składki na ubezpieczenie zdrowotne w rozliczeniu rocznym

Jak odliczać składki na ubezpieczenie zdrowotne w rozliczeniu rocznym

Do 30 kwietnia 2009 r. każdy podatnik ma obowiązek rozliczyć się z przychodów, które uzyskał w całym 2008 r. Z podatku powinni rozliczyć się zatrudnieni na podstawie umowy o pracę, umowy cywilnej, a także przedsiębiorcy. Ważnym elementem, o którym powinien pamiętać podatnik, jest odliczenie części składki zdrowotnej zapłaconej w 2008 r.

Składkę zdrowotną finansuje osoba ubezpieczona z uzyskanego dochodu. Składka wynosi 9% podstawy wymiaru. Jednak tylko 7,75% tej składki pomniejsza zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kwotę wyliczonego podatku dochodowego w zeznaniu rocznym podatnik pomniejsza o opłacone składki na ubezpieczenie zdrowotne zarówno obowiązkowe, jak i dobrowolne.

Odliczenie składki zdrowotnej tylko od podatku

Po wyliczeniu podatku dochodowego, w pierwszej kolejności podatnik obniża go o zapłacone w roku podatkowym, którego dotyczy rozliczenie, składki na ubezpieczenie zdrowotne. Podatek można pomniejszyć o składki:

  • opłacone w roku podatkowym bezpośrednio przez podatnika na własne ubezpieczenie oraz na ubezpieczenie osób z nim współpracujących albo
  • pobrane w roku podatkowym przez płatnika.

Od obliczonego podatku można odliczyć tylko składki na ubezpieczenie zdrowotne w rozumieniu ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Odliczenie składki zdrowotnej ma pierwszeństwo przed innymi odliczeniami od podatku, na które pozwala ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych. Jeżeli podatnik korzysta z kilku odliczeń od podatku, to najpierw odejmuje składkę zdrowotną, a w dalszej kolejności pozostałe odliczenia.

PRZYKŁAD

Krystyna P. jest pracownikiem. Swoje przychody za 2008 r. rozlicza samodzielnie w PIT-37. Razem z mężem wychowują 2 małoletnich dzieci. Ulgę rodzinną na jedno dziecko odliczy Krystyna P., a na drugie - jej mąż. W PIT-37 (przykład niżej) w pierwszej kolejności Krystyna P. powinna odliczyć 7,75% składki na ubezpieczenie zdrowotne (kwota składki z informacji PIT-11), a dopiero z pozostałego, naliczonego podatku - ulgę w związku z wychowywaniem dziecka.


@RY1@i65/2009/008/i65.2009.008.000.0046.001.jpg@RY2@

Możliwość odliczenia części opłaconej składki zdrowotnej nie jest obowiązkiem podatnika, lecz jego uprawnieniem.

Ograniczenia w odliczaniu

Wysokość odliczenia

Przy wykazywaniu w rozliczeniu rocznym zapłaconej składki zdrowotnej trzeba pamiętać o ograniczeniach w odliczeniu składki. Pierwsze z ograniczeń dotyczy wysokości samej składki. Odliczenie nie może przekroczyć kwoty odpowiadającej 7,75% podstawy jej wymiaru. Różnicę między składką wpłaconą do ZUS a odliczoną, tj. 1,25%, podatnik pokrywa z własnej kieszeni. Podatnik nie może w żaden sposób odzyskać składki w całości. Przedsiębiorcy nie mogą również zaliczyć tej różnicy składki np. w koszty uzyskania przychodu. Wyraźnie zabrania tego ustawa o pdof.

Przychód zwolniony z podatku

Podatnik nie może odliczyć składki zdrowotnej, której podstawę wymiaru stanowi dochód (przychód) wolny od podatku albo dochód, od którego na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W praktyce najczęściej zdarzają się sytuacje, kiedy dany rodzaj przychodu podlega oskładkowaniu, natomiast jest zwolniony z podatku dochodowego. Takie przypadki rzadko występują u pracowników osiągających przychody ze stosunku pracy i pokrewnych. Przeważnie zwolnienia ze składek i z podatku pokrywają się lub więcej zwolnień od opłacania składek przewidują przepisy z zakresu ubezpieczeń. Jako przykład można tu podać świadczenia z tytułu zakwaterowania pracownika. Są one oskładkowane, a pod pewnymi warunkami są zwolnione z podatku.

PRZYKŁAD

W marcu pracownik otrzymał wynagrodzenie w wysokości 2600 zł oraz 350 zł jako zwrot z tytułu zakwaterowania w hotelu pracowniczym. Świadczenie to podlega oskładkowaniu, natomiast jest zwolnione z podatku dochodowego, bez względu na wysokość.

Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne: 2600 zł + 350 zł = 2950 zł.
Składki razem: 2950 zł × 13,71% = 404,45 zł.
Podstawa wymiaru składki zdrowotnej: 2950 zł - 404,45 zł = 2545,55 zł.
Składka zdrowotna 9%:229,10 zł (2545,55 zł × 9%).
Składka zdrowotna podlegająca odliczeniu od podatku:
2600 × 13,71% = 356,46 zł,
2600 zł - 356,46 zł = 2243,54 zł,
2243,54 zł × 7,75% = 173,87 zł.

Ustalenie podstawy opodatkowania:
2600 zł × 13,71% = 356,46 zł (składki na ubezpieczenia społeczne),
2600 zł - 356,46 zł = 2243,54 zł,
2243,54 zł - 111,25 zł (kup) = 2132,29 zł, czyli 2132 zł po zaokrągleniu,
(2132 zł × 18%) - 46,33 zł = 337,43 zł - zaliczka na podatek dochodowy,
337,43 zł - 173,87 zł = 163,56 zł, czyli 164 zł po zaokrągleniu - zaliczka na podatek podlegająca wpłacie do urzędu skarbowego.

Do wypłaty: 2950 zł - 404,45 zł - 229,10 zł - 164 zł = 2152,45 zł.

Z takim sposobem obliczenia zaliczki na podatek może się spotkać również zleceniodawca, który wypłaca zleceniobiorcy (niebędącemu jednocześnie jego pracownikiem) należności zwolnione z podatku. Wszystkie przychody zleceniobiorców są oskładkowane. Katalog zwolnień wynikający z rozporządzenia w sprawie ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe dotyczy tylko pracowników zatrudnionych w ramach stosunku pracy i pokrewnych. Natomiast zwolnione z podatku są np. przychody będące zwrotem kosztów podróży związanych z realizacją usług.

Zryczałtowany podatek

Trzecim ograniczeniem jest sytuacja, kiedy składki zdrowotnej w ciągu roku w ogóle nie można odliczyć od podatku. Jest tak w przypadku osiągania przychodu opodatkowanego podatkiem zryczałtowanym. Od 1 stycznia 2009 r. z tytułu działalności wykonywanej osobiście - jeżeli suma należności określonych w umowie lub w umowach zawartych z osobą niebędącą pracownikiem płatnika z tego samego tytułu nie przekracza miesięcznie od tego samego płatnika kwoty 200 zł - pobiera się podatek zryczałtowany w wysokości 18% przychodu. Jednak ta sytuacja będzie dotyczyła przychodów wypłaconych po 31 grudnia 2008 r., które podatnik rozliczy w 2010 r. za 2009 r.

Osoby, które podlegają obowiązkowo ubezpieczeniu zdrowotnemu, np. zleceniobiorcy czy członkowie rad nadzorczych, nie mogą odliczyć od podatku składki zdrowotnej.

WAŻNE!

Podatek płacony w formie ryczałtu wyklucza możliwość odliczenia składki zdrowotnej.

PRZYKŁAD

Zleceniodawca zawarł umowę zlecenia z osobą, która ma inny tytuł do ubezpieczeń społecznych i z umowy zlecenia obowiązkowo podlega tylko ubezpieczeniu zdrowotnemu. Wysokość wynagrodzenia z tej umowy wynosi 150 zł miesięcznie. Zleceniobiorca otrzyma zatem kwotę:

150 zł × 18% = 27 zł - zryczałtowany podatek dochodowy do wpłaty do US,
150 zł × 9% = 13,50 zł - składka na ubezpieczenie zdrowotne należna do ZUS,
150 zł - 27 zł - 13,50 zł = 109,50 zł - kwota netto do wypłaty zleceniobiorcy.

Jeśli podatnik, oprócz przychodu obciążonego podatkiem zryczałtowanym, uzyskał w danym roku również inne przychody opodatkowane według zasad ogólnych, to w zeznaniu rocznym może obniżyć podatek obliczony według skali (bądź stawki 19%) o potrącone w ciągu roku przez płatnika składki zdrowotne.

WAŻNE!

Jeżeli podatnik uzyskiwał przychody zarówno opodatkowane podatkiem zryczałtowanym, jak i obliczanym na zasadach ogólnych, to od tak obliczonego podatku może odliczyć 7,75% składki zdrowotnej.

reklama

Czytaj także

Autor:

specjalista w zakresie kadr i płac

Źródło:

INFOR
Monitor Księgowego - wydanie cyfrowe (eMK)19.90 zł
reklama

Narzędzia kadrowego

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

KORONAWIRUS A PRAWO PRACY

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Karolina Przybysz

Aplikant radcowski

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama