Kategorie

Czy po złożeniu wniosku o upadłość trzeba opłacać składki ZUS

Joanna Grzelińska-Darłak
Prowadzę mały zakład fryzjerski. Ze względu na złą koniunkturę na rynku być może będę zmuszony zgłosić do sądu gospodarczego wniosek o ogłoszenie upadłości. Czy po złożeniu takiego wniosku nadal będę musiał opłacać składki ZUS?

W okresie między zgłoszeniem wniosku o ogłoszenie upadłości a wydaniem w tym zakresie orzeczenia przez sąd decydujące znaczenie dla obowiązku ubezpieczeniowego ma fakt, czy nadal faktycznie prowadzi Pan działalność. Jeżeli tak jest – nadal podlega Pan ubezpieczeniom i jest zobowiązany do opłacania składek z tego tytułu.

Reklama

Przepisy ustawy – Prawo upadłościowe i naprawcze (dalej upun) mają zastosowanie do dłużników będących przedsiębiorcami w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, chyba że ustawa stanowi inaczej (art. 5 ust. 1 upun). Przepisy upun mają ponadto zastosowanie do spółek z ograniczoną odpowiedzialnością i spółek akcyjnych nieprowadzących działalności gospodarczej, wspólników osobowych spółek handlowych, ponoszących odpowiedzialność za zobowiązania spółki bez ograniczenia całym swoim majątkiem oraz wspólników spółki partnerskiej.

Przedsiębiorcą na podstawie prawa cywilnego jest osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową (art. 431 Kodeksu cywilnego). Oznacza to, że upadłość mogą ogłosić nie tylko wielkie spółki i przedsiębiorstwa, ale także osoby fizyczne – jednoosobowi przedsiębiorcy prowadzący dowolny rodzaj działalności gospodarczej lub zawodowej. Przesłanką ogłoszenia upadłości jest niewypłacalność dłużnika. Dłużnik jest niewypłacalny, jeżeli nie wykonuje swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych (art. 11 ust. 1 upun).


Reklama

Dłużnika będącego osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, uważa się za niewypłacalnego także wtedy, gdy jego zobowiązania przekroczą wartość jego majątku, nawet wówczas, gdy wykonuje te zobowiązania na bieżąco (art. 11 ust. 2 upun). Sąd musi ogłosić upadłość, jeżeli niewykonanie zobowiązań przez dłużnika ma charakter trwały albo gdy oddalenie wniosku może skutkować pokrzywdzeniem wierzycieli. Do zgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości uprawniony jest sam dłużnik lub każdy z jego wierzycieli. Co bardzo ważne – na dłużniku (w przeciwieństwie do jego wierzycieli) ciąży ustawowy obowiązek zgłoszenia w sądzie wniosku o ogłoszenie upadłości nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia, w którym wystąpiła podstawa do ogłoszenia upadłości.

Przedsiębiorca nadal może prowadzić swoją działalność od chwili zgłoszenia wniosku o upadłość do wydania przez sąd orzeczenia w przedmiocie upadłości. Jeżeli to robi, wówczas nadal podlega ubezpieczeniom społecznym i zdrowotnemu. Osoba prowadząca pozarolniczą działalność gospodarczą podlega bowiem obowiązkowym ubezpieczeniom emerytalnemu, rentowym, wypadkowemu i zdrowotnemu od dnia rozpoczęcia wykonywania działalności do dnia zaprzestania jej wykonywania, z wyłączeniem okresu, na który wykonywanie działalności zostało zawieszone na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej (art. 13 ust. 4 ustawy systemowej). Z brzmienia przepisu wynika, że kryterium decydującym o podleganiu ubezpieczeniom społecznym powinno być faktyczne wykonywanie działalności przez przedsiębiorcę. Taką wykładnię prezentuje również Sąd Najwyższy, który w wyroku z 18 listopada 2011 r. (I UK 156/2011, niepubl.) wskazał, że podstawowe znaczenie dla objęcia ubezpieczeniem społecznym ma fakt wykonywania lub niewykonywania działalności. Przedsiębiorca opłaca zatem składki na własne ubezpieczenia tylko wtedy, gdy faktycznie działalność prowadzi. Z kolei w wyroku z 11 lutego 2010 r. (I UK 221/09 (niepubl.) Sąd Najwyższy stwierdził, że obowiązek ubezpieczenia osoby prowadzącej pozarolniczą działalność – w tym działalność gospodarczą – wynika z faktycznego prowadzenia tej działalności, a zatem o zaprzestaniu prowadzenia działalności gospodarczej, powodującej wyłączenie z tego ubezpieczenia, decyduje faktyczne zaprzestanie tej działalności, przy czym kwestie związane z formalnym zarejestrowaniem, wyrejestrowaniem czy zgłaszaniem przerw w tej działalności mają ewentualnie znaczenie w sferze dowodowej i nie przesądzają one same w sobie o podleganiu obowiązkowi ubezpieczenia społecznego.

WAŻNE!

Dopóki przedsiębiorca faktycznie prowadzi działalność, ma obowiązek opłacania składek na ubezpieczenia bez względu na to, czy złożył wniosek o ogłoszenie upadłości.


Jeśli zatem przedsiębiorca po złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości nadal prowadzi działalność, podlega z jej tytułu ubezpieczeniom. W czasie między zgłoszeniem wniosku o ogłoszenie upadłości a wydaniem orzeczenia przez sąd może jednak dojść do sytuacji istotnego ograniczenia możliwości prowadzenia przedsiębiorstwa (np. przez zabezpieczenie majątku dłużnika). W takim przypadku nie można mówić o „faktycznym wykonywaniu działalności” skutkującym obowiązkiem ubezpieczeń społecznych. Faktyczne zaprzestanie prowadzenia działalności należy potwierdzić przez wyrejestrowanie płatnika z ZUS. Trzeba jednak pamiętać, że ZUS ma prawo wiedzieć, czy działalność rzeczywiście nie jest prowadzona, a jeżeli stwierdzi, że jednak jest – domagać się zaległych składek za okres, za który przedsiębiorca ich nie opłacił.

Jeśli w dokumentacji finansowej, złożonej do sądu razem z wnioskiem o ogłoszenie upadłości, zostanie uprawdopodobnione, że w ramach układu wierzyciele firmy zostaną zaspokojeni w stopniu wyższym, niż zostaliby zaspokojeni w drodze upadłości likwidacyjnej, istnieje szansa, że sąd ogłosi upadłość firmy z możliwością zawarcia układu (art. 14 upun). W takim postępowaniu upadłościowym zarząd nad mieniem wchodzącym w skład masy upadłości sprawuje sam upadły pod nadzorem nadzorcy sądowego (tzw. zarząd własny). Nie można co prawda wykluczyć sytuacji, w której sąd wyznaczy na zarządcę kogoś innego, ale są to przypadki sporadyczne. W przypadku gdy sąd umożliwi przedsiębiorcy dalsze sprawowanie zarządu nad majątkiem firmy, przedsiębiorca ten nadal może dokonywać czynności na własny rachunek i we własnym imieniu, jeśli tylko działania te nie przekraczają czynności zwykłego zarządu. Wówczas po dniu ogłoszenia upadłości firma nadal jest prowadzona i zarządzana przez tę samą osobę, pod dotychczasową nazwą firmy – chociaż z dodaniem oznaczenia „w upadłości układowej” i pod nadzorem nadzorcy sądowego. To może być wystarczająca przesłanka, aby ZUS uznał, że przedsiębiorca – mimo ogłoszenia upadłości jego firmy – nadal podlega obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej.

Natomiast w sytuacji ogłoszenia upadłości likwidacyjnej całość prowadzenia spraw upadłego przedsiębiorstwa przejmuje syndyk masy upadłościowej. Wówczas osoba, która dotychczas prowadziła tę działalność, faktycznie przestaje ją wykonywać, a tym samym traci tytuł do ubezpieczeń społecznych i przestaje im podlegać.

Podstawa prawna:

 • art. 5 ust. 1, art. 14, art. 20–21, art. 156 ust. 3 ustawy z 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe i naprawcze (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1361 ze zm.),
 • art. 13 pkt ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 205, poz. 1585 ze zm.),
 • art. 69 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. Nr 164, poz. 1027 ze zm.).
Poszerzaj swoją wiedzę, korzystając z naszego programu
INFORLEX Książki dla Firm
INFORLEX Książki dla Firm
Tylko teraz
598,00 zł
798,00
Przejdź do sklepu
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Kadry
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Kalkulator wynagrodzeń Polski Ład - zlecenie 2022

  Kalkulator wynagrodzeń od umów zlecenie w 2022 r. - jak Polski Ład wpłynie na wysokość wynagrodzenia netto przy zleceniu?

  IOSKU: ile masz na koncie w ZUS?

  IOSKU czyli informacja o tym, ile masz na koncie w ZUS. Jak sprawdzić? Ile wyniesie przyszła emerytura?

  Polski Ład - kalkulator wynagrodzeń, umowa o pracę

  Polski Ład - kalkulator wynagrodzeń pozwala obliczyć dla umowy o pracę wysokość pensji netto, zaliczki na podatek dochodowy oraz składki na ubezpieczenie społeczne w 2022 r.

  Lista obecności a ewidencja czasu pracy – różnice

  Lista obecności pracowników - czy jest obowiązkowa? Czy zastępuje ewidencję czasu pracy? Jakie informacje można zamieścić w tych dokumentach kadrowych? Czy można prowadzić je w elektroniczny sposób? Wyjaśniamy w artykule.

  Pracodawca dyskryminuje pracownika - co można zrobić?

  Dyskryminacja w pracy - kiedy można mówić o nierównym traktowaniu pracowników? Co można zrobić, kiedy pracodawca dyskryminuje pracownika?

