| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Ubezpieczenia > Składki na ubezpieczenie > Czy naliczać składki ZUS od odsetek wypłacanych z wyrównaniem wynagrodzenia chorobowego oraz zasiłków z ubezpieczenia chorobowego

Czy naliczać składki ZUS od odsetek wypłacanych z wyrównaniem wynagrodzenia chorobowego oraz zasiłków z ubezpieczenia chorobowego

W związku z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z 24 czerwca 2008 r. pracownik wystąpił do nas o ponowne naliczenie podstawy wymiaru wynagrodzenia chorobowego i wypłaconych zasiłków przed 7 lipca 2008 r. Wyrównaliśmy pracownikowi świadczenia wraz z odsetkami. Czy kwotę wypłaconych w marcu 2009 r. odsetek należy uwzględnić w podstawie wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne oraz Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych?

RADA

Nie. Odsetki wypłacane przez pracodawcę, naliczane od kwot wszelkich należności pieniężnych wynikających ze stosunku pracy i stanowiących podstawę wymiaru składek odprowadzanych do ZUS, nie stanowią podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

UZASADNIENIE

Wypłacane przez pracodawcę odsetki naliczane od kwot będących podstawą wymiaru składek, czy to na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne czy tylko na ubezpieczenie zdrowotne, nie będą stanowiły podstawy wymiaru tych składek. Tym samym takie odsetki nie będą stanowiły podstawy wymiaru składek również na Fundusz Pracy (FP) i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (FGŚP). Odsetki są świadczeniem dodatkowym. Nie są przychodem ze stosunku pracy ani przychodem z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

WAŻNE!

Pracodawca, który wyrównuje wynagrodzenie chorobowe, zasiłki lub świadczenie rehabilitacyjne wypłacone w kwotach niższych niż należne wraz z odsetkami, nie powinien uwzględniać kwoty tych odsetek w podstawie wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, FP oraz FGŚP.

Podstawą wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne jest przychód uzyskiwany z tytułu zatrudnienia w ramach stosunku pracy. Natomiast podstawa wymiaru składek na FP i FGŚP jest ustalana tak jak podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne, z tym że w przypadku składek na FP są one naliczane jedynie od kwot, które w przeliczeniu na okres miesiąca wynoszą co najmniej minimalne wynagrodzenie. Ponadto do składek na FP i FGŚP nie odnosi się ograniczenie do górnej rocznej podstawy ich wymiaru, tak jak ma to miejsce w przypadku składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Zarówno wynagrodzenie za czas choroby wypłacane przez pracodawcę, jak i zasiłki oraz świadczenie rehabilitacyjne z ubezpieczenia chorobowego nie stanowią podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne. Zasiłki i świadczenie rehabilitacyjne nie są przychodem ze stosunku pracy.

Świadczenia z tytułu niezdolności do pracy nie wchodzą tym samym również do podstawy wymiaru składek na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, dla których podstawę wymiaru stanowią te przychody, które jednocześnie stanowią podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Wyjątkowo w przypadku ubezpieczenia zdrowotnego podstawa wymiaru składki za pracowników została uregulowana odmiennie od podstawy obowiązującej dla składek na ubezpieczenia społeczne. W przypadku wynagrodzenia chorobowego jego kwotę dolicza się do podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne.

Podstawa prawna

  • art. 18 ust. 1 i ust. 2 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (DzU z 2007 r. nr 11, poz. 74 ze zm.),
  • art. 81 ust. 1 i ust. 5 ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (DzU z 2008 r. nr 164, poz. 1027 ze zm.),
  • art. 104 ust. 1 ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (DzU z 2008 r. nr 69, poz. 415 ze zm.),
  • art. 29 ust. 1 ustawy z 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy (DzU nr 158, poz. 1121 ze zm.).

Czytaj także

Narzędzia kadrowego

POLECANE

SKŁADKI ZUS 2020

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Radosław Michał Stępień

Adwokat

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »