| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Ubezpieczenia > Emerytury i renty > Czy przychód z tytułu umowy o dzieło wpływa na zawieszenie renty socjalnej

Czy przychód z tytułu umowy o dzieło wpływa na zawieszenie renty socjalnej

Chcemy zawrzeć umowę o dzieło na tłumaczenie tekstów z języka fińskiego z osobą, która ma prawo do renty socjalnej. Podpisanie umowy osoba ta uzależniła od tego, czy nadal będzie miała prawo do renty socjalnej. Od wynagrodzenia z umowy o dzieło nie będą odprowadzane żadne składki do ZUS, tylko podatek od osób fizycznych. Czy o zawarciu tej umowy trzeba informować ZUS? Czy otrzymane wynagrodzenie może mieć wpływ na rentę socjalną? Umowa zostanie zawarta na określony czas, jednak wynagrodzenie wypłacimy dopiero po otrzymaniu tłumaczenia.

Wypłata renty socjalnej zostanie zawieszona również w przypadku uzyskania w miesiącu przychodu, który nie jest oskładkowany, a wyłącznie opodatkowany na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (np. z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze).

Osoba pobierająca rentę socjalną (lub jej przedstawiciel ustawowy) ma obowiązek niezwłocznie powiadomić ZUS o osiąganiu przychodu w wysokości, która powoduje zawieszenie prawa do renty. Osoba ta powinna złożyć w ZUS pisemne oświadczenie o wysokości wypłaconego w miesiącu przychodu. Natomiast jeżeli przychód stanowi podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne, to w ZUS należy złożyć zaświadczenie wystawione przez płatnika składek.

Przychód przy rencie socjalnej jest rozliczany na bieżąco. W związku z tym renta socjalna jest zawieszana w miesiącu, w którym uzyskany przychód przekroczył 30% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Dlatego w oświadczeniu lub zaświadczeniu dostarczanym do ZUS należy wskazać, czy przychód w kwocie powodującej zawieszenie renty ma charakter stały, okresowy (ze wskazaniem tego okresu), czy jednorazowy. W pierwszym i drugim przypadku ZUS zawiesza prawo do renty aż do czasu nadesłania oświadczenia o zaprzestaniu osiągania tego przychodu, a w ostatniej sytuacji dokonuje zawieszenia świadczenia wyłącznie za miesiąc, w którym został uzyskany przychód.

W przypadku opisanym w pytaniu przychód z tytułu umowy o dzieło zawartej na pewien okres ma być wypłacany jednorazowo w określonym miesiącu. W związku z tym renta socjalna zostanie zawieszona tylko za ten konkretny miesiąc, pod warunkiem że w oświadczeniu o przychodzie zostanie wskazane, że przychód miał charakter jednorazowy. W razie osiągnięcia przychodu w wysokości przekraczającej 30% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z tytułu kolejnej umowy o dzieło, należy ponownie złożyć oświadczenie o uzyskaniu przychodu.

ZUS został upoważniony do występowania do urzędu skarbowego o przekazanie informacji dotyczącej wysokości przychodów objętych podatkiem dochodowym od osób fizycznych lub zryczałtowanym podatkiem dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Na tej podstawie ZUS może wystąpić do urzędu skarbowego o sprawdzenie przychodów nie tylko wtedy, gdy osoba uprawniona złożyła zawiadomienie o ich osiąganiu (w celu ustalenia, czy zgadza się ich wysokość), ale również wtedy, gdy nie złożyła takiego zawiadomienia. W związku z tym ukrywanie przychodów wpływających na zawieszenie renty socjalnej lub zaniżanie ich wysokości wiąże się z ryzykiem, że w razie wykrycia tych okoliczności ZUS zażąda zwrotu wypłaconego świadczenia wraz z odsetkami za zwłokę.

Podstawa prawna:

• art. 10 ustawy z 27 czerwca 2003 r. o rencie socjalnej (DzU nr 135, poz. 1268 ze zm.),

• art. 27-30b ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (DzU z 2000 r. nr 14, poz. 176 ze zm.),

• komunikat z 12 listopada 2007 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w trzecim kwartale 2007 r. (MP nr 85, poz. 920),

• komunikat z 20 listopada 2007 r. w sprawie kwoty przychodu odpowiadającej 30% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za III kwartał 2007 r. ogłoszonego do celów emerytalnych (MP nr 88, poz. 970).

Dariusz Noszczak

ekspert w zakresie ubezpieczeń społecznych

Czytaj także

Narzędzia kadrowego

POLECANE

URLOPY WYPOCZYNKOWE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Hewalex Leszek Skiba

Firma Hewalex jest polskim producentem kolektorów słonecznych o największym udziale w rynku.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »