Kategorie

Jak naliczyć składki od świadczenia urlopowego, które wypłacono nienależnie

Izabela Nowacka
Izabela Nowacka
Zatrudniamy pracownika do 22 sierpnia br. Przed rozwiązaniem umowy o pracę pracownik miał wykorzystać urlop wypoczynkowy, udzielony od 5 do 18 sierpnia br. Dzień przed urlopem wypłaciliśmy mu świadczenie urlopowe. Pracownik zachorował 7 sierpnia br. Nie przedłużymy z nim umowy o pracę, w związku z tym nie będzie już mógł wykorzystać urlopu i powinien zwrócić świadczenie urlopowe. Jakie konsekwencje będzie miało zwolnienie pracownika z obowiązku oddania tej kwoty pod względem podatkowo-składkowym i jak to rozliczyć?

Świadczenie urlopowe wypłacone pracownikowi, który nie skorzystał z 14-dniowego nieprzerwanego urlopu wypoczynkowego, jest świadczeniem nienależnie wypłaconym. Jeśli nie będą Państwo żądać jego zwrotu, dla pracownika będzie to przychód ze stosunku pracy podlegający zarówno oskładkowaniu, jak i opodatkowaniu podatkiem dochodowym.

UZASADNIENIE

Pracodawcy, realizując politykę socjalną wobec pracowników, mogą albo tworzyć zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i z niego dofinansowywać wypoczynek osobom uprawnionym, albo wypłacać świadczenia urlopowe na zasadach określonych w ustawie o zfśs. Jednak świadczenie urlopowe mogą wypłacać tylko te firmy, które według stanu na 1 stycznia danego roku zatrudniały mniej niż 20 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty i nie utworzyły zfśs.

WAŻNE!

Pracodawcy, którzy mają obowiązek utworzenia zfśs (zatrudniający co najmniej 20 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty) oraz pracodawcy, którzy dobrowolnie utworzyli zfśs, nie mogą wypłacać świadczeń urlopowych.

Reklama

Prawo do świadczenia urlopowego przysługuje raz w roku pracownikowi, który korzysta z urlopu wypoczynkowego w wymiarze co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych. Pracownik powinien je otrzymać najpóźniej w ostatnim dniu poprzedzającym urlop wypoczynkowy w wysokości nie wyższej niż kwota odpisu podstawowego na fundusz, odpowiedniego do rodzaju zatrudnienia tego pracownika.

Tak wypłacone świadczenie urlopowe nie podlega składkom na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. Zwolnienie ze składek na ZUS wynika zarówno z ustawy o zfśs, jak i z rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Pracownik, który faktycznie nie skorzysta w 2009 r. z urlopu obejmującego co najmniej 14 kolejnych dni, nie ma prawa do świadczenia urlopowego.

Prawo do świadczenia urlopowego nie przysługuje również pracownikowi wówczas, gdy pracodawca udzielił mu urlopu w wymiarze kolejnych 14 dni kalendarzowych i wypłacił świadczenie urlopowe w ostatnim dniu pracy przed urlopem, ale urlop ten został przerwany zdarzeniem losowym (m.in. tak jak w pytaniu – chorobą pracownika). W takiej sytuacji Kodeks pracy przewiduje, że niewykorzystaną część urlopu z powodu choroby pracodawca powinien udzielić w późniejszym terminie, uzgodnionym z pracownikiem. Jednak pracownik, który z powodu przerwania urlopu przebywał na nim krócej niż kolejnych 14 dni, traci prawo do świadczenia urlopowego. Staje się ono świadczeniem nienależnym. Pracodawca może się wówczas domagać zwrotu świadczenia od pracownika. W praktyce, w takich przypadkach strony mogą się porozumieć, że pracownik nie będzie musiał zwracać świadczenia, jeśli 14 kolejnych dni roboczych urlopu wykorzysta w późniejszym terminie.

Taka sytuacja miała również miejsce w przypadku pracownika Państwa firmy. Jednak nie ma tu możliwości udzielenia mu urlopu w terminie późniejszym.

Jeśli firma odstąpi od żądania zwrotu świadczenia urlopowego nienależnie wypłaconego pracownikowi, świadczenie to będzie podlegało składkom na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, gdyż nie zostanie wypłacone zgodnie z ustawą o zfśs.

Świadczenie urlopowe (zarówno należne, jak i nienależne) podlega ponadto opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Przepisy podatkowe nie przewidują zwolnienia z podatku dla tego rodzaju przychodu.

Reklama

Skoro świadczenie urlopowe zostało wypłacone pracownikowi w sierpniu br. i jest to ostatni miesiąc jego pracy, to rozliczając wynagrodzenie za ten miesiąc należy uwzględnić świadczenie urlopowe w podstawie wymiaru składek i zaliczki na podatek.

Trzeba również pamiętać, że ze względu na brak możliwości udzielenia pracownikowi pozostałej części urlopu w naturze ze względu na rozwiązanie umowy o pracę, trzeba będzie wypłacić mu ekwiwalent pieniężny, od którego również należy opłacić składki i zaliczkę na podatek.


Składki i podatek powinny zostać rozliczone w następujący sposób:

I. Założenia

 • Pracownik zatrudniony do 22 sierpnia br. złożył wniosek o urlop wypoczynkowy od 5 do 18 sierpnia,
 • Pracownik otrzymał 4 sierpnia br. świadczenie urlopowe w wysokości 1000,04 zł (odpis podstawowy dla pracownika pełnoetatowego zatrudnionego w normalnych warunkach pracy w 2009 r.),
 • Świadczenie urlopowe netto wyniosło 886,04 zł (pracodawca nie pobrał od kwoty świadczenia składek na ZUS, ale pobrał zaliczkę na podatek, stosując koszty uzyskania przychodu 111,25 zł oraz kwotę zmniejszającą podatek 46,33 zł),
 • Pracownik zachorował 7 sierpnia br., ale pracodawca nie żąda od niego zwrotu świadczenia urlopowego,
 • Wynagrodzenie miesięczne wynosi 2800 zł,
 • 21 sierpnia br. pracownik otrzyma:

wynagrodzenie za przepracowane dni, łącznie z 2 dniami urlopu w sierpniu br. – 1306,72 zł,

– wynagrodzenie chorobowe za okres od 7 do 22 sierpnia br. w wysokości 1030,88 zł,

– ekwiwalent za 8 dni (64 godziny) niewykorzystanego urlopu w kwocie 1062,40 zł.


II. Rozliczenie składek

Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne (w tym świadczenie urlopowe):

1000,04 zł + 1306,72 zł + 1062,40 zł = 3369,16 zł.

Składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika:

 • emerytalne: 3369,16 zł x 9,76% = 328,83 zł,
 • rentowe: 3369,16 zł x 1,5% = 50,54 zł,
 • chorobowe: 3369,16 zł x 2,45% = 82,54 zł.

Łącznie: 461,91 zł.

Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne:

3369,16 zł – 461,91 zł = 2907,25 zł,

2907,25 zł + 1030,88 zł (wynagrodzenie chorobowe, które podlega składce zdrowotnej) = 3938,13 zł.

Składka na ubezpieczenie zdrowotne:

 • należna do ZUS: 3938,13 zł x 9% = 354,43 zł,
 • do odliczenia od zaliczki na podatek dochodowy: 3938,13 zł x 7,75% = 305,21 zł.

III. Ustalenie zaliczki na podatek

Podstawa opodatkowania (tj. dochód bez świadczenia urlopowego, które już zostało opodatkowane przy wypłacie):

3938,13 zł – 1000,04 zł = 2938,09 zł; po zaokrągleniu 2938 zł.

Podstawy opodatkowania nie można zmniejszyć o koszty uzyskania przychodu, a zaliczki o kwotę zmniejszającą podatek, gdyż zostały one zastosowane przy wcześniejszej wypłacie świadczenia urlopowego.

Zaliczka na podatek:

2938 zł x 18% = 528,84 zł.

Zaliczka do wpłaty na konto US:

528,84 zł – 305,21 zł = 223,63 zł; po zaokrągleniu 224 zł.

IV. Obliczenie wynagrodzenia netto za sierpień br.

(1306,72 zł + 1062,40 zł + 1030,88 zł) – (461,91 zł + 224 zł + 354,43 zł) = 2359,66 zł.

Podstawa prawna

 • art. 166, art. 171 Kodeksu pracy,
 • § 2 ust. 1 pkt 21 rozporządzenia z 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (DzU nr 161, poz. 1106 ze zm.),
 • art. 3 ust. 3, ust. 4–6 ustawy z 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (DzU nr 70, poz. 335 ze zm.),
 • art. 12 ust. 1 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (DzU z 2000 r. nr 14, poz. 176 ze zm.).
Chcesz dowiedzieć się więcej, sięgnij po nasze publikacje
KOMPLET: VAT zmiany od 1 lipca 2021 + JPK_VAT + VAT w e-commerce
KOMPLET: VAT zmiany od 1 lipca 2021 + JPK_VAT + VAT w e-commerce
Tylko teraz
99,00 zł
119,70
Przejdź do sklepu
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Kadry
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Emerytura brutto netto - kalkulator

  Emerytura brutto - ile to netto? Kalkulator emerytalny pozwala ustalić wysokość emerytury. Oblicz.

  Ochrona przedemerytalna - ile lat?

  Ochrona przedemerytalna - ile lat trwa ochrona przed zwolnieniem? Od ilu lat pracownika zaczyna obowiązywać pracodawcę?

  Strategia Demograficzna 2040 - ocena Konfederacji Lewiatan

  Strategia Demograficzna 2040 jest zbyt ogólna i nie odpowiada współczesnym trendom związanym z rodziną. Jak ocenia ją Konfederacja Lewiatan?

  Zwolnienie lekarskie musi wskazywać aktualny adres pobytu

  Zwolnienie lekarskie musi wskazywać aktualny adres pobytu. Czy trzeba poinformować ZUS o zmianie miejsca pobytu?

  Zmiana dostawcy PPK wymaga konsultacji z załogą

  Zmiana dostawcy PPK wymaga konsultacji z załogą czyli z zakładową organizacją związkową lub inną reprezentacją osób zatrudnionych.

  Emerytura bez podatku – tabela

  Emerytura bez podatku - tabela z kwotą netto w 2021 r. i po zmianach w 2022 r. wskazuje, ile emeryt otrzyma na rękę po podwyżce.

  Pracownik oczekuje elastyczności zatrudnienia

  Elastyczność zatrudnienia - tego oczekuje pracownik od miejsca pracy.

  Pracownicy ocenili sytuację w zakładach pracy [BADANIE]

  Sytuacja w zakładach pracy została oceniona przez pracowników. Jakie są wyniki badania CBOS?

  Kasy zapomogowo-pożyczkowe u pracodawców - projekt ustawy

  Kasy zapomogowo-pożyczkowe u pracodawców - komisje sejmowe pozytywnie zaopiniowały projekt ustawy. Projekt reguluje zasady tworzenia, organizowania i działania kas w zakładach pracy.

  Pracownicy PIP z dodatkowym urlopem wypoczynkowym

  Dodatkowy urlop wypoczynkowy zostanie przyznany niektórym pracownikom PIP. Ile dni?

  Emerytury czerwcowe od 2009 do 2019 r. - ponowne przeliczenie

  Emerytury czerwcowe od 2009 do 2019 r. będą ponownie przeliczone. Takie rozwiązanie przewiduje nowelizacja ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.

  Państwowy egzamin na maszynistę od 2023 r. - projekt

  Państwowy egzamin na maszynistę od 2023 r. przewiduje projekt nowelizacji ustawy o transporcie kolejowym. Co się zmieni?

  Szczepienia pracowników przeciwko COVID-19 - stanowisko PIP

  Szczepienia pracowników przeciwko COVID-19 są celowe i zasadne, lecz mają charakter dobrowolny. To oficjalne stanowisko PIP na temat szczepień pracowników.

  Pracownik niepełnosprawny - zwolnienie lekarskie, czas pracy

  Pracownik niepełnosprawny - jakie ma uprawnienia? Jakie są zasady przebywania na zwolnieniu lekarskim? Jaki jest wymiar czasu pracy pracownika niepełnosprawnego? Co z urlopem wypoczynkowym?

  5 korzyści z audytu wynagrodzeń

  Audyt wynagrodzeń przynosi liczne korzyści. Poniższy artykuł omawia 5 najważniejszych z nich.

  Badania do celów sanitarno-epidemiologicznych

  Badania sanitarno-epidemiologiczne to dodatkowa weryfikacja zdrowotna wymagana do pracy, przy wykonywaniu której istnieje możliwość przeniesienia zakażenia lub choroby zakaźnej na inne osoby.

  Reforma rynku pracy w Polsce

  Reforma rynku pracy w Polsce jest częścią Krajowego Planu Odbudowy. Jakie zmiany zakłada nowy model polityki zatrudnienia?

  Zakaz noszenia hidżabu w miejscu pracy - wyrok TSUE

  Hidżab w miejscu pracy - pod pewnymi warunkami można wprowadzić zakaz noszenia hidżabu w pracy. Tak zdecydował TSUE w swoim wyroku. Krytykuje go Prezydent Turcji.

  Ile osób odbiera telefony służbowe na urlopie?

  Telefon służbowy na urlopie? Ile osób odbiera je podczas urlopowego wypoczynku?

  Przeciętne wynagrodzenie i zatrudnienie - czerwiec i II kwartał 2021

  Przeciętne wynagrodzenie i zatrudnienie - ile wyniosło w czerwcu i II kwartale 2021 r.? GUS podaje kwoty.

  Niedziela handlowa - sierpień 2021

  Niedziela handlowa - sierpień 2021 ma aż 5 niedziel. Czy 1 sierpnia, 8 sierpnia, 15 sierpnia, 22 sierpnia lub 29 sierpnia to niedziela handlowa? Kiedy jest najbliższa niedziela handlowa?

  Nowy pracownik zdalny - jak mu pomóc?

  Nowy pracownik zdalny może mieć wiele trudności z wdrożeniem się do pracy w nowej firmie. Jak mu pomóc?

  Zapisanie nowego pracownika do PPK - 90 dni zatrudnienia

  Zapisanie nowego pracownika do PPK wymaga 90 dni zatrudnienia. Co wlicza się do tego okresu według ustawy o PPK?

  Praca podczas upałów – zalecenia PIP

  Praca podczas upałów - jakie są zalecenie PIP? Po pierwsze, pracodawca zapewnia zimne napoje. Po drugie, wentylację i klimatyzację w pomieszczeniach pracy. PIP zaleca także skracanie czasu pracy.

  Wyższe zarobki i 4 dni pracy w tygodniu w gastronomii - Niemcy

  Wyższe zarobki i 4 dni pracy w tygodniu to rozwiązanie dla sektora gastronomii w Niemczech. Czy to pomoże na niedobory kadrowe?