| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Inne formy zatrudnienia > Młodociani, niepełnosprawni > Zmiany w informacjach i deklaracjach PFRON od 1 stycznia 2018 r.

Zmiany w informacjach i deklaracjach PFRON od 1 stycznia 2018 r.

Od 1 stycznia 2018 r. przy ustalaniu wpłat na PFRON w stosunku do pracodawców prowadzących żłobki należy stosować niższy wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Konsekwencją zmian wprowadzonych w ustawie o PFRON jest modyfikacja składanych przez pracodawców formularzy.

Od 1 stycznia 2018 r. do grupy pracodawców, wobec których należy stosować obniżony do 2% wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, dodano jednostki zatrudniające pracowników będące publicznymi i niepublicznymi żłobkami. Natomiast przy obliczaniu wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych zostanie uwzględniony wskaźnik dzieci. Konsekwencją tych zmian jest modyfikacja deklaracji i informacji składanych do PFRON. Informacje miesięczne oraz deklaracje wpłat za okresy sprawozdawcze do grudnia 2017 r. włącznie oraz informacje i deklaracje roczne za okresy sprawozdawcze do 2017 r. należy składać na dotychczasowych formularzach.

Zgodnie z dotychczasowymi przepisami ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (dalej ustawa o PFRON) pracodawcy zatrudniający co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy (w tym pracodawcy prowadzący żłobki) są zobowiązani do dokonywania comiesięcznych wpłat na PFRON. Wpłatę ustala się w wysokości kwoty stanowiącej iloczyn 40,65% przeciętnego wynagrodzenia i liczby pracowników odpowiadającej różnicy między zatrudnieniem zapewniającym osiągnięcie wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wysokości 6% a rzeczywistym zatrudnieniem osób niepełnosprawnych. Ustawa o PFRON przewiduje również grupy pracodawców o obniżonym wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych (np. publiczne i niepubliczne uczelnie, publiczne i niepubliczne szkoły) oraz zwolnionych z wpłat na PFRON (np. niedziałające w celu osiągnięcia zysku domy pomocy społecznej w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej czy hospicja w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej).

Od 1 stycznia 2018 r. przy ustalaniu wpłat na PFRON w stosunku do pracodawców prowadzących żłobki należy stosować 2% wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych.

Polecamy książkę: Kodeks pracy 2018. Praktyczny komentarz z przykładami

Zmiany w informacjach PFRON

Od 1 stycznia 2018 r. podmiotami o obniżonym do 2% wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych przy wpłatach na PFRON będą: publiczne i niepubliczne uczelnie, publiczne i niepubliczne szkoły, placówki opiekuńczo-wychowawcze i resocjalizacyjne, a także publiczne i niepubliczne żłobki.

Konsekwencją zmian wprowadzonych w ustawie o PFRON jest modyfikacja składanych przez pracodawców formularzy, których wzory stanowią załączniki do znowelizowanych rozporządzeń Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Mowa tu o formularzach:

  • w sprawie określenia wzorów miesięcznych i rocznych informacji o zatrudnieniu, kształceniu lub o działalności na rzecz osób niepełnosprawnych,
  • w sprawie ustalenia wzorów deklaracji składanych Zarządowi Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przez pracodawców zobowiązanych do wpłat na ten Fundusz.

Nowe rozporządzenie w sprawie wzorów miesięcznych i rocznych informacji o zatrudnieniu, kształceniu lub o działalności na rzecz osób niepełnosprawnych wprowadza również nowe wzory formularzy składanych do PFRON. Zmiana jest jednak niewielka i dotyczy wyłącznie rozszerzenia grupy podmiotów z 2% wskaźnikiem zatrudnienia osób niepełnosprawnych o publiczne i niepubliczne żłobki. W informacji miesięcznej o zatrudnieniu, kształceniu lub o działalności na rzecz osób niepełnosprawnych (INF-1) blok C.2, w którym należy wskazać katalog osób wliczanych do stanu zatrudnienia, został uzupełniony o kategorię "dzieci" (czyli podopiecznych żłobków). Doprecyzowano w tym zakresie także objaśnienia nr 8, 13 i 14 do INF-1.

W informacji miesięcznej o zatrudnieniu, kształceniu lub o działalności na rzecz osób niepełnosprawnych (INF-Z) uzupełniono objaśnienie nr 23 poprzez dodanie nowego kodu odpowiadającego typowi pracodawcy, tj.:

  • B12 (publiczny żłobek),
  • B13 (niepubliczny żłobek).

Doprecyzowano również kody B01 i B02, dostosowując ich brzmienie do przepisu ustawy o PFRON (dotychczasowe brzmienie kodu B01 "publiczna szkoła wyższa" zastąpiono "uczelnią publiczną", natomiast kod B02 z opisem "niepubliczna szkoła wyższa" zastąpiono "uczelnią niepubliczną").

Nowe formularze INF-1 oraz INF-Z składa się za okresy sprawozdawcze od stycznia 2018 r. Natomiast formularz INF-2 (Informacja roczna o zatrudnieniu, kształceniu lub o działalności na rzecz osób niepełnosprawnych), który nie został zmieniony w porównaniu z dotychczasowym wzorem formularza - za okres sprawozdawczy od 2018 r.

Od 1 stycznia 2018 r. zmiany w informacjach (korekty INF-1INF-2 lub aktualizacje INF-Z) należy składać na nowych wzorach formularzy, nawet jeżeli dotyczą okresów sprawozdawczych przypadających przed 2018 r.

Zmiany w deklaracjach wpłat na PFRON

Podobnych zmian dokonano w rozporządzeniu w sprawie ustalenia wzorów deklaracji składanych Zarządowi PFRON przez pracodawców zobowiązanych do wpłat na ten Fundusz. W zmienianej deklaracji miesięcznych wpłat na PFRON (DEK-I-b) blok C.2, w którym wskazuje się katalog osób wliczanych do stanu zatrudnienia, został uzupełniony o kategorię "dzieci" (czyli podopiecznych żłobków). Ponadto w bloku C.3. zmieniona została nazwa pola nr 14 (aktualnie "Wskaźnik niepełnosprawnych dzieci, wychowanków, uczniów, studentów lub słuchaczy"). Konsekwencją zmian jest doprecyzowanie objaśnień nr 9, 14 i 15 do tego formularza.

W deklaracji wpłat na PFRON (DEK-Z) uzupełniono objaśnienie nr 23 przez dodanie nowego kodu odpowiadającego typowi pracodawcy:

  • B12 - publiczny żłobek oraz
  • B13 - niepubliczny żłobek.

Doprecyzowano również kody B01 i B02, dostosowując ich brzmienie do zmienianego przepisu ustawy o PFRON (dotychczasowe brzmienie kodu B01 "publiczna szkoła wyższa" zastąpiono "uczelnią publiczną", natomiast kod B02 z opisem "niepubliczna szkoła wyższa" zastąpiono "uczelnią niepubliczną").

Zmienione formularze DEK-I-b oraz DEK-Z składa się za okresy sprawozdawcze od stycznia 2018 r. Natomiast od stycznia 2018 r. zmiany w deklaracjach (korekty w DEK-I-b lub aktualizacje DEK-Z) składa się na nowych wzorach formularzy, nawet jeżeli dotyczą okresów sprawozdawczych przypadających przed 2018 r.

PODSTAWA PRAWNA:

Czytaj także

Narzędzia kadrowego

POLECANE

SKŁADKI ZUS 2020

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

ASCS-Consulting Biuro Rachunkowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »