Kategorie

Pakiety medyczne - zasady opłacania składek

Izabela Zawacka
Izabela Zawacka
W zakładowym układzie zbiorowym pracy pracownicy mają zagwarantowane tzw. pakiety medyczne na usługi zdrowotne przekraczające podstawową profilaktyczną opiekę zdrowotną. W zależności od zajmowanego przez pracownika stanowiska pracy pracodawca albo finansuje mu w całości koszt takiego miesięcznego pakietu (100 zł), albo pokrywa 75% jego wartości, a pracownik z własnych środków dopłaca brakujące 25% (25 zł). Jak w takiej sytuacji należy rozliczyć składki na ubezpieczenia społeczne i podatek dochodowy.

Od wartości pakietów medycznych finansowanych w całości przez pracodawcę należy odprowadzić składki na ubezpieczenia społeczne oraz podatek. Natomiast wartość świadczeń częściowo finansowanych przez pracodawcę będzie wyłączona z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne, ale należy od niej odprowadzić zaliczkę na podatek dochodowy.

Reklama

Pakiety medyczne finansowane lub współfinansowane pracownikom przez pracodawcę stanowią świadczenia rzeczowe ze stosunku pracy. Takie pakiety mogą – w zależności od woli pracodawcy – obejmować tylko możliwość korzystania przez pracownika z usług lekarzy medycyny pracy w ramach tzw. obowiązkowej profilaktycznej opieki zdrowotnej (badania wstępne, kontrolne, okresowe, a także badania profilaktyczne niezbędne z uwagi na warunki pracy), ale mogą także upoważniać pracowników do korzystania z usług innych specjalistów, niezwiązanych bezpośrednio z profilaktyczną opieką zdrowotną.

W tym pierwszym przypadku koszty badań lekarskich są zwolnione z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne. Są one bowiem zaliczane do świadczeń rzeczowych wynikających z przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy. Kwestię tę reguluje art. 229 Kodeksu pracy, a także rozporządzenie w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy. Poniesione przez pracodawcę koszty leczenia w ramach tych badań nie będą także stanowiły przychodu pracownika podlegającego opodatkowaniu (art. 21 ust. 1 pkt 1 ustawy o podof).

W części, w jakiej zakres finansowanych przez pracodawcę badań medycznych przekracza obowiązkową profilaktykę zdrowotną, świadczenia te stają się fakultatywne, tzn. pracodawca może, ale nie musi ich przyznawać pracownikom. W takiej sytuacji możliwe są dwa rozwiązania:

 • pracodawca w całości pokrywa koszty dodatkowej opieki medycznej;
 • pracodawca w części pokrywa koszty dodatkowej opieki medycznej, a tym samym pracownik nabywa usługi po cenie niższej, niż gdyby chciał wykupić taki pakiet medyczny samodzielnie.

WAŻNE!

Możliwość wyłączenia wartości karnetów medycznych z oskładkowania jest uzależniona od tego, czy są one w całości czy częściowo finansowane przez pracodawcę.

W Państwa firmie zarówno karnety medyczne finansowane przez pracodawcę w całości, jak i finansowane częściowo stanowią przychód ze stosunku pracy osób, którym są one zapewniane na warunkach wskazanych w układzie zbiorowym pracy. Jako takie, podlegają opodatkowaniu. Inaczej będzie w przypadku należności składkowych.


Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne (emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe) pracowników stanowią przychody uzyskiwane z tytułu umowy o pracę, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych (art. 18 ust. 1 ustawy systemowej). Składek na ubezpieczenia społeczne nie opłaca się od:

 • wynagrodzeń wypłacanych za czas niezdolności do pracy związanej z chorobą (chociaż stanowią one podstawę do oskładkowania na ubezpieczenie zdrowotne),
 • zasiłków z ubezpieczeń społecznych (zwolnienie z ubezpieczeń społecznych i zdrowotnego),
 • przychodów wymienionych § 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (dalej rozporządzenie składkowe); przychody te nie stanowią podstawy wymiaru zarówno składek społecznych, jak i zdrowotnej.

W Państwa przypadku do podstawy wymiaru składek należy doliczyć tylko wartość świadczeń w całości finansowanych przez pracodawcę (kwota 100 zł). Natomiast wartość świadczeń, które są finansowane przez pracodawcę tylko częściowo (nie ma tu znaczenia, w jak dużej części), jest na mocy przepisów rozporządzenia składkowego wyłączona z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Co za tym idzie, nie uwzględnia się tego przychodu również w podstawie wymiaru składek na pozostałe ubezpieczenia. Takie częściowo finansowane świadczenie stanowi bowiem korzyść materialną po stronie pracownika, polegającą na tym, że ma on zagwarantowaną (opłaconą) dodatkową opiekę medyczną w preferencyjnej cenie względem tej, jaką musiałby uiścić, gdyby wykupił karnet we własnym zakresie. Podstawy wymiaru składek nie stanowią natomiast korzyści materialne wynikające z układów zbiorowych pracy, regulaminów wynagradzania lub przepisów o wynagradzaniu, a polegające na uprawnieniu do zakupu po cenach niższych niż detaliczne niektórych artykułów, przedmiotów lub usług (§ 2 ust. 1 pkt 26 rozporządzenia składkowego). Od kwoty 75 zł, którą pracodawca częściowo finansuje dodatkowe świadczenia medyczne części pracowników, nie należy zatem opłacać składek za osoby, którym tego świadczenia udzielono.

WAŻNE!

Reklama

Jeżeli prawo do częściowo odpłatnych świadczeń nie jest zagwarantowane w układach zbiorowych lub przepisach o wynagradzaniu funkcjonujących u danego pracodawcy, wartość tych świadczeń nie może zostać wyłączona z podstawy wymiaru składek.

Zgodnie z utrwaloną praktyką ZUS, wyłączenie to może mieć szerokie zastosowanie nie tylko do świadczeń medycznych, ale również do innych bonusów, które pracodawca będzie na mocy przepisów o wynagradzaniu przyznawał swoim pracownikom (współfinansowanie biletów do kin i teatrów, karnetów na zajęcia rekreacyjno-sportowe, posiłków, których pracodawca nie ma obowiązku zapewniać na podstawie przepisów o bhp itp.).

Wprowadzenie współfinansowania świadczeń, choćby w niewielkim zakresie, przez pracowników, może być ze względu na zwolnienie składkowe opłacalne dla obu stron stosunku pracy. Trzeba jednak pamiętać o warunkach, które muszą być spełnione, aby zwolnienie to miało zastosowanie, czyli:

 • wartość świadczenia współfinansowanego przez pracodawcę musi stanowić przychód osoby zatrudnionej ze stosunku pracy – w rozumieniu przepisów podatkowych,
 • korzyść materialna musi wynikać wprost z układów zbiorowych pracy, regulaminów wynagradzania lub innych obowiązujących u pracodawcy przepisów o wynagradzaniu,
 • świadczenie musi polegać na uprawnieniu do zakupu po cenach niższych niż detaliczne niektórych artykułów, przedmiotów lub usług – w praktyce oznacza to współfinansowanie, choćby w niewielkiej części, wartości świadczenia przez pracownika.

Podstawa prawna:

 • art. 12 ust. 1, art. 21 ust. 1 pkt 11 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 ze zm.),
 • art. 229 Kodeksu pracy,
 • rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz.U. Nr 69, poz. 332 ze zm.),
 • § 2 ust. 1 pkt 6 i 26 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (Dz.U. Nr 161, poz. 1106 ze zm.).

Orzecznictwo uzupełniające:

 • Wykupione przez pracodawcę pakiety świadczeń medycznych, których wartość nie jest wolna od podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 11 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, stanowią dla pracowników, uprawnionych do ich wykorzystania, nieodpłatne świadczenie w rozumieniu art. 12 ust. 1 tej ustawy. (Uchwała Naczelnego Sądu Administracyjnego z 24 maja 2010 r., II FPS 1/10 (ONSAiWSA 2010/4/58, OSP 2010/12/121)
 • Formą prawną „przepisów o wynagradzaniu” (o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 26 rozporządzenia z 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczególnych zasad ustalania podstawy wymiary składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (Dz.U. Nr 161, poz. 1106 ze zm.) mogą być postanowienia uchwały wspólników. (Wyrok Sądu Najwyższego z 6 maja 2010 r., II UK 337/09 (niepubl.)
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Kadry
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Stawka godzinowa 2022 – netto, zlecenie

  Stawka godzinowa 2022 i umowa zlecenie – kwota netto i brutto? Ile wynosi minimalne wynagrodzenie na umowach cywilnoprawnych, a ile na umowie o pracę?

  Elektroniczny system kadrowy na praca.gov.pl - nowa ustawa

  Elektroniczny system kadrowy na praca.gov.pl to ułatwienie dla mikroprzedsiębiorcy, rolnika i osoby fizycznej. Za pomocą systemu będzie można zawrzeć umowę o pracę i zlecenia. Automatycznie dokona zgłoszenia do ZUS i KAS, wyliczy wynagrodzenie, składki, podatki i rozliczy urlopy.

  Podwyżka minimalnego wynagrodzenia 2022 a inne świadczenia

  Podwyżka minimalnego wynagrodzenia w 2022 r. wpłynie na wysokość innych świadczeń, np. odprawy, odszkodowania, wynagrodzenia za czas gotowości do pracy i przestój, dodatek za pracę w nocy. Ile wyniosą?

  Praca w upały - zalecenia GIP

  Praca w upały - GIP wydał zalecenia dla pracodawców w związku z wysokimi temperaturami. Jakie obowiązki bhp mają pracodawcy względem pracowników?

  Staż z urzędu pracy 2021 - wynagrodzenie, urlop, L4, ciąża

  Staż z urzędu pracy odbywa osoba bezrobotna. Jakie wynagrodzenie za staż należy się w 2021 r.? Czy stażysta ma prawo do L4 i urlopu? Co w przypadku ciąży?

  Umowa o pomocy przy zbiorach - KRUS 2021

  Umowa o pomocy przy zbiorach w 2021 r. - rolnicy ubezpieczeni w KRUS mogą podpisywać umowy cywilnoprawne na pomoc przy zbiorach. Jaka jest stawka godzinowa?

  Strategia Demograficzna 2040 - zmiany w Kodeksie pracy

  Strategia Demograficzna 2040 przewiduje duże zmiany w Kodeksie pracy. Rodzice będą chronieni przed zwolnieniem i zapewnia się im elastyczną pracę.

  Urlop rodzicielski - rewolucyjne zmiany w 2022 r.

  Urlop rodzicielski - do 2 sierpnia 2022 r. wejdą w życie rewolucyjne zmiany w urlopach rodzicielskich dla ojców. Co się zmieni?

  Bonusy i dni wolne dla zaszczepionych pracowników - PIP

  Bonusy i dni wolne dla zaszczepionych pracowników - co na to PIP? Czy to zgodne z Kodeksem pracy?

  Sygnalista - nowe przepisy od grudnia 2021 r.

  Sygnalista - nowe przepisy implementujące dyrektywę unijną mają wejść w życie w grudniu 2021 r. Kto to sygnalista? Jaki będzie system zgłaszania nieprawidłowości w zakładzie pracy?

  Pracownicy fizyczni w czasie pandemii [RAPORT]

  Pracownicy fizyczni - jak wpłynęła na nich pandemia COVID-19? Zapoznaj się z wynikami raportu "Kariera okiem fachowca".

  Ilu Polaków pracuje po 60. roku życia?

  Praca po 60. roku życia - ilu Polaków nadal pracuje po ukończeniu 60 lat?

  Minimalne wynagrodzenie w 2022 r. netto

  Minimalne wynagrodzenie w 2022 r. wyniesie 3000 zł brutto. Ile to netto?

  Ustawa dezubekizacyjna - Trybunał Konstytucyjny

  Ustawa dezubekizacyjna - Trybunał Konstytucyjny orzekł, że obniżenie renty inwalidzkiej byłym funkcjonariuszom służb bezpieczeństwa PRL jest zgodne z konstytucją.

  Minimalna płaca w 2022 r. - 3000 zł brutto

  Minimalna płaca w 2022 r. - 3000 zł brutto to propozycja rządu. Minimalna stawka godzinowa wyniesie 19,50 zł brutto.

  Waloryzacja środków na kontach i subkontach ZUS 2021

  Waloryzacja środków zgromadzonych na kontach i subkontach w ZUS odbywa się corocznie w czerwcu. W 2021 r. wyniosła 5,41%. O ile zwiększył się stan kont przyszłych emerytów?

  System kadrowo-płacowy - od czego zależy cena?

  System kadrowo-płacowy a cena - od czego zależy, ile kosztuje?

  Konkurs "HR OF CHANGE" – 18 czerwca poznamy zwycięzców!

  Konkurs "HR OF CHANGE" - już 18 czerwca ogłoszeni zostaną zwycięzcy! Kto otrzyma nagrodę w kategoriach: szkolenia i rozwój, zarządzanie zmianą, HR Business Partnering?

  Niepełny etat a praca ponadwymiarowa - jak wynagradzać?

  Niepełny etat a praca ponadwymiarowa - jak wynagradzać pracownika zatrudnionego na część etatu za pracę w godzinach ponadwymiarowych?

  Dodatek wyrównawczy do wynagrodzenia - jak obliczyć?

  Dodatek wyrównawczy do wynagrodzenia - jakie są zasady jego przyznawania? Jak obliczyć wysokość dodatku wyrównawczego?

  Transfer oszczędności PPK - pracodawca może pomóc

  Transfer oszczędności PPK - pracodawca może pomóc pracownikowi (uczestnikowi PPK) w przeniesieniu oszczędności między rachunkami PPK. Ustawa o PPK określa dwie takie sytuacje.

  Zatrudnienie Brytyjczyka po brexicie

  Zatrudnienie Brytyjczyka po brexicie - jak brexit wpłynął na zatrudnienie pracownika z Wielkiej Brytanii w Polsce? Co z dokumentami? Jakich formalności trzeba dokonać?

  Nadanie statusu płatnika składek - wyrok TK (K 15/16)

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego o sygn. akt K 15/16 - czy TK uznał wniosek o nadanie statusu płatnika składek pracodawcy, którego pracownik wykonuje na jego rzecz pracę w ramach umowy cywilnoprawnej zawartej z osobą trzecią?

  Zadaniowy czas pracy a praca zdalna

  Zadaniowy czas pracy a praca zdalna - jak wprowadzić? Jak ewidencjonować i kontrolować czas pracy zdalnej w systemie zadaniowym?

  Dlaczego pracodawcy płacą Ukraińcom więcej niż Polakom?

  Pracodawcy chcą płacić Ukraińcom więcej niż Polakom? Dlaczego?