  Wpłaty do PPK także od wynagrodzenia po ustaniu zatrudnienia

  Wpłaty do PPK nalicza się także od wynagrodzenia wypłaconego uczestnikowi PPK po ustaniu zatrudnienia. Czy nalicza się je od nagrody stanowiącej podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe? Jeśli tak, to w jakiej wysokości procentowej?

  Ile wynosi najniższa krajowa?

  Najniższa krajowa w 2021 i 2022 r. - ile wynosi brutto i netto? Jaka jest stawka godzinowa? Oto kalkulator wynagrodzeń.

  Praca zdalna w Kodeksie pracy - zmiany w projekcie

  Praca zdalna w Kodeksie pracy - jest nowa wersja projektu nowelizacji. Co się zmieni?

  Rejestracja w urzędzie pracy a umowa zlecenie, dzieło, działalność

  Rejestracja w urzędzie pracy - czy bezrobotny może wykonywać pracę na podstawie umowy zlecenia, umowy o dzieło lub prowadzić działalność nierejestrowaną?

  Prezeska, prawniczka, psycholożka - kobiety o feminatywach

  Feminatywy - jakim językiem pisane są oferty pracy? Jak kobiety oceniają żeńskie nazwy stanowisk, np. prezeska, prawniczka, psycholożka? Oto wyniki badania.

  Zezwolenie na pracę sezonową dla cudzoziemca - jak uzyskać [PORADNIK]

  Zezwolenie na pracę sezonową dla cudzoziemca. Od 1 stycznia 2018 roku obowiązują nowe regulacje prawne dotyczące cudzoziemców świadczących prace sezonową. O zezwolenie typu S, czyli na pracę sezonową, mogą ubiegać się pracodawcy, którzy planują zatrudnić obcokrajowców do pracy w rolnictwie, ogrodnictwie lub turystyce.

  Błędy w umowie o pracę - jak je poprawić?

  Błędy w umowie o pracę w zakresie wynagrodzenia i innych świadczeń - jak je poprawić?

  Pracodawcy nie chcą pracy zdalnej [BADANIE]

  Praca zdalna nie jest dla pracodawców najlepszym rozwiązaniem. Prawie wszyscy chcą powrotu do biur. Wprowadzą elastyczne godziny rozpoczęcia i zakończenia pracy.

  Udzielanie zaległego urlopu wypoczynkowego - ustawa o covid-19

  Zaległy urlop wypoczynkowy - jak udzielić zgodnie z ustawą o COVID-19?

  Urząd pracy pomoże zmienić pracę

  Urząd pracy pomoże zmienić pracę i kwalifikacje pracownika. Obecnie skupia się na zatrudnianiu bezrobotnych. Rząd chce rozszerzyć jego kompetencje.

  Utrata pracy i finanse - obawy pracowników

  Utrata pracy i finanse to główne zmartwienia polskich pracowników. Ratują ich jednak deficyty kadrowe.

  Ukąszenie kleszcza a wypadek przy pracy - obowiązki pracodawcy

  Ukąszenie kleszcza - czy to może być wypadek przy pracy? Czy pracodawca zatrudniający pracowników do pracy na świeżym powietrzu ma obowiązek zabezpieczenia ich przed kleszczami?

  Sygnalista w firmie od 17 grudnia 2021 r. - co z ustawą?

  Sygnalista w firmie musi być wdrożony od 17 grudnia 2021 r. Polska musi implementować przepisy unijne do 16 grudnia tego roku. Co z ustawą o sygnalistach?

  Urlop wypoczynkowy - kalkulator

  Urlop wypoczynkowy - kalkulator wymiaru urlopu wypoczynkowego pozwala wyliczyć, ile dni urlopu przysługuje pracownikowi.

  Piloci wycieczek i przewodnicy turystyczni - zwolnienie z ZUS

  Piloci wycieczek i przewodnicy turystyczni mogą składać wnioski o zwolnienie z ZUS za lipiec, sierpień i wrzesień 2020 r. Do kiedy? Jakie warunki należy spełnić?

  Sklepiki szkolne - Tarcza Antykryzysowa

  Sklepiki szkolne - Tarcza Antykryzysowa przyznaje postojowe i zwolnienie z ZUS. Jakie kody PKD? Jakie warunki należy spełnić? Do kiedy złożyć wniosek?

  Sklepiki szkolne, piloci wycieczek i przewodnicy - wsparcie z ZUS

  Sklepiki szkolne, piloci wycieczek i przewodnicy - wsparcie z ZUS otrzymują wsparcie z ZUS. Mogą liczyć na postojowe i zwolnienie z opłacania składek. Do kiedy można składać wnioski?

  Minimalna płaca w 2022 r. brutto netto

  Minimalna płaca w 2022 r. wyniesie 3000 zł brutto. Ile to netto?

  Emerytura brutto netto - kalkulator

  Emerytura brutto - ile to netto? Kalkulator emerytalny pozwala ustalić wysokość emerytury. Oblicz.

  Ochrona przedemerytalna - ile lat?

  Ochrona przedemerytalna - ile lat trwa ochrona przed zwolnieniem? Od ilu lat pracownika zaczyna obowiązywać pracodawcę?